دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری

دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری
دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری

شهید مطهری در زمان خود، از جامعترین افراد بوده و کتب او نیز نمایانگر این جامعیّت می باشند. امّا بعد از ایشان مباحثی مطرح شده اند که لازم است آنها را در کتب دیگر اصحاب فکر جستجو نمایید. برای این منظور ، و البته بعد از مطالعه چند جلد از مجموعه آثار شهید مطهری ، می توانید از آثار آیة الله مصباح یزدی بهره ببرید. همچنین از آثار آیة الله جوادی آملی و حضرت امام راحل (ره).

در ادامه: دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری و دانلود سخن‌های دیگر بزرگان درباره‌ی استاد شهید مطهری. بعلاوه‌ی سیری پیشنهادی برای مطالعه‌ی آثار استاد شهید مطهری…

دانلود سخن‌ها:

پیامبر اکرم (ص)

ردیفتوضیحات و دانلود:حجم (KB)زمانتوضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول۳,۸۲۵۰:۳۱:۰۴پیامبر اکرم (ص)
۲ دانلود قسمت دوم۳,۶۱۹۰:۲۹:۲۴

 

امام حسین (ع)

ردیفتوضیحات و دانلود:حجم (KB)زمانتوضیحات و دانلود:
۱دانلود (۱)۲۱,۸۵۲۰:۳۹:۴۳تحریفات عاشورا
۲دانلود (۲)۲۱,۶۱۹۰:۳۷:۴۳
۳دانلود (۳)۱۹,۴۹۲۰:۳۹:۴۵
۱دانلود ۱۷,۱۹۳۰:۲۸:۲۷حادثه عاشورا

 

امام صادق (ع)

ردیفتوضیحات و دانلود:حجم (KB)زمانتوضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول۳,۸۲۵۰:۳۱:۰۴امام صادق (ع)
۲ دانلود قسمت دوم۳,۶۱۹۰:۲۹:۲۴
۳ دانلود قسمت سوم۳,۰۴۲۰:۲۴:۴۲
۴ دانلود قسمت چهارم۳,۰۴۵۰:۲۴:۴۳
۵ دانلود قسمت پنجم۲,۹۵۶۰:۲۳:۵۹
۶ دانلود قسمت ششم۲,۶۰۸۰:۲۱:۱۰
۷ دانلود قسمت هفتم۲,۶۲۱۰:۲۱:۱۶
۸ دانلود قسمت هشتم۲,۹۷۲۰:۲۴:۱۱

 

تفسیر قرآن

ردیفتوضیحات و دانلود:حجم (KB)زمانتوضیحات و دانلود:
۱دانلود قسمت اول۲٫۰۶۲۰:۳۳:۲۴تفسیر سوره نور
۲دانلود قسمت دوم۱٫۸۹۷۰:۳۰:۴۲
۳دانلود قسمت سوم۱٫۸۱۱۰:۲۹:۱۹
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۵۵۷۰:۲۵:۱۱
۱ دانلود قسمت اول۲٫۰۰۷۰:۳۲:۲۹تفسیر سوره معارج
۲ دانلود قسمت دوم۱٫۷۴۱۰:۲۸:۱۱
۱ دانلود قسمت اول۲٫۰۶۷۰:۳۳:۲۸تفسیر سوره مدثر
۲ دانلود قسمت دوم۱٫۶۵۲۰:۲۶:۴۳
۱ دانلود قسمت اول۱٫۵۹۴۰:۲۵:۴۵تفسیر سوره قیامت
۲ دانلود قسمت دوم۱٫۸۰۸۰:۲۹:۴
۳ دانلود قسمت سوم۱٫۸۸۳۰:۳۰:۲۸
۴ دانلود قسمت چهارم۱٫۷۳۶۰:۲۸:۰۴
۵ دانلود قسمت پنجم۱٫۵۱۶۰:۲۴:۳۰
۶ دانلود قسمت ششم۱٫۴۵۸۰:۲۳:۳۴
۱ دانلود قسمت اول۱۹۳۸۰:۳۱:۲۲تفسیر سوره فجر
۲ دانلود قسمت دوم۱٫۵۰۵۰:۲۴:۲۰
۱ دانلود۲٫۶۴۳۰:۴۰:۴۶تفسیر سوره قارعه
۱ دانلود۱٫۱۶۷۰:۱۸:۵۰تفسیر سوره تکاثر

 

دیگر موضوعات

ردیفتوضیحات و دانلود:حجم (KB)زمانتوضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول۲٫۵۵۳۰:۱۴:۳۰استدلال ذهنی
۲دانلود قسمت دوم۲٫۹۸۳۰:۱۶:۵۶
۳دانلود قسمت سوم۲٫۵۴۶۰:۱۴:۲۷
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۶۶۴۰:۱۵:۰۸
۱دانلود قسمت اول۲٫۶۰۳۰:۱۱:۰۵استفهام یک مطلب یعنی نفهمیدن
۲دانلود قسمت دوم۳٫۱۲۶۰:۱۳:۱۹
۳دانلود قسمت سوم۲٫۸۶۶۰:۱۲:۱۲
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۱۵۰۰:۱۲:۱۲
۱دانلود قسمت اول۲٫۶۳۵۰:۱۴:۵۸فطرت خدادادی
۲دانلود قسمت دوم۲٫۷۳۵۰:۱۵:۳۲
۳دانلود قسمت سوم۲٫۰۲۱۰:۱۱:۲۸
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۴۷۷۰:۱۴:۰۴
۱ دانلود قسمت اول۲٫۴۵۳۰:۱۳:۵۶خلقت انسان
۲ دانلود قسمت دوم۲٫۷۴۹۰:۱۵:۳۷
۳ دانلود قسمت سوم۲٫۳۷۸۰:۱۳:۳۰
۴ دانلود قسمت چهارم۲٫۴۷۳۰:۱۴:۰۳
۱دانلود قسمت اول۲٫۰۷۸۰:۱۱:۴۸پیروی از هوای نفس
۲دانلود قسمت دوم۱٫۹۷۰۰:۱۱:۱۱
۳دانلود قسمت سوم۱٫۹۹۳۰:۱۱:۱۹
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۰۵۴۰:۱۱:۳۹
۱دانلود قسمت اول۲٫۳۸۵۰:۱۳:۳۲روح مطلق انسان
۲دانلود قسمت دوم۲٫۳۵۴۰:۱۳:۲۲
۳دانلود قسمت سوم۲٫۰۵۵۰:۱۱:۴۰
۱دانلود قسمت اول۲٫۲۳۹۰:۱۲:۴۳شناخت انسان کامل
۲دانلود قسمت دوم۲٫۸۵۰۰:۱۶:۱۱
۳دانلود قسمت سوم۲٫۴۸۵۰:۱۴:۰۷
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۴۰۶۰:۱۳:۴۰
۱دانلود قسمت اول۲٫۴۲۰۰:۱۳:۴۵تغیرات تکامل در طول زمان بر انسان
۲دانلود قسمت دوم۲٫۹۳۳۰:۱۶:۳۹
۳دانلود قسمت سوم۲٫۶۹۴۰:۱۵:۱۸
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۴۹۷۰:۱۴:۱۱
۱دانلود قسمت اول۲٫۴۵۰۰:۱۳:۵۵تکامل بشری
۲دانلود قسمت دوم۱٫۴۸۰۰:۰۸:۲۴
۳دانلود قسمت سوم۱٫۳۰۲۰:۰۷:۲۳
۴دانلود قسمت چهارم۴٫۷۵۲۰:۲۷:۰۰
۱دانلود قسمت اول۲٫۷۴۴۰:۱۵:۳۵تکامل فرد
۲دانلود قسمت دوم۲٫۲۷۳۰:۱۲:۵۴
۳دانلود قسمت سوم۲٫۳۴۲۰:۱۳:۱۸
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۸۲۵۰:۱۶:۰۳
۱دانلود قسمت اول۲٫۴۱۴۰:۱۳:۴۲توحید و خدا شناسی در خلقت انسان
۲دانلود قسمت دوم۲٫۹۵۰۰:۱۶:۴۵
۳دانلود قسمت سوم۲٫۱۷۴۰:۱۲:۲۰
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۳۹۸۰:۱۳:۳۷
۱دانلود قسمت اول۲٫۷۴۹۰:۱۵:۳۷وحی الهی به انسان
۲دانلود قسمت دوم۲٫۵۶۶۰:۱۴:۳۴
۳دانلود قسمت سوم۲٫۵۱۳۰:۱۴:۱۶
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۹۲۸۰:۱۶:۳۸
۱دانلود قسمت اول۲٫۰۱۹۰:۱۱:۲۸اخلاق انسان کامل
۲دانلود قسمت دوم۱٫۹۶۶۰:۱۱:۱۰
۳دانلود قسمت سوم۱٫۷۹۴۰:۱۰:۱۱
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۷۸۶۰:۱۰:۰۸
۱ دانلود قسمت اول۲٫۷۸۸۰:۱۵:۵۰ارزش انسان از دیدگاه جهان بینی الهی و مادی
۲ دانلود قسمت دوم۲٫۷۳۲۰:۱۵:۳۱
۳ دانلود قسمت سوم۲٫۳۶۵۰:۱۳:۲۶
۴ دانلود قسمت چهارم۲٫۸۴۵۰:۱۶:۱۰

 

دیگر موضوعات

ردیفتوضیحات و دانلود: و دانلود
حجم (KB)زمانتوضیحات و دانلود:
۱دانلود قسمت اول۲٫۶۶۷۰:۱۵:۰۹از خود بیگانگی
۲دانلود قسمت دوم۲٫۷۸۷۰:۱۵:۵۰
۳دانلود قسمت سوم۲٫۳۴۳۰:۱۳:۱۸
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۸۲۳۰:۱۶:۰۲
۱دانلود قسمت اول۳٫۰۳۸۰:۱۷:۱۵بیگانگی با خود
۲دانلود قسمت دوم۳٫۰۳۸۰:۱۷:۱۶
۳دانلود قسمت سوم۲٫۸۵۸۰:۱۶:۱۴
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۷۰۶۰:۱۵:۲۲
۱دانلود قسمت اول۱٫۸۳۳۰:۱۰:۲۴بیگانگی انسان از خدا
۲دانلود قسمت دوم۱٫۸۳۸۰:۱۰:۲۶
۳دانلود قسمت سوم۱٫۵۸۳۰:۰۸:۵۹
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۷۲۸۰:۰۹:۴۸
۱دانلود قسمت اول۲٫۱۲۲۰:۱۲:۰۳انحطاط مسلمین
۲دانلود قسمت دوم۲٫۷۰۳۰:۱۵:۲۱
۳دانلود قسمت سوم۲٫۳۸۲۰:۱۳:۳۱
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۳۵۸۰:۱۳:۲۳
۱دانلود قسمت اول۲٫۱۸۲۰:۱۲:۲۴انسان از دید جهان بینی الهی
۲دانلود قسمت دوم۲٫۴۵۰۰:۱۳:۵۵
۳دانلود قسمت سوم۲٫۳۰۵۰:۱۳:۰۵
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۳۴۳۰:۱۳:۱۸
۱دانلود قسمت اول۲٫۷۶۱۰:۱۵:۴۱انسان بودن انسان کامل
۲دانلود قسمت دوم۲٫۵۰۸۰:۱۴:۱۴
۳دانلود قسمت سوم۲٫۳۲۳۰:۱۳:۱۱
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۵۶۰۰:۱۴:۳۲
۱دانلود قسمت اول۲٫۱۹۵۰:۱۳:۲۶انسان و داشتن استقلال و آزادی
۲دانلود قسمت دوم۲٫۳۶۵۰:۱۳:۲۶
۳دانلود قسمت سوم۲٫۱۲۰۰:۱۲:۰۲
۴دانلود قسمت چهارم۲٫۱۴۰۰:۱۲:۰۹
۱ دانلود قسمت اول۲٫۶۵۳۰:۱۵:۰۴انسان و حساب مادی دنیا
۲ دانلود قسمت دوم۲٫۵۱۹۰:۱۴:۱۸
۳ دانلود قسمت سوم۲٫۸۴۶۰:۱۶:۱۰
۴ دانلود قسمت چهارم۲٫۳۹۱۰:۱۳:۳۵
۵ دانلود قسمت پنجم۲٫۸۹۸۰:۱۶:۲۷
۱دانلود قسمت اول۶۴۹۰:۰۳:۴۰انسان کامل از نظر عرفانیان
۲دانلود قسمت دوم۳٫۳۵۸۰:۱۹:۰۵
۳دانلود قسمت سوم۳٫۱۴۷۰:۱۷:۵۳
۴دانلود قسمت چهارم۳٫۳۵۰۰:۱۹:۰۲
۱ دانلود قسمت اول۲٫۳۰۸۰:۱۹:۳۸فطرت
۲ دانلود قسمت دوم۲٫۱۲۹۰:۱۸:۰۶
۳ دانلود قسمت سوم۲٫۱۲۵۰:۱۸:۰۴
۴ دانلود قسمت چهارم۲٫۰۶۹۰:۱۷:۳۵
۱دانلود قسمت اول۱٫۷۰۵۰:۱۴:۲۹آیا نبوت در زندگی انسان ضروری بود؟
۲دانلود قسمت دوم۱٫۷۷۰۰:۱۵:۰۲
۳دانلود قسمت سوم۱٫۷۴۳۰:۱۴:۴۸
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۸۰۷۰:۱۵:۲۱
۱دانلود قسمت اول۱٫۸۵۳۰:۱۵:۴۵زندگی بشر در زمان نبوت
۲دانلود قسمت دوم۱٫۸۰۱۰:۱۵:۱۸
۳دانلود قسمت سوم۱٫۷۲۰۰:۱۴:۳۷
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۵۴۰۰:۱۳:۰۵
۱ دانلود قسمت اول۱٫۷۶۹۰:۱۵:۰۲نعمت های بهشتی
۲ دانلود قسمت دوم۱٫۷۷۰۰:۱۵:۰۲
۳ دانلود قسمت سوم۱٫۹۳۷۰:۱۶:۲۸
۴ دانلود قسمت چهارم۱٫۶۷۶۰:۱۴:۱۴
۱دانلود قسمت اول۱٫۶۶۵۰:۱۴:۰۸نبوت
۲دانلود قسمت دوم۱٫۷۶۲۰:۱۴:۵۸
۳دانلود قسمت سوم۱٫۴۰۹۰:۱۱:۵۷
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۷۶۶۰:۱۵:۰۰
۱دانلود قسمت اول۱٫۸۸۴۰:۱۶:۰۱اعتقادات مسلمانان به معاد
۲دانلود قسمت دوم۱٫۸۰۲۰:۱۵:۱۹
۳دانلود قسمت سوم۱٫۷۳۵۰:۱۴:۴۴
۴دانلود قسمت چهارم۱٫۵۸۵۰:۱۳:۲۷
۱دانلود۷۸۰۰:۱۴:۰۳فلسفه قیام عاشورا
۱دانلود قسمت اول۱٫۸۱۱۰:۲۷:۵۵عدل الهی
۲دانلود قسمت دوم۱٫۸۱۳۰:۲۹:۱۹
۱دانلود قسمت اول۲٫۰۰۴۰:۳۲:۲۷انسان کامل
۲دانلود قسمت دوم۱٫۷۰۷۰:۲۷:۳۶
۳دانلود قسمت سوم۱٫۸۷۱۰:۳۰:۱۷
۱ دانلود قسمت اول۲٫۲۳۵۰:۳۶:۱۳مکتب
۲ دانلود قسمت دوم۱٫۷۰۴۰:۲۷:۳۴

 

شهید مطهری به روایت دیگران
ردیف

موضوع

دانلود:حجم
(KB)
زمان
۱امام خمینی (ره) ۱ ۵۴۰:۰:۴۱
۲امام خمینی (ره) ۲ ۲۱۲۰:۰۳:۱۰
۳امام خمینی (ره) ۳ ۲۰۶۰:۰۳:۰۴
۴دکتر حسابی ۲۶۳۰:۰۴:۰۸
۵شهید سید محمد حسینی بهشتی ۱۰۸۰:۰۱:۳۸
۶برادر بزرگ شهید مطهری ۹۲۴۰:۱۴:۵۴
۷آیت الله خامنه ای ۱ ۴۲۱۰:۰۲:۵۵
۸آیت الله خامنه ای ۲ ۳۶۴۰:۰۵:۳۱
۹آیت الله خامنه ای ۳ ۳۹۷۰:۰۶:۰۲

مجموعه آثار شهید مطهری بیست و هفت جلد می باشد که هر جلدی نیز معمولاً حاوی چندین کتاب با موضوع واحد یا مرتبط می باشند. چهار جلد نخست آن، اعتقادی است، که نخست آن باید بعد از سه جلد دیگر خوانده شود. چرا که مقداری سنگینتر می باشد.

از جلد پنجم تا سیزدهم ، مباحث فلسفی اند. لذا باید بعد از دیگر مجلدات مورد مطالعه قرار گیرند.

از جلد ۱۴ تا ۲۷ نیز موضوعات متنوّع اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، تاریخی و … هستند.

جلد ۲۶ و ۲۷ این مجموعه ، تفسیر قرآن است که قبلاً با عنوان « آشنایی با قرآن» به چاپ رسیده بود.

برای ورود به چنین مطالعه ی گسترده ای لازم است که برنامه ای منسجم ، منطقی و طولانی مدّت ریخته شود. مثلاً شخص می تواند روزی یک ساعت برای این امر اختصاص دهد ؛ و بهتر است که ساعت مشخّصی را برای خود مقرر نموده و خود را ملزم به رعایت آن کند؛ و با خدای خود عهد کند که اگر خلف وعده نمود ، صدقه ی گرانی را پرداخت کند. چرا که نفس آدمی معمولاً از امر مطالعه گریزان است. زمان یک ساعت را می توان به مرور افزایش داد. چرا که شخص با پیش روی در مطالعه قدرت فهم و هضمش نیز افزایش می یابد.

سیر مطالعات تکمیلی:

شهید مطهری در زمان خود، از جامعترین افراد بوده و کتب او نیز نمایانگر این جامعیّت می باشند. امّا بعد از ایشان مباحثی مطرح شده اند که لازم است آنها را در کتب دیگر اصحاب فکر جستجو نمایید. برای این منظور ، و البته بعد از مطالعه چند جلد از مجموعه آثار شهید مطهری ، می توانید از آثار آیة الله مصباح یزدی بهره ببرید. همچنین از آثار آیة الله جوادی آملی و حضرت امام راحل (ره).

ویژگیهای آثار شهید مطهری :

۱٫شهید مطهری در اکثر علوم اسلامی تحصیلات عالیه داشته و در هر رشته ای از محضر اساتید مسلّم آن رشته استفاده کرده بودند ؛ و متخصص مسلّم این علوم بوده اند.

  1. ایشان افزون بر علوم اسلامی به مکاتب غربی نیز تسلط داشته اند ؛ و مرز مکاتب مختلف را به خوبی می دانستند ؛ لذا هیچگاه بین مکتب اسلام و دیگر مکاتب خلط نمی کردند؛ و دچار مغالطه التقاط نمی شدند.

۳٫در آثار ایشان از روش واقع گرایی همراه با کارکردگرایی مطلق استفاده شده است ؛ که بهترین و جامعترین شیوه ی تحقیق است .

  1. هنر شهید مطهری در این بوده که توانسته است مطالب عمیق و تخصصی را به زبانی ساده و روان به مخاطب خود القاء نماید ؛ لذا آثار ایشان به همان اندازه که برای اساتید حوزه و دانشگاه قابل استفاده است برای دانشجویان و طلاب و حتی برای دبیرستانی ها هم قابل استفاده است. قدرت روان نویسی و ساده نویسی ایشان به قدری زیاد بود که با آن مرتبه ی علمی بالا توانسته است برای کودکان نیز کتاب داستان راستان بنویسد ؛ که از طرف یونسکو به عنوان کتاب نمونه انتخاب شد.
  2. یکی دیگر از امتیازات آثار ایشان گسترده بودن موضوعات آثار ایشان است ؛ ایشان در موضوعات گوناگون کلامی ، فلسفی ، فقهی ، قرآنی ، حدیثی ، ادبی ، عرفانی ، تاریخی ، حقوقی ، اقتصادی ، جامعه شناسی و … سخن گفته اند و برای هر گروهی حرف دارند.
  3. ویژگی دیگر ایشان این است که در نقل اقوال دیگر اندیشمندان ، امین است ؛ ایشان نظرات گوناگون را با انصاف تمام نقل می کنند و آنگاه با منطقی استوار به نقد و نظر می پردازند.
  4. امّا بارزترین شاخصه ی آثار ایشان این است که در مخاطب، قدرت تحلیل و تشخیص ایجاد می کنند ؛ مطالعه ی منظم و برنامه ریزی شده ی آثار ایشان باعث می شود که شخص در وجود خود به یک هندسه و نظام فکری منسجم دست یابد. و خاصیّت این نظام منسجم فکری این است که به شخص قدرت استنباط می دهد ؛ به نحوی که شخص خود را در برابر مسائل و شبهات جدید توانا و خودکفا می یابد ؛ و به راحتی می تواند مسائل را حل و شبهات را دفع کند.

لیست آثار شهید مطهری به صورت طبقه بندی شده بر اساس موضوع :

الف) بخش سيره معصومين و بزرگان ( شامل كتابهاى: ۱- داستان راستان، ۲- سيرى در سيره نبوى(ص)، ۳- سيرى در سيره ائمّه اطهار عليهم السلام، ۴- جاذبه و دافعه على‏عليه السلام، ۵- حماسه حسينى، ۶- سيرى در نهج البلاغه،۷- پيامبر امّى(
ب) بخش گفتارها ( شامل كتابهاى ۸- ده گفتار، ۹- پانزده گفتار، ۱۰- بيست گفتار، ۱۱- حكمت‏ها و اندرزها(
پ) بخش انسان‏شناسى ( شامل كتابهاى ۱۲- ولاءها و ولايت‏ها، ۱۳- امدادهاى غيبى در زندگى بشر، ۱۴- تكامل اجتماعى انسان، ۱۵- نبرد حقّ و باطل، ۱۶- فطرت(
ت) بخش اخلاقى تربيتى ( شامل كتابهاى ۱۷- آزادى معنوى، ۱۸- تعليم و تربيت در اسلام، ۱۹- انسان كامل، ۲۰- عرفان حافظ، ۲۱- فلسفه اخلاق(
ث) بخش زنان (شامل كتابهاى ۲۲- نظام حقوق زن در اسلام، ۲۳- مسأله حجاب، ۲۴- پاسخهاى استاد، ۲۵- اخلاق جنسي(
ج) بخش سياسى اجتماعى (شامل كتابهاى ۲۶- اسلام و نيازهاى زمان، ۲۷- احياى تفكر اسلامى، ۲۸- جهاد، ۲۹- قيام و انقلاب مهدى‏عليه السلام، ۳۰- پيرامون جمهورى اسلامى، ۳۱- پيرامون انقلاب اسلامي(
چ) بخش تاريخ (شامل ۳۲ كتابهاى – نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخير، ۳۳- خدمات متقابل اسلام و ايران، ۳۴- فلسفه تاريخ(
ح (بخش جهان بينى (شامل ۳۵- شش جلد مقدمه‏اى بر جهان بينى اسلامى )
خ) بخش اصول عقايد (شامل كتابهاى ۳۶- توحيد، ۳۷- عدل الهى، ۳۸- نبوت، ۳۹- ختم نبوت، ۴۰- خاتميت، ۴۱- امامت و رهبرى، ۴۲- انسان و سرنوشت، ۴۳- معاد، ۴۴- علل گرايش به ماديگري)
د) بخش تفسير (۴۵- شامل دوره ۱۴ جلدى آشنايى با قرآن)
ذ) بخش اقتصاد (شامل كتابهاى ۴۶- مسأله ربا و بانك، ۴۷- مسأله بيمه، ۴۸- نظرى به نظام اقتصادى اسلام)
ر) بخش آشنايى با علوم اسلامی (شامل كليات ۴۹- منطق و فلسفه، ۵۰- فقه و اصول فقه، ۵۱- كلام، عرفان و حكمت عملي)
ز) بخش فلسفه (شامل كتابهاى ۵۲- مسأله شناخت ۵۳- شرح منظومه، ۵۴- مقالات فلسفى، ۵۵- اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ۵۶- درسهاى اسفار ، ۵۷- نقدى بر ماركسيسم ،،)
جدول ترتيبى مطالعه كتب استاد شهيد مرتضى مطهرى‏ به ترتیب از آسان به مشکل ( جدول تفصیلی ).

توجّه:

این سیر مطالعاتی برای کسانی است که اوّلاً نمی خواهند همه ی مجموعه آثار ایشان را مطالعه کنند. ثانیاً زیربنای لازم برای فهم کتابهای سختتر ایشان را قبل از کتابهای آسانتر ایشان ندارند. لذا مطالعه را از آسان به مشکل آغاز می کنند. امّا آنها که قصد دارند تمام آثار ایشان را بخوانند و توان و استعداد لازم برای درک کتب نسبتاً مشکلتر را دارند، لازم نیست چنین سیری را در پیش بگیرند، بلکه می توانند با همان روشی که در صدر مطالب گفتیم ، وارد مطالعه شوند.
داستانِ راستان – حماسه حسينى‏(۳ جلد) – گفتارهاى معنوى‏ – ده گفتار – پانزده گفتار، بيست گفتار – سيره نبوى – سيره ائمه اطهار – جاذبه و دافعه على‏(ع) – ولاءها و ولايت‏ها – خاتميت – ختم نبوت‏ – پيامبر امى – اسلام و مقتضيات زمان (جلد ۲ و ۱) – امدادهاى غيبى در زندگى بشر – توكل و رضا – گريز از ايمان و گريز از عمل – تكامل اجتماعى‏ انسان‏ – انسان كامل‏ ( جلد ۲ و ۱) – انسان‏شناسى‏ – تعليم و تربيت‏ در اسلام‏ – عرفان حافظ – حق و باطل – مسأله حجاب – پاسخ‏هاى استاد – نظام حقوق‏ زن در اسلام‏ – اخلاق جنسى در ايران و غرب‏ – نهضت‏هاى اسلامى‏ در صد ساله اخير – پيرامون جمهورى‏ اسلامى – پيرامون انقلاب‏ اسلامى‏ – خدمات متقابل اسلام و ايران‏ – سيرى در نهج البلاغه‏ – جهاد – آشنايى با قرآن – مسأله شناخت – شناخت در قرآن – فطرت – فلسفه اخلاق – انسان و سرنوشت – عدل الهى – علل گرايش به ماديگرى‏ – آشنايى با علوم اسلامى ( هفت جلد ) – توحيد – نبوت – معاد – آشنايى با جهان بينى اسلامى (جلد ۷ – ۱) – قيام و انقلاب مهدى – نظام اقتصادى اسلام – ربا، بانك، بيمه – نقدى بر ماركسيسم‏ – فلسفه تاريخ‏، (جلد ۴ – ۱) – مقالات فلسفى‏( جلد ۳ – ۱) – تعارضات منطقى – اصول فلسفه و روش رئاليسم (جلد ۵ – ۱) – مختصر شرح‏ منظومه (جلد ۲ – ۱) – مبسوط شرح‏ منظومه (جلد ۴ – ۱) – درسهای اسفار‏ – الهيات شفاء .

جدول ترتيبى مطالعه كتب استاد شهيد مرتضى مطهرى‏ به ترتیب از آسان به مشکل ( جدول اجمالی ).

حماسه حسينى – گفتارهاى معنوى‏ – ده گفتار – پانزده گفتار – بيست گفتار – سيره نبوى – سيره ائمه اطهار – جاذبه و دافعه على‏(ع) – خاتميت – ختم نبوت – اسلام و مقتضيات زمان – انسان كامل – مسأله حجاب – پاسخ‏هاى استاد – نهضت‏هاى اسلامى‏ در صد ساله اخير – پيرامون جمهورى‏ اسلامى – پيرامون انقلاب‏ اسلامى – خدمات متقابل اسلام و ايران – سيرى در نهج البلاغه – فطرت – انسان و سرنوشت – عدل الهى – آشنايى با جهان بينى اسلامى (جلد ۷ – ۱) – توحيد – نبوت – معاد – آشنايى با علوم اسلامى

نویسنده: احد ایمانی

کتاب شناسی و شخصیّت شناسی، سیر مطالعات شهید مطهری کتاب شناسی و شخصیّت شناسی ، سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری کتاب شناسی ، کتب شهید مطهری ، سیر مطالعاتی

آمار این صفحه: بازدید امروز:۷ بازدید کل: ۶۱۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>