مجموعه‌ی سخنرانی درباره‌ی ولایت فقیه بخش اول

توضیحات: مجموعه‌ی کاملی از سخنرانیها درباره‌ی ولایت فقیه از سطح عامه پسند تا تخصصی

اساتید: حجت الاسلام روح، استاد طاهر زاده،دکتر حسن عباسی ، حجت الاسلام جوان آراسته، حجت الاسلام پناهیان، حجت الاسلام قرائتی، آیت الله مهدوی، آیت الله میانجی، آیت الله مصباح یزدی

برخی از موضوعات:

مبانی حکومت اسلامی
دین و سیاست
مهمترین دلایل منکرین رابطه دین و سیاست
رابطه دین با دموکراسی
حاکمیت و ولایت عامه
ولایت اهل بیت(ع)
انتخابات و حاکمیت ملی
ولایت فقها در عصر غیبت
دلایل نقلی ولایت فقیه
دلایل عقلی ولایت فقیه
بررسی حکومت اسلامی

تعداد مجموع جلسات: ۶۹ جلسه

مجموعه‌ی سخنرانی درباره‌ی ولایت فقیه بخش اول

برای دیدن مجموعه ی مطالب سایت با این موضوع بر روی تگ  ولایت فقیه کلیک کنید.

حجت الاسلام روح

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ جلسه ۱ ۵,۶۶۱ ۰:۴۸:۱۸ درباره ولی فقیه
۲ جلسه ۲ ۵,۶۶۱ ۰:۴۸:۱۸
۳ جلسه ۳ ۶,۴۳۳ ۰:۵۴:۵۳
۴ جلسه ۴ ۵,۷۵۷ ۰:۴۹:۰۶
۵ جلسه ۵ ۶,۸۶۸ ۰:۵۸:۳۵
۶ جلسه ۶ ۷,۱۴۵ ۰۱:۰۰:۵۷

 

استاد طاهر زاده

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ جلسه ۱ (نقش بیعت در نظام ولایی اسلام) ۱۲,۵۲۵ ۰:۵۳:۲۵ درباره ولی فقیه
۲ جلسه ۲ (تصورات صحیح وناصحیح از اجتهاد و ولایت ) ۱۳,۹۷۳ ۰۱:۳۵:۲۲

 

دکتر حسن عباسی

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت ۱ ۳,۹۶۵ ۰:۲۷:۰۲ بررسی اندیشه استراتژیک مقام معظم رهبری
۲ دانلود قسمت ۲ ۳,۹۶۵ ۰:۲۷:۰۲
۳ دانلود قسمت ۳ ۳,۹۶۵ ۰:۲۷:۰۲
۴ دانلود قسمت ۴ ۳,۹۶۵ ۰:۲۷:۰۲
۵ دانلود قسمت ۵ ۴۱۸ ۰:۰۲:۴۹

 

حجت الاسلام جوان آراسته

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
۱ مبانی حکومت اسلامی ۹,۰۱۴ ۰:۵۱:۱۵ ۱۲ جلسه بحث
در مورد ولایت فقیه
۲ دین و سیاست ۹,۰۶۸ ۰:۵۱:۳۳
۳ مهمترین دلایل منکرین رابطه دین و سیاست ۸,۴۵۰ ۰:۴۸:۰۲
۴ رابطه دین با دموکراسی ۱,۹۵۹ ۰:۴۵:۱۵
۵ حاکمیت و ولایت عامه ۷,۸۰۰ ۰:۴۴:۲۰
۶ ولایت اهل بیت(ع) ۸,۶۸۵ ۰:۴۹:۲۲
۷ انتخابات و حاکمیت ملی ۸,۶۷۶ ۰:۴۹:۱۹
۸ ولایت فقها در عصر غیبت ۹,۰۲۵ ۰:۵۱:۱۸
۹ دلایل نقلی ولایت فقیه ۹,۱۴۹ ۰:۵۲:۰۱
۱۰ دلایل عقلی ولایت فقیه ۸,۳۱۸ ۰:۴۷:۱۷
۱۱ بررسی حکومت اسلامی ۱ ۸,۹۸۹ ۰:۵۰:۳۵
۱۲ بررسی حکومت اسلامی ۲ ۸,۷۲۵ ۰:۴۹:۳۶

 

حجت الاسلام پناهیان
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۲,۲۰۵ ۰:۰۶۶ منطق رهبری
۲ دانلود ۱۲,۵۳۱ ۰۱:۳۵:۰۰ حرف های مقام معظم رهبری را باید قدر دانست
۳ دانلود ۱,۲۴۱ ۰:۰۲:۳۸ عملکرد اجرایی مقام معظم رهبری
۴ دانلود ۳,۲۴۷ ۰:۱۱:۰۴ حکم ولایی
۵ دانلود ۱۰,۱۰۹ ۰:۴۳:۰۶ اندیشه ی راهبردی
۶ دانلود ۱,۹۸۰ ۰:۱۱:۱۴ انتظارات بی جا از ولی فقیه

 

حجت الاسلام قرائتی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۳۸۸ ۰:۲۸:۰۲ ولایت فقیه در تمام ادیان
و پاسخ به شبهات
۲ دانلود قسمت دوم ۲,۱۳۳ ۰:۳۵:۳۱
۳ دانلود قسمت سوم ۱,۶۵۵ ۰:۲۱:۳۴
۴ دانلود قسمت چهارم ۸۹۱ ۰:۲۸:۲۶

 

آیت الله مصباح یزدی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۲,۹۳۸ ۰:۲۵:۰۲ ولايت فقيه پرتويي از خورشيد امامت
۲ دانلود قسمت دوم ۳,۲۸۳ ۰:۲۷:۵۹
۳ دانلود ۲,۴۰۴ ۰:۲۰:۲۵ مقدمه‌اى بر مبانى تشكيل حكومت
۴ دانلود ۹,۰۲۵ ۱:۱۶:۵۹ شبهات ولایت فقیه
۵ دانلود ۷,۹۵۹ ۰:۰۷:۵۴ ششمین نشست تبیین علمی موضوع ولایت فقیه
۶ دانلود قسمت اول ۳,۱۰۶ ۰:۲۵:۴۳ معنا و مبنای ولایت فقیه
۷ دانلود قسمت دوم ۴,۸۷۲ ۰:۴۰:۴۷
۸ دانلود قسمت اول ۴,۴۳۰ ۰:۳۷:۰۱ اثبات ولایت فقیه
۹ دانلود قسمت دوم ۴,۱۵۵ ۰:۳۴:۴۰
۱۰ دانلود قسمت اول ۴,۱۵۵ ۰:۳۴:۴۰ بررسی چند شبهه
۱۱ دانلود قسمت دوم ۴,۰۵۲ ۰:۳۳:۴۷
۱۲ دانلود قسمت اول ۴,۱۶۵ ۰:۳۴:۴۵ حوزه ولایت ولی فقیه
۱۳ دانلود قسمت دوم ۴,۵۰۷ ۰:۳۷:۴۰
۱۴ دانلود ۲,۷۹۱ ۰:۱۹:۰۰ تبیین ولایت فقیه

 

آيت الله ميانجی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۳,۳۸۰ ۰:۲۹:۲۳ درباره ولایت مطلقه

 

حجت الاسلام مهدوی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ جلسه ۱ ۹,۵۰۲ ۰:۵۴:۰۱ درباره ولی فقیه
۲ جلسه ۲ ۹,۷۱۸ ۰:۵۵:۱۵
۳ جلسه ۳ ۱۰,۲۷۳ ۰:۵۸:۲۴
۴ جلسه ۴ ۹,۲۱۴ ۰:۵۲:۲۳
۵ جلسه ۵ ۱۰,۰۵۸ ۰:۵۷:۱۱
۶ جلسه ۶ ۸,۶۱۶ ۰:۴۸:۵۹
۷ جلسه ۷ ۱۰,۲۳۲ ۰:۵۸:۱۰
۸ جلسه ۸ ۱۰,۶۴۵ ۱:۰۰:۳۲
۹ جلسه ۹ ۹,۸۴۰ ۰:۵۵:۵۷
۱۰ جلسه ۱۰ ۱۳,۶۵۵ ۱:۱۷:۳۹
۱۱ جلسه ۱۱ ۹,۷۵۶ ۰:۵۵:۲۸
۱۲ جلسه ۱۲ ۱۰,۷۸۴ ۱:۰۱:۱۹
۱۳ جلسه ۱۳ ۱۰,۱۰۴ ۰:۵۸:۲۷
۱۴ جلسه ۱۴ ۹,۹۷۹ ۰:۵۶:۴۴
۱۵ جلسه ۱۵ ۸,۳۵۸ ۰:۵۷:۳۱
۱۶ جلسه ۱۶ ۹,۳۵۸ ۰:۵۳:۱۲
۱۷ جلسه ۱۷ ۷,۴۰۹ ۰:۴۲:۰۷
۱۸ جلسه ۱۸ ۷,۲۹۲ ۰:۴۱:۲۷
۱۹ جلسه ۱۹ ۸,۶۲۹ ۰:۴۹:۰۳

 

 

راهنماشناسی، ولایت و ولیّ فقیه، از کجا بدانیم که عدالت دارد و عادل است؟ راهنماشناسی، بحث ولایت فقیه و مرجعیّت و شبهات حول آنها راهنماشناسی ،ولایت فقیه نظریه بشری یا الهی ،مقبولیّت و مشروعیّت ، نظریّه ی حکومتی اسلام راهنماشناسی ، ولایت فقیه ، مقبولیّت و مشروعیّت ولایت فقیه راهنماشناسی ، ولایت فقیه ، دلائل اثبات ولایت فقیه راهنماشناسی ، فرق ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه ، نظریه حکومتی اسلام راهنماشناسی ، عمل امام امام عمل است ، ولایت شرط قبول اعمال اسلام شناسی، رابطه توحید و ولایت، آیا امامت گرایی منافات با توحید دارد؟

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۱,۲۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *