← حوزه‌ی مجازی:

شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی

شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی
شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی

دانلود جلسات صوتی شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی :

توضیحات: تدریس اشارات که عموماً از نمط چهار تا هفت در مجامع فلسفی قریب به دو یا سه سال به طول می انجامد در تدریس ایشان نمط یک تا ده در یک سال تحصیلی ارائه شده است، و سعی شده تمامی مهمات شرح اشارات خواجه نصیر اشراب بگردد. در این دوره نگاهی نو به اشارات شده و سعی شده تیین دقیقی از حکمت مشاء سینوی ارائه شود و اشکالاتی که بر حکت مشاء مطرح میشود پاسخ داده شود.

برخی از موضوعات: صورت ارتسامی واجب الوجود، اتحاد عالم و معلوم، قوای جسمانیه ی حیوانی و…

در این تدریس اصالت وجود و تشکیک و حتی وحدت شخصی وجوداز عبارات مشاء استخراج گردیده است.

تعدا جلسات: ۱۰۵ جلسه

ادامه‌ی مطلب

آموزش حلقه‌ی ثالثه-استاد زنجیرزن حسینی

آموزش حلقه‌ی ثالثه-استاد زنجیرزن حسینی

کتاب «دروس فی علم الاصول» يا «حلقات»، تأليف ارزشمند شهيد والا مقام آيت الله سيد محمد باقر صدر (قده)، گنجينه‌ پر باری است که متأسفانه در حوزه های علميه مهجور مانده، و قدر و منزلت آن، بدان گونه که شایسته آن است، دانسته نشده است.
اين کتاب، مشتمل بر سه دوره (حلقه) کامل علم اصول، در سه سطح مقدماتی، متوسط و پيشرفته است. شهيد صدر در مقدّمه‌ حلقات، شرح كاملي از ويژگي‌ها و امتيازات أثر گرانقدر خود ارائه داده و به تفصيل در بيان مزاياي فراوان آن نسبت به كتب رايج درسي اصول، سخن گفته است.

از باب نمونه به چند مورد از نکاتی که ايشان در تأليف کتاب خود مدّ نظر داشته اند، اشاره مي‌شود:

- بهره‌گيري از آخرين پيشرفت‌هاي علم اصول.

- مراعات سير منطقي مباحث.

- رعايت ضوابط آموزشي و در نظر گرفتن سطح فهم و پذيرش محصلين.

- تبيين ثمرات بسياري از مباحث اصولي.

- ايجاد آمادگي لازم جهت شركت در درس خارج اصول و درك نظريات عميق اصولي.

- حذف مباحث استطرادي و فاقد نكته‌ علمي.

- برجسته نمودن و احياء مباحثی که در عين اهمّيت علمي، در ساير كتب در حاشيه قرار گرفته بود و تدوين آنها در قالب فصول و ابواب نو و مستقل.

- اتّحاد روش در تدوين و طرح مباحث هر سه حلقه.
و …

ادامه‌ی مطلب

جلسات آموزش علم اصول-شرح الموجز-استاد هاشمیان

آموزش علم اصول-شرح الموجز-استاد هاشمیان

دانلود:

جلسات ۱ تا ۳۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۳۱ تا ۶۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۶۱ تا ۹۰الموجز-استاد هاشمیان

 

جلسات ۹۱ تا ۱۲۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۱۲۱ تا ۱۵۳الموجز-استاد هاشمیان ادامه‌ی مطلب

تدریس کفایت الاصول-استاد زنجیرزن حسینی

علم اصول از جمله علومی است که در مکتب منوّر فقه تشیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اکثر دانشمندان و علما از آن به «منطق فقه» نام می‌برند.
نظریات و دیدگاه‌های علمی فقهای بزرگ شیعه در علم اصول، حاکی از واقعیتی است که دوام و ماندگاری هر نظریه و دیدگاه، منبعث از فکر اجتهادی و ذوق فزاینده علمی مجتهد فاحص است؛ از این رو کتاب «کفایة الاصول» مرحوم آخوند خراسانی دارای بالاترین شأن علمی- فلسفی است که علمای طراز اوّل متأخر به شرح و تفصیل، و یا نقد آن پرداخته‌اند…

دانلود جلسات در ادامه…

ادامه‌ی مطلب

دانلود دروس پایه پنج حوزه‌ی مجازی

دانلود دروس پایه پنج حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (صالحی،وجدانی)
اصول ۲

{دروس رسمی}

( اصول فقه – از ابتداء تا اجتماع امر و نهي)
استاد : صالحي
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱اصول فقه – جلسه ۱ ۱۱,۸۴۲۰۰:۵۰:۱۲
۲اصول فقه – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۵۰۰:۴۹:۱۱
۳اصول فقه – جلسه ۳ ۱۰,۸۲۶۰۰:۴۵:۵۱
۴اصول فقه – جلسه ۴ ۱۲,۲۳۱۰۰:۵۱:۵۱
۵اصول فقه – جلسه ۵ ۱۰,۷۴۶۰۰:۴۵:۳۱
۶اصول فقه – جلسه ۶ ۱۲,۹۷۷۰۰:۵۵:۰۲
۷اصول فقه – جلسه ۷ ۱۰,۷۵۷۰۰:۴۵:۳۴
۸اصول فقه – جلسه ۸ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۹اصول فقه – جلسه ۹ ۱۱,۵۴۷۰۰:۴۸:۵۶
۱۰اصول فقه – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۹۷۰۰:۵۰:۰۰
۱۱اصول فقه – جلسه ۱۱ ۱۵,۲۴۱۰۱:۰۴:۴۲
۱۲اصول فقه – جلسه ۱۲ ۱۲,۲۳۲۰۰:۵۱:۵۱
۱۳اصول فقه – جلسه ۱۳ ۱۰,۶۶۲۰۰:۴۵:۱۰
۱۴اصول فقه – جلسه ۱۴ ۹,۱۴۲۰۰:۳۸:۴۰
۱۵اصول فقه – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۶۰۰:۵۰:۴۶
۱۶اصول فقه – جلسه ۱۶ ۱۲,۲۱۲۰۰:۵۱:۴۶
۱۷اصول فقه – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۲۸۰۰:۵۱:۲۵
۱۸اصول فقه – جلسه ۱۸ ۱۲,۵۴۶۰۰:۵۳:۱۲
۱۹اصول فقه – جلسه ۱۹ ۱۲,۰۴۷۰۰:۵۱:۰۴
۲۰اصول فقه – جلسه ۲۰ ۱۱,۳۸۱۰۰:۴۸:۱۴
۲۱اصول فقه – جلسه ۲۱ ۱۲,۹۸۶۰۰:۵۵:۰۴
۲۲اصول فقه – جلسه ۲۲ ۱۲,۵۶۷۰۰:۵۳:۱۷
۲۳اصول فقه – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۳۷۰۰:۴۹:۴۵
۲۴اصول فقه – جلسه ۲۴ ۱۱,۸۵۷۰۰:۵۰:۱۶
۲۵اصول فقه – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۰۰۰:۴۸:۲۴
۲۶اصول فقه – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۹۱۰۰:۵۱:۴۱
۲۷اصول فقه – جلسه ۲۷ ۱۱,۳۴۴۰۰:۴۸:۰۴
۲۸اصول فقه – جلسه ۲۸ ۱۱,۸۹۵۰۰:۵۰:۲۵
۲۹اصول فقه – جلسه ۲۹ ۱۲,۵۴۵۰۰:۵۳:۱۲
۳۰اصول فقه – جلسه ۳۰ ۱۱,۰۱۲۰۰:۴۶:۳۹
۳۱اصول فقه – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۴۷۰۰:۵۱:۳۰
۳۲اصول فقه – جلسه ۳۲ ۱۰,۸۸۱۰۰:۴۶:۰۶
۳۳اصول فقه – جلسه ۳۳ ۱۱,۹۱۵۰۰:۵۰:۳۰
۳۴اصول فقه – جلسه ۳۴ ۱۰,۷۴۳۰۰:۴۵:۳۰
۳۵اصول فقه – جلسه ۳۵ ۹,۷۳۳۰۰:۴۱:۱۲
۳۶اصول فقه – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۶۶۰۰:۴۳:۲۸
۳۷اصول فقه – جلسه ۳۷ ۹,۴۷۹۰۰:۴۰:۰۷
۳۸اصول فقه – جلسه ۳۸ ۱۱,۴۲۴۰۰:۴۸:۲۵
۳۹اصول فقه – جلسه ۳۹ ۱۰,۶۲۹۰۰:۴۵:۰۱
۴۰اصول فقه – جلسه ۴۰ ۱۱,۵۱۲۰۰:۴۸:۴۷
۴۱اصول فقه – جلسه ۴۱ ۱۱,۲۵۴۰۰:۴۷:۴۱
۴۲اصول فقه – جلسه ۴۲ ۱۰,۵۵۶۰۰:۴۴:۴۲
۴۳اصول فقه – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۳۱۰۰:۴۴:۳۶
۴۴اصول فقه – جلسه ۴۴ ۱۱,۵۶۱۰۰:۴۹:۰۰
۴۵اصول فقه – جلسه ۴۵ ۱۱,۳۲۹۰۰:۴۸:۰۰
۴۶اصول فقه – جلسه ۴۶ ۱۰,۶۸۳۰۰:۴۵:۱۵
۴۷اصول فقه – جلسه ۴۷ ۹,۳۱۵۰۰:۳۹:۲۵
۴۸اصول فقه – جلسه ۴۸ ۱۱,۴۳۰۰۰:۴۸:۲۶
۴۹اصول فقه – جلسه ۴۹ ۱۱,۲۴۲۰۰:۴۷:۳۸
۵۰اصول فقه – جلسه ۵۰ ۱۱,۴۶۵۰۰:۴۸:۳۵
۵۱اصول فقه – جلسه ۵۱ ۱۰,۲۰۸۰۰:۴۳:۱۳
۵۲اصول فقه – جلسه ۵۲ ۱۱,۳۴۳۰۰:۴۸:۰۴
۵۳اصول فقه – جلسه ۵۳ ۱۰,۷۲۹۰۰:۴۵:۲۷
۵۴اصول فقه – جلسه ۵۴ ۱۰,۲۷۷۰۰:۴۳:۳۱
۵۵اصول فقه – جلسه ۵۵ ۱۱,۰۴۵۰۰:۴۶:۴۸
۵۶اصول فقه – جلسه ۵۶ ۱۰,۶۸۶۰۰:۴۵:۱۶
۵۷اصول فقه – جلسه ۵۷ ۱۱,۵۵۰۰۰:۴۸:۵۷
۵۸اصول فقه – جلسه ۵۸ ۱۰,۴۶۵۰۰:۴۴:۱۹
۵۹اصول فقه – جلسه ۵۹ ۱۱,۱۴۸۰۰:۴۷:۱۴
۶۰اصول فقه – جلسه ۶۰ ۱۱,۴۳۸۰۰:۴۸:۲۸
۶۱اصول فقه – جلسه ۶۱ ۱۰,۸۴۳۰۰:۴۵:۵۶
۶۲اصول فقه – جلسه ۶۲ ۱۱,۵۶۴۰۰:۴۹:۰۱
۶۳اصول فقه – جلسه ۶۳ ۱۱,۵۰۰۰۰:۴۸:۴۴
۶۴اصول فقه – جلسه ۶۴ ۹,۱۰۸۰۰:۳۸:۳۲
۶۵اصول فقه – جلسه ۶۵ ۱۱,۰۳۸۰۰:۴۶:۴۶
۶۶اصول فقه – جلسه ۶۶ ۱۰,۸۸۹۰۰:۴۶:۰۸
۶۷اصول فقه – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۳۰۰۰:۴۸:۵۲
۶۸اصول فقه – جلسه ۶۸ ۱۱,۳۸۳۰۰:۴۸:۱۴
۶۹اصول فقه – جلسه ۶۹ ۱۰,۲۵۳۰۰:۴۳:۲۵
۷۰اصول فقه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۰۹۰۰:۵۵:۱۰
۷۱اصول فقه – جلسه ۷۱ ۱۰,۲۳۹۰۰:۴۳:۲۱
۷۲اصول فقه – جلسه ۷۲ ۱۰,۸۰۲۰۰:۴۵:۴۶
فایل مخصوص: osul-feghh-ebteda-amr-nahy.ef2

 

فقه ۳

 

( شرح لمعه – از متاجر تا پايان جلد اول)
استاد : وجدانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱متاجر – جلسه ۱ ۹,۹۷۳۰۰:۴۲:۱۳
۲متاجر – جلسه ۲ ۸,۹۶۸۰۰:۳۷:۵۶
۳متاجر – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴۰۰:۴۴:۴۲
۴متاجر – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱۰۰:۴۲:۲۵
۵متاجر – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰۰۰:۴۵:۴۸
۶متاجر – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷۰۰:۵۹:۳۹
۷متاجر – جلسه ۷ ۹,۵۷۵۰۰:۴۰:۳۱
۸متاجر – جلسه ۸ ۹,۱۶۳۰۰:۳۸:۴۶
۹متاجر – جلسه ۹ ۹,۳۱۲۰۰:۳۹:۲۴
متاجر – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴۰۰:۵۴:۰۵
۱۱متاجر – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷۰۰:۳۶:۳۱
۱۲متاجر – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱۰۰:۳۷:۵۹
۱۳متاجر – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹۰۰:۴۳:۰۳
۱۴متاجر – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲۰۰:۴۵:۱۵
۱۵متاجر – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶۰۰:۳۸:۳۴
۱۶متاجر – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴۰۰:۴۰:۱۶
۱۷متاجر – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۴۰۰:۳۸:۵۱
۱۸متاجر – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳۰۰:۴۲:۰۳
۱۹متاجر – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵۰۰:۴۳:۵۹
۲۰متاجر – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸۰۰:۴۲:۳۷
۲۱متاجر – جلسه ۲۱ ۹,۲۸۵۰۰:۳۹:۱۷
۲۲متاجر – جلسه ۲۲ ۷,۵۳۷۰۰:۳۱:۴۹
۲۳متاجر – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳۰۰:۳۹:۵۵
۲۴متاجر – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۴۰۰:۴۰:۰۵
۲۵متاجر – جلسه ۲۵ ۸,۱۶۴۰۰:۳۴:۳۰
۲۶متاجر – جلسه ۲۶ ۸,۵۲۲۰۰:۳۶:۰۲
۲۷متاجر – جلسه ۲۷ ۷,۶۵۱۰۰:۳۲:۱۹
۲۸متاجر – جلسه ۲۸ ۸,۳۸۰۰۰:۳۵:۲۵
۲۹متاجر – جلسه ۲۹ ۸,۰۵۶۰۰:۳۴:۰۳
۳۰متاجر – جلسه ۳۰ ۷,۳۶۱۰۰:۳۱:۰۵
۳۱متاجر – جلسه ۳۱ ۵,۱۸۸۰۰:۲۱:۴۸
۳۲متاجر – جلسه ۳۲ ۸,۷۱۱۰۰:۳۶:۵۰
۳۳متاجر – جلسه ۳۳ ۱۰,۸۹۸۰۰:۴۶:۱۰
۳۴متاجر – جلسه ۳۴ ۸,۷۶۵۰۰:۳۷:۰۴
۳۵متاجر – جلسه ۳۵ ۷,۳۶۱۰۰:۳۱:۰۵
۳۶متاجر – جلسه ۳۶ ۹,۲۸۵۰۰:۳۹:۱۷
۳۷متاجر – جلسه ۳۷ ۹,۶۲۹۰۰:۴۰:۴۵
۳۸متاجر – جلسه ۳۸ ۹,۳۷۳۰۰:۳۹:۴۰
۳۹متاجر – جلسه ۳۹ ۹,۰۶۹۰۰:۳۸:۲۲
۴۰متاجر – جلسه ۴۰ ۹,۰۹۶۰۰:۳۸:۲۹
۴۱متاجر – جلسه ۴۱ ۱۰,۸۸۵۰۰:۴۶:۰۷
۴۲متاجر – جلسه ۴۲ ۸,۲۹۳۰۰:۳۵:۰۳
فایل مخصوص: feghh3-sharh-lome-mtajer-j2.ef2

 

فقه ۴

 

( شرح لمعه – از اجاره تا طلاق)
استاد : وجدانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱اجاره – جلسه ۴۳ ۹,۹۷۳۰۰:۴۲:۱۳
۲اجاره – جلسه ۴۴ ۸,۹۶۸۰۰:۳۷:۵۶
۳اجاره – جلسه ۴۵ ۱۰,۵۵۴۰۰:۴۴:۴۲
۴اجاره – جلسه ۴۶ ۱۰,۰۲۱۰۰:۴۲:۲۵
۵اجاره – جلسه ۴۷ ۱۰,۸۱۰۰۰:۴۵:۴۸
۶اجاره – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷۰۰:۵۹:۳۹
۷اجاره – جلسه ۴۹ ۹,۵۷۵۰۰:۴۰:۳۱
۸اجاره – جلسه ۵۰ ۹,۱۶۳۰۰:۳۸:۴۶
۹اجاره – جلسه ۵۱ ۹,۳۱۲۰۰:۳۹:۲۴
۱۰اجاره – جلسه ۵۲ ۱۲,۷۵۴۰۰:۵۴:۰۵
۱۱اجاره – جلسه ۵۳ ۸,۶۳۷۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ وکاله – جلسه ۵۴ ۹,۴۰۰۰۰:۳۹:۴۶
۱۳ وکاله – جلسه ۵۵ ۶,۹۵۶۰۰:۲۹:۲۱
۱۴ وکاله – جلسه ۵۶ ۸,۷۹۹۰۰:۳۷:۱۳
۱۵ وکاله – جلسه ۵۷ ۷,۵۵۰۰۰:۳۱:۵۳
۱۶ وکاله – جلسه ۵۸ ۹,۵۸۲۰۰:۴۰:۳۳
۱۷ وکاله – جلسه ۵۹ ۱۲,۴۸۴۰۰:۵۲:۵۶
۱۸شفعه – جلسه ۶۰ ۹,۱۷۷۰۰:۳۸:۴۹
۱۹شفعه – جلسه ۶۱ ۹,۸۸۶۰۰:۴۱:۵۱
۲۰شفعه – جلسه ۶۲ ۹,۹۴۰۰۰:۴۲:۰۵
۲۱شفعه – جلسه ۶۳ ۹,۸۳۲۰۰:۴۱:۳۷
۲۲شفعه – جلسه ۶۴ ۹,۵۶۸۰۰:۴۰:۳۰
۲۳شفعه – جلسه ۶۵ ۱۰,۸۳۱۰۰:۴۵:۵۳
۲۴شفعه – جلسه ۶۶ ۱۳,۰۹۲۰۰:۵۵:۳۲
۲۵سبق الرمايه – جلسه ۶۷ ۱۰,۱۶۲۰۰:۴۳:۰۲
۲۶سبق الرمايه – جلسه ۶۸ ۱۱,۲۲۹۰۰:۴۷:۳۵
۲۷سبق الرمايه – جلسه ۶۹ ۱۰,۴۸۶۰۰:۴۴:۲۵
۲۸سبق الرمايه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۹۲۰۰:۵۵:۳۲
۲۹سبق الرمايه – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳۰۰:۴۲:۰۸
۳۰جعاله الرمايه – جلسه ۷۲ ۷,۹۸۹۰۰:۳۳:۴۵
۳۱جعاله الرمايه – جلسه ۷۳ ۸,۲۹۳۰۰:۳۵:۰۳
۳۲جعاله الرمايه – جلسه ۷۴ ۹,۴۷۴۰۰:۴۰:۰۵
۳۳جعاله الرمايه – جلسه ۷۵ ۹,۵۲۸۰۰:۴۰:۱۹
۳۴جعاله الرمايه – جلسه ۷۶ ۹,۶۴۹۰۰:۴۰:۵۰
۳۵وصايا الرمايه – جلسه ۷۷ ۱۰,۳۳۸۰۰:۴۳:۴۷
۳۶وصايا الرمايه – جلسه ۷۸ ۱۰,۶۶۹۰۰:۴۵:۱۱
۳۷وصايا الرمايه – جلسه ۷۹ ۹,۶۶۳۰۰:۴۰:۵۴
۳۸وصايا الرمايه – جلسه ۸۰ ۹,۴۰۰۰۰:۳۹:۴۶
۳۹وصايا الرمايه – جلسه ۸۱ ۳۰۰:۰۰:۰۰
۴۰وصايا الرمايه – جلسه ۸۲ ۱۰,۸۸۵۰۰:۴۶:۰۷
۴۱وصايا الرمايه – جلسه ۸۳ ۹,۳۳۹۰۰:۳۹:۳۱
۴۲وصايا الرمايه – جلسه ۸۴ ۸,۲۹۳۰۰:۳۵:۰۳
۴۳وصايا الرمايه – جلسه ۸۵ ۹,۶۴۹۰۰:۴۰:۵۰
۴۴وصايا الرمايه – جلسه ۸۶ ۱۰,۳۳۸۰۰:۴۳:۴۷
۴۵وصايا الرمايه – جلسه ۸۷ ۱۰,۷۳۶۰۰:۴۵:۲۹
۴۶وصايا الرمايه – جلسه ۸۸ ۱۰,۳۴۵۰۰:۴۳:۴۸
۴۷وصايا الرمايه – جلسه ۸۹ ۸,۸۲۶۰۰:۳۷:۲۰
۴۸وصايا الرمايه – جلسه ۹۰ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۴۹وصايا الرمايه – جلسه ۹۱ ۱۱,۲۸۳۰۰:۴۷:۴۹
۵۰وصايا الرمايه – جلسه ۹۲ ۹,۴۴۰۰۰:۳۹:۵۷
۵۱وصايا الرمايه – جلسه ۹۳ ۱۱,۲۰۲۰۰:۴۷:۲۸
۵۲وصايا الرمايه – جلسه ۹۴ ۱۱,۱۴۸۰۰:۴۷:۱۴
۵۳وصايا الرمايه – جلسه ۹۵ ۹,۶۹۰۰۰:۴۱:۰۱
۵۴وصايا الرمايه – جلسه ۹۶ ۱۰,۷۷۷۰۰:۴۵:۳۹
۵۵وصايا الرمايه – جلسه ۹۷ ۹,۶۷۰۰۰:۴۰:۵۶
۵۶وصايا الرمايه – جلسه ۹۸ ۱۱,۲۵۶۰۰:۴۷:۴۲
۵۷وصايا الرمايه – جلسه ۹۹ ۸,۸۲۶۰۰:۳۷:۲۰
۵۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰۰۰:۴۲:۲۰
۵۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۱۶۲۰۰:۴۳:۰۲
۶۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶۰۰:۴۰:۴۷
۶۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۰۲۱۰۰:۴۲:۲۵
۶۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۴ ۱۰,۶۲۱۰۰:۴۴:۵۹
۶۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۵ ۷,۷۲۶۰۰:۳۲:۳۸
۶۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۶ ۹,۷۹۱۰۰:۴۱:۲۷
۶۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۷ ۱۰,۹۸۶۰۰:۴۶:۳۲
۶۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۸ ۹,۷۹۸۰۰:۴۱:۲۸
۶۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۲۴۳۰۰:۴۳:۲۲
۶۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۴۳۲۰۰:۴۴:۱۱
۶۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۵۶۱۰۰:۴۴:۴۴
۷۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۲ ۹,۷۱۰۰۰:۴۱:۰۶
۷۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۰۹۵۰۰:۴۲:۴۴
۷۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۴ ۹,۶۴۳۰۰:۴۰:۴۹
۷۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۹۲۵۰۰:۴۶:۱۷
۷۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۸۹۱۰۰:۴۶:۰۸
۷۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۷ ۸,۶۰۳۰۰:۳۶:۲۳
۷۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۸ ۹,۲۸۵۰۰:۳۹:۱۷
۷۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۹ ۹,۸۹۲۰۰:۴۱:۵۳
۷۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۰ ۳۰۰:۰۰:۰۰
۷۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۱ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۸۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۲ ۹,۱۶۳۰۰:۳۸:۴۶
۸۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۳ ۹,۱۷۷۰۰:۳۸:۴۹
۸۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۴ ۱۳,۰۹۲۰۰:۵۵:۳۲
۸۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۵ ۹,۴۰۰۰۰:۳۹:۴۶
۸۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۸۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۰۰۰۰۰:۴۲:۲۰
۸۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۸ ۱۰,۴۳۲۰۰:۴۴:۱۱
۸۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۹ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۸۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۰ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۸۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۱ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۹۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۲ ۹,۳۱۲۰۰:۳۹:۲۴
۹۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۳ ۹,۸۸۶۰۰:۴۱:۵۱
۹۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۴ ۹,۹۵۳۰۰:۴۲:۰۸
۹۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۵ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۹۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۶ ۱۱,۲۸۳۰۰:۴۷:۴۹
۹۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۷ ۱۰,۱۶۲۰۰:۴۳:۰۲
۹۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۸ ۱۰,۵۶۱۰۰:۴۴:۴۴
۹۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۹ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۹۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۰ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۹۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۱ ۲۰۰:۰۰:۰۰
۱۰۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۲ ۱۲,۷۵۴۰۰:۵۴:۰۵
۱۰۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۳ ۸,۶۳۷۰۰:۳۶:۳۱
۱۰۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۴ ۹,۴۰۰۰۰:۳۹:۴۶
۱۰۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۵ ۶,۹۵۶۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۶ ۸,۷۹۹۰۰:۳۷:۱۳
۱۰۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۷ ۷,۵۵۰۰۰:۳۱:۵۳
۱۰۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۸ ۹,۵۸۲۰۰:۴۰:۳۳
۱۰۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۹ ۱۲,۴۸۴۰۰:۵۲:۵۶
۱۰۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۰ ۹,۱۷۷۰۰:۳۸:۴۹
۱۰۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۱ ۹,۸۸۶۰۰:۴۱:۵۱
۱۱۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۲ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۳ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۴ ۱۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۵ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۶ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۷ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۸ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۹ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۰ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۱ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۲ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۳ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۴ ۱۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۳نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۵ ۱۰,۳۴۵۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۴نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۶ ۸۵۶ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۵نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۷ ۸۵۶ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۶نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۸ ۸۵۶ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۷نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۹ ۸۵۶ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۰ ۸۵۶ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۱ ۸۵۶ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۲ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۱نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۳ ۹۶۹ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۲نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۴ ۱۰,۳۴۵۰۰:۴۳:۴۸
فایل مخصوص: feghh4-sharh-lome-ejare-talagh.ef2

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: سایت شهید آوینی

دانلود دروس پایه یک حوزه‌ی مجازی


حقق،رضایی)

دانلود دروس پایه یک حوزه‌ی مجازی

از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس)

صرف (صرف ساده)

 

عربی ۱ – جامع المقدمات(شرح الامثله)
استاد : آدينه وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱شرح الامثله – جلسه ۱ ۱۱,۲۱۵۰۰:۴۷:۳۱
۲شرح الامثله – جلسه ۲ ۱۰,۶۵۵۰۰:۴۵:۰۸
۳شرح الامثله – جلسه ۳ ۹,۹۷۳۰۰:۴۲:۱۳
۴شرح الامثله – جلسه ۴ ۷,۲۶۷۰۰:۳۰:۴۰
۵شرح الامثله – جلسه ۵ ۱۳,۰۱۱۰۰:۵۵:۱۱
۶شرح الامثله – جلسه ۶ ۱۳,۵۱۴۰۰:۵۷:۴۰
۷شرح الامثله – جلسه ۷ ۱۳,۵۱۰۰۰:۵۷:۱۹
۸شرح الامثله – جلسه ۸ ۱۳,۳۴۸۰۰:۵۶:۳۷
۹شرح الامثله – جلسه ۹ ۱۳,۱۵۳۰۰:۵۵:۴۷
۱۰شرح الامثله – جلسه ۱۰ ۱۳,۵۷۱۰۰:۵۷:۳۴
۱۱شرح الامثله – جلسه ۱۱ ۱۳,۳۸۹۰۰:۵۶:۴۸
۱۲شرح الامثله – جلسه ۱۲ ۱۳,۹۲۲۰۰:۵۹:۰۴
۱۳شرح الامثله – جلسه ۱۳ ۱۳,۶۲۰۰۰:۵۷:۴۷
فایل مخصوص: sharh-amsale.ef2

 

عربی ۱ – جامع المقدمات(صرف مير)
استاد : آدينه وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱صرف مير – جلسه ۱ ۹,۱۴۲۰۰:۳۸:۴۰
۲صرف مير – جلسه ۲ ۱۱,۹۷۶۰۰:۵۰:۴۶
۳صرف مير – جلسه ۳ ۱۲,۲۱۲۰۰:۵۱:۴۶
۴صرف مير – جلسه ۴ ۱۲,۱۲۹۰۰:۵۱:۲۵
۵صرف مير – جلسه ۵ ۱۲,۵۴۷۰۰:۵۳:۱۲
۶صرف مير – جلسه ۶ ۱۲,۰۴۷۰۰:۵۱:۰۴
۷صرف مير – جلسه ۷ ۱۱,۳۸۱۰۰:۴۸:۱۴
۸صرف مير – جلسه ۸ ۱۲,۹۸۶۰۰:۵۵:۰۴
۹صرف مير – جلسه ۹ ۱۲,۵۶۷۰۰:۵۳:۱۷
۱۰صرف مير – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۳۷۰۰:۴۹:۴۵
۱۱صرف مير – جلسه ۱۱ ۱۱,۸۵۷۰۰:۵۰:۱۶
۱۲صرف مير – جلسه ۱۲ ۱۱,۴۲۱۰۰:۴۸:۲۴
۱۳صرف مير – جلسه ۱۳ ۱۲,۱۹۱۰۰:۵۱:۴۱
۱۴صرف مير – جلسه ۱۴ ۱۱,۳۴۴۰۰:۴۸:۰۴
۱۵صرف مير – جلسه ۱۵ ۱۱,۸۹۵۰۰:۵۰:۲۵
۱۶صرف مير – جلسه ۱۶ ۱۲,۵۴۵۰۰:۵۳:۱۲
۱۷صرف مير – جلسه ۱۷ ۱۱,۰۱۲۰۰:۴۶:۳۹
۱۸صرف مير – جلسه ۱۸ ۱۲,۱۴۷۰۰:۵۱:۳۰
۱۹صرف مير – جلسه ۱۹ ۱۰,۸۸۱۰۰:۴۶:۰۶
۲۰صرف مير – جلسه ۲۰ ۱۱,۹۱۵۰۰:۵۰:۳۰
۲۱صرف مير – جلسه ۲۱ ۱۰,۷۴۴۰۰:۴۵:۳۰
۲۲صرف مير – جلسه ۲۲ ۹,۷۳۳۰۰:۴۱:۱۲
۲۳صرف مير – جلسه ۲۳ ۱۰,۲۶۶۰۰:۴۳:۲۸
۲۴صرف مير – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۹۰۰:۴۰:۰۷
۲۵صرف مير – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۴۰۰:۴۸:۲۵
۲۶صرف مير – جلسه ۲۶ ۱۰,۶۲۹۰۰:۴۵:۰۱
۲۷صرف مير – جلسه ۲۷ ۱۱,۵۱۳۰۰:۴۸:۴۷
۲۸صرف مير – جلسه ۲۸ ۱۱,۲۵۴۰۰:۴۷:۴۱
۲۹صرف مير – جلسه ۲۹ ۱۰,۵۵۶۰۰:۴۴:۴۲
۳۰صرف مير – جلسه ۳۰ ۱۰,۵۳۱۰۰:۴۴:۳۶
۳۱صرف مير – جلسه ۳۱ ۱۱,۵۶۲۰۰:۴۹:۰۰
۳۲صرف مير – جلسه ۳۲ ۱۱,۳۲۹۰۰:۴۸:۰۰
۳۳صرف مير – جلسه ۳۳ ۱۰,۶۸۳۰۰:۴۵:۱۵
۳۴صرف مير – جلسه ۳۴ ۹,۳۱۶۰۰:۳۹:۲۵
۳۵صرف مير – جلسه ۳۵ ۱۱,۴۳۰۰۰:۴۸:۲۶
فایل مخصوص: sarf-mir-a.ef2

 

عربی ۲ – جامع المقدمات(تصريف)
اساتید : مدرس، آدینه وند و محقق
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱ ۱۳,۲۶۷۰۰:۵۶:۱۷
۲تصریف – استاد مدرس – جلسه ۲ ۱۴,۳۲۰۰۱:۰۰:۴۶
۳تصریف – استاد مدرس – جلسه ۳ ۱۳,۸۰۰۰۰:۵۸:۳۳
۴تصریف – استاد مدرس – جلسه ۴ ۱۴,۰۳۰۰۰:۵۹:۳۲
۵تصریف – استاد مدرس – جلسه ۵ ۱۴,۰۹۷۰۰:۵۹:۴۹
۶تصریف – استاد مدرس – جلسه ۶ ۱۳,۹۷۱۰۰:۵۹:۳۵
۷تصریف – استاد مدرس – جلسه ۷ ۱۴,۳۰۰۰۱:۰۰:۴۱
۸تصریف – استاد مدرس – جلسه ۸ ۱۴,۲۵۹۰۱:۰۰:۳۱
۹تصریف – استاد مدرس – جلسه ۹ ۱۳,۶۸۶۰۰:۵۸:۰۴
۱۰تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۰ ۱۴,۰۴۳۰۰:۵۹:۳۵
۱۱تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۱ ۱۴,۶۲۴۰۱:۰۲:۰۴
۱۲تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۲ ۱۳,۶۰۵۰۰:۵۷:۴۳
۱۳تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۳ ۱۴,۱۹۹۰۱:۰۰:۱۵
۱۴تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱ ۱۲,۹۶۳۰۰:۵۴:۵۹
۱۵تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲ ۱۳,۵۹۸۰۰:۵۷:۴۱
۱۶تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۳ ۱۱,۱۶۸۰۰:۴۷:۱۹
۱۷تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۴ ۱۲,۲۲۱۰۰:۵۱:۴۹
۱۸تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۵ ۱۳,۸۲۷۰۰:۵۸:۴۰
۱۹تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۶ ۱۲,۲۸۸۰۰:۵۲:۰۶
۲۰تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۷ ۱۲,۸۸۲۰۰:۵۴:۳۸
۲۱تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۸ ۱۰,۹۸۶۰۰:۴۶:۳۲
۲۲تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۹ ۱۲,۴۴۴۰۰:۵۲:۴۶
۲۳تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۰ ۱۱,۰۴۰۰۰:۴۶:۴۶
۲۴تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۱ ۱۳,۶۱۸۰۰:۵۷:۴۶
۲۵تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۲ ۱۳,۷۱۳۰۰:۵۸:۱۱
۲۶تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۳ ۱۲,۸۸۹۰۰:۵۴:۴۰
۲۷تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۴ ۱۳,۴۶۳۰۰:۵۷:۰۷
۲۸تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۱۰۰:۵۰:۴۵
۲۹تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۶ ۱۲,۷۹۵۰۰:۵۴:۱۶
۳۰تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۷ ۱۱,۵۸۶۰۰:۴۹:۰۶
۳۱تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۸ ۱۳,۳۰۸۰۰:۵۶:۲۷
۳۲تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۹ ۱۳,۳۷۵۰۰:۵۶:۴۴
۳۳تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۰ ۱۳,۳۸۹۰۰:۵۶:۴۸
۳۴تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۱ ۱۳,۷۶۷۰۰:۵۸:۲۴
۳۵تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۲ ۱۲,۱۶۷۰۰:۵۱:۳۵
۳۶تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۳ ۱۱,۱۴۱۰۰:۴۷:۱۲
۳۷تصریف – استاد محقق – جلسه ۱ ۱۴,۱۵۸۰۱:۰۰:۰۵
۳۸تصریف – استاد محقق – جلسه ۲ ۱۴,۰۱۰۰۰:۵۹:۲۷
۳۹تصریف – استاد محقق – جلسه ۳ ۱۳,۸۴۸۰۰:۵۸:۴۵
۴۰تصریف – استاد محقق – جلسه ۴ ۱۳,۸۵۴۰۰:۵۸:۴۷
۴۱تصریف – استاد محقق – جلسه ۵ ۱۳,۸۴۸۰۰:۵۸:۴۵
۴۲تصریف – استاد محقق – جلسه ۶ ۱۳,۷۰۶۰۰:۵۸:۰۹
۴۳تصریف – استاد محقق – جلسه ۷ ۷,۰۷۱۰۰:۲۹:۵۰
۴۴تصریف – استاد محقق – جلسه ۸ ۱۳,۷۱۹۰۰:۵۸:۱۲
۴۵تصریف – استاد محقق – جلسه ۹ ۱۴,۱۱۸۰۰:۵۹:۵۴
۴۶تصریف – استاد محقق – جلسه ۱۰ ۱۳,۸۰۰۰۰:۵۸:۳۳
۴۷تصریف – استاد محقق – جلسه ۱۱ ۲۲,۰۴۲۰۱:۳۳:۴۳
فایل مخصوص: tasrif.ef2

 

عربی ۳ – صرف و نحو
استاد رضایی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱صرف و نحو – جلسه ۱ ۱۱,۹۴۴۰۰:۵۰:۳۸
۲صرف و نحو – جلسه ۲ ۱۱,۸۲۹۰۰:۵۰:۰۸
۳صرف و نحو – جلسه ۳ ۱۴,۰۹۷۰۰:۵۹:۴۹
۴صرف و نحو – جلسه ۴ ۱۷,۶۹۵۰۱:۱۵:۱۰
۵صرف و نحو – جلسه ۵ ۱۱,۰۴۷۰۰:۴۶:۴۸
۶صرف و نحو – جلسه ۶ ۱۸,۹۵۱۰۱:۲۰:۳۲
۷صرف و نحو – جلسه ۷ ۱۵,۲۱۸۰۱:۰۴:۳۶
۸صرف و نحو – جلسه ۸ ۱۷,۰۹۵۰۱:۱۲:۳۶
۹صرف و نحو – جلسه ۹ ۱۷,۵۴۷۰۱:۱۴:۳۲
۱۰صرف و نحو – جلسه ۱۰ ۱۱,۶۲۰۰۰:۴۹:۱۵
۱۱صرف و نحو – جلسه ۱۱ ۱۶,۳۸۶۰۱:۰۹:۳۵
۱۲صرف و نحو – جلسه ۱۲ ۱۸,۶۶۷۰۱:۱۹:۱۹
۱۳صرف و نحو – جلسه ۱۳ ۱۷,۶۵۵۰۱:۱۵:۰۰
۱۴صرف و نحو – جلسه ۱۴ ۱۵,۸۸۰۰۱:۰۷:۲۵
۱۵صرف و نحو – جلسه ۱۵ ۱۶,۱۴۳۰۱:۰۸:۳۳
۱۶صرف و نحو – جلسه ۱۶ ۱۷,۲۵۰۰۱:۱۳:۱۶
۱۷صرف و نحو – جلسه ۱۷ ۱۷,۲۹۰۰۱:۱۳:۲۶
۱۸صرف و نحو – جلسه ۱۸ ۱۶,۱۴۳۰۱:۰۸:۳۳
۱۹صرف و نحو – جلسه ۱۹ ۱۷,۹۸۶۰۱:۱۶:۲۴
۲۰صرف و نحو – جلسه ۲۰ ۱۶,۶۲۰۰۱:۱۰:۳۵
۲۱صرف و نحو – جلسه ۲۱ ۱۶,۰۳۳۰۱:۰۸:۰۵
۲۲صرف و نحو – جلسه ۲۲ ۱۹,۰۸۴۰۱:۲۱:۰۶
۲۳صرف و نحو – جلسه ۲۳ ۱۹,۵۹۰۰۱:۲۳:۱۶
۲۴صرف و نحو – جلسه ۲۴ ۱۵,۹۹۲۰۱:۰۷:۵۵
۲۵صرف و نحو – جلسه ۲۵ ۱۴,۵۷۵۰۱:۰۱:۵۲
۲۶صرف و نحو – جلسه ۲۶ ۱۵,۵۶۷۰۱:۰۶:۰۶
۲۷صرف و نحو – جلسه ۲۷ ۱۶,۲۸۹۰۱:۰۹:۲۹
۲۸صرف و نحو – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۱۸۰۱:۱۲:۱۷
۲۹صرف و نحو – جلسه ۲۹ ۱۸,۰۳۸۰۱:۱۶:۳۸
۳۰صرف و نحو – جلسه ۳۰ ۱۶,۰۳۳۰۱:۰۸:۰۵
۳۱صرف و نحو – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۹۲۰۰:۵۱:۴۲
۳۲صرف و نحو – جلسه ۳۲ ۱۶,۴۷۸۰۱:۰۹:۵۹
۳۳صرف و نحو – جلسه ۳۳ ۱۲,۰۳۰۰۰:۵۱:۰۰
۳۴صرف و نحو – جلسه ۳۴ ۱۶,۲۴۹۰۱:۰۹:۰۰
۳۵صرف و نحو – جلسه ۳۵ ۱۷,۰۹۵۰۱:۱۲:۳۶
۳۶صرف و نحو – جلسه ۳۶ ۱۵,۹۱۳۰۱:۰۷:۳۴
۳۷صرف و نحو – جلسه ۳۷ ۱۶,۱۸۳۰۱:۰۸:۴۳
۳۸صرف و نحو – جلسه ۳۸ ۱۴,۹۱۴۰۱:۰۳:۱۸
۳۹صرف و نحو – جلسه ۳۹ ۱۶,۹۳۳۰۱:۱۱:۵۵
۴۰صرف و نحو – جلسه ۴۰ ۱۰,۶۲۸۰۰:۴۵:۰۱
۴۱صرف و نحو – جلسه ۴۱ ۱۳,۷۸۷۰۰:۵۸:۳۰
۴۲صرف و نحو – جلسه ۴۲ ۱۳,۸۶۱۰۰:۵۸:۴۹
۴۳صرف و نحو – جلسه ۴۳ ۱۲,۳۸۳۰۰:۵۲:۳۰
۴۴صرف و نحو – جلسه ۴۴ ۱۵,۷۵۱۰۱:۰۶:۵۲
۴۵
صرف و نحو – جلسه ۴۵
۵,۳۵۰۰۰:۲۲:۳۰
۴۶صرف و نحو – جلسه ۴۶ ۱۰,۵۶۷۰۰:۴۴:۴۵
۴۷صرف و نحو – جلسه ۴۷ ۱۰,۱۸۹۰۰:۴۳:۰۹
۴۸صرف و نحو – جلسه ۴۸ ۱۴,۴۲۸۰۱:۰۱:۱۴
۴۹صرف و نحو – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۷۰۱:۰۲:۲۰
۵۰صرف و نحو – جلسه ۵۰ ۲۱,۶۵۸۰۱:۳۲:۰۴
۵۱صرف و نحو – جلسه ۵۱ ۱۹,۶۷۳۰۱:۲۳:۳۶
فایل مخصوص: sarf-nahv.ef2

 

عربی ۴ – صرف میر
استاد مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱صرف میر – جلسه ۱ ۱۴,۲۱۹۰۱:۰۰:۲۰
۲صرف میر – جلسه ۲ ۱۰,۰۸۱۰۰:۴۲:۴۱
۳صرف میر – جلسه ۳ ۱۰,۲۷۰۰۰:۴۳:۲۹
۴صرف میر – جلسه ۴ ۶,۲۰۲۰۰:۲۶:۰۸
۵صرف میر – جلسه ۵ ۷,۷۶۶۰۰:۳۲:۴۸
۶صرف میر – جلسه ۶ ۹,۸۵۴۰۰:۴۱:۴۳
۷صرف میر – جلسه ۷ ۱۰,۲۷۸۰۰:۴۳:۳۱
۸صرف میر – جلسه ۸ ۱۰,۴۹۵۰۰:۴۴:۲۷
۹صرف میر – جلسه ۹ ۵,۴۸۹۰۰:۲۳:۰۵
۱۰صرف میر – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۰۷۰۰:۴۹:۳۷
۱۱صرف میر – جلسه ۱۱ ۹,۰۳۳۰۰:۳۸:۱۳
۱۲صرف میر – جلسه ۱۲ ۱۰,۲۹۳۰۰:۴۳:۳۵
۱۳صرف میر – جلسه ۱۳ ۱۱,۲۴۵۰۰:۴۷:۳۹
۱۴صرف میر – جلسه ۱۴ ۹,۵۹۵۰۰:۴۰:۳۷
۱۵صرف میر – جلسه ۱۵ ۱۱,۱۳۴۰۰:۴۷:۱۱
۱۶صرف میر – جلسه ۱۶ ۱۱,۷۰۸۰۰:۴۹:۳۷
۱۷صرف میر – جلسه ۱۷ ۶,۹۷۰۰۰:۲۹:۲۴
۱۸صرف میر – جلسه ۱۸ ۱۱,۳۱۷۰۰:۴۷:۵۷
۱۹صرف میر – جلسه ۱۹ ۹,۰۷۶۰۰:۳۸:۲۳
۲۰صرف میر – جلسه ۲۰ ۹,۲۵۱۰۰:۳۹:۰۸
۲۱صرف میر – جلسه ۲۱ ۱۰,۳۸۵۰۰:۴۳:۵۹
۲۲صرف میر – جلسه ۲۲ ۱۰,۷۳۶۰۰:۴۵:۲۹
۲۳صرف میر – جلسه ۲۳ ۷,۶۷۸۰۰:۳۲:۲۶
۲۴صرف میر – جلسه ۲۴ ۵,۸۵۶۰۰:۲۴:۳۹
۲۵صرف میر – جلسه ۲۵ ۷,۳۲۱۰۰:۳۰:۵۴
۲۶صرف میر – جلسه ۲۶ ۶,۸۳۵۰۰:۲۸:۵۰
۲۷صرف میر – جلسه ۲۷ ۵,۰۸۰۰۰:۲۱:۲۱
۲۸صرف میر – جلسه ۲۸ ۸,۷۰۳۰۰:۳۶:۴۸
۲۹صرف میر – جلسه ۲۹ ۶,۰۴۸۰۰:۲۵:۲۸
۳۰صرف میر – جلسه ۳۰ ۱۰,۵۷۴۰۰:۴۴:۴۷
۳۱صرف میر – جلسه ۳۱ ۶,۹۹۰۰۰:۲۹:۳۰
۳۲صرف میر – جلسه ۳۲ ۹,۴۰۶۰۰:۳۹:۴۸
۳۳صرف میر – جلسه ۳۳ ۶,۷۲۰۰۰:۲۸:۲۰
۳۴صرف میر – جلسه ۳۴ ۳,۱۷۶۰۰:۱۳:۱۳
۳۵صرف میر – جلسه ۳۵ ۱۰,۴۱۹۰۰:۴۴:۰۷
۳۶صرف میر – جلسه ۳۶ ۸,۳۶۰۰۰:۳۵:۲۰
۳۷صرف میر – جلسه ۳۷ ۸,۵۸۳۰۰:۳۶:۱۷
۳۸صرف میر – جلسه ۳۸ ۸,۱۹۸۰۰:۳۴:۳۹
۳۹صرف میر – جلسه ۳۹ ۷,۹۰۱۰۰:۳۳:۲۳
۴۰صرف میر – جلسه ۴۰ ۶,۹۴۹۰۰:۲۹:۱۹
۴۱صرف میر – جلسه ۴۱ ۹,۵۵۵۰۰:۴۰:۲۶
۴۲صرف میر – جلسه ۴۲ ۷,۰۷۱۰۰:۲۹:۵۰
۴۳صرف میر – جلسه ۴۳ ۷,۳۹۵۰۰:۳۱:۱۳
۴۴صرف میر – جلسه ۴۴ ۱۳,۶۷۹۰۰:۵۸:۰۲
۴۵
صرف میر – جلسه ۴۵
۱۴,۱۶۵۰۱:۰۰:۰۶
۴۶صرف میر – جلسه ۴۶ ۱۴,۷۲۵۰۱:۰۲:۳۰
۴۷صرف میر – جلسه ۴۷ ۱۲,۲۷۵۰۰:۵۲:۰۳
۴۸صرف میر – جلسه ۴۸ ۸,۲۰۵۰۰:۳۴:۴۱
فایل مخصوص: sarf-mir-m.ef2

 

عربی ۵ – شرح تصريف
استاد مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱شرح تصریف – جلسه ۱ ۹,۰۶۲۰۰:۳۸:۲۰
۲شرح تصریف – جلسه ۲ ۱۱,۸۴۳۰۰:۵۰:۱۲
۳شرح تصریف – جلسه ۳ ۱۲,۸۳۵۰۰:۵۴:۲۶
۴شرح تصریف – جلسه ۴ ۱۲,۰۴۶۰۰:۵۱:۰۴
۵شرح تصریف – جلسه ۵ ۱۲,۸۸۳۰۰:۵۴:۳۸
۶شرح تصریف – جلسه ۶ ۱۰,۲۳۷۰۰:۴۳:۲۱
۷شرح تصریف – جلسه ۷ ۱۲,۱۲۷۰۰:۵۱:۲۵
۸شرح تصریف – جلسه ۸ ۱۰,۰۸۸۰۰:۴۲:۴۳
۹شرح تصریف – جلسه ۹ ۱۰,۸۸۵۰۰:۴۶:۰۷
۱۰شرح تصریف – جلسه ۱۰ ۱۱,۱۸۸۰۰:۴۷:۲۴
۱۱شرح تصریف – جلسه ۱۱ ۱۰,۹۶۶۰۰:۴۶:۲۷
۱۲شرح تصریف – جلسه ۱۲ ۹,۷۷۱۰۰:۴۱:۲۱
۱۳شرح تصریف – جلسه ۱۳ ۱۱,۳۹۱۰۰:۴۸:۱۶
۱۴شرح تصریف – جلسه ۱۴ ۱۰,۷۱۶۰۰:۴۵:۲۳
۱۵شرح تصریف – جلسه ۱۵ ۱۱,۸۰۳۰۰:۵۰:۰۲
۱۶شرح تصریف – جلسه ۱۶ ۱۱,۹۳۱۰۰:۵۰:۳۴
۱۷شرح تصریف – جلسه ۱۷ ۱۲,۰۱۹۰۰:۵۰:۵۷
۱۸شرح تصریف – جلسه ۱۸ ۱۰,۲۷۰۰۰:۴۳:۲۹
۱۹شرح تصریف – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۱۸۰۰:۴۳:۴۱
۲۰شرح تصریف – جلسه ۲۰ ۹,۲۵۸۰۰:۳۹:۱۰
۲۱شرح تصریف – جلسه ۲۱ ۱۱,۳۱۷۰۰:۴۷:۵۷
۲۲شرح تصریف – جلسه ۲۲ ۱۰,۱۷۶۰۰:۴۳:۰۵
۲۳شرح تصریف – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳۰۰:۳۹:۵۵
۲۴شرح تصریف – جلسه ۲۴ ۷,۵۶۴۰۰:۳۱:۵۶
۲۵شرح تصریف – جلسه ۲۵ ۶,۲۶۱۰۰:۲۶:۲۳
۲۶شرح تصریف – جلسه ۲۶ ۱۰,۲۵۷۰۰:۴۳:۲۶
۲۷شرح تصریف – جلسه ۲۷ ۸,۴۶۸۰۰:۳۵:۴۸
۲۸شرح تصریف – جلسه ۲۸ ۱۰,۰۸۱۰۰:۴۲:۴۱
۲۹شرح تصریف – جلسه ۲۹ ۱۱,۳۶۴۰۰:۴۸:۰۹
۳۰شرح تصریف – جلسه ۳۰ ۱۲,۶۴۰۰۰:۵۳:۳۶
۳۱شرح تصریف – جلسه ۳۱ ۷,۹۶۲۰۰:۳۳:۳۸
۳۲شرح تصریف – جلسه ۳۲ ۷,۶۶۵۰۰:۳۲:۲۲
۳۳شرح تصریف – جلسه ۳۳ ۹,۶۱۶۰۰:۴۰:۴۲
۳۴شرح تصریف – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۹۵۰۱:۰۱:۰۵
۳۵شرح تصریف – جلسه ۳۵ ۱۳,۲۸۸۰۰:۵۶:۲۲
۳۶شرح تصریف – جلسه ۳۶ ۱۳,۵۳۱۰۰:۵۷:۲۴
۳۷شرح تصریف – جلسه ۳۷ ۱۳,۳۳۵۰۰:۵۶:۳۴
۳۸شرح تصریف – جلسه ۳۸ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۳۹شرح تصریف – جلسه ۳۹ ۶,۴۷۰۰۰:۲۷:۱۶
۴۰شرح تصریف – جلسه ۴۰ ۱۰,۱۶۲۰۰:۴۳:۰۲
۴۱شرح تصریف – جلسه ۴۱ ۶,۳۳۵۰۰:۲۶:۴۲
۴۲شرح تصریف – جلسه ۴۲ ۱۱,۴۹۹۰۰:۴۸:۴۴
۴۳شرح تصریف – جلسه ۴۳ ۱۱,۷۴۹۰۰:۴۹:۴۸
۴۴شرح تصریف – جلسه ۴۴ ۱۳,۴۲۹۰۰:۵۶:۵۸
۴۵
شرح تصریف – جلسه ۴۵
۷,۰۸۴۰۰:۲۹:۵۴
۴۶شرح تصریف – جلسه ۴۶ ۱۳,۱۳۹۰۰:۵۵:۴۴
۴۷شرح تصریف – جلسه ۴۷ ۱۲,۸۷۶۰۰:۵۴:۳۶
۴۸شرح تصریف – جلسه ۴۸ ۹,۰۲۸۰۰:۳۸:۱۱
۴۹شرح تصریف – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۴۸۰۰:۵۸:۴۵
۵۰شرح تصریف – جلسه ۵۰ ۱۳,۶۷۹۰۰:۵۸:۰۲
۵۱شرح تصریف – جلسه ۵۱ ۱۳,۳۶۹۰۰:۵۶:۴۲
۵۲شرح تصریف – جلسه ۵۲ ۴,۷۵۶۰۰:۱۹:۵۸
۵۳شرح تصریف – جلسه ۵۳ ۱۳,۴۴۳۰۰:۵۷:۰۱
۵۴شرح تصریف – جلسه ۵۴ ۱۳,۵۰۴۰۰:۵۷:۱۷
۵۵شرح تصریف – جلسه ۵۵ ۱۳,۰۰۴۰۰:۵۵:۰۹
۵۶شرح تصریف – جلسه ۵۶ ۲۱,۲۸۶۰۱:۳۰:۲۹
۵۷شرح تصریف – جلسه ۵۷ ۱۳,۰۳۱۰۰:۵۵:۱۶
۵۸شرح تصریف – جلسه ۵۸ ۱۳,۲۷۴۰۰:۵۶:۱۸
۵۹شرح تصریف – جلسه ۵۹ ۱۲,۱۹۴۰۰:۵۱:۴۲
۶۰شرح تصریف – جلسه ۶۰ ۱۲,۵۷۹۰۰:۵۳:۲۰
۶۱شرح تصریف – جلسه ۶۱ ۱۳,۰۷۲۰۰:۵۵:۲۶
۶۲شرح تصریف – جلسه ۶۲ ۱۳,۶۰۵۰۰:۵۷:۴۳
۶۳شرح تصریف – جلسه ۶۳ ۱۳,۷۲۰۰۰:۵۸:۱۲
۶۴شرح تصریف – جلسه ۶۴ ۲۰,۹۷۶۰۱:۲۹:۱۰
۶۵شرح تصریف – جلسه ۶۵ ۱۳,۴۸۳۰۰:۵۷:۱۲
۶۶شرح تصریف – جلسه ۶۶ ۱۴,۲۳۳۰۱:۰۰:۲۴
۶۷شرح تصریف – جلسه ۶۷ ۱۳,۷۸۷۰۰:۵۸:۳۰
۶۸شرح تصریف – جلسه ۶۸ ۱۳,۱۱۹۰۰:۵۵:۳۹
۶۹شرح تصریف – جلسه ۶۹ ۱۴,۲۱۲۰۱:۰۰:۱۸
۷۰شرح تصریف – جلسه ۷۰ ۷,۱۳۱۰۰:۳۰:۰۶
۷۱شرح تصریف – جلسه ۷۱ ۷,۰۴۴۰۰:۲۹:۴۳
۷۲شرح تصریف – جلسه ۷۲ ۱۰,۲۳۶۰۰:۴۳:۲۱
فایل مخصوص: sharh-tasrif.ef2

 

نحو ۱ (نحو مقدماتي ، هدايه ، صمديه)

 

عربی ۶ – شرح عوامل في نحو
استاد : مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱شرح عوامل في نحو – جلسه ۱ ۱۴,۹۱۴۰۱:۰۳:۱۸
۲شرح عوامل في نحو – جلسه ۲ ۱۴,۱۵۲۰۱:۰۰:۰۳
۳شرح عوامل في نحو – جلسه ۳ ۱۴,۸۶۰۰۱:۰۳:۰۴
۴شرح عوامل في نحو – جلسه ۴ ۱۴,۷۹۳۰۱:۰۲:۴۷
۵شرح عوامل في نحو – جلسه ۵ ۱۴,۸۶۷۰۱:۰۳:۰۶
۶شرح عوامل في نحو – جلسه ۶ ۱۴,۳۰۷۰۱:۰۰:۴۳
۷شرح عوامل في نحو – جلسه ۷ ۱۲,۴۶۴۰۰:۵۲:۵۱
۸شرح عوامل في نحو – جلسه ۸ ۱۳,۵۷۱۰۰:۵۷:۳۴
۹شرح عوامل في نحو – جلسه ۹ ۱۳,۵۶۴۰۰:۵۷:۳۳
۱۰شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۰ ۱۴,۸۰۶۰۱:۰۲:۵۱
۱۱شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۱ ۱۴,۸۲۷۰۱:۰۲:۵۶
۱۲شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۲ ۱۲,۸۴۲۰۰:۵۴:۲۸
۱۳شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۳ ۶,۰۸۵۰۰:۲۵:۳۸
۱۴شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۴ ۱۳,۹۰۲۰۰:۵۸:۵۹
۱۵شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۵ ۱۴,۹۲۱۰۱:۰۳:۲۰
۱۶شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۶ ۱۴,۴۵۵۰۱:۰۱:۲۱
۱۷شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۷ ۱۳,۴۰۲۰۰:۵۶:۵۱
۱۸شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۸ ۱۵,۰۱۶۰۱:۰۳:۴۴
۱۹شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۹ ۷,۵۹۱۰۰:۳۲:۰۳
فایل مخصوص: sharh-avamel-fi-nahv.ef2

 

عربی ۶ – كتاب عوامل
استاد :
محقق
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱کتاب عوامل – جلسه ۱ ۱۰,۲۸۴۰۰:۴۳:۳۳
۲کتاب عوامل – جلسه ۲ ۱۴,۰۹۱۰۰:۵۹:۴۷
۳کتاب عوامل – جلسه ۳ ۱۴,۱۳۸۰۰:۵۹:۵۹
۴کتاب عوامل – جلسه ۴ ۱۳,۹۲۲۰۰:۵۹:۰۴
۵کتاب عوامل – جلسه ۵ ۱۴,۱۸۵۰۱:۰۰:۱۲
۶کتاب عوامل – جلسه ۶ ۱۴,۱۳۸۰۰:۵۹:۵۹
۷کتاب عوامل – جلسه ۷ ۱۳,۷۶۷۰۰:۵۸:۲۴
۸کتاب عوامل – جلسه ۸ ۸,۴۵۵۰۰:۳۵:۴۴
۹کتاب عوامل – جلسه ۹ ۱۳,۸۲۸۰۰:۵۸:۴۰
۱۰کتاب عوامل – جلسه ۱۰ ۱۳,۹۴۲۰۰:۵۹:۰۹
۱۱کتاب عوامل – جلسه ۱۱ ۱۴,۰۳۷۰۰:۵۹:۳۴
۱۲کتاب عوامل – جلسه ۱۲ ۱۴,۰۸۴۰۰:۵۹:۴۶
۱۳کتاب عوامل – جلسه ۱۳ ۱۳,۷۲۶۰۰:۵۸:۱۴
۱۴کتاب عوامل – جلسه ۱۴ ۱۳,۶۲۵۰۰:۵۷:۴۸
۱۵کتاب عوامل – جلسه ۱۵ ۱۳,۸۱۴۰۰:۵۸:۳۷
۱۶کتاب عوامل – جلسه ۱۶ ۱۳,۹۹۰۰۰:۵۹:۲۱
۱۷کتاب عوامل – جلسه ۱۷ ۱۳,۹۸۳۰۰:۵۹:۲۰
۱۸کتاب عوامل – جلسه ۱۸ ۱۴,۱۳۱۰۰:۵۹:۵۸
۱۹کتاب عوامل – جلسه ۱۹ ۱۳,۶۳۲۰۰:۵۷:۵۰
۲۰کتاب عوامل – جلسه ۲۰ ۱۴,۱۷۹۰۱:۰۰:۱۰
۲۱کتاب عوامل – جلسه ۲۱ ۱۰,۹۶۶۰۰:۴۶:۲۷
فایل مخصوص: ketab-avamel.ef2

 

عربی ۶ – كتاب عوامل ملا حسن
استاد : مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱ ۱۱,۷۴۲۰۰:۴۹:۴۶
۲كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲ ۹,۴۵۴۰۰:۴۰:۰۰
۳كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۳ ۱۱,۳۰۳۰۰:۴۷:۵۴
۴كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۴ ۱۱,۸۰۹۰۰:۵۰:۰۳
۵كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۵ ۱۰,۸۹۱۰۰:۴۶:۰۸
۶كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۶ ۱۰,۶۳۵۰۰:۴۵:۰۳
۷كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۷ ۱۱,۷۰۸۰۰:۴۹:۳۷
۸كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۸ ۱۱,۳۲۳۰۰:۴۷:۵۹
۹كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۹ ۷,۷۱۹۰۰:۳۲:۳۶
۱۰كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۰ ۱۰,۵۰۰۰۰:۴۴:۲۸
۱۱كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۱ ۶,۵۱۱۰۰:۲۷:۲۷
۱۲كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۲ ۱۲,۴۴۴۰۰:۵۲:۴۶
۱۳كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۳ ۱۱,۵۱۹۰۰:۴۸:۴۹
۱۴كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۴ ۱۱,۰۸۰۰۰:۴۶:۵۷
۱۵كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۵ ۱۲,۳۰۲۰۰:۵۲:۰۹
۱۶كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۸۰۰۰:۴۶:۵۷
۱۷كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۰۰۰۰:۵۱:۱۸
۱۸كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۸ ۹,۴۴۰۰۰:۳۹:۵۷
۱۹كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۹ ۱۲,۲۴۸۰۰:۵۱:۵۶
۲۰كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۰ ۱۲,۴۷۸۰۰:۵۲:۵۴
۲۱كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۱ ۱۱,۹۷۱۰۰:۵۰:۴۵
۲۲كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۲ ۱۰,۷۲۳۰۰:۴۵:۲۵
۲۳كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۳ ۵,۴۲۴۰۰:۲۲:۴۹
فایل مخصوص: ketab-avamel-mola-hasan.ef2

 

عربی ۷ – هدايه
استاد : مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱هدایه – جلسه ۱ ۱۱,۴۱۱۰۰:۴۸:۲۱
۲هدایه – جلسه ۲ ۱۰,۵۱۳۰۰:۴۴:۳۲
۳هدایه – جلسه ۳ ۹,۱۱۶۰۰:۳۸:۳۴
۴هدایه – جلسه ۴ ۱۲,۴۳۷۰۰:۵۲:۴۴
۵هدایه – جلسه ۵ ۱۱,۲۵۶۰۰:۴۷:۴۲
۶هدایه – جلسه ۶ ۸,۱۱۷۰۰:۳۴:۱۸
۷هدایه – جلسه ۷ ۱۳,۰۴۵۰۰:۵۵:۲۰
۸هدایه – جلسه ۸ ۴,۸۹۷۰۰:۲۰:۳۴
۹هدایه – جلسه ۹ ۱۱,۲۹۰۰۰:۴۷:۵۰
۱۰هدایه – جلسه ۱۰ ۱۲,۰۷۹۰۰:۵۱:۱۲
۱۱هدایه – جلسه ۱۱ ۹,۰۳۵۰۰:۳۸:۱۳
۱۲هدایه – جلسه ۱۲ ۱۲,۳۹۷۰۰:۵۲:۳۴
۱۳هدایه – جلسه ۱۳ ۱۱,۵۱۲۰۰:۴۸:۴۷
۱۴هدایه – جلسه ۱۴ ۸,۲۵۲۰۰:۳۴:۵۳
۱۵هدایه – جلسه ۱۵ ۱۱,۵۳۹۰۰:۴۸:۵۴
۱۶هدایه – جلسه ۱۶ ۹,۵۲۸۰۰:۴۰:۱۹
۱۷هدایه – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۷۸۰۰:۵۰:۴۷
۱۸هدایه – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۹۳۰۰:۴۹:۰۸
۱۹هدایه – جلسه ۱۹ ۱۱,۲۴۲۰۰:۴۷:۳۸
۲۰هدایه – جلسه ۲۰ ۸,۶۴۴۰۰:۳۶:۳۳
۲۱هدایه – جلسه ۲۱ ۹,۸۱۱۰۰:۴۱:۳۲
۲۲هدایه – جلسه ۲۲ ۱۰,۲۸۴۰۰:۴۳:۳۳
۲۳هدایه – جلسه ۲۳ ۸,۶۶۴۰۰:۳۶:۳۸
۲۴هدایه – جلسه ۲۴ ۱۰,۹۴۵۰۰:۴۶:۲۲
۲۵هدایه – جلسه ۲۵ ۹,۰۷۶۰۰:۳۸:۲۳
۲۶هدایه – جلسه ۲۶ ۹,۷۴۴۰۰:۴۱:۱۵
۲۷هدایه – جلسه ۲۷ ۹,۴۷۴۰۰:۴۰:۰۵
۲۸هدایه – جلسه ۲۸ ۸,۴۷۵۰۰:۳۵:۵۰
۲۹هدایه – جلسه ۲۹ ۶,۴۶۳۰۰:۲۷:۱۵
۳۰هدایه – جلسه ۳۰ ۶,۰۳۸۰۰:۲۵:۲۶
۳۱هدایه – جلسه ۳۱ ۹,۷۹۱۰۰:۴۱:۲۷
۳۲هدایه – جلسه ۳۲ ۶,۹۲۲۰۰:۲۹:۱۲
۳۳هدایه – جلسه ۳۳ ۵,۳۵۶۰۰:۲۲:۳۱
۳۴هدایه – جلسه ۳۴ ۹,۴۷۴۰۰:۴۰:۰۵
۳۵هدایه – جلسه ۳۵ ۱۰,۲۳۰۰۰:۴۳:۱۹
۳۶هدایه – جلسه ۳۶ ۸,۷۶۵۰۰:۳۷:۰۴
۳۷هدایه – جلسه ۳۷ ۶,۹۴۹۰۰:۲۹:۱۹
۳۸هدایه – جلسه ۳۸ ۵,۰۴۶۰۰:۲۱:۱۲
۳۹هدایه – جلسه ۳۹ ۵,۷۶۸۰۰:۲۴:۱۷
۴۰هدایه – جلسه ۴۰ ۱۱,۴۰۴۰۰:۴۸:۲۰
۴۱هدایه – جلسه ۴۱ ۸,۸۹۳۰۰:۳۷:۳۷
۴۲هدایه – جلسه ۴۲ ۱۲,۸۲۹۰۰:۵۴:۲۴
۴۳هدایه – جلسه ۴۳ ۱۰,۳۴۵۰۰:۴۳:۴۸
۴۴هدایه – جلسه ۴۴ ۵,۳۰۲۰۰:۲۲:۱۸
فایل مخصوص: hedaye.ef2

 

عربی ۷ – صمديه
استاد : مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱صمدیه – جلسه ۱ ۱۱,۴۱۸۰۰:۴۸:۲۳
۲صمدیه – جلسه ۲ ۱۱,۶۸۱۰۰:۴۹:۳۱
۳صمدیه – جلسه ۳ ۱۰,۳۸۵۰۰:۴۳:۵۹
۴صمدیه – جلسه ۴ ۹,۱۴۳۰۰:۳۸:۴۱
۵صمدیه – جلسه ۵ ۱۰,۶۰۱۰۰:۴۴:۵۴
۶صمدیه – جلسه ۶ ۱۰,۱۷۶۰۰:۴۳:۰۵
۷صمدیه – جلسه ۷ ۹,۹۸۰۰۰:۴۲:۱۵
۸صمدیه – جلسه ۸ ۱۰,۹۳۲۰۰:۴۶:۱۹
۹صمدیه – جلسه ۹ ۲۰,۳۰۱۰۱:۲۶:۱۷
۱۰صمدیه – جلسه ۱۰ ۱,۵۴۹۰۰:۰۶:۱۷
۱۱صمدیه – جلسه ۱۱ ۱۱,۰۹۴۰۰:۴۷:۰۰
۱۲صمدیه – جلسه ۱۲ ۱۹,۴۵۰۰۱:۲۲:۳۹
۱۳صمدیه – جلسه ۱۳ ۲,۴۳۳۰۰:۱۰:۰۳
۱۴صمدیه – جلسه ۱۴ ۱۰,۱۰۲۰۰:۴۲:۴۶
۱۵صمدیه – جلسه ۱۵ ۸,۹۱۴۰۰:۳۷:۴۲
۱۶صمدیه – جلسه ۱۶ ۹,۵۴۱۰۰:۴۰:۲۳
۱۷صمدیه – جلسه ۱۷ ۹,۷۳۷۰۰:۴۱:۱۳
۱۸صمدیه – جلسه ۱۸ ۸,۳۱۰۰۰:۳۵:۲۷
۱۹صمدیه – جلسه ۱۹ ۸,۶۴۴۰۰:۳۶:۳۳
۲۰صمدیه – جلسه ۲۰ ۱۰,۴۴۶۰۰:۴۴:۱۴
۲۱صمدیه – جلسه ۲۱ ۷,۹۶۲۰۰:۳۳:۳۸
۲۲صمدیه – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۸۹۰۰:۴۵:۱۶
۲۳صمدیه – جلسه ۲۳ ۷,۰۹۱۰۰:۲۹:۵۵
۲۴صمدیه – جلسه ۲۴ ۸,۹۲۷۰۰:۳۷:۴۵
۲۵صمدیه – جلسه ۲۵ ۹,۰۸۲۰۰:۳۸:۲۵
۲۶صمدیه – جلسه ۲۶ ۷,۹۱۵۰۰:۳۳:۲۶
۲۷صمدیه – جلسه ۲۷ ۱۲,۸۴۹۰۰:۵۴:۲۹
۲۸صمدیه – جلسه ۲۸ ۹,۴۸۷۰۰:۴۰:۰۹
۲۹صمدیه – جلسه ۲۹ ۱۲,۶۹۴۰۰:۵۳:۵۰
۳۰صمدیه – جلسه ۳۰ ۱۱,۲۹۶۰۰:۴۷:۵۲
۳۱صمدیه – جلسه ۳۱ ۱۲,۸۰۲۰۰:۵۴:۱۷
۳۲صمدیه – جلسه ۳۲ ۱۲,۷۵۴۰۰:۵۴:۰۵
۳۳صمدیه – جلسه ۳۳ ۱۳,۷۶۷۰۰:۵۸:۲۴
فایل مخصوص: samadie.ef2

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع لینک‌های دانلود: سایت آوینی

 

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی

 

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس،انصاری،وحید)
نحو ۲ ( سيوطى + تجزيه و تركيب )

 

عربی ۸ – سيوطى
استاد : مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱سيوطى – جلسه ۱ ۹,۵۲۸۰۰:۴۰:۱۹
۲سيوطى – جلسه ۲ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۳سيوطى – جلسه ۳ ۹,۰۹۶۰۰:۳۸:۲۹
۴سيوطى – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱۰۰:۴۲:۲۵
۵سيوطى – جلسه ۵ ۱۰,۵۳۴۰۰:۴۴:۳۷
۶سيوطى – جلسه ۶ ۹,۵۲۸۰۰:۴۰:۱۹
۷سيوطى – جلسه ۷ ۷,۹۶۹۰۰:۳۳:۴۰
۸سيوطى – جلسه ۸ ۸,۹۲۷۰۰:۳۷:۴۵
۹سيوطى – جلسه ۹ ۹,۸۵۹۰۰:۴۱:۴۴
۱۰سيوطى – جلسه ۱۰ ۷,۷۵۳۰۰:۳۲:۴۵
۱۱سيوطى – جلسه ۱۱ ۸,۸۱۲۰۰:۳۷:۱۶
۱۲سيوطى – جلسه ۱۲ ۸,۳۴۷۰۰:۳۵:۱۷
۱۳سيوطى – جلسه ۱۳ ۹,۰۶۹۰۰:۳۸:۲۲
۱۴سيوطى – جلسه ۱۴ ۹,۷۱۰۰۰:۴۱:۰۶
۱۵سيوطى – جلسه ۱۵ ۸,۲۲۵۰۰:۳۴:۴۶
۱۶سيوطى – جلسه ۱۶ ۱۰,۳۸۵۰۰:۴۳:۵۹
۱۷سيوطى – جلسه ۱۷ ۱۰,۷۵۰۰۰:۴۵:۳۲
۱۸سيوطى – جلسه ۱۸ ۷,۲۸۷۰۰:۳۰:۴۶
۱۹سيوطى – جلسه ۱۹ ۸,۱۸۵۰۰:۳۴:۳۵
۲۰سيوطى – جلسه ۲۰ ۷,۶۱۱۰۰:۳۲:۰۸
۲۱سيوطى – جلسه ۲۱ ۷,۹۵۵۰۰:۳۳:۳۷
۲۲سيوطى – جلسه ۲۲ ۹,۹۸۰۰۰:۴۲:۱۵
۲۳سيوطى – جلسه ۲۳ ۷,۴۰۸۰۰:۳۱:۱۷
۲۴سيوطى – جلسه ۲۴ ۸,۶۳۷۰۰:۳۶:۳۱
۲۵سيوطى – جلسه ۲۵ ۶,۶۷۹۰۰:۲۸:۱۰
۲۶سيوطى – جلسه ۲۶ ۸,۲۱۸۰۰:۳۴:۴۴
۲۷سيوطى – جلسه ۲۷ ۵,۹۰۳۰۰:۲۴:۵۱
۲۸سيوطى – جلسه ۲۸ ۹,۹۴۶۰۰:۴۲:۰۶
۲۹سيوطى – جلسه ۲۹ ۸,۳۵۳۰۰:۳۵:۱۹
۳۰سيوطى – جلسه ۳۰ ۸,۸۹۳۰۰:۳۷:۳۷
۳۱سيوطى – جلسه ۳۱ ۸,۱۱۷۰۰:۳۴:۱۸
۳۲سيوطى – جلسه ۳۲ ۷,۳۵۴۰۰:۳۱:۰۳
۳۳سيوطى – جلسه ۳۳ ۸,۴۲۱۰۰:۳۵:۳۶
۳۴سيوطى – جلسه ۳۴ ۹,۹۸۷۰۰:۴۲:۱۷
۳۵سيوطى – جلسه ۳۵ ۸,۴۲۱۰۰:۳۵:۳۶
۳۶سيوطى – جلسه ۳۶ ۸,۴۸۲۰۰:۳۵:۵۱
۳۷سيوطى – جلسه ۳۷ ۶,۵۲۴۰۰:۲۷:۳۰
۳۸سيوطى – جلسه ۳۸ ۸,۶۷۱۰۰:۳۶:۴۰
۳۹سيوطى – جلسه ۳۹ ۸,۵۷۶۰۰:۳۶:۱۶
۴۰سيوطى – جلسه ۴۰ ۹,۱۷۷۰۰:۳۸:۴۹
۴۱سيوطى – جلسه ۴۱ ۹,۶۹۷۰۰:۴۱:۰۲
۴۲سيوطى – جلسه ۴۲ ۹,۲۴۴۰۰:۳۹:۰۷
۴۳سيوطى – جلسه ۴۳ ۱۰,۲۶۴۰۰:۴۳:۲۸
۴۴سيوطى – جلسه ۴۴ ۹,۸۱۱۰۰:۴۱:۳۲
۴۵سيوطى – جلسه ۴۵ ۹,۸۵۹۰۰:۴۱:۴۴
۴۶سيوطى – جلسه ۴۶ ۷,۴۰۲۰۰:۳۱:۱۵
۴۷سيوطى – جلسه ۴۷ ۸,۶۴۴۰۰:۳۶:۳۳
۴۸سيوطى – جلسه ۴۸ ۹,۳۸۶۰۰:۳۹:۴۳
۴۹سيوطى – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۰۳۰۰:۴۷:۵۴
۵۰سيوطى – جلسه ۵۰ ۸,۴۶۸۰۰:۳۵:۴۸
۵۱سيوطى – جلسه ۵۱ ۱۰,۹۰۵۰۰:۴۶:۱۲
۵۲سيوطى – جلسه ۵۲ ۸,۳۸۰۰۰:۳۵:۲۵
۵۳سيوطى – جلسه ۵۳ ۹,۶۶۳۰۰:۴۰:۵۴
۵۴سيوطى – جلسه ۵۴ ۹,۳۳۲۰۰:۳۹:۲۹
۵۵سيوطى – جلسه ۵۵ ۱۳,۳۰۱۰۰:۵۶:۲۵
۵۶سيوطى – جلسه ۵۶ ۹,۹۱۳۰۰:۴۱:۵۸
۵۷سيوطى – جلسه ۵۷ ۸,۹۰۰۰۰:۳۷:۳۹
۵۸سيوطى – جلسه ۵۸ ۱۰,۶۱۵۰۰:۴۴:۵۷
۵۹سيوطى – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۹۶۰۰:۴۳:۱۰
۶۰سيوطى – جلسه ۶۰ ۸,۶۲۳۰۰:۳۶:۲۸
۶۱سيوطى – جلسه ۶۱ ۸,۶۵۷۰۰:۳۶:۳۶
۶۲سيوطى – جلسه ۶۲ ۸,۱۳۱۰۰:۳۴:۲۲
۶۳سيوطى – جلسه ۶۳ ۹,۷۶۴۰۰:۴۱:۲۰
۶۴سيوطى – جلسه ۶۴ ۱۰,۱۵۶۰۰:۴۳:۰۰
۶۵سيوطى – جلسه ۶۵ ۹,۰۴۹۰۰:۳۸:۱۷
۶۶سيوطى – جلسه ۶۶ ۹,۱۹۷۰۰:۳۸:۵۵
۶۷سيوطى – جلسه ۶۷ ۸,۴۸۸۰۰:۳۵:۵۳
۶۸سيوطى – جلسه ۶۸ ۹,۹۸۰۰۰:۴۲:۱۵
۶۹سيوطى – جلسه ۶۹ ۸,۷۲۵۰۰:۳۶:۵۴
۷۰سيوطى – جلسه ۷۰ ۹,۳۶۶۰۰:۳۹:۳۸
۷۱سيوطى – جلسه ۷۱ ۹,۰۸۹۰۰:۳۸:۲۷
۷۲سيوطى – جلسه ۷۲ ۸,۸۱۹۰۰:۳۷:۱۸
۷۳سيوطى – جلسه ۷۳ ۱۰,۳۵۱۰۰:۴۳:۵۰
۷۴سيوطى – جلسه ۷۴ ۱۴,۸۲۷۰۱:۰۲:۵۶
۷۵سيوطى – جلسه ۷۵ ۱۴,۷۶۶۰۱:۰۲:۴۰
۷۶سيوطى – جلسه ۷۶ ۱۴,۳۶۸۰۱:۰۰:۵۸
۷۷سيوطى – جلسه ۷۷ ۱۵,۲۴۵۰۱:۰۴:۴۳
۷۸سيوطى – جلسه ۷۸ ۱۴,۰۰۳۰۰:۵۹:۲۵
۷۹سيوطى – جلسه ۷۹ ۱۴,۷۳۲۰۱:۰۲:۳۲
۸۰سيوطى – جلسه ۸۰ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۸۱سيوطى – جلسه ۸۱ ۱۴,۳۰۷۰۱:۰۰:۴۳
۸۲سيوطى – جلسه ۸۲ ۱۴,۲۸۷۰۱:۰۰:۳۷
۸۳سيوطى – جلسه ۸۳ ۱۳,۳۰۸۰۰:۵۶:۲۷
۸۴سيوطى – جلسه ۸۴ ۱۴,۱۷۹۰۱:۰۰:۱۰
۸۵سيوطى – جلسه ۸۵ ۱۴,۴۶۹۰۱:۰۱:۲۴
۸۶سيوطى – جلسه ۸۶ ۱۴,۶۰۴۰۱:۰۱:۵۹
۸۷سيوطى – جلسه ۸۷ ۱۳,۳۸۹۰۰:۵۶:۴۸
۸۸سيوطى – جلسه ۸۸ ۱۴,۷۴۶۰۱:۰۲:۳۵
۸۹سيوطى – جلسه ۸۹ ۱۴,۸۴۰۰۱:۰۲:۵۹
۹۰سيوطى – جلسه ۹۰ ۱۴,۱۱۱۰۰:۵۹:۵۳
۹۱سيوطى – جلسه ۹۱ ۱۴,۲۷۳۰۱:۰۰:۳۴
۹۲سيوطى – جلسه ۹۲ ۱۳,۸۶۱۰۰:۵۸:۴۹
۹۳سيوطى – جلسه ۹۳ ۱۵,۱۳۷۰۱:۰۴:۱۵
۹۴سيوطى – جلسه ۹۴ ۱۴,۹۰۱۰۱:۰۳:۱۵
۹۵سيوطى – جلسه ۹۵ ۱۴,۵۲۳۰۱:۰۱:۳۸
۹۶سيوطى – جلسه ۹۶ ۱۴,۸۶۰۰۱:۰۳:۰۴
۹۷سيوطى – جلسه ۹۷ ۱۵,۲۶۵۰۱:۰۴:۴۸
۹۸سيوطى – جلسه ۹۸ ۱۴,۵۵۷۰۱:۰۱:۴۷
۹۹سيوطى – جلسه ۹۹ ۱۴,۹۲۱۰۱:۰۳:۲۰
۱۰۰سيوطى – جلسه ۱۰۰ ۱۵,۲۱۱۰۱:۰۴:۳۴
۱۰۱سيوطى – جلسه ۱۰۱ ۱۴,۹۷۵۰۱:۰۳:۳۴
۱۰۲سيوطى – جلسه ۱۰۲ ۱۴,۷۳۲۰۱:۰۲:۳۲
۱۰۳سيوطى – جلسه ۱۰۳ ۱۴,۶۰۴۰۱:۰۱:۵۹
۱۰۴سيوطى – جلسه ۱۰۴ ۱۴,۸۰۶۰۱:۰۲:۵۱
۱۰۵سيوطى – جلسه ۱۰۵ ۱۶,۷۹۸۰۱:۱۱:۲۰
۱۰۶سيوطى – جلسه ۱۰۶ ۱۴,۸۴۷۰۱:۰۳:۰۱
۱۰۷سيوطى – جلسه ۱۰۷ ۱۴,۶۶۵۰۱:۰۲:۱۴
۱۰۸سيوطى – جلسه ۱۰۸ ۱۵,۱۷۱۰۱:۰۴:۲۴
۱۰۹سيوطى – جلسه ۱۰۹ ۱۴,۹۶۲۰۱:۰۳:۳۰
۱۱۰سيوطى – جلسه ۱۱۰ ۱۲,۱۲۰۰۰:۵۱:۲۳
۱۱۱سيوطى – جلسه ۱۱۱ ۱۴,۴۳۵۰۱:۰۱:۱۶
۱۱۲سيوطى – جلسه ۱۱۲ ۱۳,۶۵۹۰۰:۵۷:۵۷
۱۱۳سيوطى – جلسه ۱۱۳ ۱۴,۳۲۰۰۱:۰۰:۴۶
۱۱۴سيوطى – جلسه ۱۱۴ ۱۴,۰۰۳۰۰:۵۹:۲۵
۱۱۵سيوطى – جلسه ۱۱۵ ۱۳,۵۷۸۰۰:۵۷:۳۶
۱۱۶سيوطى – جلسه ۱۱۶ ۱۴,۵۴۳۰۱:۰۱:۴۳
۱۱۷سيوطى – جلسه ۱۱۷ ۱۴,۶۴۴۰۱:۰۲:۰۹
۱۱۸سيوطى – جلسه ۱۱۸ ۱۴,۴۶۹۰۱:۰۱:۲۴
۱۱۹سيوطى – جلسه ۱۱۹ ۱۴,۵۹۰۰۱:۰۱:۵۵
۱۲۰سيوطى – جلسه ۱۲۰ ۱۴,۴۷۶۰۱:۰۱:۲۶
۱۲۱سيوطى – جلسه ۱۲۱ ۱۴,۲۴۶۰۱:۰۰:۲۷
۱۲۲سيوطى – جلسه ۱۲۲ ۱۴,۳۸۸۰۱:۰۱:۰۳
۱۲۳سيوطى – جلسه ۱۲۳ ۱۴,۹۴۱۰۱:۰۳:۲۵
۱۲۴سيوطى – جلسه ۱۲۴ ۱۴,۵۵۰۰۱:۰۱:۴۵
۱۲۵سيوطى – جلسه ۱۲۵ ۱۳,۷۲۶۰۰:۵۸:۱۴
۱۲۶سيوطى – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۳۰۱۰۰:۵۶:۲۵
۱۲۷سيوطى – جلسه ۱۲۷ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸سيوطى – جلسه ۱۲۸ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹سيوطى – جلسه ۱۲۹ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰سيوطى – جلسه ۱۳۰ ۷,۳۴۸۰۰:۳۱:۰۱
۱۳۱سيوطى – جلسه ۱۳۱ ۱۴,۴۴۹۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۲سيوطى – جلسه ۱۳۲ ۱۴,۹۷۵۰۱:۰۳:۳۴
۱۳۳سيوطى – جلسه ۱۳۳ ۱۴,۴۴۹۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۴سيوطى – جلسه ۱۳۴ ۸,۸۵۳۰۰:۳۷:۲۶
۱۳۵سيوطى – جلسه ۱۳۵ ۱۴,۳۷۴۰۱:۰۱:۰۰
۱۳۶سيوطى – جلسه ۱۳۶ ۱۴,۳۲۰۰۱:۰۰:۴۶
۱۳۷سيوطى – جلسه ۱۳۷ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۸سيوطى – جلسه ۱۳۸ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۹سيوطى – جلسه ۱۳۹ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۰سيوطى – جلسه ۱۴۰ ۱۴,۶۵۸۰۱:۰۲:۱۳
۱۴۱سيوطى – جلسه ۱۴۱ ۱۵,۲۱۱۰۱:۰۴:۳۴
۱۴۲سيوطى – جلسه ۱۴۲ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۳سيوطى – جلسه ۱۴۳ ۱۴,۷۱۹۰۱:۰۲:۲۸
۱۴۴سيوطى – جلسه ۱۴۴ ۶,۵۳۱۰۰:۲۷:۳۲
۱۴۵سيوطى – جلسه ۱۴۵ ۱۱,۷۰۸۰۰:۴۹:۳۷
۱۴۶سيوطى – جلسه ۱۴۶ ۷,۱۱۱۰۰:۳۰:۰۱
۱۴۷سيوطى – جلسه ۱۴۷ ۷,۱۲۵۰۰:۳۰:۰۴
۱۴۸سيوطى – جلسه ۱۴۸ ۸,۶۵۷۰۰:۳۶:۳۶
۱۴۹سيوطى – جلسه ۱۴۹ ۱۰,۸۰۴۰۰:۴۵:۴۶
۱۵۰سيوطى – جلسه ۱۵۰ ۸,۱۷۱۰۰:۳۴:۳۲
۱۵۱سيوطى – جلسه ۱۵۱ ۱۲,۱۸۷۰۰:۵۱:۴۰
۱۵۲سيوطى – جلسه ۱۵۲ ۱۰,۴۱۲۰۰:۴۴:۰۶
۱۵۳سيوطى – جلسه ۱۵۳ ۱۳,۵۶۴۰۰:۵۷:۳۳
۱۵۴سيوطى – جلسه ۱۵۴ ۹,۴۹۴۰۰:۴۰:۱۱
۱۵۵سيوطى – جلسه ۱۵۵ ۱۱,۲۲۹۰۰:۴۷:۳۵
۱۵۶سيوطى – جلسه ۱۵۶ ۹,۱۳۶۰۰:۳۸:۳۹
۱۵۷سيوطى – جلسه ۱۵۷ ۹,۰۴۹۰۰:۳۸:۱۷
۱۵۸سيوطى – جلسه ۱۵۸ ۱۱,۲۴۹۰۰:۴۷:۴۰
۱۵۹سيوطى – جلسه ۱۵۹ ۱۱,۰۱۳۰۰:۴۶:۳۹
۱۶۰سيوطى – جلسه ۱۶۰ ۱۱,۷۴۹۰۰:۴۹:۴۸
۱۶۱سيوطى – جلسه ۱۶۱ ۱۰,۷۸۳۰۰:۴۵:۴۱
۱۶۲سيوطى – جلسه ۱۶۲ ۱۱,۴۴۵۰۰:۴۸:۳۰
۱۶۳سيوطى – جلسه ۱۶۳ ۸,۰۹۷۰۰:۳۴:۱۳
۱۶۴سيوطى – جلسه ۱۶۴ ۱۰,۸۳۱۰۰:۴۵:۵۳
۱۶۵سيوطى – جلسه ۱۶۵ ۸,۶۱۷۰۰:۳۶:۲۶
۱۶۶سيوطى – جلسه ۱۶۶ ۷,۵۹۱۰۰:۳۲:۰۳
۱۶۷سيوطى – جلسه ۱۶۷ ۱۱,۹۶۵۰۰:۵۰:۴۳
۱۶۸سيوطى – جلسه ۱۶۸ ۱۲,۸۵۶۰۰:۵۴:۳۱
۱۶۹سيوطى – جلسه ۱۶۹ ۱۰,۷۸۳۰۰:۴۵:۴۱
۱۷۰سيوطى – جلسه ۱۷۰ ۱۲,۲۹۵۰۰:۵۲:۰۸
۱۷۱سيوطى – جلسه ۱۷۱ ۱,۵۱۶۰۰:۰۶:۰۸
۱۷۲سيوطى – جلسه ۱۷۲ ۱۲,۲۲۱۰۰:۵۱:۴۹
۱۷۳سيوطى – جلسه ۱۷۳ ۱,۰۶۳۰۰:۰۴:۱۲
۱۷۴سيوطى – جلسه ۱۷۴ ۹,۹۹۴۰۰:۴۲:۱۸
۱۷۵سيوطى – جلسه ۱۷۵ ۱۱,۲۵۶۰۰:۴۷:۴۲
۱۷۶سيوطى – جلسه ۱۷۶ ۹,۴۳۳۰۰:۳۹:۵۵
۱۷۷سيوطى – جلسه ۱۷۷ ۱۱,۲۲۹۰۰:۴۷:۳۵
۱۷۸سيوطى – جلسه ۱۷۸ ۸,۵۲۹۰۰:۳۶:۰۴
۱۷۹سيوطى – جلسه ۱۷۹ ۱۰,۸۵۱۰۰:۴۵:۵۸
۱۸۰سيوطى – جلسه ۱۸۰ ۱۲,۲۶۲۰۰:۵۱:۵۹
۱۸۱سيوطى – جلسه ۱۸۱ ۱۰,۳۴۵۰۰:۴۳:۴۸
۱۸۲سيوطى – جلسه ۱۸۲ ۱۲,۰۳۹۰۰:۵۱:۰۲
۱۸۳سيوطى – جلسه ۱۸۳ ۸,۱۹۸۰۰:۳۴:۳۹
۱۸۴سيوطى – جلسه ۱۸۴ ۷,۴۰۲۰۰:۳۱:۱۵
۱۸۵سيوطى – جلسه ۱۸۵ ۶,۳۸۹۰۰:۲۶:۵۶
۱۸۶سيوطى – جلسه ۱۸۶ ۹,۸۲۵۰۰:۴۱:۳۵
۱۸۷سيوطى – جلسه ۱۸۷ ۱۳,۶۱۲۰۰:۵۷:۴۵
۱۸۸سيوطى – جلسه ۱۸۸ ۱۲,۲۲۸۰۰:۵۱:۵۰
۱۸۹سيوطى – جلسه ۱۸۹ ۱۰,۹۳۲۰۰:۴۶:۱۹
۱۹۰سيوطى – جلسه ۱۹۰ ۱۱,۳۰۳۰۰:۴۷:۵۴
۱۹۱سيوطى – جلسه ۱۹۱ ۱۰,۹۰۵۰۰:۴۶:۱۲
۱۹۲سيوطى – جلسه ۱۹۲ ۱۴,۸۲۷۰۱:۰۲:۵۶
۱۹۳سيوطى – جلسه ۱۹۳ ۱۱,۱۱۴۰۰:۴۷:۰۵
۱۹۴سيوطى – جلسه ۱۹۴ ۱۰,۲۷۰۰۰:۴۳:۲۹
۱۹۵سيوطى – جلسه ۱۹۵ ۹,۸۵۲۰۰:۴۱:۴۲
۱۹۶سيوطى – جلسه ۱۹۶ ۱۱,۴۳۱۰۰:۴۸:۲۷
۱۹۷سيوطى – جلسه ۱۹۷ ۱۲,۲۶۲۰۰:۵۱:۵۹
۱۹۸سيوطى – جلسه ۱۹۸ ۹,۰۴۹۰۰:۳۸:۱۷
۱۹۹سيوطى – جلسه ۱۹۹ ۱۱,۹۸۵۰۰:۵۰:۴۸
۲۰۰سيوطى – جلسه ۲۰۰ ۱۳,۶۲۵۰۰:۵۷:۴۸
۲۰۱سيوطى – جلسه ۲۰۱ ۱۰,۶۳۵۰۰:۴۵:۰۳
۲۰۲سيوطى – جلسه ۲۰۲ ۱۲,۸۶۹۰۰:۵۴:۳۵
۲۰۳سيوطى – جلسه ۲۰۳ ۱۰,۸۵۱۰۰:۴۵:۵۸
۲۰۴سيوطى – جلسه ۲۰۴ ۱۲,۸۴۲۰۰:۵۴:۲۸
۲۰۵سيوطى – جلسه ۲۰۵ ۱۱,۸۶۳۰۰:۵۰:۱۷
۲۰۶سيوطى – جلسه ۲۰۶ ۹,۷۶۴۰۰:۴۱:۲۰
۲۰۷سيوطى – جلسه ۲۰۷ ۱۱,۳۵۷۰۰:۴۸:۰۸
۲۰۸سيوطى – جلسه ۲۰۸ ۱۱,۰۷۴۰۰:۴۶:۵۵
۲۰۹سيوطى – جلسه ۲۰۹ ۱۳,۰۹۹۰۰:۵۵:۳۳
۲۱۰سيوطى – جلسه ۲۱۰ ۹,۵۶۲۰۰:۴۰:۲۸
۲۱۱سيوطى – جلسه ۲۱۱ ۹,۷۴۴۰۰:۴۱:۱۵
۲۱۲سيوطى – جلسه ۲۱۲ ۱۰,۵۳۴۰۰:۴۴:۳۷
۲۱۳سيوطى – جلسه ۲۱۳ ۱۱,۰۰۶۰۰:۴۶:۳۸
۲۱۴سيوطى – جلسه ۲۱۴ ۱۲,۸۴۹۰۰:۵۴:۲۹
۲۱۵سيوطى – جلسه ۲۱۵ ۱۲,۸۶۲۰۰:۵۴:۳۳
۲۱۶سيوطى – جلسه ۲۱۶ ۱۲,۷۲۷۰۰:۵۳:۵۸
۲۱۷سيوطى – جلسه ۲۱۷ ۹,۵۹۵۰۰:۴۰:۳۷
۲۱۸سيوطى – جلسه ۲۱۸ ۱۳,۸۶۱۰۰:۵۸:۴۹
۲۱۹سيوطى – جلسه ۲۱۹ ۱۴,۱۴۵۰۱:۰۰:۰۱
۲۲۰سيوطى – جلسه ۲۲۰ ۱۴,۳۲۷۰۱:۰۰:۴۸
۲۲۱سيوطى – جلسه ۲۲۱ ۳,۳۷۲۰۰:۱۴:۰۳
فایل مخصوص: sayuti.ef2

 

عربی ۹ – تجزيه و تركيب سوره عربي
استاد : آدينه وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱ ۱۲,۸۹۶۰۰:۵۴:۴۲
۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲ ۱۱,۵۶۰۰۰:۴۸:۵۹
۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳ ۱۱,۰۱۳۰۰:۴۶:۳۹
۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴ ۱۴,۳۴۷۰۱:۰۰:۵۳
۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵ ۱۲,۳۰۲۰۰:۵۲:۰۹
۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷ ۱۲,۶۱۳۰۰:۵۳:۲۹
۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸ ۱۱,۵۰۶۰۰:۴۸:۴۶
۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹ ۱۱,۰۴۰۰۰:۴۶:۴۶
۱۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰ ۱۲,۶۷۳۰۰:۵۳:۴۴
۱۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۱ ۱۱,۲۴۲۰۰:۴۷:۳۸
۱۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۲ ۹,۵۳۵۰۰:۴۰:۲۱
۱۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۳ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۱۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۴ ۱۲,۹۹۷۰۰:۵۵:۰۷
۱۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۵ ۳,۰۶۱۰۰:۱۲:۴۴
۱۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۶ ۱۱,۸۹۰۰۰:۵۰:۲۴
۱۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۷ ۸,۹۲۷۰۰:۳۷:۴۵
۱۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۸ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۱۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۲۴۰۰:۵۰:۳۳
۲۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۰ ۱۳,۵۱۰۰۰:۵۷:۱۹
۲۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۱ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۲۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۲ ۱۱,۴۵۸۰۰:۴۸:۳۳
۲۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۳ ۱۲,۳۰۹۰۰:۵۲:۱۱
۲۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۴ ۱۱,۶۳۴۰۰:۴۹:۱۸
۲۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۵ ۱۱,۹۰۴۰۰:۵۰:۲۸
۲۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۶ ۱۱,۲۸۰۰۰:۴۷:۴۸
۲۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۷ ۱۱,۴۵۸۰۰:۴۸:۳۳
۲۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۸ ۱۱,۵۹۳۰۰:۴۹:۰۸
۲۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۹ ۱۳,۴۱۶۰۰:۵۶:۵۵
۳۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۰ ۱۲,۱۰۶۰۰:۵۱:۱۹
۳۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۱ ۴,۳۰۳۰۰:۱۸:۰۲
۳۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۲ ۱۱,۴۵۸۰۰:۴۸:۳۳
۳۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۳ ۱۳,۹۰۹۰۰:۵۹:۰۱
۳۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۴ ۱۴,۴۸۹۰۱:۰۱:۲۹
۳۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۵ ۱۴,۶۱۷۰۱:۰۲:۰۲
۳۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۶ ۱۲,۹۹۱۰۰:۵۵:۰۶
۳۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۷ ۷,۴۴۹۰۰:۳۱:۲۷
۳۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۸ ۱۳,۴۲۹۰۰:۵۶:۵۸
۳۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۹ ۱۴,۱۰۴۰۰:۵۹:۵۱
۴۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۰ ۱۳,۳۰۱۰۰:۵۶:۲۵
۴۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۱ ۷,۰۲۴۰۰:۲۹:۳۸
۴۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۲ ۱۳,۱۱۹۰۰:۵۵:۳۹
۴۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۳ ۱۱,۶۸۱۰۰:۴۹:۳۰
۴۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۴ ۸,۳۵۳۰۰:۳۵:۱۹
۴۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۵ ۱۳,۹۸۳۰۰:۵۹:۲۰
۴۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۶ ۷,۱۸۶۰۰:۳۰:۲۰
۴۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۷ ۷,۰۸۴۰۰:۲۹:۵۴
۴۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷۰۰:۵۹:۳۹
۴۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۰۱۰۰:۵۸:۳۳
۵۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۰ ۱۴,۲۰۶۰۱:۰۰:۱۷
۵۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۱ ۱۳,۶۹۳۰۰:۵۸:۰۵
۵۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۲ ۱۳,۸۲۸۰۰:۵۸:۴۰
۵۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۳ ۱۲,۶۸۰۰۰:۵۳:۴۶
۵۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۴ ۷,۰۵۱۰۰:۲۹:۴۵
۵۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۵ ۱۲,۹۱۰۰۰:۵۴:۴۵
۵۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۶ ۱۴,۷۸۶۰۱:۰۲:۴۵
۵۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۷ ۵,۵۰۵۰۰:۲۳:۰۹
۵۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۸ ۷,۲۱۳۰۰:۳۰:۲۷
۵۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۹ ۱۳,۲۴۷۰۰:۵۶:۱۱
۶۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۰ ۱۴,۴۰۱۰۱:۰۱:۰۷
۶۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۱ ۱۲,۸۲۹۰۰:۵۴:۲۴
۶۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۲ ۱۳,۷۶۰۰۰:۵۸:۲۳
۶۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۳ ۱۱,۰۴۷۰۰:۴۶:۴۸
۶۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۴ ۱۰,۷۲۳۰۰:۴۵:۲۵
۶۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۵ ۱۲,۳۹۷۰۰:۵۲:۳۴
۶۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۶ ۸,۶۷۷۰۰:۳۶:۴۲
۶۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۰۶۰۰:۴۸:۴۶
۶۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۸ ۱۴,۴۱۵۰۱:۰۱:۱۰
۶۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۹ ۱۳,۳۲۸۰۰:۵۶:۳۲
۷۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۰ ۱۱,۶۳۴۰۰:۴۹:۱۸
۷۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۱ ۱۱,۱۶۸۰۰:۴۷:۱۹
۷۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۲ ۱۳,۰۹۲۰۰:۵۵:۳۲
۷۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۳ ۱۲,۸۱۵۰۰:۵۴:۲۱
۷۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۴ ۱۹,۱۶۰۰۱:۲۱:۲۵
۷۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۵ ۷,۷۹۳۰۰:۳۲:۵۵
۷۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۶ ۱۴,۴۷۶۰۱:۰۱:۲۶
۷۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۷ ۴,۸۷۷۰۰:۲۰:۲۹
۷۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۸ ۱۲,۵۳۸۰۰:۵۳:۱۰
۷۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۸۸۰۰:۵۴:۱۴
۸۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۰ ۱۲,۶۷۳۰۰:۵۳:۴۴
۸۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۱ ۱۲,۸۰۸۰۰:۵۴:۱۹
۸۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۲ ۱۲,۶۱۹۰۰:۵۳:۳۱
۸۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۳ ۱۱,۹۸۵۰۰:۵۰:۴۸
۸۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۴ ۱۴,۰۸۴۰۰:۵۹:۴۶
۸۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۵ ۱۲,۱۴۰۰۰:۵۱:۲۸
۸۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۶ ۱۳,۹۸۳۰۰:۵۹:۲۰
۸۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۷ ۱۲,۴۳۷۰۰:۵۲:۴۴
۸۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۸ ۱۲,۴۴۴۰۰:۵۲:۴۶
۸۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۹ ۱۱,۷۰۱۰۰:۴۹:۳۶
۹۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۰ ۱۲,۸۲۹۰۰:۵۴:۲۴
۹۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۱ ۱۳,۵۵۸۰۰:۵۷:۳۱
۹۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۳۵۰۰:۴۵:۰۳
۹۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۳ ۱۲,۰۳۹۰۰:۵۱:۰۲
۹۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۴ ۱۲,۴۸۴۰۰:۵۲:۵۶
۹۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۵ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۹۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۶ ۷,۵۷۷۰۰:۳۲:۰۰
۹۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۷ ۱۳,۶۴۵۰۰:۵۷:۵۳
۹۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۸ ۱۲,۵۷۲۰۰:۵۳:۱۹
۹۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۹ ۱۲,۰۱۹۰۰:۵۰:۵۷
۱۰۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۰ ۱۱,۴۷۲۰۰:۴۸:۳۷
۱۰۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۱ ۱۱,۲۲۲۰۰:۴۷:۳۳
۱۰۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶۰۰:۴۰:۴۷
۱۰۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۳ ۱۳,۰۳۱۰۰:۵۵:۱۶
۱۰۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۴ ۱۱,۹۵۸۰۰:۵۰:۴۱
۱۰۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۵ ۱۳,۵۴۴۰۰:۵۷:۲۷
۱۰۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۶ ۱۱,۹۳۸۰۰:۵۰:۳۶
فایل مخصوص: tajzie-tarkib.ef2

 

پیشنهاد ما برای آموزش منطق:

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
منطق ۲ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء اول و دوم)

 

منطق ۱ – منظومه منطق
استاد : انصاری
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منظومه منطق – جلسه ۱ ۱۹,۱۸۷۰۱:۲۱:۳۲
۲منظومه منطق – جلسه ۲ ۱۴,۷۲۵۰۱:۰۲:۳۰
۳منظومه منطق – جلسه ۳ ۱۵,۲۱۱۰۱:۰۴:۳۴
۴منظومه منطق – جلسه ۴ ۱۷,۲۶۳۰۱:۱۳:۲۰
۵منظومه منطق – جلسه ۵ ۱۹,۸۳۵۰۱:۲۴:۱۸
۶منظومه منطق – جلسه ۶ ۱۳,۴۰۹۰۰:۵۶:۵۳
۷منظومه منطق – جلسه ۷ ۱۲,۹۱۶۰۰:۵۴:۴۷
۸منظومه منطق – جلسه ۸ ۲۱,۲۳۹۰۱:۳۰:۱۷
۹منظومه منطق – جلسه ۹ ۱۵,۵۶۲۰۱:۰۶:۰۴
۱۰منظومه منطق – جلسه ۱۰ ۱۵,۹۸۷۰۱:۰۷:۵۳
۱۱منظومه منطق – جلسه ۱۱ ۱۵,۵۰۱۰۱:۰۵:۴۹
۱۲منظومه منطق – جلسه ۱۲ ۱۶,۸۶۵۰۱:۱۱:۳۸
۱۳منظومه منطق – جلسه ۱۳ ۱۴,۷۴۵۰۱:۰۲:۳۵
۱۴منظومه منطق – جلسه ۱۴ ۱۶,۰۶۲۰۱:۰۸:۱۲
۱۵منظومه منطق – جلسه ۱۵ ۱۶,۰۸۹۰۱:۰۸:۱۹
۱۶منظومه منطق – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۶۷۰۰:۴۶:۵۳
۱۷منظومه منطق – جلسه ۱۷ ۱۴,۱۰۴۰۰:۵۹:۵۱
۱۸منظومه منطق – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۳۲۰۰:۴۸:۵۲
۱۹منظومه منطق – جلسه ۱۹ ۱۵,۴۱۴۰۱:۰۵:۲۶
۲۰منظومه منطق – جلسه ۲۰ ۱۵,۴۸۱۰۱:۰۵:۴۳
۲۱منظومه منطق – جلسه ۲۱ ۱۵,۱۳۷۰۱:۰۴:۱۵
۲۲منظومه منطق – جلسه ۲۲ ۱۹,۴۶۴۰۱:۲۲:۴۳
۲۳منظومه منطق – جلسه ۲۳ ۱۵,۶۰۳۰۱:۰۶:۱۴
۲۴منظومه منطق – جلسه ۲۴ ۹,۲۱۷۰۰:۳۹:۰۰
۲۵منظومه منطق – جلسه ۲۵ ۱۴,۳۶۱۰۱:۰۰:۵۶
۲۶منظومه منطق – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۶۷۰۰:۵۱:۳۵
۲۷منظومه منطق – جلسه ۲۷ ۹,۴۸۷۰۰:۴۰:۰۹
۲۸منظومه منطق – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۴۷۰۱:۱۲:۲۴
۲۹منظومه منطق – جلسه ۲۹ ۱۱,۰۶۰۰۰:۴۶:۵۲
۳۰منظومه منطق – جلسه ۳۰ ۱۷,۱۵۵۰۱:۱۲:۵۲
۳۱منظومه منطق – جلسه ۳۱ ۱۴,۱۷۲۰۱:۰۰:۰۸
۳۲منظومه منطق – جلسه ۳۲ ۱۲,۳۹۰۰۰:۵۲:۳۲
۳۳منظومه منطق – جلسه ۳۳ ۲۱,۲۰۵۰۱:۳۰:۰۹
۳۴منظومه منطق – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۰۷۰۱:۰۰:۴۳
۳۵منظومه منطق – جلسه ۳۵ ۱۴,۴۱۵۰۱:۰۱:۱۰
۳۶منظومه منطق – جلسه ۳۶ ۱۲,۸۷۶۰۰:۵۴:۳۶
۳۷منظومه منطق – جلسه ۳۷ ۹,۶۸۳۰۰:۴۰:۵۹
۳۸منظومه منطق – جلسه ۳۸ ۹,۰۷۵۰۰:۳۸:۲۳
۳۹منظومه منطق – جلسه ۳۹ ۱۶,۵۴۸۰۱:۱۰:۱۶
۴۰منظومه منطق – جلسه ۴۰ ۱۹,۲۳۴۰۱:۲۱:۴۴
۴۱منظومه منطق – جلسه ۴۱ ۱۹,۶۱۹۰۱:۲۳:۲۳
۴۲منظومه منطق – جلسه ۴۲ ۱۳,۰۷۸۰۰:۵۵:۲۸
۴۳منظومه منطق – جلسه ۴۳ ۱۵,۹۵۴۰۱:۰۷:۴۴
۴۴منظومه منطق – جلسه ۴۴ ۲۱,۰۷۷۰۱:۲۹:۳۶
۴۵منظومه منطق – جلسه ۴۵ ۱۲,۳۱۵۰۰:۵۲:۱۳
۴۶منظومه منطق – جلسه ۴۶ ۱۶,۰۶۲۰۱:۰۸:۱۲
۴۷منظومه منطق – جلسه ۴۷ ۱۶,۴۸۰۰۱:۰۹:۵۹
۴۸منظومه منطق – جلسه ۴۸ ۱۷,۵۵۳۰۱:۱۴:۳۴
۴۹منظومه منطق – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۵۰۱:۰۲:۱۹
۵۰منظومه منطق – جلسه ۵۰ ۱۵,۴۴۱۰۱:۰۵:۳۳
۵۱منظومه منطق – جلسه ۵۱ ۱۳,۱۷۹۰۰:۵۵:۵۴
۵۲منظومه منطق – جلسه ۵۲ ۲۱,۵۰۲۰۱:۳۱:۲۵
۵۳منظومه منطق – جلسه ۵۳ ۲۱,۳۵۴۰۱:۳۰:۴۷
۵۴منظومه منطق – جلسه ۵۴ ۱۳,۴۳۶۰۰:۵۷:۰۰
۵۵منظومه منطق – جلسه ۵۵ ۱۲,۵۵۸۰۰:۵۳:۱۵
۵۶منظومه منطق – جلسه ۵۶ ۱۱,۲۰۸۰۰:۴۷:۳۰
۵۷منظومه منطق – جلسه ۵۷ ۱۶,۲۱۷۰۱:۰۸:۵۲
۵۸منظومه منطق – جلسه ۵۸ ۱۴,۹۴۸۰۱:۰۳:۲۷
۵۹منظومه منطق – جلسه ۵۹ ۱۸,۱۷۴۰۱:۱۷:۱۳
۶۰منظومه منطق – جلسه ۶۰ ۱۸,۷۶۲۰۱:۱۹:۴۳
۶۱منظومه منطق – جلسه ۶۱ ۱۲,۵۹۲۰۰:۵۳:۲۴
۶۲منظومه منطق – جلسه ۶۲ ۱۶,۸۶۵۰۱:۱۱:۳۸
۶۳منظومه منطق – جلسه ۶۳ ۱۳,۴۱۶۰۰:۵۶:۵۵
۶۴منظومه منطق – جلسه ۶۴ ۱۹,۲۲۷۰۱:۲۱:۴۲
۶۵منظومه منطق – جلسه ۶۵ ۱۷,۶۰۱۰۱:۱۴:۴۶
۶۶منظومه منطق – جلسه ۶۶ ۱۶,۹۴۶۰۱:۱۱:۵۸
۶۷منظومه منطق – جلسه ۶۷ ۱۱,۲۴۲۰۰:۴۷:۳۸
۶۸منظومه منطق – جلسه ۶۸ ۱۴,۹۵۵۰۱:۰۳:۲۹
۶۹منظومه منطق – جلسه ۶۹ ۱۷,۰۹۴۰۱:۱۲:۳۶
۷۰منظومه منطق – جلسه ۷۰ ۱۵,۲۳۸۰۱:۰۴:۴۱
۷۱منظومه منطق – جلسه ۷۱ ۱۵,۷۶۵۰۱:۰۶:۵۶
۷۲منظومه منطق – جلسه ۷۲ ۱۷,۷۶۹۰۱:۱۵:۲۹
۷۳منظومه منطق – جلسه ۷۳ ۱۵,۷۵۸۰۱:۰۶:۵۴
۷۴منظومه منطق – جلسه ۷۴ ۱۶,۰۰۸۰۱:۰۷:۵۸
فایل مخصوص: manzume-mantegh.ef2

 

منطق ۱ – منطق کبری
استاد : آدینه وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منطق کبری – جلسه ۱ ۱۲,۳۸۳۰۰:۵۲:۳۰
۲منطق کبری – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۰۰۰:۴۹:۱۰
۳منطق کبری – جلسه ۳ ۱۴,۰۳۰۰۰:۵۹:۳۲
۴منطق کبری – جلسه ۴ ۱۲,۵۵۸۰۰:۵۳:۱۵
۵منطق کبری – جلسه ۵ ۱۳,۹۱۵۰۰:۵۹:۰۲
۶منطق کبری – جلسه ۶ ۱۴,۴۴۸۰۱:۰۱:۱۹
۷منطق کبری – جلسه ۷ ۱۲,۷۴۱۰۰:۵۴:۰۲
۸منطق کبری – جلسه ۸ ۹,۸۲۵۰۰:۴۱:۳۵
۹منطق کبری – جلسه ۹ ۱۱,۲۲۷۰۰:۴۷:۳۵
۱۰منطق کبری – جلسه ۱۰ ۱۲,۴۲۸۰۰:۵۲:۴۲
۱۱منطق کبری – جلسه ۱۱ ۱۳,۷۷۲۰۰:۵۸:۲۶
۱۲منطق کبری – جلسه ۱۲ ۱۲,۵۰۳۰۰:۵۳:۰۱
۱۳منطق کبری – جلسه ۱۳ ۱۲,۴۰۸۰۰:۵۲:۳۷
۱۴منطق کبری – جلسه ۱۴ ۱۲,۴۳۵۰۰:۵۲:۴۴
۱۵منطق کبری – جلسه ۱۵ ۱۲,۲۴۸۰۰:۵۱:۵۶
۱۶منطق کبری – جلسه ۱۶ ۱۲,۹۰۳۰۰:۵۴:۴۳
۱۷منطق کبری – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۴۴۰۰:۵۰:۳۸
۱۸منطق کبری – جلسه ۱۸ ۱۰,۶۹۵۰۰:۴۵:۱۸
۱۹منطق کبری – جلسه ۱۹ ۱۲,۴۶۴۰۰:۵۲:۵۱
۲۰منطق کبری – جلسه ۲۰ ۱۱,۰۱۳۰۰:۴۶:۳۹
۲۱منطق کبری – جلسه ۲۱ ۱۳,۳۲۸۰۰:۵۶:۳۲
۲۲منطق کبری – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۰۱۰۰:۴۴:۵۴
۲۳منطق کبری – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۰۱۰۰:۴۹:۳۶
۲۴منطق کبری – جلسه ۲۴ ۱۲,۱۴۷۰۰:۵۱:۳۰
۲۵منطق کبری – جلسه ۲۵ ۱۱,۲۷۶۰۰:۴۷:۴۷
۲۶منطق کبری – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۴۰۰۰:۵۱:۲۸
۲۷منطق کبری – جلسه ۲۷ ۱۱,۸۲۳۰۰:۵۰:۰۷
۲۸منطق کبری – جلسه ۲۸ ۱۲,۳۴۹۰۰:۵۲:۲۲
۲۹منطق کبری – جلسه ۲۹ ۱۲,۸۶۲۰۰:۵۴:۳۳
۳۰منطق کبری – جلسه ۳۰ ۱۰,۸۵۷۰۰:۴۶:۰۰
فایل مخصوص: mantegh-kobra.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : وحید
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منطق مظفر – جلسه ۱ ۱۹,۷۸۱۰۱:۲۴:۰۴
۲منطق مظفر – جلسه ۲ ۲۱,۶۴۴۰۱:۳۲:۰۱
۳منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۸,۰۰۶۰۱:۱۶:۳۰
۴منطق مظفر – جلسه ۴ ۲۱,۴۷۵۰۱:۳۱:۱۸
۵منطق مظفر – جلسه ۵ ۲۱,۶۳۷۰۱:۳۱:۵۹
۶منطق مظفر – جلسه ۶ ۲۲,۲۰۴۰۱:۳۴:۲۴
۷منطق مظفر – جلسه ۷ ۲۱,۴۷۵۰۱:۳۱:۱۸
۸منطق مظفر – جلسه ۸ ۲۲,۳۱۲۰۱:۳۴:۵۲
۹منطق مظفر – جلسه ۹ ۲۱,۳۲۰۰۱:۳۰:۳۸
۱۰منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۱۰,۰۶۱۰۰:۴۲:۳۶
۱۱منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۷,۳۷۴۰۰:۳۱:۰۸
۱۲منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۲۱,۳۷۴۰۱:۳۰:۵۲
۱۳منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۶,۳۹۲۰۱:۰۹:۳۷
۱۴منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۲۱,۹۰۷۰۱:۳۳:۰۸
۱۵منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۲۱,۵۴۹۰۱:۳۱:۳۷
۱۶منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۲۱,۸۴۰۰۱:۳۲:۵۱
۱۷منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۲۲,۲۳۱۰۱:۳۴:۳۱
۱۸منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۲۱,۷۶۵۰۱:۳۲:۳۲
۱۹منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۲۱,۶۷۱۰۱:۳۲:۰۸
۲۰منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۲۱,۷۳۸۰۱:۳۲:۲۵
۲۱منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۲۱,۱۱۱۰۱:۲۹:۴۴
۲۲منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۲۱,۹۵۴۰۱:۳۳:۲۰
۲۳منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۲۱,۶۵۱۰۱:۳۲:۰۳
۲۴منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۲۲,۰۹۶۰۱:۳۳:۵۷
۲۵منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۲۱,۱۲۴۰۱:۲۹:۴۸
۲۶منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۱۹,۳۷۶۰۱:۲۲:۲۰
۲۷منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۲۱,۴۷۵۰۱:۳۱:۱۸
۲۸منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۲۱,۸۶۷۰۱:۳۲:۵۸
۲۹منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۲۱,۳۰۶۰۱:۳۰:۳۵
۳۰منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۵,۰۲۹۰۱:۰۳:۴۸
۳۱منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۴,۶۰۴۰۱:۰۱:۵۹
۳۲منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۱۴,۶۳۱۰۱:۰۲:۰۶
۳۳منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۳۴منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۴,۶۲۴۰۱:۰۲:۰۴
۳۵منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۱۴,۳۷۴۰۱:۰۱:۰۰
۳۶منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۱۴,۸۹۴۰۱:۰۳:۱۳
۳۷منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۴,۵۴۳۰۱:۰۱:۴۳
۳۸منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۱۴,۵۰۹۰۱:۰۱:۳۵
۳۹منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۴,۳۲۷۰۱:۰۰:۴۸
۴۰منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۱۴,۴۰۱۰۱:۰۱:۰۷
۴۱منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۴,۶۵۸۰۱:۰۲:۱۳
۴۲منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۵,۰۹۰۰۱:۰۴:۰۳
۴۳منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۴,۲۵۹۰۱:۰۰:۳۱
۴۴منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۱۴,۷۹۳۰۱:۰۲:۴۷
۴۵منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۴,۵۰۹۰۱:۰۱:۳۵
۴۶منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۴,۴۲۱۰۱:۰۱:۱۲
۴۷منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۱۴,۴۳۵۰۱:۰۱:۱۶
۴۸منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۴,۷۱۲۰۱:۰۲:۲۶
۴۹منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۴,۵۵۰۰۱:۰۱:۴۵
۵۰منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۵۱منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۲۲,۳۱۹۰۱:۳۴:۵۴
۵۲منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۱۴,۲۱۹۰۱:۰۰:۲۰
۵۳منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۱۴,۰۷۷۰۰:۵۹:۴۴
۵۴منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۴,۰۱۶۰۰:۵۹:۲۸
۵۵منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۴,۲۹۳۰۱:۰۰:۳۹
۵۶منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۴,۰۱۶۰۰:۵۹:۲۸
۵۷منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۳,۹۲۲۰۰:۵۹:۰۴
۵۸منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۱۳,۷۲۶۰۰:۵۸:۱۴
۵۹منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۴,۳۹۴۰۱:۰۱:۰۵
۶۰منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۴,۲۷۳۰۱:۰۰:۳۴
۶۱منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۱۴,۱۲۴۰۰:۵۹:۵۶
۶۲منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۱۴,۱۹۲۰۱:۰۰:۱۳
۶۳منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۱۴,۰۰۳۰۰:۵۹:۲۵
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-v.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : محمدی خراسانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منطق مظفر – جلسه ۱ ۹,۹۸۸۰۰:۵۶:۲۳
۲منطق مظفر – جلسه ۲ ۹,۹۵۹۰۰:۵۶:۱۳
۳منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۰,۳۵۹۰۰:۵۸:۲۹
۴منطق مظفر – جلسه ۴ ۹,۹۵۶۰۰:۵۶:۱۲
۵منطق مظفر – جلسه ۵ ۱۰,۰۳۴۰۰:۵۶:۳۹
۶منطق مظفر – جلسه ۶ ۱۰,۵۷۱۰۰:۵۹:۴۲
۷منطق مظفر – جلسه ۷ ۹,۷۸۸۰۰:۵۵:۱۴
۸منطق مظفر – جلسه ۸ ۹,۹۱۲۰۰:۵۵:۵۷
۹منطق مظفر – جلسه ۹ ۱۰,۲۱۸۰۰:۵۷:۴۱
۱۰منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۹,۷۴۲۰۰:۵۴:۵۹
۱۱منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۹,۶۰۶۰۰:۵۴:۱۲
۱۲منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۷,۲۱۵۰۰:۴۰:۳۶
۱۳منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۰,۲۴۶۰۰:۵۷:۵۱
۱۴منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۱۰,۵۴۸۰۰:۵۹:۳۴
۱۵منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۹,۸۵۰۰۰:۵۵:۳۶
۱۶منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۱۰,۵۰۱۰۰:۵۹:۱۸
۱۷منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۹,۸۵۴۰۰:۵۵:۳۷
۱۸منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۱۰,۰۵۵۰۰:۵۶:۴۶
۱۹منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۱۰,۱۹۰۰۰:۵۷:۳۲
۲۰منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۹,۰۱۶۰۰:۵۰:۵۱
۲۱منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۹,۴۵۹۰۰:۵۳:۲۲
۲۲منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۸,۶۰۵۰۰:۴۸:۳۱
۲۳منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۱۰,۵۵۳۰۰:۵۹:۳۶
۲۴منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۱۰,۰۳۰۰۰:۵۶:۳۷
۲۵منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۱۰,۳۷۱۰۰:۵۸:۳۳
۲۶منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۹,۵۵۴۰۰:۵۳:۵۵
۲۷منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۹,۹۳۵۰۰:۵۶:۰۵
۲۸منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۱۰,۲۰۸۰۰:۵۷:۳۸
۲۹منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۱۰,۳۴۴۰۰:۵۸:۲۴
۳۰منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۰,۱۴۹۰۰:۵۷:۱۸
۳۱منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۵۷۰۰:۵۷:۵۵
۳۲منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۹,۰۶۰۰۰:۵۱:۰۶
۳۳منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۰,۳۲۵۰۰:۵۸:۱۸
۳۴منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۰,۵۴۲۰۰:۵۹:۳۲
۳۵منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۵,۰۳۷۰۰:۲۸:۱۳
۳۶منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۹,۲۳۸۰۰:۵۲:۰۷
۳۷منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۰,۳۸۳۰۰:۵۸:۳۸
۳۸منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۹,۶۱۹۰۰:۵۴:۱۷
۳۹منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۱,۲۹۹۰۱:۰۳:۵۰
۴۰منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۸,۴۶۲۰۰:۴۷:۴۲
۴۱منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۰,۳۰۳۰۰:۵۸:۱۱
۴۲منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۰,۳۵۳۰۰:۵۸:۲۷
۴۳منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۵۴۰۰:۵۹:۳۶
۴۴منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۹,۵۵۶۰۰:۵۳:۵۵
۴۵منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۲۸۰۰:۵۷:۱۱
۴۶منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۰,۲۱۰۰۰:۵۷:۳۹
۴۷منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۹,۹۰۶۰۰:۵۵:۵۵
۴۸منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۰,۴۶۷۰۰:۵۹:۰۶
۴۹منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۰,۰۳۲۰۰:۵۶:۳۸
۵۰منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۹,۴۱۵۰۰:۵۳:۰۷
۵۱منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۱۰,۱۹۸۰۰:۵۷:۳۴
۵۲منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۹,۵۸۷۰۰:۵۴:۰۶
۵۳منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۹,۹۶۷۰۰:۵۶:۱۶
۵۴منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۰,۵۵۵۰۰:۵۹:۳۷
۵۵منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۰,۵۰۵۰۰:۵۹:۱۹
۵۶منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۰,۲۰۲۰۰:۵۷:۳۶
۵۷منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۰,۵۶۵۰۰:۵۹:۴۰
۵۸منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۷,۲۲۷۰۰:۴۰:۴۰
۵۹منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۷۵۰۰:۵۷:۲۷
۶۰منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۰,۵۴۱۰۰:۵۹:۳۲
۶۱منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۹,۸۴۶۰۰:۵۵:۳۴
۶۲منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۹,۸۷۰۰۰:۵۵:۴۳
۶۳منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۹,۹۲۸۰۰:۵۶:۰۲
۶۴منطق مظفر – جلسه ۶۴ ۹,۳۰۲۰۰:۵۲:۲۹
۶۵منطق مظفر – جلسه ۶۵ ۹,۳۵۴۰۰:۵۲:۴۶
۶۶منطق مظفر – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۵۷۰۰:۵۶:۴۷
۶۷منطق مظفر – جلسه ۶۷ ۱۰,۵۲۳۰۰:۵۹:۲۶
۶۸منطق مظفر – جلسه ۶۸ ۱۰,۰۹۲۰۰:۵۶:۵۸
۶۹منطق مظفر – جلسه ۶۹ ۸,۹۲۸۰۰:۵۰:۲۱
۷۰منطق مظفر – جلسه ۷۰ ۸,۵۵۹۰۰:۴۸:۱۵
۷۱منطق مظفر – جلسه ۷۱ ۸,۰۹۷۰۰:۴۵:۳۷
۷۲منطق مظفر – جلسه ۷۲ ۱۰,۳۵۸۰۰:۵۸:۲۹
۷۳منطق مظفر – جلسه ۷۳ ۱۰,۲۷۱۰۰:۵۷:۵۹
۷۴منطق مظفر – جلسه ۷۴ ۱۰,۱۰۱۰۰:۵۷:۰۱
۷۵منطق مظفر – جلسه ۷۵ ۹,۸۸۸۰۰:۵۵:۴۹
۷۶منطق مظفر – جلسه ۷۶ ۱۰,۴۸۹۰۰:۵۹:۱۴
۷۷منطق مظفر – جلسه ۷۷ ۹,۶۰۸۰۰:۵۴:۱۳
۷۸منطق مظفر – جلسه ۷۸ ۹,۷۰۳۰۰:۵۴:۴۵
۷۹منطق مظفر – جلسه ۷۹ ۸,۸۵۲۰۰:۴۹:۵۵
۸۰منطق مظفر – جلسه ۸۰ ۹,۵۱۱۰۰:۵۳:۴۰
۸۱منطق مظفر – جلسه ۸۱ ۷,۸۳۶۰۰:۴۴:۰۸
۸۲منطق مظفر – جلسه ۸۲ ۱۰,۱۷۹۰۰:۵۷:۲۸
۸۳منطق مظفر – جلسه ۸۳ ۷,۹۶۸۰۰:۴۴:۵۳
۸۴منطق مظفر – جلسه ۸۴ ۹,۲۳۱۰۰:۵۲:۰۵
۸۵منطق مظفر – جلسه ۸۵ ۱۰,۲۴۶۰۰:۵۷:۵۱
۸۶منطق مظفر – جلسه ۸۶ ۱۰,۵۱۸۰۰:۵۹:۲۴
۸۷منطق مظفر – جلسه ۸۷ ۱۰,۱۵۶۰۰:۵۷:۲۰
۸۸منطق مظفر – جلسه ۸۸ ۹,۰۳۹۰۰:۵۰:۵۹
۸۹منطق مظفر – جلسه ۸۹ ۹,۷۹۴۰۰:۵۵:۱۶
۹۰منطق مظفر – جلسه ۹۰ ۱۰,۳۰۶۰۰:۵۸:۱۱
۹۱منطق مظفر – جلسه ۹۱ ۸,۳۶۱۰۰:۴۷:۰۷
۹۲منطق مظفر – جلسه ۹۲ ۸,۶۸۹۰۰:۴۸:۵۹
۹۳منطق مظفر – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۵۷۰۰:۵۹:۰۳
۹۴منطق مظفر – جلسه ۹۴ ۹,۵۲۸۰۰:۵۳:۴۶
۹۵منطق مظفر – جلسه ۹۵ ۱۰,۶۰۳۰۰:۵۹:۵۳
۹۶منطق مظفر – جلسه ۹۶ ۱۰,۵۳۶۰۰:۵۹:۳۰
۹۷منطق مظفر – جلسه ۹۷ ۹,۹۳۳۰۰:۵۶:۰۴
۹۸منطق مظفر – جلسه ۹۸ ۸,۹۹۷۰۰:۵۰:۴۵
۹۹منطق مظفر – جلسه ۹۹ ۱۰,۰۷۶۰۰:۵۶:۵۳
۱۰۰منطق مظفر – جلسه ۱۰۰ ۹,۴۸۵۰۰:۵۳:۳۱
۱۰۱منطق مظفر – جلسه ۱۰۱ ۹,۴۲۸۰۰:۵۳:۱۲
۱۰۲منطق مظفر – جلسه ۱۰۲ ۹,۷۳۴۰۰:۵۴:۵۶
۱۰۳منطق مظفر – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۱۶۲۰۰:۵۷:۲۲
۱۰۴منطق مظفر – جلسه ۱۰۴ ۷,۲۰۴۰۰:۴۰:۳۲
۱۰۵منطق مظفر – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۰۱۹۰۰:۵۶:۳۳
۱۰۶منطق مظفر – جلسه ۱۰۶ ۹,۹۷۶۰۰:۵۶:۱۹
۱۰۷منطق مظفر – جلسه ۱۰۷ ۹,۵۸۶۰۰:۵۴:۰۶
۱۰۸منطق مظفر – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۶۲۰۰:۵۷:۵۶
۱۰۹منطق مظفر – جلسه ۱۰۹ ۹,۵۲۵۰۰:۵۳:۴۵
۱۱۰منطق مظفر – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۳۹۲۰۰:۵۸:۴۱
۱۱۱منطق مظفر – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۰۱۲۰۰:۵۶:۳۱
۱۱۲منطق مظفر – جلسه ۱۱۲ ۹,۹۱۰۰۰:۵۵:۵۶
۱۱۳منطق مظفر – جلسه ۱۱۳ ۹,۳۱۴۰۰:۵۲:۳۳
۱۱۴منطق مظفر – جلسه ۱۱۴ ۸,۹۹۳۰۰:۵۰:۴۳
۱۱۵منطق مظفر – جلسه ۱۱۵ ۹,۴۰۴۰۰:۵۳:۰۳
۱۱۶منطق مظفر – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۴۰۹۰۰:۵۸:۴۶
۱۱۷منطق مظفر – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۴۰۰۰۰:۵۸:۴۳
۱۱۸منطق مظفر – جلسه ۱۱۸ ۸,۸۶۲۰۰:۴۹:۵۹
۱۱۹منطق مظفر – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۶۳۳۰۱:۰۰:۰۳
۱۲۰منطق مظفر – جلسه ۱۲۰ ۹,۱۹۴۰۰:۵۱:۵۲
۱۲۱منطق مظفر – جلسه ۱۲۱ ۹,۸۱۹۰۰:۵۵:۲۵
۱۲۲منطق مظفر – جلسه ۱۲۲ ۱۰,۲۵۷۰۰:۵۷:۵۵
۱۲۳منطق مظفر – جلسه ۱۲۳ ۱۰,۶۸۰۰۱:۰۰:۱۹
۱۲۴منطق مظفر – جلسه ۱۲۴ ۱۰,۰۰۹۰۰:۵۶:۳۰
۱۲۵منطق مظفر – جلسه ۱۲۵ ۹,۹۹۶۰۰:۵۶:۲۶
۱۲۶منطق مظفر – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۵۷۶۰۰:۵۹:۴۳
۱۲۷منطق مظفر – جلسه ۱۲۷ ۷,۸۲۶۰۰:۴۴:۰۵
۱۲۸منطق مظفر – جلسه ۱۲۸ ۹,۹۱۸۰۰:۵۵:۵۹
۱۲۹منطق مظفر – جلسه ۱۲۹ ۱۰,۱۶۵۰۰:۵۷:۲۳
۱۳۰منطق مظفر – جلسه ۱۳۰ ۹,۲۶۳۰۰:۵۲:۱۶
۱۳۱منطق مظفر – جلسه ۱۳۱ ۱۰,۶۷۰۰۱:۰۰:۱۶
۱۳۲منطق مظفر – جلسه ۱۳۲ ۹,۶۶۶۰۰:۵۴:۳۳
۱۳۳منطق مظفر – جلسه ۱۳۳ ۷,۵۵۰۰۰:۴۲:۳۱
۱۳۴منطق مظفر – جلسه ۱۳۴ ۹,۳۰۸۰۰:۵۲:۳۱
۱۳۵منطق مظفر – جلسه ۱۳۵ ۹,۷۰۰۰۰:۵۴:۴۵
۱۳۶منطق مظفر – جلسه ۱۳۶ ۶,۳۹۶۰۰:۳۵:۵۷
۱۳۷منطق مظفر – جلسه ۱۳۷ ۶,۲۶۶۰۰:۳۵:۱۲
۱۳۸منطق مظفر – جلسه ۱۳۸ ۷,۶۹۰۰۰:۴۳:۱۸
۱۳۹منطق مظفر – جلسه ۱۳۹ ۱۰,۵۹۱۰۰:۵۹:۴۹
۱۴۰منطق مظفر – جلسه ۱۴۰ ۶,۹۱۵۰۰:۳۸:۵۴
۱۴۱منطق مظفر – جلسه ۱۴۱ ۱۰,۶۴۵۰۱:۰۰:۰۷
۱۴۲منطق مظفر – جلسه ۱۴۲ ۹,۱۹۵۰۰:۵۱:۵۲
۱۴۳منطق مظفر – جلسه ۱۴۳ ۸,۲۲۴۰۰:۴۶:۲۱
۱۴۴منطق مظفر – جلسه ۱۴۴ ۸,۲۴۹۰۰:۴۶:۲۹
۱۴۵منطق مظفر – جلسه ۱۴۵ ۸,۷۵۸۰۰:۴۹:۲۳
۱۴۶منطق مظفر – جلسه ۱۴۶ ۸,۰۴۲۰۰:۴۵:۱۹
۱۴۷منطق مظفر – جلسه ۱۴۷ ۹,۵۴۴۰۰:۵۳:۵۱
۱۴۸منطق مظفر – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۱۰۵۰۰:۵۷:۰۳
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-kh.ef2

 

منطق ۳ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء سوم)

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: “سایت شهید آوینی”

 

آموزش منطق - استاد زنجیرزن حسینی

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

یکی از بهترین آموزش‌های منطق، (کتاب علامه مظفر) و پیشنهاد اکید ما برای آموزش منطق:
دانلود جلسات در ادامه‌ی مطلب:
ادامه‌ی مطلب