← استاد فربهی:

آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی

دانلود جلسات آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی
دانلود جلسات آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی

دانلود جلسات آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی

کتاب الجوهر النضید: اَلجَوهَر النَّضید فی شرح منطق التّجرید کتابی در علم منطق به عربی، تألیف علامه حلّی، در شرحِ بخش منطق کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است. منطق تجرید یک دوره کامل و بسیار مختصر درباره علم منطق است و علامه حلّی به سبب همین اختصار و نیز به دلیل وجود مطالب بسیار ارزنده در این کتاب، به شرح آن پرداخته است.

نقاط قوت کتاب:
♦ در موضوع خود کامل است و تمام بخش‌های منطق را دربر دارد…
♦ بصورت طولانی خسته کننده و کوتاه گیج کننده نیست راه میانه‌ای را برگزیده است…
♦ روش کتاب با روش کتابهای پیشین خود نظیر الشفا و اساس الاقتباس همخوانی دارد و خواننده می‌تواند به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را بیابد…

دانلود جلسات صوتی در ادامه: ادامه‌ی مطلب