← استاد خسروپناه:

دانلود جلسات صوتی استاد خسروپناه

تدریس شواهد الربوبیه-استاد خسروپناه

استاد خسروپناه
استاد خسروپناه

 

 

 

 

دانلود:

نمایش عناوین و دانلود:

تاریخ فلسفه غرب-استاد خسروپناه

نمایش عناوین و دانلود:

جلسات صوتی معرفت‌شناسی-استاد خسروپناه

توضیح: معرفت شناسی یا theory of knowledge یا epistemology : چیستی علم و معرفت: یکی از مقدمات مهم برای ورود به فلسفه و علوم عقلی

تعداد جلسات: ۸۵ جلسه و دوره‌ی ۱۲ جلسه‌ای

بعلاوه‌ی ۳۳ مقاله‌ی برگزیده راجع به معرفت‌شناسی

ادامه‌ی مطلب

آموزش فلسفه مقدماتی، استاد خسروپناه

آموزش فلسفه مقدماتی، استاد خسروپناه

توضیح: یکی از پیشنهادات ما برای شروع فلسفه از صفر این جلسات می‌باشد.

توجه: این مطلب بروز شده و فایل‌ها به سرور پرسرعت سخن‌ها منتقل شد.

مجموعه مقالات مرتبط اضافه شد سیر پیشنهادی فلسفه نیز اضافه گردید.

تعداد جلسات: ۴۱ جلسه

ادامه‌ی مطلب