← استاد طاهرزاده:

اساد طاهرزاده
استاد طاهرزاده

 

 

 

سخنرانی‌های استاد طاهرزاده به همراه خلاصه و نکات مهم
شنیدن سیر سخن‌های این استاد را نیز به همه‌ی عزیزان توصیه می‌کنیم:

تفسیر سوره‌ی مبارک روم-استاد طاهرزاده

موضوعات: حضور خدا در تمام حادثه ها ، قش نبوت در حفظ و بقای تمدن ها، آفات تفکر حسی و سطحی ، راهی به سوی خود آگاهی ، برکات عمل مطابق روح زمانه، چگونگی شناخت روح زمانه، معنی تنهایی در قیامت، خانواده نشانه ای از حضور ربوبیت پروردگار، چگونگی حفظ مودت و رحمت الهی در خانواده و…

دانلود:  سوره‌ی مبارک رومهمه‌ی جلسات ۲۵۲MB ادامه‌ی مطلب

شرح دعای مکارم اخلاق جلسه‌ی ۵ – استاد طاهرزاده

موضوعات: بهترین نوع سخن کفتن باخدا

دانلود:   جلسه ۵بهترین سخن‌ها

خلاصه ونکات مهم: ادامه‌ی مطلب

تفسیر آیت الکرسی-استاد طاهرزاده

موضوعات: مرور کلی بر آیه‌ی شریفه، اله لا الاه…، الحی القیوم…، عشق همیشه بیدار است…

دانلود:  جلسه‌ی اول  جلسه‌ی دوم  جلسه‌ی سوم جلسه‌ی چهارم جلسه‌ی پنجم  جلسه‌ی ششم جلسه‌ی هفتم جلسه‌ی هشتم

آیت الکرسی
آیت الکرسی

دسته بندی و سیر سخن‌های استاد طاهرزاده

دسته بندی و سیر سخن‌های استاد طاهرزاده:

الف) سیرهای معرفتی:
 • مباحث مقدماتی و ساده:
 1. به فعلیت رساندن باورهای دینی-استاد طاهرزاده
 2. شرح مناجات شعبانیه-استاد طاهرزاده
 3. برهان حرکت جوهری ، برهان صدیقین-استاد طاهرزاده
 • مباحث مناسبتی:
 1. ماه مبارک رمضان-استاد طاهرزاده
 2. شرح مناجات شعبانیه-استاد طاهرزاده
 • مباحث قرآنی:
 1. تفسیر آیت الکرسی-استاد طاهرزاده
 2. تفسیر سوره‌ی مبارک روم-استاد طاهرزاده
 3. تفسیر سوره‌ی مبارک طور-استاد طاهرزاده
 4. تفسیر سوره‌ی مبارک محمد-استاد طاهرزاده
 5. تفسیر سوره‌ی مبارک ق-استاد طاهرزاده
 6. استاد طاهرزاده: تفسیر سوره‌های: جن، هود، حجرات، حشر، حدید، حج، فصلت، فرقان، فجر، بروج، انشقاق، دخان، انسان، الرحمن، اسراء، انبیاء، اعلی، ابراهیم و احقاف.
 • مباحث نهج‌البلاغه:
 1. دانلود شرح نهج البللاغه-استاد طاهرزاده
 • مبحث توحيد:
 1. برهان حرکت جوهری ، برهان صدیقین-استاد طاهرزاده
 2. برهان‌های اثبات وجود خدا – استاد طاهرزاده
 3. شرح دعای سحر/استاد طاهرزاده
 4. تفسیر آیت الکرسی-استاد طاهرزاده
 5. به فعلیت رساندن باورهای دینی-استاد طاهرزاده
 6. شرح تفسیر سوره‌ی حمد امام خمینی-استاد طاهرزاده
 7. دانلود شرح رساله الولایه (علامه طباطبایی .ره.) – استاد طاهرزاده
 8. شرح کتاب مصباح الهدایه-استاد طاهرزاده
 • مبحث معاد:
 1. بحث شیرین معاد ، استاد طاهرزاده-تمام جلسات
 2. تفسیر سوره‌ی مبارک طور-استاد طاهرزاده
 • مبحث نبوت:
 1. نبوت-استاد طاهرزاده
 • مبحث امامت و مهدویت:
 1. دانلود مجموعه سخنرانی‌های استاد طاهرزاده با موضوع امام حسین علیه السلام
 2. اربعین حسینی-استاد طاهرزاده
 3. مبانی معرفتی مهدویت-استاد طاهرزاده
 4. شرح مقام نوری اهل بیت-استاد طاهرزاده
 • عرفان اسلامی:
 1. به فعلیت رساندن باورهای دینی-استاد طاهرزاده
 2. تفسیر آیت الکرسی-استاد طاهرزاده
 3. برهان حرکت جوهری ، برهان صدیقین-استاد طاهرزاده
 4. شرح تفسیر سوره‌ی حمد امام خمینی-استاد طاهرزاده
 5. دانلود شرح رساله الولایه (علامه طباطبایی .ره.) – استاد طاهرزاده
 6. شرح کتاب مصباح الهدایه-استاد طاهرزاده
 • غرب شناسی:
 1. مدرنیته و توهم-استادطاهرزاده
 • جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و تمدن شيعه‌:
 1. مدرنیته و توهم-استادطاهرزاده
 2. مبانی انقلاب اسلامی-استاد طاهرزاده
 3. سلوک ذیل شخصیت امام خمینی-استاد طاهرزاده
 •  اخلاق و آداب سلوكي:
 1. شرح حدیث عنوان بصری(دستورالعمل سلوک امام صادق)-استاد طاهرزاده
 2. شرح دعای مکارم الاخلاق_استاد طاهرزاده / دانلود همه‌ی جلسات
 3. سپاهیان عقل و جهل-استاد طاهرزاده | استاد عابدینی – همه‌ی جلسه‌ها

ادامه‌ی مطلب

تفسیر سوره‌ی مبارک ق-استاد طاهرزاده

موضوعات: ۰۱-قرآن و حقيقت متعالي ان ، ۰۲-مقام منذر بودن پيامبر، ۰۳-پيامبر و مقام  برزخيت، ۰۴-مقام نبي و نبوت، ۰۵-نگاههاي متفاوت معاد، ۰۶-توجه به آسمان غيب و عوامل حفظ ذنيا، ۰۷-نظر به آسمان وفرهنگ نماد ديني، ۱۰-عالم مادون نماد آسمان معنوی و…

ادامه‌ی مطلب

شرح دعای مکارم اخلاق جلسات ۳ و ۴ – استاد طاهرزاده

موضوعات: دعای ۲۰ صحیفه‌ی سجایه، آزادی از خود مادون، هدف خلقت و فلسفه‌ی حیات

دانلود:  جلسه ۳ و ۴بهترین یقین ادامه‌ی مطلب

شرح دعای مکارم اخلاق جلسات ۱ و ۲ – استاد طاهرزاده

موضوعات: دعای ۲۰ صحیفه‌ی سجایه، بهترین یقین، معنای افضل یقین، چگونه به عالم یقین برسیم؟

دانلود:  جلسه ۱ و ۲بهترین یقین ادامه‌ی مطلب

شرح دعای مکارم اخلاق جلسه‌ی ۶ تا ۱۰ – استاد طاهرزاده

موضوعات: حسن خلق؛ آفات عجب، چگونگی عبور از عزت‌های اجتماعی، بهترین هدایت، تواضع،

دانلود:   جلسه ۶ تا ۱۰اخلاق، تواضع، آبرو. هدایت

خلاصه ونکات مهم:

ادامه‌ی مطلب

استاد طاهرزاده: تفسیر سوره‌های: جن، هود، حجرات، حشر، حدید، حج، فصلت، فرقان، فجر، بروج، انشقاق، دخان، انسان، الرحمن، اسراء، انبیاء، اعلی، ابراهیم و احقاف.

نمایش لینک‌های دانلود :