تقوا طرحی برای اداره جامعه – حجت الاسلام پناهیان

تقوا طرحی برای اداره جامعه - حجت الاسلام پناهیان
تقوا طرحی برای اداره جامعه – حجت الاسلام پناهیان

دانلود جلسات سخرانی با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه – حجت الاسلام پناهیان

 • زمان: محرم ۱۴۳۹ قمری برابر با سال ۱۳۹۶ شمسی
 • مکان: تهران – هیئت نور
 • تعدادجلسات: ۱۱

دانلود جلسات:

جلسه اول: انواع تقوا

مدت: ۴۵دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۶ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۰ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۴۱ مگابایت

موضوعات جلسه اول:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه اول:
جلسه۲:(۹۶۰۶۳۱): تقوا و کسب استقلال روحی

مدت: ۵۰دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۶ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۳ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۴۵ مگابایت

موضوعات جلسه دوم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه دوم:
جلسه۳:(۹۶۰۷۰۱): تأثیر تقوا بر انگیزهسازی

مدت: ۴۰ دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۵ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۱۸مگابایت کیفیت خوبحجم: ۳۷مگابایت

موضوعات جلسه سوم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شدهدر جلسه سوم:
جلسه۴:(۹۶۰۷۰۲): برخی از نتایج فردی تقوا

مدت: ۵۱دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۶ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۳ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۴۶ مگابایت

موضوعات جلسه چهارم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه چهارم:
جلسه۵:(۹۶۰۷۰۳): ویژگی‌های تقوا

مدت: ۴۸دقیقه    کیفیت پایینحجم: ۶ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۲ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۴۴ مگابایت

 موضوعات جلسه پنجم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه چهارم:
 • ضرورت اصلاح نگاه جامعه نسبت به دین
  • دین را یک رسم فرهنگی یا یک تفریح روحی ندانیم
  • دین را در یک گوشه‌ای از زندگی تعریف نکنیم
  • آیا دین یکسری ارزش‌ها است؟
  • تقوا؛ برنامه زندگی فردی و جمعی
  • آیات قرآن؛ گزاره‌هایی واقع بینانه‌
 • مروری بر مباحث گذشته
  • تقوا، روش انگیزه‌مند شدن
  • تقوا و ارائه شخصیت مستقل
  • نتیجه‌گرا نبودن در تقوا
 • تقوا، مسأله‌ای پیچیده
 • غرب و روش تربیتی جدیدی که به تقوا دعوت می‌کند
 • تقوا، عامل موفقیت
 • بررسی آیه‌ شریفه‌ اِن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا
  • فرقان؛ قدرت تشخیص حق از باطل
  • تشخیص درست، شامل امور دنیوی هم هست
 • تقوا، برنامه‌ریز درست می‌کند
 • افزایش عقل در سایه تقوا
 • تقوا و دوراندیشی
 • تقوا، رهایی و محبت می‌آورد
 • روضه حضرت عبدالله ابن حسن(ع)

جلسه۶:(۹۶۰۷۰۴): بررسی مصادیقی در اداره جامعه بر اساس تقوا

مدت: ۵۹دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۷ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۷ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۵۴ مگابایت

 موضوعات جلسه ششم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه ششم:
 • تقوا، عامل آزادی

  • تقوا، نجادت دهنده از عادات و هر چیزی که بخواهد بر انسان مسلط شود

  • تقوا، عامل نجات و دوری از نگرانی

  • تقوا، روشی برای زندگی کردن

  • تقوا، مسیر تربیت

 • از گوشه‌ای از زندگی، اداره زندگی بر اساس تقوا را شروع کنیم

 • باید به مرور ریل اصلی زندگی را اصلاح کرد

 • برخی از علائم دور بودن ساختارها از تقوا؛ توجه به قانون اضافی و جریمه کردن و ….

 • تقوا، آزادی دادن به انسان

 • نقدی بر برخی ساختارهای غیرتقوایی

 • روش تقوا را در اربعین ببینیم

 • آسیب‌های قانون زیادی

 • با تقوا، حضور قانون زیادی منتفی می‌شود

 • فرصت خداپرستی با قانون زیادی از بین می‌رود

 • پذیرفتن تقوا مستلزم زندگی در یک جامعه ولایی است

 • علت مشکلات کشور  چیست؟

 • نمونه‌هایی از رعایت تقوا در حکومت‌داری امیرالمؤمنین(ع)

 • جنگ تحمیلی، موردی که بر اساس تقوا مدیریت شد

 • دو شرط مهم برای موفقیت اداره جامعه بر اساس تقوا

 • اداره جامعه بر اساس تقوا، مخالفانی دارد

 • اشاره به روضه حضرت قاسم(ع)

جلسه۷:(۹۶۰۷۰۶): تقوا، یک فرهنگ است

مدت: ۵۵دقیقه    کیفیت پایینحجم: ۷ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۵ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۵۰ مگابایت

 موضوعات جلسه هفتم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه هفتم:
 • توان تقوا برای ایفای نقش کلیدی در برنامه‌ریزی اداره یک کشور

 • مروری بر توانمندی‌ها و ویژگی‌های تقوا

 • تقوا، مجموعه‌ای از توصیه‌ها که روش زندگی و روش اداره جامعه را مشخص می‌کند

 • تقوا، یک فرهنگ است

 • به جلوه فرهنگ بودن تقوا توجه کنیم

 • چرا غرب برخی افراد خوب جذاب است؟

 • بررسی مصادیقی در فرهنگ تقوا

 • توصیه تقوا: قضاوت نکردن در مورد دیگران و آنها را از خود بهتر دانستن

 • تقوا، امید را فقط به خدا متوجه می‌کند

 • تقوا اجازه نمی‌دهد خودت را آدم خوبی تصور کنی

 • آثار فرهنگی تقوا؛ اگر مؤمن دیگران را بهتر از خودش بداند

 •  ویژگی‌های اهل تقوا در نگاه روایت

 • متقی کار بد دیگران را خوب تحلیل می‌کند

 • متقی، اشتباه خودش را گناهی بزرگ می‌داند

 • روضه حضرت علی اکبر(ع)

جلسه۸:(۹۶۰۷۰۷): تقوا، مدلی برای اداره کشور

مدت: ۶۴دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۸ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۹ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۵۸ مگابایت

 موضوعات جلسه هشتم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه هشتم:
 • مروری بر امتیازات تقوا

 • در تقوا مشخص نیست چقدر خوب هستیم؟

 • با تقوا می‌توانی خودت باشی

 • تقوا، معیاری برای ارزش انسان

 • باید به سیستم تقوا برای اداره جامعه مراجعه کنیم

 • در سیستم تقوا، یأس و غرور نیست

 • بررسی آیات و روایاتی در مورد تقوا

 • خودکنترلی، یکی از ابعاد تقوا

 • احساس مسؤولیت در پرتو تقوا

 • تقوا، پای خدا را وسط می‌کشد

 • احساس مسؤولیت را باید افزایش داد

 • تقوا می‌خواهد کاری بکند که خود انسان چیزی از خودش داشته باشد

 • تأثیر تقوا بر تقویت اراده و روح انسان

 • تبیینی دیگر از رابطه دولت و مردم بر اساس تقوا

 • مردم در سایه تقوا، قوی می‌شوند

 • لزوم کاهش تصدی‌گری دولت

 • تقوا، طرحی برای رشد انسان و جامعه

 • روضه حضرت عباس(ع)

جلسه۹:(۹۶۰۷۰۸): تقوا، بهترین روش برای اجتماعی شدن انسان

مدت: ۵۲دقیقه    کیفیت پایینحجم: ۶ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۳ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۴۷ مگابایت

 موضوعات جلسه نهم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه نهم:
 • مروری بر مباحث گذشته

 • تقوا، روشی برای انگیزه‌مند شدن

 • تقوا یک سیستم و یک فرهنگ

 • تقوا، مدلی برای اداره فرد و جامعه

 • تقوا نتیجه‌گرا نیست، فرآیندگرا است

 • تقوا، روشی برای اجتماعی شدن انسان

 • تقوا نه تنها رابطه انسان را با دیگران خیلی بهتر می‌کند، بلکه انسان را فدای دیگران هم می‌کند

 • تقوا چگونه باعث قوی شدن یک جمع می‌شود؟

 • آیه‌ای در مورد با هم خوب بودن

 • مثالی در مورد آموزش با هم خوب بودن

 • تعبیر امام سجاد(ع) در مورد ابعاد اجتماعی تقوا و از جمع جدا نشدن

 • روضه شب عاشورا

جلسه۱۰:(۹۶۰۷۰۹): تقوا، تنها مانع شکل‌گیری فساد در جامعه

مدت: ۲۹دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۳ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۱۳ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۲۶ مگابایت

 موضوعات جلسه دهم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه دهم:
 • تقوا و تقویت جمعی مردم

 • مشارکت واقعی مردم در سایه تقوا شکل می‌گیرد

 • غرب و فریب مردم در مورد مشارکت

 • سیستم ولایی، ابزاری برای تقویت مردم و حل مشکلات توسط مردم

 • فساد چه زمانی در جامعه شکل می‌گیرد؟

 • ساختار تقوا، تنها مانع فساد

 • انتخابات، یک مشارکت حداقلی در اداره جامعه

 • تقوا، مدل و روشی برای اداره و رشد جامعه

 • ضرورت ولایت برای اداره جامعه بر اساس تقوا

 • شبکه‌سازی اجتماعی با تقوا

 • تقوا و نزول برکات

 • اصلاح جامعه بر مبنای تقوا میسر است

 • روضه شام غریبان

جلسه۱۱:(۹۶۰۷۱۰): جایگاه ولایت در اداره جامعه بر اساس تقوا

مدت: ۵۷دقیقه   کیفیت پایینحجم: ۷ مگابایت کیفیت متوسطحجم: ۲۶ مگابایت کیفیت خوبحجم: ۵۲ مگابایت

 موضوعات جلسه یازدهم:
نمایش موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه یازدهم:
 • مروری بر مباجث گذشته

  • آثار پنهان و مبهم تقوا

  • استقلال و احساس مسؤولیت در تقوا

  • تقوا و کرامت انسانی

  • قدرت، یکی از نتایج تقوا

  • تقوا، روشی تربیتی

  • تقوا و ایجاد قدرتی جمعی

  • تقوا و با یکدیگر کار کردن

  • آیا کار جمعی، ریشه در خصلت‌های قومی دارد؟

  • تقوای عمومی، مانع فساد مدیران

 • تناسب ولایت و تقوای مردم

 • ضرورت تقوای مردم برای موفقیت نظام ولایی

 • امام متقین با گروهای قوی و محکم جامعه را اداره می‌کند

 • آشنایی با شیوه امامت امام متقین

 • آزادی در امامت امام متقین

 • با تقوا شدن، هدف خلقت

 • خلاصه نتایج تقوا: استقلال ، تبدیل من به ما، ولایتمدار شدن

 • قرابت شیعه و تقوا

 • چگونه اشاره امام متقین کارساز می‌شود؟

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۲,۳۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *