پرسش و پاسخ پیرامون زندگی و بندگی-حجت الاسلام ماندگاری

دانلود سخنرانی ماندگاری حجت الاسلام ماندگاری، سال 88 تا94
دانلود سخنرانی ماندگاری حجت الاسلام ماندگاری، سال ۸۸ تا۹۴

پرسش و پاسخ پیرامون زندگی و بندگی-حجت الاسلام ماندگاری، سال ۸۸ تا۹۴

توضیحات: مجموعه‌ی صوت برنامه‌ی سمت خدا در سال‌های ۸۸ تا ۹۴

موضوعات: توسل و دعا، اخلاق اسلامی، عفاف و حجاب و…

 دانلود:
دانلود جدا گانه سال ۹۴:
۹۴-۰۵-۰۷ (۱۱٫۳۰ MB)
۹۴-۰۴-۳۱ (۵٫۰۹ MB)
۹۴-۰۴-۲۴ (۱۱٫۰۲ MB)
۹۴-۰۴-۱۰ (۱۰٫۳۰ MB)
۹۴-۰۴-۰۳ (۱۱٫۵۱ MB)
۹۴-۰۳-۲۷ (۱۱٫۰۶ MB)
۹۴-۰۳-۲۰ (۱۱٫۲۰ MB)
۹۴-۰۳-۰۶ (۱۰٫۴۹ MB)
۹۴-۰۲-۳۰ (۱۱٫۷۹ MB)
۹۴-۰۲-۲۳ (۱۰٫۲۱ MB)
۹۴-۰۲-۱۶ (۱۱٫۹۵ MB)
۹۴-۰۲-۰۹ (۱۲٫۷۷ MB)
۹۴-۰۲-۰۲ (۱۲٫۳۵ MB)
۹۴-۰۱-۲۶ (۱۰٫۸۷ MB)
۹۴-۰۱-۱۹ (۱۱٫۴۰ MB)

 

دانلود جدا گانه سال ۹۳:

۹۳-۱۲-۲۷ (۱۰٫۹۳ MB)
۹۳-۱۲-۲۰ (۱۰٫۶۹ MB)
۹۳-۱۲-۱۳ (۱۱٫۱۱ MB)
۹۳-۱۲-۰۶ (۱۰٫۳۶ MB)
۹۳-۱۱-۲۹ (۱۰٫۰۲ MB)
۹۳-۱۱-۱۵ (۱۰٫۶۱ MB)
۹۳-۱۱-۰۸ (۱۰٫۹۵ MB)
۹۳-۱۱-۰۱ (۱۰٫۳۳ MB)
۹۳/۱۰/۲۴ (۱۰٫۸۲ MB)
۹۳-۱۰-۱۷ (۱۱٫۰۶ MB)
۹۳-۱۰-۱۰ (۱۲٫۳۱ MB)
۹۳-۱۰-۰۳ (۱۱٫۲۳ MB)
۹۳-۰۹-۲۶ (۱۰٫۴۵ MB)
۹۳-۰۹-۱۹ (۱۰٫۰۱ MB)
۹۳-۰۹-۱۲ (۱۰٫۸۵ MB)
۹۳-۰۹-۰۵ (۱۱٫۳۶ MB)
۹۳-۰۸-۲۸ (۱۲٫۰۳ MB)
۹۳-۰۸-۲۱ (۱۰٫۷۶ MB)
۹۳-۰۸-۱۴ (۱۱٫۴۵ MB)
۹۳-۰۸-۰۷ (۱۰٫۵۷ MB)
۹۳-۰۷-۳۰ (۱۰٫۲۹ MB)
۹۳-۰۷-۲۳ (۱۱٫۴۸ MB)
۹۳-۰۷-۱۶ (۹٫۳۲ MB)
۹۳-۰۷-۰۹ (۱۰٫۲۳ MB)
۹۳-۰۷-۰۲ (۹٫۶۷ MB)
۹۳-۰۶-۲۶ (۵٫۷۷ MB)
۹۳-۰۶-۱۹ (۵٫۳۳ MB)
۹۳-۰۶-۱۲ (۵٫۶۳ MB)
۹۳-۰۶-۰۵ (۵٫۴۶ MB)
۹۳-۰۵-۲۹ (۶٫۶۵ MB)
۹۳-۰۵-۲۲ (۷٫۲۰ MB)
۹۳-۰۵-۱۵ (۶٫۹۲ MB)
۹۳-۰۵-۰۱ (۶٫۸۰ MB)
۹۳-۰۴-۲۵ (۶٫۹۳ MB)
۹۳-۰۴-۱۸ (۶٫۶۹ MB)
۹۳-۰۴-۱۱ (۷٫۲۴ MB)
۹۳-۰۴-۰۴ (۱۰٫۷۸ MB)
۹۳-۰۳-۲۸ (۱۲٫۱۰ MB)
۹۳-۰۳-۲۱ (۱۱٫۳۹ MB)
۹۳-۰۳-۰۷ (۱۴٫۰۰ MB)
۹۳-۰۲-۳۱ (۱۶٫۲۸ MB)
۹۳-۰۲-۲۴ (۶٫۸۵ MB)
۹۳-۰۲-۱۷ (۵٫۶۶ MB)
۹۳-۰۲-۱۰ (۳٫۳۹ MB)
۹۳-۰۲-۰۳ (۵٫۸۰ MB)
۹۳-۰۱-۲۷ (۵٫۶۹ MB)
۹۳-۰۱-۲۰ (۵٫۱۷ MB)
۹۳-۰۱-۱۳ (۳٫۴۴ MB)
۹۳-۰۱-۰۶ (۴٫۶۸ MB)

 

 

دانلود جدا گانه سال ۹۲:

۹۲-۱۲-۲۸ (۵٫۹۰ MB)
۹۲-۱۲-۲۱ (۵٫۷۲ MB)
۹۲-۱۲-۱۴ (۵٫۵۱ MB)
۹۲-۱۲-۰۷ (۵٫۴۷ MB)
۹۲-۱۱-۳۰ (۵٫۳۲ MB)
۹۲-۱۱-۱۶ (۵٫۷۶ MB)
۹۲-۱۱-۰۹ (۵٫۴۶ MB)
۹۲-۱۱-۰۲ (۵٫۷۰ MB)
۹۲-۱۰-۲۵ (۵٫۷۳ MB)
۹۲-۱۰-۱۸ (۵٫۶۸ MB)
۹۲-۱۰-۱۱ (۶٫۲۷ MB)
۹۲-۱۰-۰۴ (۶٫۰۶ MB)
۹۲-۰۹-۲۷ (۵٫۸۰ MB)
۹۲-۰۹-۲۰ (۵٫۸۱ MB)
۹۲-۰۹-۱۳ (۵٫۳۸ MB)
۹۲-۰۹-۰۶ (۵٫۳۴ MB)
۹۲-۰۸-۲۹ (۵٫۲۱ MB)
۹۲-۰۸-۱۵ (۵٫۱۴ MB)
۹۲-۰۸-۰۸ (۵٫۶۲ MB)
۹۲-۰۸-۰۱ (۵٫۱۷ MB)
۹۲-۰۷-۲۲ (۵٫۱۹ MB)
۹۲-۰۷-۱۷ (۵٫۸۵ MB)
۹۲-۰۷-۱۰ (۵٫۷۶ MB)
۹۲-۰۷-۰۳ (۵٫۵۷ MB)
۹۲-۰۶-۲۷ (۵٫۴۵ MB)
۹۲-۰۶-۲۰ (۵٫۸۴ MB)
۹۲-۰۶-۱۳ (۵٫۷۴ MB)
۹۲-۰۶-۰۶ (۵٫۸۳ MB)
۹۲-۰۵-۳۰ (۵٫۹۲ MB)
۹۲-۰۵-۲۳ (۶٫۵۴ MB)
۹۲-۰۵-۱۶ (۵٫۷۹ MB)
۹۲-۰۵-۰۹ (۶٫۷۵ MB)
۹۲-۰۵-۰۲ (۶٫۶۳ MB)
۹۲-۰۴-۲۶ (۵٫۴۹ MB)
۹۲-۰۴-۱۹ (۷٫۱۸ MB)

 

 

دانلود جدا گانه سال ۹۱:

۹۱-۱۱-۰۳ (۵٫۹۲ MB)
۹۱-۰۴-۱۳ (۷٫۶۳ MB)
۹۱-۰۴-۰۶ (۶٫۶۶ MB)
۹۱-۰۳-۰۲ (۸٫۴۴ MB)
۹۱-۰۲-۲۶ (۷٫۳۷ MB)
۹۱-۰۲-۲۴ (۸٫۵۳ MB)
۹۱-۰۲-۱۹ (۱۱٫۱۱ MB)
۹۱-۰۲-۱۲ (۱۰٫۵۷ MB)
۹۱-۰۲-۰۵ (۸٫۵۴ MB)
۹۱-۰۱-۲۹ (۷٫۰۱ MB)
۹۱-۰۱-۱۵ (۸٫۴۹ MB)

 

 

دانلود جدا گانه سال ۸۹:

۹۰-۱۲-۲۳ (۷٫۶۱ MB)
۹۰-۱۲-۱۶ (۸٫۷۹ MB)
۹۰-۱۲-۰۹ (۱۰٫۴۳ MB)
۹۰-۱۲-۰۲ (۱۰٫۴۶ MB)
۹۰-۱۱-۲۵ (۵٫۵۸ MB)
۹۰-۱۱-۱۸ (۵٫۶۲ MB)
۹۰-۱۱-۱۱ (۷٫۹۴ MB)
۹۰-۱۱-۰۳ (۵٫۶۴ MB)
۹۰-۱۰-۲۷ (۵٫۵۲ MB)
۹۰-۱۰-۲۰ (۵٫۷۶ MB)
۹۰-۱۰-۱۳ (۵٫۷۸ MB)
۹۰-۱۰-۰۶ (۶٫۰۱ MB)
۹۰-۰۹-۲۹ (۵٫۴۴ MB)
۹۰-۰۹-۲۲ (۵٫۹۲ MB)
۹۰-۰۹-۰۸ (۵٫۷۴ MB)
۹۰-۰۹-۰۱ (۴٫۸۸ MB)
۹۰-۸-۱۰ (۵٫۸۹ MB)
۹۰-۷-۲۶ (۵٫۵۸ MB)
۹۰-۷-۱۹ (۵٫۷۴ MB)
۹۰-۷-۱۲ (۵٫۸۹ MB)
۹۰-۷-۵ (۵٫۹۸ MB)
۹۰-۶-۲۹ (۵٫۵۲ MB)
۹۰-۶-۲۲ (۵٫۶۶ MB)
۹۰-۶-۱۵ (۵٫۵۳ MB)
۹۰-۶-۸ (۵٫۸۱ MB)
۹۰-۶-۱ (۵٫۳۲ MB)
۹۰-۵-۲۵ (۴٫۷۳ MB)
۹۰-۵-۱۸ (۵٫۶۹ MB)
۹۰-۵-۱۱ (۶٫۰۷ MB)
۹۰-۵-۴ (۵٫۷۱ MB)
۹۰-۴-۲۸ (۵٫۷۶ MB)
۹۰-۴-۲۱ (۵٫۷۶ MB)
۹۰-۴-۱۴ (۵٫۷۲ MB)
۹۰-۴-۷ (۶٫۳۱ MB)
۹۰-۳-۳۱ (۵٫۷۰ MB)
۹۰-۳-۲۴ (۵٫۹۰ MB)
۹۰-۳-۱۷ (۶٫۱۸ MB)
۹۰-۳-۱۰ (۴٫۶۴ MB)
۹۰-۳-۳ (۵٫۶۰ MB)
۹۰-۲-۲۷ (۵٫۵۲ MB)
۹۰-۲-۲۰ (۶٫۱۰ MB)
۹۰-۲-۶ (۶٫۴۰ MB)
۹۰-۲-۱۳ (۶٫۳۵ MB)
۹۰-۱-۳۰ (۶٫۲۲ MB)
۹۰-۱-۲۳ (۶٫۵۷ MB)
۹۰-۱-۱۶ (۶٫۸۸ MB)

 

 

دانلود جدا گانه سال ۸۸:

۸۹-۱۲-۲۴ (۴٫۹۷ MB)
۸۹-۱۲-۱۰ (۴٫۶۰ MB)
۸۹-۱۲-۰۳ (۴٫۸۰ MB)
۸۹-۱۱-۲۶ (۴٫۲۷ MB)
۸۹-۱۱-۱۹ (۴٫۴۴ MB)
۸۹-۱۱-۱۲ (۴٫۳۶ MB)
۸۹-۱۱-۰۵ (۴٫۶۳ MB)
۸۹-۱۰-۲۸ (۴٫۷۶ MB)
۸۹-۱۰-۲۱ (۵٫۱۶ MB)
۸۹-۱۰-۱۴ (۴٫۸۱ MB)
۸۹-۱۰-۰۷ (۵٫۲۲ MB)
۸۹-۰۹-۳۰ (۵٫۱۷ MB)
۸۹-۰۹-۲۳ (۵٫۰۵ MB)
۸۹-۰۹-۱۶ (۵٫۰۹ MB)
۸۹-۰۹-۰۹ (۵٫۰۵ MB)
۸۹-۰۸-۲۵ (۲٫۷۱ MB)
۸۹-۰۸-۱۸ (۵٫۰۲ MB)
۸۹-۰۸-۱۱ (۵٫۳۰ MB)
۸۹-۰۸-۰۴ (۴٫۹۳ MB)
۸۹-۰۷-۲۷ (۴٫۷۵ MB)
۸۹-۰۷-۲۰ (۴٫۹۱ MB)
۸۹-۰۷-۱۳ (۴٫۵۷ MB)
۸۹-۰۷-۰۶ (۵٫۱۰ MB)
۸۹-۰۶-۳۰ (۵٫۳۸ MB)
۸۹-۰۶-۲۳ (۵٫۲۸ MB)
۸۹-۰۶-۱۶ (۵٫۴۴ MB)
۸۹-۰۶-۰۹ (۶٫۲۰ MB)
۸۹-۰۶-۰۲ (۵٫۱۱ MB)
۸۹-۰۵-۲۶ (۵٫۱۴ MB)
۸۹-۰۵-۱۹ (۵٫۰۹ MB)
۸۹-۰۵-۱۲ (۵٫۷۲ MB)
۸۹-۰۴-۲۹ (۵٫۴۱ MB)
۸۹-۰۴-۲۲ (۵٫۲۳ MB)
۸۹-۰۴-۱۵ (۵٫۶۰ MB)
۸۹-۰۴-۰۸ (۵٫۸۹ MB)
۸۹-۰۴-۰۱ (۵٫۲۸ MB)
۸۹-۰۳-۲۵ (۵٫۸۲ MB)
۸۹-۰۳-۱۸ (۵٫۳۵ MB)
۸۹-۰۳-۱۱ (۵٫۲۶ MB)
۸۹-۰۳-۰۴ (۵٫۲۸ MB)
۸۹-۰۲-۲۸ (۵٫۸۰ MB)
۸۹-۰۲-۲۱ (۵٫۶۹ MB)
۸۹-۰۲-۱۴ (۵٫۷۸ MB)
۸۹-۰۲-۰۷ (۶٫۵۱ MB)
۸۹-۰۱-۳۱ (۶٫۲۸ MB)
۸۹-۰۱-۲۴ (۵٫۵۳ MB)
۸۹-۰۱-۲۱ (۶٫۳۸ MB)
۸۹-۰۱-۱۴ (۵٫۹۶ MB)

 

۸۸-۱۲-۲۲ (۴٫۹۵ MB)
۸۸-۱۲-۱۵ (۵٫۱۸ MB)
۸۸-۱۲-۰۸ (۵٫۰۰ MB)
۸۸-۱۲-۰۱ (۴٫۸۱ MB)
۸۸-۱۱-۱۷ (۴٫۸۴ MB)
۸۸-۱۱-۱۰ (۴٫۷۶ MB)
۸۸-۱۱-۰۳ (۴٫۹۸ MB)
۸۸-۱۰-۲۶ (۵٫۱۹ MB)
۸۸-۱۰-۱۹ (۵٫۲۲ MB)
آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۸۰۹

یک فکر در “پرسش و پاسخ پیرامون زندگی و بندگی-حجت الاسلام ماندگاری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *