← تفسیر قرآن:

بهترین سیر پیشنهادی برای بحث های تخصصی پیرامون تفسیر قرآن

دانلود شرح تفسیر المیزان جلسه ۲ و ۳- استاد عابدینی

شرح تفسیر المیزان جلسه ۲ و ۳- استاد عابدینی

موضوعات جلسه دوم: شرح مقدمه بخش دوم ، دلیل اختلافات در برداشت از قرآن،دین وعلم

موضوعات جلسه سوم: معرفی کناب المراقبات، علت وجود متشابهات در قرآن، چگونگی نگاه به کلمه‌ها…

دانلود:    جلسه ۲المیزان،استاد عابدینی   جلسه ۳المیزان،استاد عابدینی ادامه‌ی مطلب

تفسیر سوره‌ی مبارک روم-استاد طاهرزاده

موضوعات: حضور خدا در تمام حادثه ها ، قش نبوت در حفظ و بقای تمدن ها، آفات تفکر حسی و سطحی ، راهی به سوی خود آگاهی ، برکات عمل مطابق روح زمانه، چگونگی شناخت روح زمانه، معنی تنهایی در قیامت، خانواده نشانه ای از حضور ربوبیت پروردگار، چگونگی حفظ مودت و رحمت الهی در خانواده و…

دانلود:  سوره‌ی مبارک رومهمه‌ی جلسات ۲۵۲MB ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۴ و ۵ – استاد عابدینی

موضوعات جلسه ۴: چگونه کلمه ها برای معناها وضع شده‌اند،

مضوعات جلسه ۵: حقیقت و مجاز ، حقیقت گفتن و شنیدن ، نازل شدن حقایق

دانلود:    جلسه ۴المیزان،استاد عابدینی   جلسه ۵المیزان،استاد عابدینی  ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۱۰و۱۱ تفسیر بسم الله و الحمدلله – استاد عابدینی

جلسه ۱۰: ماه ذی الحجه – شرح مقدمه – چگونگی استفاده‌ از روایات در المیزان – تفسیر بسم الله

جلسه ۱۱: تفسیر الحمد لله

دانلود:  جلسه‌ی ۱۰تفسیر بسم الله  جلسه‌ی ۱۱تفسیر الحمد لله ادامه‌ی مطلب

تفسیر آیت الکرسی-استاد طاهرزاده

موضوعات: مرور کلی بر آیه‌ی شریفه، اله لا الاه…، الحی القیوم…، عشق همیشه بیدار است…

دانلود:  جلسه‌ی اول  جلسه‌ی دوم  جلسه‌ی سوم جلسه‌ی چهارم جلسه‌ی پنجم  جلسه‌ی ششم جلسه‌ی هفتم جلسه‌ی هشتم

آیت الکرسی
آیت الکرسی

شرح تفسیر المیزان جلسه ۶ و ۷ – استاد عابدینی

موضوعات جلسه ۶: مروری بر جلسلت قبلی ، ادامه مقدمه تفسیر المیزان، محکم و متشابه در قرآن،

موضوعات جلسه ۷: ادامه مقدمه تفسیر المیزان، لفظ و معنا،

 

دانلود:    جلسه ۶المیزان،استاد عابدینی   جلسه ۷المیزان،استاد عابدینی

ادامه‌ی مطلب

تفسیر سوره‌ی مبارک ق-استاد طاهرزاده

موضوعات: ۰۱-قرآن و حقيقت متعالي ان ، ۰۲-مقام منذر بودن پيامبر، ۰۳-پيامبر و مقام  برزخيت، ۰۴-مقام نبي و نبوت، ۰۵-نگاههاي متفاوت معاد، ۰۶-توجه به آسمان غيب و عوامل حفظ ذنيا، ۰۷-نظر به آسمان وفرهنگ نماد ديني، ۱۰-عالم مادون نماد آسمان معنوی و…

ادامه‌ی مطلب

شرحی بر سوره مبارکه فتح – استاد صدیقی

دانلود سخنرانی های استاد صدیقی با موضوع شرحی بر سوره مبارکه فتح

نمایش لینک‌های دانلود:

شرح تفسیر المیزان جلسه ۸ و ۹ – استاد عابدینی

موضوعات جلسه ۸: شرح مقدمه المیزان – انس وعادت – معنا کردن قرآن با خودش –

موضوعاتجلسه ۹: شرح مقدمه  المیزان(انتهای مقدمه) – روز دهو العرض (۲۵ ذالقعده – روز نشر رحمت) – نگاهی به رسائل توحیدی علامه طباطبایی

دانلود: جلسه‌ی ۸شرح مقدمه  جلسه‌ی ۹شرح مقدمه ادامه‌ی مطلب

استاد طاهرزاده: تفسیر سوره‌های: جن، هود، حجرات، حشر، حدید، حج، فصلت، فرقان، فجر، بروج، انشقاق، دخان، انسان، الرحمن، اسراء، انبیاء، اعلی، ابراهیم و احقاف.

نمایش لینک‌های دانلود :