تفسیر سوره‌ی مبارک روم-استاد طاهرزاده

موضوعات: حضور خدا در تمام حادثه ها ، قش نبوت در حفظ و بقای تمدن ها، آفات تفکر حسی و سطحی ، راهی به سوی خود آگاهی ، برکات عمل مطابق روح زمانه، چگونگی شناخت روح زمانه، معنی تنهایی در قیامت، خانواده نشانه ای از حضور ربوبیت پروردگار، چگونگی حفظ مودت و رحمت الهی در خانواده و…

دانلود:  سوره‌ی مبارک رومهمه‌ی جلسات ۲۵۲MB

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۴۹۲

یک فکر در “تفسیر سوره‌ی مبارک روم-استاد طاهرزاده”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.