دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری

دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری
دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری

شهید مطهری در زمان خود، از جامعترین افراد بوده و کتب او نیز نمایانگر این جامعیّت می باشند. امّا بعد از ایشان مباحثی مطرح شده اند که لازم است آنها را در کتب دیگر اصحاب فکر جستجو نمایید. برای این منظور ، و البته بعد از مطالعه چند جلد از مجموعه آثار شهید مطهری ، می توانید از آثار آیة الله مصباح یزدی بهره ببرید. همچنین از آثار آیة الله جوادی آملی و حضرت امام راحل (ره).

در ادامه: دانلود سیر کامل سخن‌های شهید مطهری و دانلود سخن‌های دیگر بزرگان درباره‌ی استاد شهید مطهری. بعلاوه‌ی سیری پیشنهادی برای مطالعه‌ی آثار استاد شهید مطهری…

دانلود سخن‌ها:

پیامبر اکرم (ص)

ردیف توضیحات و دانلود: حجم (KB) زمان توضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول ۳,۸۲۵ ۰:۳۱:۰۴ پیامبر اکرم (ص)
۲ دانلود قسمت دوم ۳,۶۱۹ ۰:۲۹:۲۴

 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات و دانلود: حجم (KB) زمان توضیحات و دانلود:
۱ دانلود (۱) ۲۱,۸۵۲ ۰:۳۹:۴۳ تحریفات عاشورا
۲ دانلود (۲) ۲۱,۶۱۹ ۰:۳۷:۴۳
۳ دانلود (۳) ۱۹,۴۹۲ ۰:۳۹:۴۵
۱ دانلود ۱۷,۱۹۳ ۰:۲۸:۲۷ حادثه عاشورا

 

امام صادق (ع)

ردیف توضیحات و دانلود: حجم (KB) زمان توضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول ۳,۸۲۵ ۰:۳۱:۰۴ امام صادق (ع)
۲ دانلود قسمت دوم ۳,۶۱۹ ۰:۲۹:۲۴
۳ دانلود قسمت سوم ۳,۰۴۲ ۰:۲۴:۴۲
۴ دانلود قسمت چهارم ۳,۰۴۵ ۰:۲۴:۴۳
۵ دانلود قسمت پنجم ۲,۹۵۶ ۰:۲۳:۵۹
۶ دانلود قسمت ششم ۲,۶۰۸ ۰:۲۱:۱۰
۷ دانلود قسمت هفتم ۲,۶۲۱ ۰:۲۱:۱۶
۸ دانلود قسمت هشتم ۲,۹۷۲ ۰:۲۴:۱۱

 

تفسیر قرآن

ردیف توضیحات و دانلود: حجم (KB) زمان توضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۰۶۲ ۰:۳۳:۲۴ تفسیر سوره نور
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۸۹۷ ۰:۳۰:۴۲
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۸۱۱ ۰:۲۹:۱۹
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۵۵۷ ۰:۲۵:۱۱
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۰۰۷ ۰:۳۲:۲۹ تفسیر سوره معارج
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۷۴۱ ۰:۲۸:۱۱
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۰۶۷ ۰:۳۳:۲۸ تفسیر سوره مدثر
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۶۵۲ ۰:۲۶:۴۳
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۵۹۴ ۰:۲۵:۴۵ تفسیر سوره قیامت
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۸۰۸ ۰:۲۹:۴
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۸۸۳ ۰:۳۰:۲۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۷۳۶ ۰:۲۸:۰۴
۵ دانلود قسمت پنجم ۱٫۵۱۶ ۰:۲۴:۳۰
۶ دانلود قسمت ششم ۱٫۴۵۸ ۰:۲۳:۳۴
۱ دانلود قسمت اول ۱۹۳۸ ۰:۳۱:۲۲ تفسیر سوره فجر
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۵۰۵ ۰:۲۴:۲۰
۱ دانلود ۲٫۶۴۳ ۰:۴۰:۴۶ تفسیر سوره قارعه
۱ دانلود ۱٫۱۶۷ ۰:۱۸:۵۰ تفسیر سوره تکاثر

 

دیگر موضوعات

ردیف توضیحات و دانلود: حجم (KB) زمان توضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۵۵۳ ۰:۱۴:۳۰ استدلال ذهنی
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۹۸۳ ۰:۱۶:۵۶
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۵۴۶ ۰:۱۴:۲۷
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۶۶۴ ۰:۱۵:۰۸
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۶۰۳ ۰:۱۱:۰۵ استفهام یک مطلب یعنی نفهمیدن
۲ دانلود قسمت دوم ۳٫۱۲۶ ۰:۱۳:۱۹
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۸۶۶ ۰:۱۲:۱۲
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۱۵۰ ۰:۱۲:۱۲
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۶۳۵ ۰:۱۴:۵۸ فطرت خدادادی
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۷۳۵ ۰:۱۵:۳۲
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۰۲۱ ۰:۱۱:۲۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۴۷۷ ۰:۱۴:۰۴
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۴۵۳ ۰:۱۳:۵۶ خلقت انسان
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۷۴۹ ۰:۱۵:۳۷
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۷۸ ۰:۱۳:۳۰
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۴۷۳ ۰:۱۴:۰۳
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۰۷۸ ۰:۱۱:۴۸ پیروی از هوای نفس
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۹۷۰ ۰:۱۱:۱۱
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۹۹۳ ۰:۱۱:۱۹
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۰۵۴ ۰:۱۱:۳۹
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۳۸۵ ۰:۱۳:۳۲ روح مطلق انسان
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۳۵۴ ۰:۱۳:۲۲
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۰۵۵ ۰:۱۱:۴۰
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۲۳۹ ۰:۱۲:۴۳ شناخت انسان کامل
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۸۵۰ ۰:۱۶:۱۱
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۴۸۵ ۰:۱۴:۰۷
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۴۰۶ ۰:۱۳:۴۰
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۴۲۰ ۰:۱۳:۴۵ تغیرات تکامل در طول زمان بر انسان
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۹۳۳ ۰:۱۶:۳۹
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۶۹۴ ۰:۱۵:۱۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۴۹۷ ۰:۱۴:۱۱
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۴۵۰ ۰:۱۳:۵۵ تکامل بشری
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۴۸۰ ۰:۰۸:۲۴
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۳۰۲ ۰:۰۷:۲۳
۴ دانلود قسمت چهارم ۴٫۷۵۲ ۰:۲۷:۰۰
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۷۴۴ ۰:۱۵:۳۵ تکامل فرد
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۲۷۳ ۰:۱۲:۵۴
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۴۲ ۰:۱۳:۱۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۸۲۵ ۰:۱۶:۰۳
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۴۱۴ ۰:۱۳:۴۲ توحید و خدا شناسی در خلقت انسان
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۹۵۰ ۰:۱۶:۴۵
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۱۷۴ ۰:۱۲:۲۰
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۳۹۸ ۰:۱۳:۳۷
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۷۴۹ ۰:۱۵:۳۷ وحی الهی به انسان
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۵۶۶ ۰:۱۴:۳۴
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۵۱۳ ۰:۱۴:۱۶
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۹۲۸ ۰:۱۶:۳۸
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۰۱۹ ۰:۱۱:۲۸ اخلاق انسان کامل
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۹۶۶ ۰:۱۱:۱۰
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۷۹۴ ۰:۱۰:۱۱
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۷۸۶ ۰:۱۰:۰۸
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۷۸۸ ۰:۱۵:۵۰ ارزش انسان از دیدگاه جهان بینی الهی و مادی
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۷۳۲ ۰:۱۵:۳۱
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۶۵ ۰:۱۳:۲۶
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۸۴۵ ۰:۱۶:۱۰

 

دیگر موضوعات

ردیف توضیحات و دانلود: و دانلود
حجم (KB) زمان توضیحات و دانلود:
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۶۶۷ ۰:۱۵:۰۹ از خود بیگانگی
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۷۸۷ ۰:۱۵:۵۰
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۴۳ ۰:۱۳:۱۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۸۲۳ ۰:۱۶:۰۲
۱ دانلود قسمت اول ۳٫۰۳۸ ۰:۱۷:۱۵ بیگانگی با خود
۲ دانلود قسمت دوم ۳٫۰۳۸ ۰:۱۷:۱۶
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۸۵۸ ۰:۱۶:۱۴
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۷۰۶ ۰:۱۵:۲۲
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۸۳۳ ۰:۱۰:۲۴ بیگانگی انسان از خدا
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۸۳۸ ۰:۱۰:۲۶
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۵۸۳ ۰:۰۸:۵۹
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۷۲۸ ۰:۰۹:۴۸
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۱۲۲ ۰:۱۲:۰۳ انحطاط مسلمین
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۷۰۳ ۰:۱۵:۲۱
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۸۲ ۰:۱۳:۳۱
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۳۵۸ ۰:۱۳:۲۳
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۱۸۲ ۰:۱۲:۲۴ انسان از دید جهان بینی الهی
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۴۵۰ ۰:۱۳:۵۵
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۰۵ ۰:۱۳:۰۵
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۳۴۳ ۰:۱۳:۱۸
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۷۶۱ ۰:۱۵:۴۱ انسان بودن انسان کامل
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۵۰۸ ۰:۱۴:۱۴
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۳۲۳ ۰:۱۳:۱۱
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۵۶۰ ۰:۱۴:۳۲
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۱۹۵ ۰:۱۳:۲۶ انسان و داشتن استقلال و آزادی
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۳۶۵ ۰:۱۳:۲۶
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۱۲۰ ۰:۱۲:۰۲
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۱۴۰ ۰:۱۲:۰۹
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۶۵۳ ۰:۱۵:۰۴ انسان و حساب مادی دنیا
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۵۱۹ ۰:۱۴:۱۸
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۸۴۶ ۰:۱۶:۱۰
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۳۹۱ ۰:۱۳:۳۵
۵ دانلود قسمت پنجم ۲٫۸۹۸ ۰:۱۶:۲۷
۱ دانلود قسمت اول ۶۴۹ ۰:۰۳:۴۰ انسان کامل از نظر عرفانیان
۲ دانلود قسمت دوم ۳٫۳۵۸ ۰:۱۹:۰۵
۳ دانلود قسمت سوم ۳٫۱۴۷ ۰:۱۷:۵۳
۴ دانلود قسمت چهارم ۳٫۳۵۰ ۰:۱۹:۰۲
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۳۰۸ ۰:۱۹:۳۸ فطرت
۲ دانلود قسمت دوم ۲٫۱۲۹ ۰:۱۸:۰۶
۳ دانلود قسمت سوم ۲٫۱۲۵ ۰:۱۸:۰۴
۴ دانلود قسمت چهارم ۲٫۰۶۹ ۰:۱۷:۳۵
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۷۰۵ ۰:۱۴:۲۹ آیا نبوت در زندگی انسان ضروری بود؟
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۷۷۰ ۰:۱۵:۰۲
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۷۴۳ ۰:۱۴:۴۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۸۰۷ ۰:۱۵:۲۱
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۸۵۳ ۰:۱۵:۴۵ زندگی بشر در زمان نبوت
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۸۰۱ ۰:۱۵:۱۸
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۷۲۰ ۰:۱۴:۳۷
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۵۴۰ ۰:۱۳:۰۵
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۷۶۹ ۰:۱۵:۰۲ نعمت های بهشتی
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۷۷۰ ۰:۱۵:۰۲
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۹۳۷ ۰:۱۶:۲۸
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۶۷۶ ۰:۱۴:۱۴
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۶۶۵ ۰:۱۴:۰۸ نبوت
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۷۶۲ ۰:۱۴:۵۸
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۴۰۹ ۰:۱۱:۵۷
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۷۶۶ ۰:۱۵:۰۰
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۸۸۴ ۰:۱۶:۰۱ اعتقادات مسلمانان به معاد
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۸۰۲ ۰:۱۵:۱۹
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۷۳۵ ۰:۱۴:۴۴
۴ دانلود قسمت چهارم ۱٫۵۸۵ ۰:۱۳:۲۷
۱ دانلود ۷۸۰ ۰:۱۴:۰۳ فلسفه قیام عاشورا
۱ دانلود قسمت اول ۱٫۸۱۱ ۰:۲۷:۵۵ عدل الهی
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۸۱۳ ۰:۲۹:۱۹
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۰۰۴ ۰:۳۲:۲۷ انسان کامل
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۷۰۷ ۰:۲۷:۳۶
۳ دانلود قسمت سوم ۱٫۸۷۱ ۰:۳۰:۱۷
۱ دانلود قسمت اول ۲٫۲۳۵ ۰:۳۶:۱۳ مکتب
۲ دانلود قسمت دوم ۱٫۷۰۴ ۰:۲۷:۳۴

 

شهید مطهری به روایت دیگران
ردیف

موضوع

دانلود: حجم
(KB)
زمان
۱ امام خمینی (ره) ۱ ۵۴ ۰:۰:۴۱
۲ امام خمینی (ره) ۲ ۲۱۲ ۰:۰۳:۱۰
۳ امام خمینی (ره) ۳ ۲۰۶ ۰:۰۳:۰۴
۴ دکتر حسابی ۲۶۳ ۰:۰۴:۰۸
۵ شهید سید محمد حسینی بهشتی ۱۰۸ ۰:۰۱:۳۸
۶ برادر بزرگ شهید مطهری ۹۲۴ ۰:۱۴:۵۴
۷ آیت الله خامنه ای ۱ ۴۲۱ ۰:۰۲:۵۵
۸ آیت الله خامنه ای ۲ ۳۶۴ ۰:۰۵:۳۱
۹ آیت الله خامنه ای ۳ ۳۹۷ ۰:۰۶:۰۲

مجموعه آثار شهید مطهری بیست و هفت جلد می باشد که هر جلدی نیز معمولاً حاوی چندین کتاب با موضوع واحد یا مرتبط می باشند. چهار جلد نخست آن، اعتقادی است، که نخست آن باید بعد از سه جلد دیگر خوانده شود. چرا که مقداری سنگینتر می باشد.

از جلد پنجم تا سیزدهم ، مباحث فلسفی اند. لذا باید بعد از دیگر مجلدات مورد مطالعه قرار گیرند.

از جلد ۱۴ تا ۲۷ نیز موضوعات متنوّع اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، تاریخی و … هستند.

جلد ۲۶ و ۲۷ این مجموعه ، تفسیر قرآن است که قبلاً با عنوان « آشنایی با قرآن» به چاپ رسیده بود.

برای ورود به چنین مطالعه ی گسترده ای لازم است که برنامه ای منسجم ، منطقی و طولانی مدّت ریخته شود. مثلاً شخص می تواند روزی یک ساعت برای این امر اختصاص دهد ؛ و بهتر است که ساعت مشخّصی را برای خود مقرر نموده و خود را ملزم به رعایت آن کند؛ و با خدای خود عهد کند که اگر خلف وعده نمود ، صدقه ی گرانی را پرداخت کند. چرا که نفس آدمی معمولاً از امر مطالعه گریزان است. زمان یک ساعت را می توان به مرور افزایش داد. چرا که شخص با پیش روی در مطالعه قدرت فهم و هضمش نیز افزایش می یابد.

سیر مطالعات تکمیلی:

شهید مطهری در زمان خود، از جامعترین افراد بوده و کتب او نیز نمایانگر این جامعیّت می باشند. امّا بعد از ایشان مباحثی مطرح شده اند که لازم است آنها را در کتب دیگر اصحاب فکر جستجو نمایید. برای این منظور ، و البته بعد از مطالعه چند جلد از مجموعه آثار شهید مطهری ، می توانید از آثار آیة الله مصباح یزدی بهره ببرید. همچنین از آثار آیة الله جوادی آملی و حضرت امام راحل (ره).

ویژگیهای آثار شهید مطهری :

۱٫شهید مطهری در اکثر علوم اسلامی تحصیلات عالیه داشته و در هر رشته ای از محضر اساتید مسلّم آن رشته استفاده کرده بودند ؛ و متخصص مسلّم این علوم بوده اند.

  1. ایشان افزون بر علوم اسلامی به مکاتب غربی نیز تسلط داشته اند ؛ و مرز مکاتب مختلف را به خوبی می دانستند ؛ لذا هیچگاه بین مکتب اسلام و دیگر مکاتب خلط نمی کردند؛ و دچار مغالطه التقاط نمی شدند.

۳٫در آثار ایشان از روش واقع گرایی همراه با کارکردگرایی مطلق استفاده شده است ؛ که بهترین و جامعترین شیوه ی تحقیق است .

  1. هنر شهید مطهری در این بوده که توانسته است مطالب عمیق و تخصصی را به زبانی ساده و روان به مخاطب خود القاء نماید ؛ لذا آثار ایشان به همان اندازه که برای اساتید حوزه و دانشگاه قابل استفاده است برای دانشجویان و طلاب و حتی برای دبیرستانی ها هم قابل استفاده است. قدرت روان نویسی و ساده نویسی ایشان به قدری زیاد بود که با آن مرتبه ی علمی بالا توانسته است برای کودکان نیز کتاب داستان راستان بنویسد ؛ که از طرف یونسکو به عنوان کتاب نمونه انتخاب شد.
  2. یکی دیگر از امتیازات آثار ایشان گسترده بودن موضوعات آثار ایشان است ؛ ایشان در موضوعات گوناگون کلامی ، فلسفی ، فقهی ، قرآنی ، حدیثی ، ادبی ، عرفانی ، تاریخی ، حقوقی ، اقتصادی ، جامعه شناسی و … سخن گفته اند و برای هر گروهی حرف دارند.
  3. ویژگی دیگر ایشان این است که در نقل اقوال دیگر اندیشمندان ، امین است ؛ ایشان نظرات گوناگون را با انصاف تمام نقل می کنند و آنگاه با منطقی استوار به نقد و نظر می پردازند.
  4. امّا بارزترین شاخصه ی آثار ایشان این است که در مخاطب، قدرت تحلیل و تشخیص ایجاد می کنند ؛ مطالعه ی منظم و برنامه ریزی شده ی آثار ایشان باعث می شود که شخص در وجود خود به یک هندسه و نظام فکری منسجم دست یابد. و خاصیّت این نظام منسجم فکری این است که به شخص قدرت استنباط می دهد ؛ به نحوی که شخص خود را در برابر مسائل و شبهات جدید توانا و خودکفا می یابد ؛ و به راحتی می تواند مسائل را حل و شبهات را دفع کند.

لیست آثار شهید مطهری به صورت طبقه بندی شده بر اساس موضوع :

الف) بخش سيره معصومين و بزرگان ( شامل كتابهاى: ۱- داستان راستان، ۲- سيرى در سيره نبوى(ص)، ۳- سيرى در سيره ائمّه اطهار عليهم السلام، ۴- جاذبه و دافعه على‏عليه السلام، ۵- حماسه حسينى، ۶- سيرى در نهج البلاغه،۷- پيامبر امّى(
ب) بخش گفتارها ( شامل كتابهاى ۸- ده گفتار، ۹- پانزده گفتار، ۱۰- بيست گفتار، ۱۱- حكمت‏ها و اندرزها(
پ) بخش انسان‏شناسى ( شامل كتابهاى ۱۲- ولاءها و ولايت‏ها، ۱۳- امدادهاى غيبى در زندگى بشر، ۱۴- تكامل اجتماعى انسان، ۱۵- نبرد حقّ و باطل، ۱۶- فطرت(
ت) بخش اخلاقى تربيتى ( شامل كتابهاى ۱۷- آزادى معنوى، ۱۸- تعليم و تربيت در اسلام، ۱۹- انسان كامل، ۲۰- عرفان حافظ، ۲۱- فلسفه اخلاق(
ث) بخش زنان (شامل كتابهاى ۲۲- نظام حقوق زن در اسلام، ۲۳- مسأله حجاب، ۲۴- پاسخهاى استاد، ۲۵- اخلاق جنسي(
ج) بخش سياسى اجتماعى (شامل كتابهاى ۲۶- اسلام و نيازهاى زمان، ۲۷- احياى تفكر اسلامى، ۲۸- جهاد، ۲۹- قيام و انقلاب مهدى‏عليه السلام، ۳۰- پيرامون جمهورى اسلامى، ۳۱- پيرامون انقلاب اسلامي(
چ) بخش تاريخ (شامل ۳۲ كتابهاى – نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخير، ۳۳- خدمات متقابل اسلام و ايران، ۳۴- فلسفه تاريخ(
ح (بخش جهان بينى (شامل ۳۵- شش جلد مقدمه‏اى بر جهان بينى اسلامى )
خ) بخش اصول عقايد (شامل كتابهاى ۳۶- توحيد، ۳۷- عدل الهى، ۳۸- نبوت، ۳۹- ختم نبوت، ۴۰- خاتميت، ۴۱- امامت و رهبرى، ۴۲- انسان و سرنوشت، ۴۳- معاد، ۴۴- علل گرايش به ماديگري)
د) بخش تفسير (۴۵- شامل دوره ۱۴ جلدى آشنايى با قرآن)
ذ) بخش اقتصاد (شامل كتابهاى ۴۶- مسأله ربا و بانك، ۴۷- مسأله بيمه، ۴۸- نظرى به نظام اقتصادى اسلام)
ر) بخش آشنايى با علوم اسلامی (شامل كليات ۴۹- منطق و فلسفه، ۵۰- فقه و اصول فقه، ۵۱- كلام، عرفان و حكمت عملي)
ز) بخش فلسفه (شامل كتابهاى ۵۲- مسأله شناخت ۵۳- شرح منظومه، ۵۴- مقالات فلسفى، ۵۵- اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ۵۶- درسهاى اسفار ، ۵۷- نقدى بر ماركسيسم ،،)
جدول ترتيبى مطالعه كتب استاد شهيد مرتضى مطهرى‏ به ترتیب از آسان به مشکل ( جدول تفصیلی ).

توجّه:

این سیر مطالعاتی برای کسانی است که اوّلاً نمی خواهند همه ی مجموعه آثار ایشان را مطالعه کنند. ثانیاً زیربنای لازم برای فهم کتابهای سختتر ایشان را قبل از کتابهای آسانتر ایشان ندارند. لذا مطالعه را از آسان به مشکل آغاز می کنند. امّا آنها که قصد دارند تمام آثار ایشان را بخوانند و توان و استعداد لازم برای درک کتب نسبتاً مشکلتر را دارند، لازم نیست چنین سیری را در پیش بگیرند، بلکه می توانند با همان روشی که در صدر مطالب گفتیم ، وارد مطالعه شوند.
داستانِ راستان – حماسه حسينى‏(۳ جلد) – گفتارهاى معنوى‏ – ده گفتار – پانزده گفتار، بيست گفتار – سيره نبوى – سيره ائمه اطهار – جاذبه و دافعه على‏(ع) – ولاءها و ولايت‏ها – خاتميت – ختم نبوت‏ – پيامبر امى – اسلام و مقتضيات زمان (جلد ۲ و ۱) – امدادهاى غيبى در زندگى بشر – توكل و رضا – گريز از ايمان و گريز از عمل – تكامل اجتماعى‏ انسان‏ – انسان كامل‏ ( جلد ۲ و ۱) – انسان‏شناسى‏ – تعليم و تربيت‏ در اسلام‏ – عرفان حافظ – حق و باطل – مسأله حجاب – پاسخ‏هاى استاد – نظام حقوق‏ زن در اسلام‏ – اخلاق جنسى در ايران و غرب‏ – نهضت‏هاى اسلامى‏ در صد ساله اخير – پيرامون جمهورى‏ اسلامى – پيرامون انقلاب‏ اسلامى‏ – خدمات متقابل اسلام و ايران‏ – سيرى در نهج البلاغه‏ – جهاد – آشنايى با قرآن – مسأله شناخت – شناخت در قرآن – فطرت – فلسفه اخلاق – انسان و سرنوشت – عدل الهى – علل گرايش به ماديگرى‏ – آشنايى با علوم اسلامى ( هفت جلد ) – توحيد – نبوت – معاد – آشنايى با جهان بينى اسلامى (جلد ۷ – ۱) – قيام و انقلاب مهدى – نظام اقتصادى اسلام – ربا، بانك، بيمه – نقدى بر ماركسيسم‏ – فلسفه تاريخ‏، (جلد ۴ – ۱) – مقالات فلسفى‏( جلد ۳ – ۱) – تعارضات منطقى – اصول فلسفه و روش رئاليسم (جلد ۵ – ۱) – مختصر شرح‏ منظومه (جلد ۲ – ۱) – مبسوط شرح‏ منظومه (جلد ۴ – ۱) – درسهای اسفار‏ – الهيات شفاء .

جدول ترتيبى مطالعه كتب استاد شهيد مرتضى مطهرى‏ به ترتیب از آسان به مشکل ( جدول اجمالی ).

حماسه حسينى – گفتارهاى معنوى‏ – ده گفتار – پانزده گفتار – بيست گفتار – سيره نبوى – سيره ائمه اطهار – جاذبه و دافعه على‏(ع) – خاتميت – ختم نبوت – اسلام و مقتضيات زمان – انسان كامل – مسأله حجاب – پاسخ‏هاى استاد – نهضت‏هاى اسلامى‏ در صد ساله اخير – پيرامون جمهورى‏ اسلامى – پيرامون انقلاب‏ اسلامى – خدمات متقابل اسلام و ايران – سيرى در نهج البلاغه – فطرت – انسان و سرنوشت – عدل الهى – آشنايى با جهان بينى اسلامى (جلد ۷ – ۱) – توحيد – نبوت – معاد – آشنايى با علوم اسلامى

نویسنده: احد ایمانی

کتاب شناسی و شخصیّت شناسی، سیر مطالعات شهید مطهری کتاب شناسی و شخصیّت شناسی ، سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری کتاب شناسی ، کتب شهید مطهری ، سیر مطالعاتی

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۳,۲۳۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *