مجموعه‌ی گلچین از سخن‌های استاد رحیم پور ازغدی

برخی از موضوعات:

مطالبه گر”منشور حقوق ملت” باشیم
نسبت سنگ و فولاد با اخلاق و حقوق
مدارای اسلامی بادگراندیشان
تاریخ خوبان و مقاومتی که می ارزد
عاشورای زیبا عاشورای زشت
ماموریت تاریخی اشک
نوجوانان شمشیر زن
حسین (ع)وجامعه اخلاقی

و آرشیو سخنرانی‌های استاد رحیم‌پور ازغدی  پیرامون ائمه‌ی اطهار:

دانلود:

سال ۱۳۹۲- پخش از شبکه۱ سیما

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان تاریخ
۱  مطالبه گر”منشور حقوق ملت” باشیم ۱۵,۸۶۴ ۰:۵۱:۵۴ ۹۲/۹/۲۳
۲ نسبت سنگ و فولاد با اخلاق و حقوق ۱۸,۵۳۵ ۰۱:۱۸:۴۸ ۹۲/۹/۱۶
۳ مدارای اسلامی بادگراندیشان ۱۲,۲۳۰ ۰۰:۵۱:۵۴ ۹۲/۹/۹
۴ تاریخ خوبان و مقاومتی که می ارزد ۱۵,۴۴۹ ۰۱:۰۵:۳۷ ۹۲/۹/۲
۵ عاشورای زیبا عاشورای زشت ۱۳,۵۸۳ ۰۰:۵۷:۴۰ ۹۲/۸/۲۵
۶ ماموریت تاریخی اشک ۱۴,۴۵۶ ۰۱:۰۱:۲۳ ۹۲/۸/۲۳
۷ نوجوانان شمشیر زن ۱۳,۴۶۷ ۰۰:۵۷:۱۰ ۹۲/۸/۲۲
۸ حسین (ع)وجامعه اخلاقی ۱۳,۶۰۴ ۰۰:۵۷:۴۵ ۹۲/۸/۱۸
۹ عزم ایرانی، نظم ژاپنی ؟ ۱۶,۱۰۳ ۰۱:۰۸:۲۵ ۹۲/۸/۴
۱۰ اثبات غدیر سپس چه ؟ ۱۵,۰۹۵ ۰۱:۰۴:۰۷ ۹۲/۸/۲

امام علی (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود جلسه اول ۳,۰۵۹ ۰:۲۴:۴۵ جنگ جمل
۲ دانلود جلسه دوم ۵,۰۳۴ ۰:۱۴:۱۸
۳ دانلود جلسه سوم ۵,۷۴۹ ۰:۱۶:۲۰

 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۱۰,۸۷۴ ۰:۴۶:۱۵ امام حسین (ع)

 

امام رضا(ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۲,۲۵۵ ۰:۱۹:۱۲ امام رضا (ع)
۲ دانلود قسمت دوم ۲۴۵۷ ۰:۲۰:۵۵

 

امام زمان ج)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۷,۷۳۸ ۰:۵۲:۴۹ به سوی ظهور
۲ دانلود قسمت دوم ۷,۹۷۴ ۰:۵۴:۲۵

 

آزادی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود جلسه اول ۹,۳۳۴ ۰:۵۲:۵۸ آزادی
۲ دانلود جلسه  دوم ۱۰,۳۸۶ ۰:۵۸:۵۸
۳ دانلود جلسه  سوم ۷,۵۸۰ ۰:۴۳:۰۰
۴ دانلود جلسه  چهارم ۸,۰۵۴ ۰:۴۵:۴۱
۵ دانلود جلسه  پنجم ۱۰,۶۳۴ ۰۱:۰۰:۲۲
۶ دانلود جلسه ششم ۱۱,۳۵۰ ۰۱:۰۴:۲۷
۷ دانلود جلسه هفتم ۱۰,۳۰۸ ۰:۵۸:۳۱
۸ دانلود جلسه هشتم ۴,۴۲۸ ۰:۲۵:۰۴
۹ دانلود جلسه  نهم ۱۰,۹۴۸ ۰۱:۰۲:۱۰
۱۰ دانلود جلسه دهم ۳,۷۸۲ ۰:۲۱:۲۳
۱۱ دانلود جلسه یازدهم ۹,۶۳۸ ۰:۵۴:۴۲
۱۲ دانلود جلسه  دوازدهم ۹,۲۲۴ ۰:۵۲:۲۱
۱۳ دانلود جلسه  سیزدهم ۱۲,۱۵۲ ۰۱:۰۹:۰۰
۱۴ دانلود جلسه چهاردهم ۱۰,۵۳۰ ۰:۵۹:۴۶
۱۵ دانلود جلسه  پانزدهم ۱۱,۱۸۰ ۰۱:۰۳:۲۶

 

عشق و موسیقی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود جلسه اول ۸,۳۸۹ ۰:۴۷:۴۲ عشق و موسیقی
۲ دانلود جلسه دوم ۱۱,۶۹۹ ۱:۰۶:۳۱

 

مطالعه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود جلسه اول ۷,۸۶۸ ۰:۴۴:۴۳ مطالعه باید تبدیل شود به سیره
۲ دانلود جلسه دوم ۱۰,۲۴۶ ۰:۵۸:۱۵

 

رنسانس اسلامی و تولید علم

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۷,۸۰۴ ۰:۵۳:۱۶

رنسانس اسلامی و تولید علم

 

امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۸,۳۳۰ ۰:۵۶:۵۱

امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

۲ دانلود قسمت دوم   ۶,۷۰۴ ۰:۴۵:۴۵

 

جهانی که باید ساخت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۵,۷۸۲ ۰:۳۹:۲۸

جهانی که باید ساخت

 

مصاف دو ایدئولوژی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۶,۵۲۶ ۰:۴۴:۳۲

مصاف دو ایدولوژی

 

گفتگوی ادیان و هرمونتیک

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۲,۵۵۸ ۰:۱۷:۲۷

گفتگوی ادیان و هرمونتیک

 

امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۲,۲۹۴ ۰:۱۵:۳۹

امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه

 

انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۴,۵۳۰ ۰:۳۰:۵۵ انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری

 

گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۶,۶۹۸ ۰:۴۵:۴۳ گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر

 

تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۱۰,۹۶۴ ۱:۱۴:۵۰ تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه

 

جرات نه گفتن به ارباب
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۹,۰۷۴ ۱:۰۱:۵۶ جرات نه گفتن به ارباب

 

جهاد علیه تحقیر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۹,۰۱۴ ۱:۰۱:۳۱ جهاد علیه تحقیر

 

اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۷,۹۹۰ ۰:۵۴:۳۱ اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید

 

عبور از ترجمه و آغاز تفکر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۷,۲۸۸ ۰:۴۹:۴۴ عبور از ترجمه و آغاز تفکر

 

دین عقلانی دین انسانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۸,۱۷۴ ۰:۵۵:۴۷ دین عقلانی دین انسانی

 

احیا تفکر و تمدن انسانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۸,۰۹۸ ۰:۵۵:۴۶ احیا تفکر و تمدن اسلامی

 

حقوق بشر و ارزش های جهانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۸,۶۴۸ ۰:۵۹:۰۲ حقوق بشر و ارزش های جهانی

 

رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۶,۵۳۶ ۰:۴۴:۳۶ رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان

 

ما و حقوق بشر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۶,۵۸۸ ۰:۴۴:۵۸ ما و حقوق بشر

 

موضوعات متفرقه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ زن و مرد ۹,۰۸۸ ۰:۵۱:۱۰ متفرقه
۲ شهید مطهری و دکتر شریعتی ۶,۵۰۷ ۰:۳۶:۵۹
۳ حقوق بشر و حقوق زنان ۱۲,۱۵۹ ۱:۰۹:۰۸
۴ حقوق بشر و قضاء اسلامی ۱۱,۳۸۹ ۱:۰۴:۴۵
۵ سلام در جهان جدید ۳,۵۴۰ ۰:۲۰:۰۶
آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۷۷۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *