← استاد حسن رمضانی:

استاد حسن رمضانی

حسن رمضانی (۱۳۳۶ روستای قدمگاه، نیشابور، استان خراسان رضوی)، استاد علوم عقلی و عرفانی حوزه علمیه قم و از شاگردان برجسته حسن حسن‌زاده آملی است. عزالدین زنجانی از اساتید فلسفه وی در مشهد بوده است. سپس در قم دروس عالی را نزد فاضل لنکرانی، میرزا هاشم آملی، مکارم شیرازی و جناتی شاهرودی فراگرفت. بهاء الدینی و حیدر آقا معجزه نیز از اساتید وی بوده اما مهمترین استاد وی در هیئت، اخلاق، فلسفه و عرفان، حسن زاده آملی بوده است.

وی اکنون در هیئت تحریریه فلسفه و کلام مرکز فرهنگ و معارف قرآن قسمت دائرةالمعارف قرآن کریم عضویت دارد.

وی از استادان کتب عرفانی مانند «تمهید القواعد»، «فصوص الحکم»، «مصباح الانس»، «منازل السائرین»، و کتب فلسفی مانند «اسفار»، «شفاء» و «اشارات» و علوم ریاضی در حوزه علمیه قم می‌باشد.

نشست تخصصی با موضوع: رابطه‌ی وحدت و کثرت از منظر عرفان اسلامی- استاد یزدان پناه- استاد رمضانی-استاد امینی‌نژاد

توضیحات: باتوجه به اینکه در حکمت اسلامی ثابت میشود خدا کامل است و این کمال جایی برای غیر نمیگذارد نگاه عرفان اسلامی به کثرات چیست آیا کثرات واقعی اند؟ آیا خیالات ما هستند؟ یا نگاه سومی به مسئله وجود دارد؟

ادامه‌ی مطلب