← استاد مؤیدی:

شرح دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه: مکارم اخلاق – استاد مؤیدی

شرح دعای مکارم اخلاق : جلسه‌های پانزده الی بیست دقیقه‌ای اخلاق از استاد مؤیدی

موضوعات: کلیدهای مهم در باب مکارم اخلاق، حقیقت ایمان و یقین، اخلاص و توکل، بهترین نیت و بهترین عمل و …

جلسات اول:

دانلود همه‌ی جلسات: شرح دعای بیستمحجم: ۱۱۸ MB ادامه‌ی مطلب

شرح دعای بیستم و یکم صحیفه‌ی سجادیه: دعا به هنگام غم و اندوه – استاد مؤیدی

موضوعات: چه زمانی انسان واقعا ضعیف می‌شود؟ اندوه واقعی چیست؟ مشکل اصلی چیست؟ چطور عادت به وادی اسباب و مسببات کرده‌ایم…، چطور اسیر شده‌ایم؟

جلسات اول:

دانلود همه‌ی جلسات: شرح دعای بیستم و یکمحجم: ۳۳_MB

ادامه‌ی مطلب

شرح دعای بیستم و سوم صحیفه‌ی سجادیه: دعا در طلب عافیت – استاد مؤیدی

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و جامه عافیت خویش بر تن من بپوش و مرا در عافیت خود فرو پوشان و در حصار عافیت خود جای ده و به عافیت خود گرامی دار و به عافیت خود بی‌نیاز فرمای و عافیت خود به من بخش و عافیت خود به من ارزانی دار و عافیت خود برای من بگستران و عافیت خود در خور من گردان و میان من و عافیت خود در دنیا و آخرت جدایی میفکن…

دانلود: شرح دعای بیست و سومحجم: ۱۳MB ادامه‌ی مطلب

شرح دعای بیستم و چهارم صحیفه‌ی سجادیه: دعا در حق والدین – استاد مؤیدی

ای خداوند، پدر و مادر مرا نیز به کرامت خود و رحمت خود مخصوص گردان، ای مهربان‌ترین مهربانان. بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و وظیفه‌ام را نسبت به پدر و مادرم به من الهام کن و همه دانش خدمتگزاری به آن دو را به من بیاموز و مرا به گزاردن آنچه به من الهام کرده‌ای برگمار و توفیق ده تا آنچه را که از علم به من ارزانی داشته‌ای به کار بندم، تا چیزی از آنچه مرا آموخته‌ای فرو نگذارم و پیکرم از آنجا آنچه مرا الهام کرده‌ای مانده نگردد…

دانلود: شرح دعای بیست و چهارم: در حق والدینحجم: ۲۹MB

ادامه‌ی مطلب

شرح دعای بیستم و پنجم صحیفه‌ی سجادیه: دعا در حق فرزندان – استاد مؤیدی

ای خداوند، بر من احسان کن و فرزندانم را برایم باقی گذار و شایستگیشان بخش و مرا از ایشان بهره‌مند گردان. ای خداوند، برای من، عمرشان دراز نمای و بر زندگانیشان بیفزای. خردسالشان را پرورش ده. ناتوانشان توانا گردان. تنشان و دینشان و اخلاقشان به سلامت دار. در جانشان و جسمشان و در هر کار از کارهایشان که روی در من دارد، عافیت بخش و وظیفه روزی ایشان، برای من و بر دست من پیوسته گردان…

دانلود: شرح دعای بیست و پنجم: در حق فرزندانحجم: ۲۶MB ادامه‌ی مطلب

شرح دعای بیستم و دوم صحیفه‌ی سجادیه: دعا به هنگام سختی‌ها – استاد مؤیدی

بار خدایا، مرا در اصلاح خویش به کاری فرمان داده‌ای که خود به گزاردن آن تواناتر از من هستی و قدرت تو بر آن و بر من از قدرت من بیش است. پس مرا به کاری بر انگیز که تو را از من خشنود می‌گرداند و خشنودی خود از من بخواه، بدان هنگام که از عافیت برخوردار باشم…

دانلود: شرح دعای بیست و دوم: در حق فرزندحجم: ۲۹MB ادامه‌ی مطلب

شرح دعای بیستم و ششم صحیفه‌ی سجادیه: دعا در حق دوستان – استاد مؤیدی

بار خدایا، همسایگان و دوستان مرا یاری ده که سنت تو بر پای دارند و رهنمودهای نیکوی تو را فرا گیرند: در یاری ناتوانانشان و رفع نیاز از نیازمندانشان و عیادت بیمارانشان و راهنمایی رهجویانشان و اندرز به مشورت کنندگانشان و دیدار مسافرانشان به هنگامی که باز می‌گردند و نهان داشتن اسرارشان و پوشیدن عیبهایشان و یاری ستمدیدگانشان و دستگیری از ایشان به اطعام و سود رسانیدن به ایشان به عطایا و بخششها و بر آوردن نیازهایشان زان پیش که لب به سؤال بگشایند…

دانلود: شرح دعای بیست و ششم: در حق دوستانحجم: ۳۲MB

ادامه‌ی مطلب