← حوزه‌ی مجازی:

شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی

شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی
شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی

دانلود جلسات صوتی شرح اشارات – استاد زنجیرزن حسینی :

توضیحات: تدریس اشارات که عموماً از نمط چهار تا هفت در مجامع فلسفی قریب به دو یا سه سال به طول می انجامد در تدریس ایشان نمط یک تا ده در یک سال تحصیلی ارائه شده است، و سعی شده تمامی مهمات شرح اشارات خواجه نصیر اشراب بگردد. در این دوره نگاهی نو به اشارات شده و سعی شده تیین دقیقی از حکمت مشاء سینوی ارائه شود و اشکالاتی که بر حکت مشاء مطرح میشود پاسخ داده شود.

برخی از موضوعات: صورت ارتسامی واجب الوجود، اتحاد عالم و معلوم، قوای جسمانیه ی حیوانی و…

در این تدریس اصالت وجود و تشکیک و حتی وحدت شخصی وجوداز عبارات مشاء استخراج گردیده است.

تعدا جلسات: ۱۰۵ جلسه

ادامه‌ی مطلب

آموزش حلقه‌ی ثالثه-استاد زنجیرزن حسینی

آموزش حلقه‌ی ثالثه-استاد زنجیرزن حسینی

کتاب «دروس فی علم الاصول» يا «حلقات»، تأليف ارزشمند شهيد والا مقام آيت الله سيد محمد باقر صدر (قده)، گنجينه‌ پر باری است که متأسفانه در حوزه های علميه مهجور مانده، و قدر و منزلت آن، بدان گونه که شایسته آن است، دانسته نشده است.
اين کتاب، مشتمل بر سه دوره (حلقه) کامل علم اصول، در سه سطح مقدماتی، متوسط و پيشرفته است. شهيد صدر در مقدّمه‌ حلقات، شرح كاملي از ويژگي‌ها و امتيازات أثر گرانقدر خود ارائه داده و به تفصيل در بيان مزاياي فراوان آن نسبت به كتب رايج درسي اصول، سخن گفته است.

از باب نمونه به چند مورد از نکاتی که ايشان در تأليف کتاب خود مدّ نظر داشته اند، اشاره مي‌شود:

– بهره‌گيري از آخرين پيشرفت‌هاي علم اصول.

– مراعات سير منطقي مباحث.

– رعايت ضوابط آموزشي و در نظر گرفتن سطح فهم و پذيرش محصلين.

– تبيين ثمرات بسياري از مباحث اصولي.

– ايجاد آمادگي لازم جهت شركت در درس خارج اصول و درك نظريات عميق اصولي.

– حذف مباحث استطرادي و فاقد نكته‌ علمي.

– برجسته نمودن و احياء مباحثی که در عين اهمّيت علمي، در ساير كتب در حاشيه قرار گرفته بود و تدوين آنها در قالب فصول و ابواب نو و مستقل.

– اتّحاد روش در تدوين و طرح مباحث هر سه حلقه.
و …

ادامه‌ی مطلب

جلسات آموزش علم اصول-شرح الموجز-استاد هاشمیان

آموزش علم اصول-شرح الموجز-استاد هاشمیان

دانلود:

جلسات ۱ تا ۳۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۳۱ تا ۶۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۶۱ تا ۹۰الموجز-استاد هاشمیان

 

جلسات ۹۱ تا ۱۲۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۱۲۱ تا ۱۵۳الموجز-استاد هاشمیان ادامه‌ی مطلب

تدریس کفایت الاصول-استاد زنجیرزن حسینی

علم اصول از جمله علومی است که در مکتب منوّر فقه تشیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اکثر دانشمندان و علما از آن به «منطق فقه» نام می‌برند.
نظریات و دیدگاه‌های علمی فقهای بزرگ شیعه در علم اصول، حاکی از واقعیتی است که دوام و ماندگاری هر نظریه و دیدگاه، منبعث از فکر اجتهادی و ذوق فزاینده علمی مجتهد فاحص است؛ از این رو کتاب «کفایة الاصول» مرحوم آخوند خراسانی دارای بالاترین شأن علمی- فلسفی است که علمای طراز اوّل متأخر به شرح و تفصیل، و یا نقد آن پرداخته‌اند…

دانلود جلسات در ادامه…

ادامه‌ی مطلب

دانلود دروس پایه پنج حوزه‌ی مجازی

دانلود دروس پایه پنج حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (صالحی،وجدانی)
اصول ۲

{دروس رسمی}

( اصول فقه – از ابتداء تا اجتماع امر و نهي)
استاد : صالحي
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اصول فقه – جلسه ۱ ۱۱,۸۴۲ ۰۰:۵۰:۱۲
۲ اصول فقه – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۵ ۰۰:۴۹:۱۱
۳ اصول فقه – جلسه ۳ ۱۰,۸۲۶ ۰۰:۴۵:۵۱
۴ اصول فقه – جلسه ۴ ۱۲,۲۳۱ ۰۰:۵۱:۵۱
۵ اصول فقه – جلسه ۵ ۱۰,۷۴۶ ۰۰:۴۵:۳۱
۶ اصول فقه – جلسه ۶ ۱۲,۹۷۷ ۰۰:۵۵:۰۲
۷ اصول فقه – جلسه ۷ ۱۰,۷۵۷ ۰۰:۴۵:۳۴
۸ اصول فقه – جلسه ۸ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۹ اصول فقه – جلسه ۹ ۱۱,۵۴۷ ۰۰:۴۸:۵۶
۱۰ اصول فقه – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۹۷ ۰۰:۵۰:۰۰
۱۱ اصول فقه – جلسه ۱۱ ۱۵,۲۴۱ ۰۱:۰۴:۴۲
۱۲ اصول فقه – جلسه ۱۲ ۱۲,۲۳۲ ۰۰:۵۱:۵۱
۱۳ اصول فقه – جلسه ۱۳ ۱۰,۶۶۲ ۰۰:۴۵:۱۰
۱۴ اصول فقه – جلسه ۱۴ ۹,۱۴۲ ۰۰:۳۸:۴۰
۱۵ اصول فقه – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۶ ۰۰:۵۰:۴۶
۱۶ اصول فقه – جلسه ۱۶ ۱۲,۲۱۲ ۰۰:۵۱:۴۶
۱۷ اصول فقه – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۲۸ ۰۰:۵۱:۲۵
۱۸ اصول فقه – جلسه ۱۸ ۱۲,۵۴۶ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۹ اصول فقه – جلسه ۱۹ ۱۲,۰۴۷ ۰۰:۵۱:۰۴
۲۰ اصول فقه – جلسه ۲۰ ۱۱,۳۸۱ ۰۰:۴۸:۱۴
۲۱ اصول فقه – جلسه ۲۱ ۱۲,۹۸۶ ۰۰:۵۵:۰۴
۲۲ اصول فقه – جلسه ۲۲ ۱۲,۵۶۷ ۰۰:۵۳:۱۷
۲۳ اصول فقه – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۳۷ ۰۰:۴۹:۴۵
۲۴ اصول فقه – جلسه ۲۴ ۱۱,۸۵۷ ۰۰:۵۰:۱۶
۲۵ اصول فقه – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۰ ۰۰:۴۸:۲۴
۲۶ اصول فقه – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۹۱ ۰۰:۵۱:۴۱
۲۷ اصول فقه – جلسه ۲۷ ۱۱,۳۴۴ ۰۰:۴۸:۰۴
۲۸ اصول فقه – جلسه ۲۸ ۱۱,۸۹۵ ۰۰:۵۰:۲۵
۲۹ اصول فقه – جلسه ۲۹ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۳۰ اصول فقه – جلسه ۳۰ ۱۱,۰۱۲ ۰۰:۴۶:۳۹
۳۱ اصول فقه – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۳۲ اصول فقه – جلسه ۳۲ ۱۰,۸۸۱ ۰۰:۴۶:۰۶
۳۳ اصول فقه – جلسه ۳۳ ۱۱,۹۱۵ ۰۰:۵۰:۳۰
۳۴ اصول فقه – جلسه ۳۴ ۱۰,۷۴۳ ۰۰:۴۵:۳۰
۳۵ اصول فقه – جلسه ۳۵ ۹,۷۳۳ ۰۰:۴۱:۱۲
۳۶ اصول فقه – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۶۶ ۰۰:۴۳:۲۸
۳۷ اصول فقه – جلسه ۳۷ ۹,۴۷۹ ۰۰:۴۰:۰۷
۳۸ اصول فقه – جلسه ۳۸ ۱۱,۴۲۴ ۰۰:۴۸:۲۵
۳۹ اصول فقه – جلسه ۳۹ ۱۰,۶۲۹ ۰۰:۴۵:۰۱
۴۰ اصول فقه – جلسه ۴۰ ۱۱,۵۱۲ ۰۰:۴۸:۴۷
۴۱ اصول فقه – جلسه ۴۱ ۱۱,۲۵۴ ۰۰:۴۷:۴۱
۴۲ اصول فقه – جلسه ۴۲ ۱۰,۵۵۶ ۰۰:۴۴:۴۲
۴۳ اصول فقه – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۳۱ ۰۰:۴۴:۳۶
۴۴ اصول فقه – جلسه ۴۴ ۱۱,۵۶۱ ۰۰:۴۹:۰۰
۴۵ اصول فقه – جلسه ۴۵ ۱۱,۳۲۹ ۰۰:۴۸:۰۰
۴۶ اصول فقه – جلسه ۴۶ ۱۰,۶۸۳ ۰۰:۴۵:۱۵
۴۷ اصول فقه – جلسه ۴۷ ۹,۳۱۵ ۰۰:۳۹:۲۵
۴۸ اصول فقه – جلسه ۴۸ ۱۱,۴۳۰ ۰۰:۴۸:۲۶
۴۹ اصول فقه – جلسه ۴۹ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۵۰ اصول فقه – جلسه ۵۰ ۱۱,۴۶۵ ۰۰:۴۸:۳۵
۵۱ اصول فقه – جلسه ۵۱ ۱۰,۲۰۸ ۰۰:۴۳:۱۳
۵۲ اصول فقه – جلسه ۵۲ ۱۱,۳۴۳ ۰۰:۴۸:۰۴
۵۳ اصول فقه – جلسه ۵۳ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۵۴ اصول فقه – جلسه ۵۴ ۱۰,۲۷۷ ۰۰:۴۳:۳۱
۵۵ اصول فقه – جلسه ۵۵ ۱۱,۰۴۵ ۰۰:۴۶:۴۸
۵۶ اصول فقه – جلسه ۵۶ ۱۰,۶۸۶ ۰۰:۴۵:۱۶
۵۷ اصول فقه – جلسه ۵۷ ۱۱,۵۵۰ ۰۰:۴۸:۵۷
۵۸ اصول فقه – جلسه ۵۸ ۱۰,۴۶۵ ۰۰:۴۴:۱۹
۵۹ اصول فقه – جلسه ۵۹ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۶۰ اصول فقه – جلسه ۶۰ ۱۱,۴۳۸ ۰۰:۴۸:۲۸
۶۱ اصول فقه – جلسه ۶۱ ۱۰,۸۴۳ ۰۰:۴۵:۵۶
۶۲ اصول فقه – جلسه ۶۲ ۱۱,۵۶۴ ۰۰:۴۹:۰۱
۶۳ اصول فقه – جلسه ۶۳ ۱۱,۵۰۰ ۰۰:۴۸:۴۴
۶۴ اصول فقه – جلسه ۶۴ ۹,۱۰۸ ۰۰:۳۸:۳۲
۶۵ اصول فقه – جلسه ۶۵ ۱۱,۰۳۸ ۰۰:۴۶:۴۶
۶۶ اصول فقه – جلسه ۶۶ ۱۰,۸۸۹ ۰۰:۴۶:۰۸
۶۷ اصول فقه – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۳۰ ۰۰:۴۸:۵۲
۶۸ اصول فقه – جلسه ۶۸ ۱۱,۳۸۳ ۰۰:۴۸:۱۴
۶۹ اصول فقه – جلسه ۶۹ ۱۰,۲۵۳ ۰۰:۴۳:۲۵
۷۰ اصول فقه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۰۹ ۰۰:۵۵:۱۰
۷۱ اصول فقه – جلسه ۷۱ ۱۰,۲۳۹ ۰۰:۴۳:۲۱
۷۲ اصول فقه – جلسه ۷۲ ۱۰,۸۰۲ ۰۰:۴۵:۴۶
فایل مخصوص: osul-feghh-ebteda-amr-nahy.ef2

 

فقه ۳

 

( شرح لمعه – از متاجر تا پايان جلد اول)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ متاجر – جلسه ۱ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ متاجر – جلسه ۲ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ متاجر – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ متاجر – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ متاجر – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ متاجر – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ متاجر – جلسه ۷ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ متاجر – جلسه ۸ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ متاجر – جلسه ۹ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
متاجر – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ متاجر – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ متاجر – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۳ متاجر – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۱۴ متاجر – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۵ متاجر – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۶ متاجر – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۷ متاجر – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۴ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۸ متاجر – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۹ متاجر – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۰ متاجر – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۱ متاجر – جلسه ۲۱ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۲۲ متاجر – جلسه ۲۲ ۷,۵۳۷ ۰۰:۳۱:۴۹
۲۳ متاجر – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۲۴ متاجر – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۲۵ متاجر – جلسه ۲۵ ۸,۱۶۴ ۰۰:۳۴:۳۰
۲۶ متاجر – جلسه ۲۶ ۸,۵۲۲ ۰۰:۳۶:۰۲
۲۷ متاجر – جلسه ۲۷ ۷,۶۵۱ ۰۰:۳۲:۱۹
۲۸ متاجر – جلسه ۲۸ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۲۹ متاجر – جلسه ۲۹ ۸,۰۵۶ ۰۰:۳۴:۰۳
۳۰ متاجر – جلسه ۳۰ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۱ متاجر – جلسه ۳۱ ۵,۱۸۸ ۰۰:۲۱:۴۸
۳۲ متاجر – جلسه ۳۲ ۸,۷۱۱ ۰۰:۳۶:۵۰
۳۳ متاجر – جلسه ۳۳ ۱۰,۸۹۸ ۰۰:۴۶:۱۰
۳۴ متاجر – جلسه ۳۴ ۸,۷۶۵ ۰۰:۳۷:۰۴
۳۵ متاجر – جلسه ۳۵ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۶ متاجر – جلسه ۳۶ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۳۷ متاجر – جلسه ۳۷ ۹,۶۲۹ ۰۰:۴۰:۴۵
۳۸ متاجر – جلسه ۳۸ ۹,۳۷۳ ۰۰:۳۹:۴۰
۳۹ متاجر – جلسه ۳۹ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۴۰ متاجر – جلسه ۴۰ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴۱ متاجر – جلسه ۴۱ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۲ متاجر – جلسه ۴۲ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
فایل مخصوص: feghh3-sharh-lome-mtajer-j2.ef2

 

فقه ۴

 

( شرح لمعه – از اجاره تا طلاق)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اجاره – جلسه ۴۳ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ اجاره – جلسه ۴۴ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ اجاره – جلسه ۴۵ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ اجاره – جلسه ۴۶ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ اجاره – جلسه ۴۷ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ اجاره – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ اجاره – جلسه ۴۹ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ اجاره – جلسه ۵۰ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ اجاره – جلسه ۵۱ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰ اجاره – جلسه ۵۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ اجاره – جلسه ۵۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ وکاله – جلسه ۵۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۳ وکاله – جلسه ۵۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۴ وکاله – جلسه ۵۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۵ وکاله – جلسه ۵۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۶ وکاله – جلسه ۵۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۷ وکاله – جلسه ۵۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۸ شفعه – جلسه ۶۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۹ شفعه – جلسه ۶۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۲۰ شفعه – جلسه ۶۲ ۹,۹۴۰ ۰۰:۴۲:۰۵
۲۱ شفعه – جلسه ۶۳ ۹,۸۳۲ ۰۰:۴۱:۳۷
۲۲ شفعه – جلسه ۶۴ ۹,۵۶۸ ۰۰:۴۰:۳۰
۲۳ شفعه – جلسه ۶۵ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۲۴ شفعه – جلسه ۶۶ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۵ سبق الرمايه – جلسه ۶۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۲۶ سبق الرمايه – جلسه ۶۸ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۲۷ سبق الرمايه – جلسه ۶۹ ۱۰,۴۸۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۲۸ سبق الرمايه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۹ سبق الرمايه – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۳۰ جعاله الرمايه – جلسه ۷۲ ۷,۹۸۹ ۰۰:۳۳:۴۵
۳۱ جعاله الرمايه – جلسه ۷۳ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۳۲ جعاله الرمايه – جلسه ۷۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۳۳ جعاله الرمايه – جلسه ۷۵ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۳۴ جعاله الرمايه – جلسه ۷۶ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۳۵ وصايا الرمايه – جلسه ۷۷ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۳۶ وصايا الرمايه – جلسه ۷۸ ۱۰,۶۶۹ ۰۰:۴۵:۱۱
۳۷ وصايا الرمايه – جلسه ۷۹ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۳۸ وصايا الرمايه – جلسه ۸۰ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۳۹ وصايا الرمايه – جلسه ۸۱ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۴۰ وصايا الرمايه – جلسه ۸۲ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۱ وصايا الرمايه – جلسه ۸۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۴۲ وصايا الرمايه – جلسه ۸۴ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۴۳ وصايا الرمايه – جلسه ۸۵ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۴۴ وصايا الرمايه – جلسه ۸۶ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۴۵ وصايا الرمايه – جلسه ۸۷ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۴۶ وصايا الرمايه – جلسه ۸۸ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۴۷ وصايا الرمايه – جلسه ۸۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۴۸ وصايا الرمايه – جلسه ۹۰ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۴۹ وصايا الرمايه – جلسه ۹۱ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۵۰ وصايا الرمايه – جلسه ۹۲ ۹,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۵۷
۵۱ وصايا الرمايه – جلسه ۹۳ ۱۱,۲۰۲ ۰۰:۴۷:۲۸
۵۲ وصايا الرمايه – جلسه ۹۴ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۵۳ وصايا الرمايه – جلسه ۹۵ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۵۴ وصايا الرمايه – جلسه ۹۶ ۱۰,۷۷۷ ۰۰:۴۵:۳۹
۵۵ وصايا الرمايه – جلسه ۹۷ ۹,۶۷۰ ۰۰:۴۰:۵۶
۵۶ وصايا الرمايه – جلسه ۹۸ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۵۷ وصايا الرمايه – جلسه ۹۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۵۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۵۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۶۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۶۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۶۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۴ ۱۰,۶۲۱ ۰۰:۴۴:۵۹
۶۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۵ ۷,۷۲۶ ۰۰:۳۲:۳۸
۶۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۶ ۹,۷۹۱ ۰۰:۴۱:۲۷
۶۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۷ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۶۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۸ ۹,۷۹۸ ۰۰:۴۱:۲۸
۶۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۲۴۳ ۰۰:۴۳:۲۲
۶۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۶۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۷۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۲ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۷۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۷۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۴ ۹,۶۴۳ ۰۰:۴۰:۴۹
۷۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۹۲۵ ۰۰:۴۶:۱۷
۷۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۸۹۱ ۰۰:۴۶:۰۸
۷۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۷ ۸,۶۰۳ ۰۰:۳۶:۲۳
۷۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۸ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۷۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۹ ۹,۸۹۲ ۰۰:۴۱:۵۳
۷۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۰ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۷۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۲ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۸۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۳ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۸۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۴ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۸۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۵ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۸۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۸۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۸۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۸ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۸۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۲ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۹۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۳ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۹۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۴ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۹۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۵ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۶ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۹۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۹۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۸ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۹۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۰۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۰۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۰۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۰۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۰۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۰۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۰۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۰۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۰۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۱۱۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۵ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۶ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۷ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۸ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۹ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۰ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۱ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۵ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۶ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۷ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۸ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۹ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۰ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۱ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۴ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
فایل مخصوص: feghh4-sharh-lome-ejare-talagh.ef2

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: سایت شهید آوینی

دانلود دروس پایه یک حوزه‌ی مجازی


حقق،رضایی)

دانلود دروس پایه یک حوزه‌ی مجازی

از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس)

صرف (صرف ساده)

 

عربی ۱ – جامع المقدمات(شرح الامثله)
استاد : آدينه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شرح الامثله – جلسه ۱ ۱۱,۲۱۵ ۰۰:۴۷:۳۱
۲ شرح الامثله – جلسه ۲ ۱۰,۶۵۵ ۰۰:۴۵:۰۸
۳ شرح الامثله – جلسه ۳ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۴ شرح الامثله – جلسه ۴ ۷,۲۶۷ ۰۰:۳۰:۴۰
۵ شرح الامثله – جلسه ۵ ۱۳,۰۱۱ ۰۰:۵۵:۱۱
۶ شرح الامثله – جلسه ۶ ۱۳,۵۱۴ ۰۰:۵۷:۴۰
۷ شرح الامثله – جلسه ۷ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۸ شرح الامثله – جلسه ۸ ۱۳,۳۴۸ ۰۰:۵۶:۳۷
۹ شرح الامثله – جلسه ۹ ۱۳,۱۵۳ ۰۰:۵۵:۴۷
۱۰ شرح الامثله – جلسه ۱۰ ۱۳,۵۷۱ ۰۰:۵۷:۳۴
۱۱ شرح الامثله – جلسه ۱۱ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۱۲ شرح الامثله – جلسه ۱۲ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۱۳ شرح الامثله – جلسه ۱۳ ۱۳,۶۲۰ ۰۰:۵۷:۴۷
فایل مخصوص: sharh-amsale.ef2

 

عربی ۱ – جامع المقدمات(صرف مير)
استاد : آدينه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صرف مير – جلسه ۱ ۹,۱۴۲ ۰۰:۳۸:۴۰
۲ صرف مير – جلسه ۲ ۱۱,۹۷۶ ۰۰:۵۰:۴۶
۳ صرف مير – جلسه ۳ ۱۲,۲۱۲ ۰۰:۵۱:۴۶
۴ صرف مير – جلسه ۴ ۱۲,۱۲۹ ۰۰:۵۱:۲۵
۵ صرف مير – جلسه ۵ ۱۲,۵۴۷ ۰۰:۵۳:۱۲
۶ صرف مير – جلسه ۶ ۱۲,۰۴۷ ۰۰:۵۱:۰۴
۷ صرف مير – جلسه ۷ ۱۱,۳۸۱ ۰۰:۴۸:۱۴
۸ صرف مير – جلسه ۸ ۱۲,۹۸۶ ۰۰:۵۵:۰۴
۹ صرف مير – جلسه ۹ ۱۲,۵۶۷ ۰۰:۵۳:۱۷
۱۰ صرف مير – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۳۷ ۰۰:۴۹:۴۵
۱۱ صرف مير – جلسه ۱۱ ۱۱,۸۵۷ ۰۰:۵۰:۱۶
۱۲ صرف مير – جلسه ۱۲ ۱۱,۴۲۱ ۰۰:۴۸:۲۴
۱۳ صرف مير – جلسه ۱۳ ۱۲,۱۹۱ ۰۰:۵۱:۴۱
۱۴ صرف مير – جلسه ۱۴ ۱۱,۳۴۴ ۰۰:۴۸:۰۴
۱۵ صرف مير – جلسه ۱۵ ۱۱,۸۹۵ ۰۰:۵۰:۲۵
۱۶ صرف مير – جلسه ۱۶ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۷ صرف مير – جلسه ۱۷ ۱۱,۰۱۲ ۰۰:۴۶:۳۹
۱۸ صرف مير – جلسه ۱۸ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۱۹ صرف مير – جلسه ۱۹ ۱۰,۸۸۱ ۰۰:۴۶:۰۶
۲۰ صرف مير – جلسه ۲۰ ۱۱,۹۱۵ ۰۰:۵۰:۳۰
۲۱ صرف مير – جلسه ۲۱ ۱۰,۷۴۴ ۰۰:۴۵:۳۰
۲۲ صرف مير – جلسه ۲۲ ۹,۷۳۳ ۰۰:۴۱:۱۲
۲۳ صرف مير – جلسه ۲۳ ۱۰,۲۶۶ ۰۰:۴۳:۲۸
۲۴ صرف مير – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۹ ۰۰:۴۰:۰۷
۲۵ صرف مير – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۴ ۰۰:۴۸:۲۵
۲۶ صرف مير – جلسه ۲۶ ۱۰,۶۲۹ ۰۰:۴۵:۰۱
۲۷ صرف مير – جلسه ۲۷ ۱۱,۵۱۳ ۰۰:۴۸:۴۷
۲۸ صرف مير – جلسه ۲۸ ۱۱,۲۵۴ ۰۰:۴۷:۴۱
۲۹ صرف مير – جلسه ۲۹ ۱۰,۵۵۶ ۰۰:۴۴:۴۲
۳۰ صرف مير – جلسه ۳۰ ۱۰,۵۳۱ ۰۰:۴۴:۳۶
۳۱ صرف مير – جلسه ۳۱ ۱۱,۵۶۲ ۰۰:۴۹:۰۰
۳۲ صرف مير – جلسه ۳۲ ۱۱,۳۲۹ ۰۰:۴۸:۰۰
۳۳ صرف مير – جلسه ۳۳ ۱۰,۶۸۳ ۰۰:۴۵:۱۵
۳۴ صرف مير – جلسه ۳۴ ۹,۳۱۶ ۰۰:۳۹:۲۵
۳۵ صرف مير – جلسه ۳۵ ۱۱,۴۳۰ ۰۰:۴۸:۲۶
فایل مخصوص: sarf-mir-a.ef2

 

عربی ۲ – جامع المقدمات(تصريف)
اساتید : مدرس، آدینه وند و محقق
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱ ۱۳,۲۶۷ ۰۰:۵۶:۱۷
۲ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۲ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۳ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۳ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۴ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۴ ۱۴,۰۳۰ ۰۰:۵۹:۳۲
۵ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۵ ۱۴,۰۹۷ ۰۰:۵۹:۴۹
۶ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۶ ۱۳,۹۷۱ ۰۰:۵۹:۳۵
۷ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۷ ۱۴,۳۰۰ ۰۱:۰۰:۴۱
۸ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۸ ۱۴,۲۵۹ ۰۱:۰۰:۳۱
۹ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۹ ۱۳,۶۸۶ ۰۰:۵۸:۰۴
۱۰ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۰ ۱۴,۰۴۳ ۰۰:۵۹:۳۵
۱۱ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۱ ۱۴,۶۲۴ ۰۱:۰۲:۰۴
۱۲ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۲ ۱۳,۶۰۵ ۰۰:۵۷:۴۳
۱۳ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۳ ۱۴,۱۹۹ ۰۱:۰۰:۱۵
۱۴ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱ ۱۲,۹۶۳ ۰۰:۵۴:۵۹
۱۵ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲ ۱۳,۵۹۸ ۰۰:۵۷:۴۱
۱۶ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۳ ۱۱,۱۶۸ ۰۰:۴۷:۱۹
۱۷ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۴ ۱۲,۲۲۱ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۸ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۵ ۱۳,۸۲۷ ۰۰:۵۸:۴۰
۱۹ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۶ ۱۲,۲۸۸ ۰۰:۵۲:۰۶
۲۰ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۷ ۱۲,۸۸۲ ۰۰:۵۴:۳۸
۲۱ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۸ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۲۲ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۹ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۲۳ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۰ ۱۱,۰۴۰ ۰۰:۴۶:۴۶
۲۴ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۱ ۱۳,۶۱۸ ۰۰:۵۷:۴۶
۲۵ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۲ ۱۳,۷۱۳ ۰۰:۵۸:۱۱
۲۶ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۳ ۱۲,۸۸۹ ۰۰:۵۴:۴۰
۲۷ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۴ ۱۳,۴۶۳ ۰۰:۵۷:۰۷
۲۸ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۱ ۰۰:۵۰:۴۵
۲۹ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۶ ۱۲,۷۹۵ ۰۰:۵۴:۱۶
۳۰ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۷ ۱۱,۵۸۶ ۰۰:۴۹:۰۶
۳۱ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۸ ۱۳,۳۰۸ ۰۰:۵۶:۲۷
۳۲ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۹ ۱۳,۳۷۵ ۰۰:۵۶:۴۴
۳۳ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۰ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۳۴ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۱ ۱۳,۷۶۷ ۰۰:۵۸:۲۴
۳۵ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۲ ۱۲,۱۶۷ ۰۰:۵۱:۳۵
۳۶ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۳ ۱۱,۱۴۱ ۰۰:۴۷:۱۲
۳۷ تصریف – استاد محقق – جلسه ۱ ۱۴,۱۵۸ ۰۱:۰۰:۰۵
۳۸ تصریف – استاد محقق – جلسه ۲ ۱۴,۰۱۰ ۰۰:۵۹:۲۷
۳۹ تصریف – استاد محقق – جلسه ۳ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۴۰ تصریف – استاد محقق – جلسه ۴ ۱۳,۸۵۴ ۰۰:۵۸:۴۷
۴۱ تصریف – استاد محقق – جلسه ۵ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۴۲ تصریف – استاد محقق – جلسه ۶ ۱۳,۷۰۶ ۰۰:۵۸:۰۹
۴۳ تصریف – استاد محقق – جلسه ۷ ۷,۰۷۱ ۰۰:۲۹:۵۰
۴۴ تصریف – استاد محقق – جلسه ۸ ۱۳,۷۱۹ ۰۰:۵۸:۱۲
۴۵ تصریف – استاد محقق – جلسه ۹ ۱۴,۱۱۸ ۰۰:۵۹:۵۴
۴۶ تصریف – استاد محقق – جلسه ۱۰ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۴۷ تصریف – استاد محقق – جلسه ۱۱ ۲۲,۰۴۲ ۰۱:۳۳:۴۳
فایل مخصوص: tasrif.ef2

 

عربی ۳ – صرف و نحو
استاد رضایی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صرف و نحو – جلسه ۱ ۱۱,۹۴۴ ۰۰:۵۰:۳۸
۲ صرف و نحو – جلسه ۲ ۱۱,۸۲۹ ۰۰:۵۰:۰۸
۳ صرف و نحو – جلسه ۳ ۱۴,۰۹۷ ۰۰:۵۹:۴۹
۴ صرف و نحو – جلسه ۴ ۱۷,۶۹۵ ۰۱:۱۵:۱۰
۵ صرف و نحو – جلسه ۵ ۱۱,۰۴۷ ۰۰:۴۶:۴۸
۶ صرف و نحو – جلسه ۶ ۱۸,۹۵۱ ۰۱:۲۰:۳۲
۷ صرف و نحو – جلسه ۷ ۱۵,۲۱۸ ۰۱:۰۴:۳۶
۸ صرف و نحو – جلسه ۸ ۱۷,۰۹۵ ۰۱:۱۲:۳۶
۹ صرف و نحو – جلسه ۹ ۱۷,۵۴۷ ۰۱:۱۴:۳۲
۱۰ صرف و نحو – جلسه ۱۰ ۱۱,۶۲۰ ۰۰:۴۹:۱۵
۱۱ صرف و نحو – جلسه ۱۱ ۱۶,۳۸۶ ۰۱:۰۹:۳۵
۱۲ صرف و نحو – جلسه ۱۲ ۱۸,۶۶۷ ۰۱:۱۹:۱۹
۱۳ صرف و نحو – جلسه ۱۳ ۱۷,۶۵۵ ۰۱:۱۵:۰۰
۱۴ صرف و نحو – جلسه ۱۴ ۱۵,۸۸۰ ۰۱:۰۷:۲۵
۱۵ صرف و نحو – جلسه ۱۵ ۱۶,۱۴۳ ۰۱:۰۸:۳۳
۱۶ صرف و نحو – جلسه ۱۶ ۱۷,۲۵۰ ۰۱:۱۳:۱۶
۱۷ صرف و نحو – جلسه ۱۷ ۱۷,۲۹۰ ۰۱:۱۳:۲۶
۱۸ صرف و نحو – جلسه ۱۸ ۱۶,۱۴۳ ۰۱:۰۸:۳۳
۱۹ صرف و نحو – جلسه ۱۹ ۱۷,۹۸۶ ۰۱:۱۶:۲۴
۲۰ صرف و نحو – جلسه ۲۰ ۱۶,۶۲۰ ۰۱:۱۰:۳۵
۲۱ صرف و نحو – جلسه ۲۱ ۱۶,۰۳۳ ۰۱:۰۸:۰۵
۲۲ صرف و نحو – جلسه ۲۲ ۱۹,۰۸۴ ۰۱:۲۱:۰۶
۲۳ صرف و نحو – جلسه ۲۳ ۱۹,۵۹۰ ۰۱:۲۳:۱۶
۲۴ صرف و نحو – جلسه ۲۴ ۱۵,۹۹۲ ۰۱:۰۷:۵۵
۲۵ صرف و نحو – جلسه ۲۵ ۱۴,۵۷۵ ۰۱:۰۱:۵۲
۲۶ صرف و نحو – جلسه ۲۶ ۱۵,۵۶۷ ۰۱:۰۶:۰۶
۲۷ صرف و نحو – جلسه ۲۷ ۱۶,۲۸۹ ۰۱:۰۹:۲۹
۲۸ صرف و نحو – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۱۸ ۰۱:۱۲:۱۷
۲۹ صرف و نحو – جلسه ۲۹ ۱۸,۰۳۸ ۰۱:۱۶:۳۸
۳۰ صرف و نحو – جلسه ۳۰ ۱۶,۰۳۳ ۰۱:۰۸:۰۵
۳۱ صرف و نحو – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۹۲ ۰۰:۵۱:۴۲
۳۲ صرف و نحو – جلسه ۳۲ ۱۶,۴۷۸ ۰۱:۰۹:۵۹
۳۳ صرف و نحو – جلسه ۳۳ ۱۲,۰۳۰ ۰۰:۵۱:۰۰
۳۴ صرف و نحو – جلسه ۳۴ ۱۶,۲۴۹ ۰۱:۰۹:۰۰
۳۵ صرف و نحو – جلسه ۳۵ ۱۷,۰۹۵ ۰۱:۱۲:۳۶
۳۶ صرف و نحو – جلسه ۳۶ ۱۵,۹۱۳ ۰۱:۰۷:۳۴
۳۷ صرف و نحو – جلسه ۳۷ ۱۶,۱۸۳ ۰۱:۰۸:۴۳
۳۸ صرف و نحو – جلسه ۳۸ ۱۴,۹۱۴ ۰۱:۰۳:۱۸
۳۹ صرف و نحو – جلسه ۳۹ ۱۶,۹۳۳ ۰۱:۱۱:۵۵
۴۰ صرف و نحو – جلسه ۴۰ ۱۰,۶۲۸ ۰۰:۴۵:۰۱
۴۱ صرف و نحو – جلسه ۴۱ ۱۳,۷۸۷ ۰۰:۵۸:۳۰
۴۲ صرف و نحو – جلسه ۴۲ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۴۳ صرف و نحو – جلسه ۴۳ ۱۲,۳۸۳ ۰۰:۵۲:۳۰
۴۴ صرف و نحو – جلسه ۴۴ ۱۵,۷۵۱ ۰۱:۰۶:۵۲
۴۵
صرف و نحو – جلسه ۴۵
۵,۳۵۰ ۰۰:۲۲:۳۰
۴۶ صرف و نحو – جلسه ۴۶ ۱۰,۵۶۷ ۰۰:۴۴:۴۵
۴۷ صرف و نحو – جلسه ۴۷ ۱۰,۱۸۹ ۰۰:۴۳:۰۹
۴۸ صرف و نحو – جلسه ۴۸ ۱۴,۴۲۸ ۰۱:۰۱:۱۴
۴۹ صرف و نحو – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۷ ۰۱:۰۲:۲۰
۵۰ صرف و نحو – جلسه ۵۰ ۲۱,۶۵۸ ۰۱:۳۲:۰۴
۵۱ صرف و نحو – جلسه ۵۱ ۱۹,۶۷۳ ۰۱:۲۳:۳۶
فایل مخصوص: sarf-nahv.ef2

 

عربی ۴ – صرف میر
استاد مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صرف میر – جلسه ۱ ۱۴,۲۱۹ ۰۱:۰۰:۲۰
۲ صرف میر – جلسه ۲ ۱۰,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۳ صرف میر – جلسه ۳ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۴ صرف میر – جلسه ۴ ۶,۲۰۲ ۰۰:۲۶:۰۸
۵ صرف میر – جلسه ۵ ۷,۷۶۶ ۰۰:۳۲:۴۸
۶ صرف میر – جلسه ۶ ۹,۸۵۴ ۰۰:۴۱:۴۳
۷ صرف میر – جلسه ۷ ۱۰,۲۷۸ ۰۰:۴۳:۳۱
۸ صرف میر – جلسه ۸ ۱۰,۴۹۵ ۰۰:۴۴:۲۷
۹ صرف میر – جلسه ۹ ۵,۴۸۹ ۰۰:۲۳:۰۵
۱۰ صرف میر – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۰۷ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۱ صرف میر – جلسه ۱۱ ۹,۰۳۳ ۰۰:۳۸:۱۳
۱۲ صرف میر – جلسه ۱۲ ۱۰,۲۹۳ ۰۰:۴۳:۳۵
۱۳ صرف میر – جلسه ۱۳ ۱۱,۲۴۵ ۰۰:۴۷:۳۹
۱۴ صرف میر – جلسه ۱۴ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۱۵ صرف میر – جلسه ۱۵ ۱۱,۱۳۴ ۰۰:۴۷:۱۱
۱۶ صرف میر – جلسه ۱۶ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۷ صرف میر – جلسه ۱۷ ۶,۹۷۰ ۰۰:۲۹:۲۴
۱۸ صرف میر – جلسه ۱۸ ۱۱,۳۱۷ ۰۰:۴۷:۵۷
۱۹ صرف میر – جلسه ۱۹ ۹,۰۷۶ ۰۰:۳۸:۲۳
۲۰ صرف میر – جلسه ۲۰ ۹,۲۵۱ ۰۰:۳۹:۰۸
۲۱ صرف میر – جلسه ۲۱ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۲ صرف میر – جلسه ۲۲ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۲۳ صرف میر – جلسه ۲۳ ۷,۶۷۸ ۰۰:۳۲:۲۶
۲۴ صرف میر – جلسه ۲۴ ۵,۸۵۶ ۰۰:۲۴:۳۹
۲۵ صرف میر – جلسه ۲۵ ۷,۳۲۱ ۰۰:۳۰:۵۴
۲۶ صرف میر – جلسه ۲۶ ۶,۸۳۵ ۰۰:۲۸:۵۰
۲۷ صرف میر – جلسه ۲۷ ۵,۰۸۰ ۰۰:۲۱:۲۱
۲۸ صرف میر – جلسه ۲۸ ۸,۷۰۳ ۰۰:۳۶:۴۸
۲۹ صرف میر – جلسه ۲۹ ۶,۰۴۸ ۰۰:۲۵:۲۸
۳۰ صرف میر – جلسه ۳۰ ۱۰,۵۷۴ ۰۰:۴۴:۴۷
۳۱ صرف میر – جلسه ۳۱ ۶,۹۹۰ ۰۰:۲۹:۳۰
۳۲ صرف میر – جلسه ۳۲ ۹,۴۰۶ ۰۰:۳۹:۴۸
۳۳ صرف میر – جلسه ۳۳ ۶,۷۲۰ ۰۰:۲۸:۲۰
۳۴ صرف میر – جلسه ۳۴ ۳,۱۷۶ ۰۰:۱۳:۱۳
۳۵ صرف میر – جلسه ۳۵ ۱۰,۴۱۹ ۰۰:۴۴:۰۷
۳۶ صرف میر – جلسه ۳۶ ۸,۳۶۰ ۰۰:۳۵:۲۰
۳۷ صرف میر – جلسه ۳۷ ۸,۵۸۳ ۰۰:۳۶:۱۷
۳۸ صرف میر – جلسه ۳۸ ۸,۱۹۸ ۰۰:۳۴:۳۹
۳۹ صرف میر – جلسه ۳۹ ۷,۹۰۱ ۰۰:۳۳:۲۳
۴۰ صرف میر – جلسه ۴۰ ۶,۹۴۹ ۰۰:۲۹:۱۹
۴۱ صرف میر – جلسه ۴۱ ۹,۵۵۵ ۰۰:۴۰:۲۶
۴۲ صرف میر – جلسه ۴۲ ۷,۰۷۱ ۰۰:۲۹:۵۰
۴۳ صرف میر – جلسه ۴۳ ۷,۳۹۵ ۰۰:۳۱:۱۳
۴۴ صرف میر – جلسه ۴۴ ۱۳,۶۷۹ ۰۰:۵۸:۰۲
۴۵
صرف میر – جلسه ۴۵
۱۴,۱۶۵ ۰۱:۰۰:۰۶
۴۶ صرف میر – جلسه ۴۶ ۱۴,۷۲۵ ۰۱:۰۲:۳۰
۴۷ صرف میر – جلسه ۴۷ ۱۲,۲۷۵ ۰۰:۵۲:۰۳
۴۸ صرف میر – جلسه ۴۸ ۸,۲۰۵ ۰۰:۳۴:۴۱
فایل مخصوص: sarf-mir-m.ef2

 

عربی ۵ – شرح تصريف
استاد مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شرح تصریف – جلسه ۱ ۹,۰۶۲ ۰۰:۳۸:۲۰
۲ شرح تصریف – جلسه ۲ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۳ شرح تصریف – جلسه ۳ ۱۲,۸۳۵ ۰۰:۵۴:۲۶
۴ شرح تصریف – جلسه ۴ ۱۲,۰۴۶ ۰۰:۵۱:۰۴
۵ شرح تصریف – جلسه ۵ ۱۲,۸۸۳ ۰۰:۵۴:۳۸
۶ شرح تصریف – جلسه ۶ ۱۰,۲۳۷ ۰۰:۴۳:۲۱
۷ شرح تصریف – جلسه ۷ ۱۲,۱۲۷ ۰۰:۵۱:۲۵
۸ شرح تصریف – جلسه ۸ ۱۰,۰۸۸ ۰۰:۴۲:۴۳
۹ شرح تصریف – جلسه ۹ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۱۰ شرح تصریف – جلسه ۱۰ ۱۱,۱۸۸ ۰۰:۴۷:۲۴
۱۱ شرح تصریف – جلسه ۱۱ ۱۰,۹۶۶ ۰۰:۴۶:۲۷
۱۲ شرح تصریف – جلسه ۱۲ ۹,۷۷۱ ۰۰:۴۱:۲۱
۱۳ شرح تصریف – جلسه ۱۳ ۱۱,۳۹۱ ۰۰:۴۸:۱۶
۱۴ شرح تصریف – جلسه ۱۴ ۱۰,۷۱۶ ۰۰:۴۵:۲۳
۱۵ شرح تصریف – جلسه ۱۵ ۱۱,۸۰۳ ۰۰:۵۰:۰۲
۱۶ شرح تصریف – جلسه ۱۶ ۱۱,۹۳۱ ۰۰:۵۰:۳۴
۱۷ شرح تصریف – جلسه ۱۷ ۱۲,۰۱۹ ۰۰:۵۰:۵۷
۱۸ شرح تصریف – جلسه ۱۸ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۱۹ شرح تصریف – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۱۸ ۰۰:۴۳:۴۱
۲۰ شرح تصریف – جلسه ۲۰ ۹,۲۵۸ ۰۰:۳۹:۱۰
۲۱ شرح تصریف – جلسه ۲۱ ۱۱,۳۱۷ ۰۰:۴۷:۵۷
۲۲ شرح تصریف – جلسه ۲۲ ۱۰,۱۷۶ ۰۰:۴۳:۰۵
۲۳ شرح تصریف – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۲۴ شرح تصریف – جلسه ۲۴ ۷,۵۶۴ ۰۰:۳۱:۵۶
۲۵ شرح تصریف – جلسه ۲۵ ۶,۲۶۱ ۰۰:۲۶:۲۳
۲۶ شرح تصریف – جلسه ۲۶ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۴۳:۲۶
۲۷ شرح تصریف – جلسه ۲۷ ۸,۴۶۸ ۰۰:۳۵:۴۸
۲۸ شرح تصریف – جلسه ۲۸ ۱۰,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۲۹ شرح تصریف – جلسه ۲۹ ۱۱,۳۶۴ ۰۰:۴۸:۰۹
۳۰ شرح تصریف – جلسه ۳۰ ۱۲,۶۴۰ ۰۰:۵۳:۳۶
۳۱ شرح تصریف – جلسه ۳۱ ۷,۹۶۲ ۰۰:۳۳:۳۸
۳۲ شرح تصریف – جلسه ۳۲ ۷,۶۶۵ ۰۰:۳۲:۲۲
۳۳ شرح تصریف – جلسه ۳۳ ۹,۶۱۶ ۰۰:۴۰:۴۲
۳۴ شرح تصریف – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۹۵ ۰۱:۰۱:۰۵
۳۵ شرح تصریف – جلسه ۳۵ ۱۳,۲۸۸ ۰۰:۵۶:۲۲
۳۶ شرح تصریف – جلسه ۳۶ ۱۳,۵۳۱ ۰۰:۵۷:۲۴
۳۷ شرح تصریف – جلسه ۳۷ ۱۳,۳۳۵ ۰۰:۵۶:۳۴
۳۸ شرح تصریف – جلسه ۳۸ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۳۹ شرح تصریف – جلسه ۳۹ ۶,۴۷۰ ۰۰:۲۷:۱۶
۴۰ شرح تصریف – جلسه ۴۰ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۴۱ شرح تصریف – جلسه ۴۱ ۶,۳۳۵ ۰۰:۲۶:۴۲
۴۲ شرح تصریف – جلسه ۴۲ ۱۱,۴۹۹ ۰۰:۴۸:۴۴
۴۳ شرح تصریف – جلسه ۴۳ ۱۱,۷۴۹ ۰۰:۴۹:۴۸
۴۴ شرح تصریف – جلسه ۴۴ ۱۳,۴۲۹ ۰۰:۵۶:۵۸
۴۵
شرح تصریف – جلسه ۴۵
۷,۰۸۴ ۰۰:۲۹:۵۴
۴۶ شرح تصریف – جلسه ۴۶ ۱۳,۱۳۹ ۰۰:۵۵:۴۴
۴۷ شرح تصریف – جلسه ۴۷ ۱۲,۸۷۶ ۰۰:۵۴:۳۶
۴۸ شرح تصریف – جلسه ۴۸ ۹,۰۲۸ ۰۰:۳۸:۱۱
۴۹ شرح تصریف – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۵۰ شرح تصریف – جلسه ۵۰ ۱۳,۶۷۹ ۰۰:۵۸:۰۲
۵۱ شرح تصریف – جلسه ۵۱ ۱۳,۳۶۹ ۰۰:۵۶:۴۲
۵۲ شرح تصریف – جلسه ۵۲ ۴,۷۵۶ ۰۰:۱۹:۵۸
۵۳ شرح تصریف – جلسه ۵۳ ۱۳,۴۴۳ ۰۰:۵۷:۰۱
۵۴ شرح تصریف – جلسه ۵۴ ۱۳,۵۰۴ ۰۰:۵۷:۱۷
۵۵ شرح تصریف – جلسه ۵۵ ۱۳,۰۰۴ ۰۰:۵۵:۰۹
۵۶ شرح تصریف – جلسه ۵۶ ۲۱,۲۸۶ ۰۱:۳۰:۲۹
۵۷ شرح تصریف – جلسه ۵۷ ۱۳,۰۳۱ ۰۰:۵۵:۱۶
۵۸ شرح تصریف – جلسه ۵۸ ۱۳,۲۷۴ ۰۰:۵۶:۱۸
۵۹ شرح تصریف – جلسه ۵۹ ۱۲,۱۹۴ ۰۰:۵۱:۴۲
۶۰ شرح تصریف – جلسه ۶۰ ۱۲,۵۷۹ ۰۰:۵۳:۲۰
۶۱ شرح تصریف – جلسه ۶۱ ۱۳,۰۷۲ ۰۰:۵۵:۲۶
۶۲ شرح تصریف – جلسه ۶۲ ۱۳,۶۰۵ ۰۰:۵۷:۴۳
۶۳ شرح تصریف – جلسه ۶۳ ۱۳,۷۲۰ ۰۰:۵۸:۱۲
۶۴ شرح تصریف – جلسه ۶۴ ۲۰,۹۷۶ ۰۱:۲۹:۱۰
۶۵ شرح تصریف – جلسه ۶۵ ۱۳,۴۸۳ ۰۰:۵۷:۱۲
۶۶ شرح تصریف – جلسه ۶۶ ۱۴,۲۳۳ ۰۱:۰۰:۲۴
۶۷ شرح تصریف – جلسه ۶۷ ۱۳,۷۸۷ ۰۰:۵۸:۳۰
۶۸ شرح تصریف – جلسه ۶۸ ۱۳,۱۱۹ ۰۰:۵۵:۳۹
۶۹ شرح تصریف – جلسه ۶۹ ۱۴,۲۱۲ ۰۱:۰۰:۱۸
۷۰ شرح تصریف – جلسه ۷۰ ۷,۱۳۱ ۰۰:۳۰:۰۶
۷۱ شرح تصریف – جلسه ۷۱ ۷,۰۴۴ ۰۰:۲۹:۴۳
۷۲ شرح تصریف – جلسه ۷۲ ۱۰,۲۳۶ ۰۰:۴۳:۲۱
فایل مخصوص: sharh-tasrif.ef2

 

نحو ۱ (نحو مقدماتي ، هدايه ، صمديه)

 

عربی ۶ – شرح عوامل في نحو
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱ ۱۴,۹۱۴ ۰۱:۰۳:۱۸
۲ شرح عوامل في نحو – جلسه ۲ ۱۴,۱۵۲ ۰۱:۰۰:۰۳
۳ شرح عوامل في نحو – جلسه ۳ ۱۴,۸۶۰ ۰۱:۰۳:۰۴
۴ شرح عوامل في نحو – جلسه ۴ ۱۴,۷۹۳ ۰۱:۰۲:۴۷
۵ شرح عوامل في نحو – جلسه ۵ ۱۴,۸۶۷ ۰۱:۰۳:۰۶
۶ شرح عوامل في نحو – جلسه ۶ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۷ شرح عوامل في نحو – جلسه ۷ ۱۲,۴۶۴ ۰۰:۵۲:۵۱
۸ شرح عوامل في نحو – جلسه ۸ ۱۳,۵۷۱ ۰۰:۵۷:۳۴
۹ شرح عوامل في نحو – جلسه ۹ ۱۳,۵۶۴ ۰۰:۵۷:۳۳
۱۰ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۰ ۱۴,۸۰۶ ۰۱:۰۲:۵۱
۱۱ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۱ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۱۲ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۲ ۱۲,۸۴۲ ۰۰:۵۴:۲۸
۱۳ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۳ ۶,۰۸۵ ۰۰:۲۵:۳۸
۱۴ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۴ ۱۳,۹۰۲ ۰۰:۵۸:۵۹
۱۵ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۵ ۱۴,۹۲۱ ۰۱:۰۳:۲۰
۱۶ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۶ ۱۴,۴۵۵ ۰۱:۰۱:۲۱
۱۷ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۷ ۱۳,۴۰۲ ۰۰:۵۶:۵۱
۱۸ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۸ ۱۵,۰۱۶ ۰۱:۰۳:۴۴
۱۹ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۹ ۷,۵۹۱ ۰۰:۳۲:۰۳
فایل مخصوص: sharh-avamel-fi-nahv.ef2

 

عربی ۶ – كتاب عوامل
استاد :
محقق
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ کتاب عوامل – جلسه ۱ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۲ کتاب عوامل – جلسه ۲ ۱۴,۰۹۱ ۰۰:۵۹:۴۷
۳ کتاب عوامل – جلسه ۳ ۱۴,۱۳۸ ۰۰:۵۹:۵۹
۴ کتاب عوامل – جلسه ۴ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۵ کتاب عوامل – جلسه ۵ ۱۴,۱۸۵ ۰۱:۰۰:۱۲
۶ کتاب عوامل – جلسه ۶ ۱۴,۱۳۸ ۰۰:۵۹:۵۹
۷ کتاب عوامل – جلسه ۷ ۱۳,۷۶۷ ۰۰:۵۸:۲۴
۸ کتاب عوامل – جلسه ۸ ۸,۴۵۵ ۰۰:۳۵:۴۴
۹ کتاب عوامل – جلسه ۹ ۱۳,۸۲۸ ۰۰:۵۸:۴۰
۱۰ کتاب عوامل – جلسه ۱۰ ۱۳,۹۴۲ ۰۰:۵۹:۰۹
۱۱ کتاب عوامل – جلسه ۱۱ ۱۴,۰۳۷ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۲ کتاب عوامل – جلسه ۱۲ ۱۴,۰۸۴ ۰۰:۵۹:۴۶
۱۳ کتاب عوامل – جلسه ۱۳ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۱۴ کتاب عوامل – جلسه ۱۴ ۱۳,۶۲۵ ۰۰:۵۷:۴۸
۱۵ کتاب عوامل – جلسه ۱۵ ۱۳,۸۱۴ ۰۰:۵۸:۳۷
۱۶ کتاب عوامل – جلسه ۱۶ ۱۳,۹۹۰ ۰۰:۵۹:۲۱
۱۷ کتاب عوامل – جلسه ۱۷ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۱۸ کتاب عوامل – جلسه ۱۸ ۱۴,۱۳۱ ۰۰:۵۹:۵۸
۱۹ کتاب عوامل – جلسه ۱۹ ۱۳,۶۳۲ ۰۰:۵۷:۵۰
۲۰ کتاب عوامل – جلسه ۲۰ ۱۴,۱۷۹ ۰۱:۰۰:۱۰
۲۱ کتاب عوامل – جلسه ۲۱ ۱۰,۹۶۶ ۰۰:۴۶:۲۷
فایل مخصوص: ketab-avamel.ef2

 

عربی ۶ – كتاب عوامل ملا حسن
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱ ۱۱,۷۴۲ ۰۰:۴۹:۴۶
۲ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲ ۹,۴۵۴ ۰۰:۴۰:۰۰
۳ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۳ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۴ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۴ ۱۱,۸۰۹ ۰۰:۵۰:۰۳
۵ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۵ ۱۰,۸۹۱ ۰۰:۴۶:۰۸
۶ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۶ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۷ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۷ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۸ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۸ ۱۱,۳۲۳ ۰۰:۴۷:۵۹
۹ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۹ ۷,۷۱۹ ۰۰:۳۲:۳۶
۱۰ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۰ ۱۰,۵۰۰ ۰۰:۴۴:۲۸
۱۱ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۱ ۶,۵۱۱ ۰۰:۲۷:۲۷
۱۲ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۲ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۱۳ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۳ ۱۱,۵۱۹ ۰۰:۴۸:۴۹
۱۴ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۴ ۱۱,۰۸۰ ۰۰:۴۶:۵۷
۱۵ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۵ ۱۲,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۰۹
۱۶ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۸۰ ۰۰:۴۶:۵۷
۱۷ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۰۰ ۰۰:۵۱:۱۸
۱۸ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۸ ۹,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۵۷
۱۹ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۹ ۱۲,۲۴۸ ۰۰:۵۱:۵۶
۲۰ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۰ ۱۲,۴۷۸ ۰۰:۵۲:۵۴
۲۱ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۱ ۱۱,۹۷۱ ۰۰:۵۰:۴۵
۲۲ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۲ ۱۰,۷۲۳ ۰۰:۴۵:۲۵
۲۳ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۳ ۵,۴۲۴ ۰۰:۲۲:۴۹
فایل مخصوص: ketab-avamel-mola-hasan.ef2

 

عربی ۷ – هدايه
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ هدایه – جلسه ۱ ۱۱,۴۱۱ ۰۰:۴۸:۲۱
۲ هدایه – جلسه ۲ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۳ هدایه – جلسه ۳ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۴ هدایه – جلسه ۴ ۱۲,۴۳۷ ۰۰:۵۲:۴۴
۵ هدایه – جلسه ۵ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۶ هدایه – جلسه ۶ ۸,۱۱۷ ۰۰:۳۴:۱۸
۷ هدایه – جلسه ۷ ۱۳,۰۴۵ ۰۰:۵۵:۲۰
۸ هدایه – جلسه ۸ ۴,۸۹۷ ۰۰:۲۰:۳۴
۹ هدایه – جلسه ۹ ۱۱,۲۹۰ ۰۰:۴۷:۵۰
۱۰ هدایه – جلسه ۱۰ ۱۲,۰۷۹ ۰۰:۵۱:۱۲
۱۱ هدایه – جلسه ۱۱ ۹,۰۳۵ ۰۰:۳۸:۱۳
۱۲ هدایه – جلسه ۱۲ ۱۲,۳۹۷ ۰۰:۵۲:۳۴
۱۳ هدایه – جلسه ۱۳ ۱۱,۵۱۲ ۰۰:۴۸:۴۷
۱۴ هدایه – جلسه ۱۴ ۸,۲۵۲ ۰۰:۳۴:۵۳
۱۵ هدایه – جلسه ۱۵ ۱۱,۵۳۹ ۰۰:۴۸:۵۴
۱۶ هدایه – جلسه ۱۶ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۱۷ هدایه – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۷۸ ۰۰:۵۰:۴۷
۱۸ هدایه – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۹۳ ۰۰:۴۹:۰۸
۱۹ هدایه – جلسه ۱۹ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۲۰ هدایه – جلسه ۲۰ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۲۱ هدایه – جلسه ۲۱ ۹,۸۱۱ ۰۰:۴۱:۳۲
۲۲ هدایه – جلسه ۲۲ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۲۳ هدایه – جلسه ۲۳ ۸,۶۶۴ ۰۰:۳۶:۳۸
۲۴ هدایه – جلسه ۲۴ ۱۰,۹۴۵ ۰۰:۴۶:۲۲
۲۵ هدایه – جلسه ۲۵ ۹,۰۷۶ ۰۰:۳۸:۲۳
۲۶ هدایه – جلسه ۲۶ ۹,۷۴۴ ۰۰:۴۱:۱۵
۲۷ هدایه – جلسه ۲۷ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۲۸ هدایه – جلسه ۲۸ ۸,۴۷۵ ۰۰:۳۵:۵۰
۲۹ هدایه – جلسه ۲۹ ۶,۴۶۳ ۰۰:۲۷:۱۵
۳۰ هدایه – جلسه ۳۰ ۶,۰۳۸ ۰۰:۲۵:۲۶
۳۱ هدایه – جلسه ۳۱ ۹,۷۹۱ ۰۰:۴۱:۲۷
۳۲ هدایه – جلسه ۳۲ ۶,۹۲۲ ۰۰:۲۹:۱۲
۳۳ هدایه – جلسه ۳۳ ۵,۳۵۶ ۰۰:۲۲:۳۱
۳۴ هدایه – جلسه ۳۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۳۵ هدایه – جلسه ۳۵ ۱۰,۲۳۰ ۰۰:۴۳:۱۹
۳۶ هدایه – جلسه ۳۶ ۸,۷۶۵ ۰۰:۳۷:۰۴
۳۷ هدایه – جلسه ۳۷ ۶,۹۴۹ ۰۰:۲۹:۱۹
۳۸ هدایه – جلسه ۳۸ ۵,۰۴۶ ۰۰:۲۱:۱۲
۳۹ هدایه – جلسه ۳۹ ۵,۷۶۸ ۰۰:۲۴:۱۷
۴۰ هدایه – جلسه ۴۰ ۱۱,۴۰۴ ۰۰:۴۸:۲۰
۴۱ هدایه – جلسه ۴۱ ۸,۸۹۳ ۰۰:۳۷:۳۷
۴۲ هدایه – جلسه ۴۲ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۴۳ هدایه – جلسه ۴۳ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۴۴ هدایه – جلسه ۴۴ ۵,۳۰۲ ۰۰:۲۲:۱۸
فایل مخصوص: hedaye.ef2

 

عربی ۷ – صمديه
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صمدیه – جلسه ۱ ۱۱,۴۱۸ ۰۰:۴۸:۲۳
۲ صمدیه – جلسه ۲ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۱
۳ صمدیه – جلسه ۳ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۴ صمدیه – جلسه ۴ ۹,۱۴۳ ۰۰:۳۸:۴۱
۵ صمدیه – جلسه ۵ ۱۰,۶۰۱ ۰۰:۴۴:۵۴
۶ صمدیه – جلسه ۶ ۱۰,۱۷۶ ۰۰:۴۳:۰۵
۷ صمدیه – جلسه ۷ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۸ صمدیه – جلسه ۸ ۱۰,۹۳۲ ۰۰:۴۶:۱۹
۹ صمدیه – جلسه ۹ ۲۰,۳۰۱ ۰۱:۲۶:۱۷
۱۰ صمدیه – جلسه ۱۰ ۱,۵۴۹ ۰۰:۰۶:۱۷
۱۱ صمدیه – جلسه ۱۱ ۱۱,۰۹۴ ۰۰:۴۷:۰۰
۱۲ صمدیه – جلسه ۱۲ ۱۹,۴۵۰ ۰۱:۲۲:۳۹
۱۳ صمدیه – جلسه ۱۳ ۲,۴۳۳ ۰۰:۱۰:۰۳
۱۴ صمدیه – جلسه ۱۴ ۱۰,۱۰۲ ۰۰:۴۲:۴۶
۱۵ صمدیه – جلسه ۱۵ ۸,۹۱۴ ۰۰:۳۷:۴۲
۱۶ صمدیه – جلسه ۱۶ ۹,۵۴۱ ۰۰:۴۰:۲۳
۱۷ صمدیه – جلسه ۱۷ ۹,۷۳۷ ۰۰:۴۱:۱۳
۱۸ صمدیه – جلسه ۱۸ ۸,۳۱۰ ۰۰:۳۵:۲۷
۱۹ صمدیه – جلسه ۱۹ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۲۰ صمدیه – جلسه ۲۰ ۱۰,۴۴۶ ۰۰:۴۴:۱۴
۲۱ صمدیه – جلسه ۲۱ ۷,۹۶۲ ۰۰:۳۳:۳۸
۲۲ صمدیه – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۸۹ ۰۰:۴۵:۱۶
۲۳ صمدیه – جلسه ۲۳ ۷,۰۹۱ ۰۰:۲۹:۵۵
۲۴ صمدیه – جلسه ۲۴ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۲۵ صمدیه – جلسه ۲۵ ۹,۰۸۲ ۰۰:۳۸:۲۵
۲۶ صمدیه – جلسه ۲۶ ۷,۹۱۵ ۰۰:۳۳:۲۶
۲۷ صمدیه – جلسه ۲۷ ۱۲,۸۴۹ ۰۰:۵۴:۲۹
۲۸ صمدیه – جلسه ۲۸ ۹,۴۸۷ ۰۰:۴۰:۰۹
۲۹ صمدیه – جلسه ۲۹ ۱۲,۶۹۴ ۰۰:۵۳:۵۰
۳۰ صمدیه – جلسه ۳۰ ۱۱,۲۹۶ ۰۰:۴۷:۵۲
۳۱ صمدیه – جلسه ۳۱ ۱۲,۸۰۲ ۰۰:۵۴:۱۷
۳۲ صمدیه – جلسه ۳۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۳۳ صمدیه – جلسه ۳۳ ۱۳,۷۶۷ ۰۰:۵۸:۲۴
فایل مخصوص: samadie.ef2

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع لینک‌های دانلود: سایت آوینی

 

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی

 

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس،انصاری،وحید)
نحو ۲ ( سيوطى + تجزيه و تركيب )

 

عربی ۸ – سيوطى
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ سيوطى – جلسه ۱ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۲ سيوطى – جلسه ۲ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۳ سيوطى – جلسه ۳ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴ سيوطى – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ سيوطى – جلسه ۵ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۶ سيوطى – جلسه ۶ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۷ سيوطى – جلسه ۷ ۷,۹۶۹ ۰۰:۳۳:۴۰
۸ سيوطى – جلسه ۸ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۹ سيوطى – جلسه ۹ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۱۰ سيوطى – جلسه ۱۰ ۷,۷۵۳ ۰۰:۳۲:۴۵
۱۱ سيوطى – جلسه ۱۱ ۸,۸۱۲ ۰۰:۳۷:۱۶
۱۲ سيوطى – جلسه ۱۲ ۸,۳۴۷ ۰۰:۳۵:۱۷
۱۳ سيوطى – جلسه ۱۳ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۱۴ سيوطى – جلسه ۱۴ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۱۵ سيوطى – جلسه ۱۵ ۸,۲۲۵ ۰۰:۳۴:۴۶
۱۶ سيوطى – جلسه ۱۶ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۱۷ سيوطى – جلسه ۱۷ ۱۰,۷۵۰ ۰۰:۴۵:۳۲
۱۸ سيوطى – جلسه ۱۸ ۷,۲۸۷ ۰۰:۳۰:۴۶
۱۹ سيوطى – جلسه ۱۹ ۸,۱۸۵ ۰۰:۳۴:۳۵
۲۰ سيوطى – جلسه ۲۰ ۷,۶۱۱ ۰۰:۳۲:۰۸
۲۱ سيوطى – جلسه ۲۱ ۷,۹۵۵ ۰۰:۳۳:۳۷
۲۲ سيوطى – جلسه ۲۲ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۲۳ سيوطى – جلسه ۲۳ ۷,۴۰۸ ۰۰:۳۱:۱۷
۲۴ سيوطى – جلسه ۲۴ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۲۵ سيوطى – جلسه ۲۵ ۶,۶۷۹ ۰۰:۲۸:۱۰
۲۶ سيوطى – جلسه ۲۶ ۸,۲۱۸ ۰۰:۳۴:۴۴
۲۷ سيوطى – جلسه ۲۷ ۵,۹۰۳ ۰۰:۲۴:۵۱
۲۸ سيوطى – جلسه ۲۸ ۹,۹۴۶ ۰۰:۴۲:۰۶
۲۹ سيوطى – جلسه ۲۹ ۸,۳۵۳ ۰۰:۳۵:۱۹
۳۰ سيوطى – جلسه ۳۰ ۸,۸۹۳ ۰۰:۳۷:۳۷
۳۱ سيوطى – جلسه ۳۱ ۸,۱۱۷ ۰۰:۳۴:۱۸
۳۲ سيوطى – جلسه ۳۲ ۷,۳۵۴ ۰۰:۳۱:۰۳
۳۳ سيوطى – جلسه ۳۳ ۸,۴۲۱ ۰۰:۳۵:۳۶
۳۴ سيوطى – جلسه ۳۴ ۹,۹۸۷ ۰۰:۴۲:۱۷
۳۵ سيوطى – جلسه ۳۵ ۸,۴۲۱ ۰۰:۳۵:۳۶
۳۶ سيوطى – جلسه ۳۶ ۸,۴۸۲ ۰۰:۳۵:۵۱
۳۷ سيوطى – جلسه ۳۷ ۶,۵۲۴ ۰۰:۲۷:۳۰
۳۸ سيوطى – جلسه ۳۸ ۸,۶۷۱ ۰۰:۳۶:۴۰
۳۹ سيوطى – جلسه ۳۹ ۸,۵۷۶ ۰۰:۳۶:۱۶
۴۰ سيوطى – جلسه ۴۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۴۱ سيوطى – جلسه ۴۱ ۹,۶۹۷ ۰۰:۴۱:۰۲
۴۲ سيوطى – جلسه ۴۲ ۹,۲۴۴ ۰۰:۳۹:۰۷
۴۳ سيوطى – جلسه ۴۳ ۱۰,۲۶۴ ۰۰:۴۳:۲۸
۴۴ سيوطى – جلسه ۴۴ ۹,۸۱۱ ۰۰:۴۱:۳۲
۴۵ سيوطى – جلسه ۴۵ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۴۶ سيوطى – جلسه ۴۶ ۷,۴۰۲ ۰۰:۳۱:۱۵
۴۷ سيوطى – جلسه ۴۷ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۴۸ سيوطى – جلسه ۴۸ ۹,۳۸۶ ۰۰:۳۹:۴۳
۴۹ سيوطى – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۵۰ سيوطى – جلسه ۵۰ ۸,۴۶۸ ۰۰:۳۵:۴۸
۵۱ سيوطى – جلسه ۵۱ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۵۲ سيوطى – جلسه ۵۲ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۵۳ سيوطى – جلسه ۵۳ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۵۴ سيوطى – جلسه ۵۴ ۹,۳۳۲ ۰۰:۳۹:۲۹
۵۵ سيوطى – جلسه ۵۵ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۵۶ سيوطى – جلسه ۵۶ ۹,۹۱۳ ۰۰:۴۱:۵۸
۵۷ سيوطى – جلسه ۵۷ ۸,۹۰۰ ۰۰:۳۷:۳۹
۵۸ سيوطى – جلسه ۵۸ ۱۰,۶۱۵ ۰۰:۴۴:۵۷
۵۹ سيوطى – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۹۶ ۰۰:۴۳:۱۰
۶۰ سيوطى – جلسه ۶۰ ۸,۶۲۳ ۰۰:۳۶:۲۸
۶۱ سيوطى – جلسه ۶۱ ۸,۶۵۷ ۰۰:۳۶:۳۶
۶۲ سيوطى – جلسه ۶۲ ۸,۱۳۱ ۰۰:۳۴:۲۲
۶۳ سيوطى – جلسه ۶۳ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۶۴ سيوطى – جلسه ۶۴ ۱۰,۱۵۶ ۰۰:۴۳:۰۰
۶۵ سيوطى – جلسه ۶۵ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۶۶ سيوطى – جلسه ۶۶ ۹,۱۹۷ ۰۰:۳۸:۵۵
۶۷ سيوطى – جلسه ۶۷ ۸,۴۸۸ ۰۰:۳۵:۵۳
۶۸ سيوطى – جلسه ۶۸ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۶۹ سيوطى – جلسه ۶۹ ۸,۷۲۵ ۰۰:۳۶:۵۴
۷۰ سيوطى – جلسه ۷۰ ۹,۳۶۶ ۰۰:۳۹:۳۸
۷۱ سيوطى – جلسه ۷۱ ۹,۰۸۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۷۲ سيوطى – جلسه ۷۲ ۸,۸۱۹ ۰۰:۳۷:۱۸
۷۳ سيوطى – جلسه ۷۳ ۱۰,۳۵۱ ۰۰:۴۳:۵۰
۷۴ سيوطى – جلسه ۷۴ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۷۵ سيوطى – جلسه ۷۵ ۱۴,۷۶۶ ۰۱:۰۲:۴۰
۷۶ سيوطى – جلسه ۷۶ ۱۴,۳۶۸ ۰۱:۰۰:۵۸
۷۷ سيوطى – جلسه ۷۷ ۱۵,۲۴۵ ۰۱:۰۴:۴۳
۷۸ سيوطى – جلسه ۷۸ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
۷۹ سيوطى – جلسه ۷۹ ۱۴,۷۳۲ ۰۱:۰۲:۳۲
۸۰ سيوطى – جلسه ۸۰ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۸۱ سيوطى – جلسه ۸۱ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۸۲ سيوطى – جلسه ۸۲ ۱۴,۲۸۷ ۰۱:۰۰:۳۷
۸۳ سيوطى – جلسه ۸۳ ۱۳,۳۰۸ ۰۰:۵۶:۲۷
۸۴ سيوطى – جلسه ۸۴ ۱۴,۱۷۹ ۰۱:۰۰:۱۰
۸۵ سيوطى – جلسه ۸۵ ۱۴,۴۶۹ ۰۱:۰۱:۲۴
۸۶ سيوطى – جلسه ۸۶ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۸۷ سيوطى – جلسه ۸۷ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۸۸ سيوطى – جلسه ۸۸ ۱۴,۷۴۶ ۰۱:۰۲:۳۵
۸۹ سيوطى – جلسه ۸۹ ۱۴,۸۴۰ ۰۱:۰۲:۵۹
۹۰ سيوطى – جلسه ۹۰ ۱۴,۱۱۱ ۰۰:۵۹:۵۳
۹۱ سيوطى – جلسه ۹۱ ۱۴,۲۷۳ ۰۱:۰۰:۳۴
۹۲ سيوطى – جلسه ۹۲ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۹۳ سيوطى – جلسه ۹۳ ۱۵,۱۳۷ ۰۱:۰۴:۱۵
۹۴ سيوطى – جلسه ۹۴ ۱۴,۹۰۱ ۰۱:۰۳:۱۵
۹۵ سيوطى – جلسه ۹۵ ۱۴,۵۲۳ ۰۱:۰۱:۳۸
۹۶ سيوطى – جلسه ۹۶ ۱۴,۸۶۰ ۰۱:۰۳:۰۴
۹۷ سيوطى – جلسه ۹۷ ۱۵,۲۶۵ ۰۱:۰۴:۴۸
۹۸ سيوطى – جلسه ۹۸ ۱۴,۵۵۷ ۰۱:۰۱:۴۷
۹۹ سيوطى – جلسه ۹۹ ۱۴,۹۲۱ ۰۱:۰۳:۲۰
۱۰۰ سيوطى – جلسه ۱۰۰ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۱۰۱ سيوطى – جلسه ۱۰۱ ۱۴,۹۷۵ ۰۱:۰۳:۳۴
۱۰۲ سيوطى – جلسه ۱۰۲ ۱۴,۷۳۲ ۰۱:۰۲:۳۲
۱۰۳ سيوطى – جلسه ۱۰۳ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۱۰۴ سيوطى – جلسه ۱۰۴ ۱۴,۸۰۶ ۰۱:۰۲:۵۱
۱۰۵ سيوطى – جلسه ۱۰۵ ۱۶,۷۹۸ ۰۱:۱۱:۲۰
۱۰۶ سيوطى – جلسه ۱۰۶ ۱۴,۸۴۷ ۰۱:۰۳:۰۱
۱۰۷ سيوطى – جلسه ۱۰۷ ۱۴,۶۶۵ ۰۱:۰۲:۱۴
۱۰۸ سيوطى – جلسه ۱۰۸ ۱۵,۱۷۱ ۰۱:۰۴:۲۴
۱۰۹ سيوطى – جلسه ۱۰۹ ۱۴,۹۶۲ ۰۱:۰۳:۳۰
۱۱۰ سيوطى – جلسه ۱۱۰ ۱۲,۱۲۰ ۰۰:۵۱:۲۳
۱۱۱ سيوطى – جلسه ۱۱۱ ۱۴,۴۳۵ ۰۱:۰۱:۱۶
۱۱۲ سيوطى – جلسه ۱۱۲ ۱۳,۶۵۹ ۰۰:۵۷:۵۷
۱۱۳ سيوطى – جلسه ۱۱۳ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۱۱۴ سيوطى – جلسه ۱۱۴ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
۱۱۵ سيوطى – جلسه ۱۱۵ ۱۳,۵۷۸ ۰۰:۵۷:۳۶
۱۱۶ سيوطى – جلسه ۱۱۶ ۱۴,۵۴۳ ۰۱:۰۱:۴۳
۱۱۷ سيوطى – جلسه ۱۱۷ ۱۴,۶۴۴ ۰۱:۰۲:۰۹
۱۱۸ سيوطى – جلسه ۱۱۸ ۱۴,۴۶۹ ۰۱:۰۱:۲۴
۱۱۹ سيوطى – جلسه ۱۱۹ ۱۴,۵۹۰ ۰۱:۰۱:۵۵
۱۲۰ سيوطى – جلسه ۱۲۰ ۱۴,۴۷۶ ۰۱:۰۱:۲۶
۱۲۱ سيوطى – جلسه ۱۲۱ ۱۴,۲۴۶ ۰۱:۰۰:۲۷
۱۲۲ سيوطى – جلسه ۱۲۲ ۱۴,۳۸۸ ۰۱:۰۱:۰۳
۱۲۳ سيوطى – جلسه ۱۲۳ ۱۴,۹۴۱ ۰۱:۰۳:۲۵
۱۲۴ سيوطى – جلسه ۱۲۴ ۱۴,۵۵۰ ۰۱:۰۱:۴۵
۱۲۵ سيوطى – جلسه ۱۲۵ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۱۲۶ سيوطى – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۱۲۷ سيوطى – جلسه ۱۲۷ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ سيوطى – جلسه ۱۲۸ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ سيوطى – جلسه ۱۲۹ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ سيوطى – جلسه ۱۳۰ ۷,۳۴۸ ۰۰:۳۱:۰۱
۱۳۱ سيوطى – جلسه ۱۳۱ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۲ سيوطى – جلسه ۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۰۱:۰۳:۳۴
۱۳۳ سيوطى – جلسه ۱۳۳ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۴ سيوطى – جلسه ۱۳۴ ۸,۸۵۳ ۰۰:۳۷:۲۶
۱۳۵ سيوطى – جلسه ۱۳۵ ۱۴,۳۷۴ ۰۱:۰۱:۰۰
۱۳۶ سيوطى – جلسه ۱۳۶ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۱۳۷ سيوطى – جلسه ۱۳۷ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۸ سيوطى – جلسه ۱۳۸ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۹ سيوطى – جلسه ۱۳۹ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۰ سيوطى – جلسه ۱۴۰ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۱۴۱ سيوطى – جلسه ۱۴۱ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۱۴۲ سيوطى – جلسه ۱۴۲ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۳ سيوطى – جلسه ۱۴۳ ۱۴,۷۱۹ ۰۱:۰۲:۲۸
۱۴۴ سيوطى – جلسه ۱۴۴ ۶,۵۳۱ ۰۰:۲۷:۳۲
۱۴۵ سيوطى – جلسه ۱۴۵ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۴۶ سيوطى – جلسه ۱۴۶ ۷,۱۱۱ ۰۰:۳۰:۰۱
۱۴۷ سيوطى – جلسه ۱۴۷ ۷,۱۲۵ ۰۰:۳۰:۰۴
۱۴۸ سيوطى – جلسه ۱۴۸ ۸,۶۵۷ ۰۰:۳۶:۳۶
۱۴۹ سيوطى – جلسه ۱۴۹ ۱۰,۸۰۴ ۰۰:۴۵:۴۶
۱۵۰ سيوطى – جلسه ۱۵۰ ۸,۱۷۱ ۰۰:۳۴:۳۲
۱۵۱ سيوطى – جلسه ۱۵۱ ۱۲,۱۸۷ ۰۰:۵۱:۴۰
۱۵۲ سيوطى – جلسه ۱۵۲ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۱۵۳ سيوطى – جلسه ۱۵۳ ۱۳,۵۶۴ ۰۰:۵۷:۳۳
۱۵۴ سيوطى – جلسه ۱۵۴ ۹,۴۹۴ ۰۰:۴۰:۱۱
۱۵۵ سيوطى – جلسه ۱۵۵ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۵۶ سيوطى – جلسه ۱۵۶ ۹,۱۳۶ ۰۰:۳۸:۳۹
۱۵۷ سيوطى – جلسه ۱۵۷ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۱۵۸ سيوطى – جلسه ۱۵۸ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۱۵۹ سيوطى – جلسه ۱۵۹ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۱۶۰ سيوطى – جلسه ۱۶۰ ۱۱,۷۴۹ ۰۰:۴۹:۴۸
۱۶۱ سيوطى – جلسه ۱۶۱ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۱۶۲ سيوطى – جلسه ۱۶۲ ۱۱,۴۴۵ ۰۰:۴۸:۳۰
۱۶۳ سيوطى – جلسه ۱۶۳ ۸,۰۹۷ ۰۰:۳۴:۱۳
۱۶۴ سيوطى – جلسه ۱۶۴ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۱۶۵ سيوطى – جلسه ۱۶۵ ۸,۶۱۷ ۰۰:۳۶:۲۶
۱۶۶ سيوطى – جلسه ۱۶۶ ۷,۵۹۱ ۰۰:۳۲:۰۳
۱۶۷ سيوطى – جلسه ۱۶۷ ۱۱,۹۶۵ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۶۸ سيوطى – جلسه ۱۶۸ ۱۲,۸۵۶ ۰۰:۵۴:۳۱
۱۶۹ سيوطى – جلسه ۱۶۹ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۱۷۰ سيوطى – جلسه ۱۷۰ ۱۲,۲۹۵ ۰۰:۵۲:۰۸
۱۷۱ سيوطى – جلسه ۱۷۱ ۱,۵۱۶ ۰۰:۰۶:۰۸
۱۷۲ سيوطى – جلسه ۱۷۲ ۱۲,۲۲۱ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۷۳ سيوطى – جلسه ۱۷۳ ۱,۰۶۳ ۰۰:۰۴:۱۲
۱۷۴ سيوطى – جلسه ۱۷۴ ۹,۹۹۴ ۰۰:۴۲:۱۸
۱۷۵ سيوطى – جلسه ۱۷۵ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۱۷۶ سيوطى – جلسه ۱۷۶ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۱۷۷ سيوطى – جلسه ۱۷۷ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۷۸ سيوطى – جلسه ۱۷۸ ۸,۵۲۹ ۰۰:۳۶:۰۴
۱۷۹ سيوطى – جلسه ۱۷۹ ۱۰,۸۵۱ ۰۰:۴۵:۵۸
۱۸۰ سيوطى – جلسه ۱۸۰ ۱۲,۲۶۲ ۰۰:۵۱:۵۹
۱۸۱ سيوطى – جلسه ۱۸۱ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۸۲ سيوطى – جلسه ۱۸۲ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۱۸۳ سيوطى – جلسه ۱۸۳ ۸,۱۹۸ ۰۰:۳۴:۳۹
۱۸۴ سيوطى – جلسه ۱۸۴ ۷,۴۰۲ ۰۰:۳۱:۱۵
۱۸۵ سيوطى – جلسه ۱۸۵ ۶,۳۸۹ ۰۰:۲۶:۵۶
۱۸۶ سيوطى – جلسه ۱۸۶ ۹,۸۲۵ ۰۰:۴۱:۳۵
۱۸۷ سيوطى – جلسه ۱۸۷ ۱۳,۶۱۲ ۰۰:۵۷:۴۵
۱۸۸ سيوطى – جلسه ۱۸۸ ۱۲,۲۲۸ ۰۰:۵۱:۵۰
۱۸۹ سيوطى – جلسه ۱۸۹ ۱۰,۹۳۲ ۰۰:۴۶:۱۹
۱۹۰ سيوطى – جلسه ۱۹۰ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۱۹۱ سيوطى – جلسه ۱۹۱ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۱۹۲ سيوطى – جلسه ۱۹۲ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۱۹۳ سيوطى – جلسه ۱۹۳ ۱۱,۱۱۴ ۰۰:۴۷:۰۵
۱۹۴ سيوطى – جلسه ۱۹۴ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۱۹۵ سيوطى – جلسه ۱۹۵ ۹,۸۵۲ ۰۰:۴۱:۴۲
۱۹۶ سيوطى – جلسه ۱۹۶ ۱۱,۴۳۱ ۰۰:۴۸:۲۷
۱۹۷ سيوطى – جلسه ۱۹۷ ۱۲,۲۶۲ ۰۰:۵۱:۵۹
۱۹۸ سيوطى – جلسه ۱۹۸ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۱۹۹ سيوطى – جلسه ۱۹۹ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۲۰۰ سيوطى – جلسه ۲۰۰ ۱۳,۶۲۵ ۰۰:۵۷:۴۸
۲۰۱ سيوطى – جلسه ۲۰۱ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۲۰۲ سيوطى – جلسه ۲۰۲ ۱۲,۸۶۹ ۰۰:۵۴:۳۵
۲۰۳ سيوطى – جلسه ۲۰۳ ۱۰,۸۵۱ ۰۰:۴۵:۵۸
۲۰۴ سيوطى – جلسه ۲۰۴ ۱۲,۸۴۲ ۰۰:۵۴:۲۸
۲۰۵ سيوطى – جلسه ۲۰۵ ۱۱,۸۶۳ ۰۰:۵۰:۱۷
۲۰۶ سيوطى – جلسه ۲۰۶ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۲۰۷ سيوطى – جلسه ۲۰۷ ۱۱,۳۵۷ ۰۰:۴۸:۰۸
۲۰۸ سيوطى – جلسه ۲۰۸ ۱۱,۰۷۴ ۰۰:۴۶:۵۵
۲۰۹ سيوطى – جلسه ۲۰۹ ۱۳,۰۹۹ ۰۰:۵۵:۳۳
۲۱۰ سيوطى – جلسه ۲۱۰ ۹,۵۶۲ ۰۰:۴۰:۲۸
۲۱۱ سيوطى – جلسه ۲۱۱ ۹,۷۴۴ ۰۰:۴۱:۱۵
۲۱۲ سيوطى – جلسه ۲۱۲ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۲۱۳ سيوطى – جلسه ۲۱۳ ۱۱,۰۰۶ ۰۰:۴۶:۳۸
۲۱۴ سيوطى – جلسه ۲۱۴ ۱۲,۸۴۹ ۰۰:۵۴:۲۹
۲۱۵ سيوطى – جلسه ۲۱۵ ۱۲,۸۶۲ ۰۰:۵۴:۳۳
۲۱۶ سيوطى – جلسه ۲۱۶ ۱۲,۷۲۷ ۰۰:۵۳:۵۸
۲۱۷ سيوطى – جلسه ۲۱۷ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۲۱۸ سيوطى – جلسه ۲۱۸ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۲۱۹ سيوطى – جلسه ۲۱۹ ۱۴,۱۴۵ ۰۱:۰۰:۰۱
۲۲۰ سيوطى – جلسه ۲۲۰ ۱۴,۳۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸
۲۲۱ سيوطى – جلسه ۲۲۱ ۳,۳۷۲ ۰۰:۱۴:۰۳
فایل مخصوص: sayuti.ef2

 

عربی ۹ – تجزيه و تركيب سوره عربي
استاد : آدينه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲ ۱۱,۵۶۰ ۰۰:۴۸:۵۹
۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴ ۱۴,۳۴۷ ۰۱:۰۰:۵۳
۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵ ۱۲,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۰۹
۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷ ۱۲,۶۱۳ ۰۰:۵۳:۲۹
۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹ ۱۱,۰۴۰ ۰۰:۴۶:۴۶
۱۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰ ۱۲,۶۷۳ ۰۰:۵۳:۴۴
۱۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۱ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۱۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۲ ۹,۵۳۵ ۰۰:۴۰:۲۱
۱۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۳ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۱۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۴ ۱۲,۹۹۷ ۰۰:۵۵:۰۷
۱۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۵ ۳,۰۶۱ ۰۰:۱۲:۴۴
۱۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۶ ۱۱,۸۹۰ ۰۰:۵۰:۲۴
۱۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۷ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۱۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۸ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۱۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۲۴ ۰۰:۵۰:۳۳
۲۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۰ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۲۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۱ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۲۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۲ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۲۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۳ ۱۲,۳۰۹ ۰۰:۵۲:۱۱
۲۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۴ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۲۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۵ ۱۱,۹۰۴ ۰۰:۵۰:۲۸
۲۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۶ ۱۱,۲۸۰ ۰۰:۴۷:۴۸
۲۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۷ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۲۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۸ ۱۱,۵۹۳ ۰۰:۴۹:۰۸
۲۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۹ ۱۳,۴۱۶ ۰۰:۵۶:۵۵
۳۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۰ ۱۲,۱۰۶ ۰۰:۵۱:۱۹
۳۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۱ ۴,۳۰۳ ۰۰:۱۸:۰۲
۳۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۲ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۳۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۳ ۱۳,۹۰۹ ۰۰:۵۹:۰۱
۳۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۴ ۱۴,۴۸۹ ۰۱:۰۱:۲۹
۳۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۵ ۱۴,۶۱۷ ۰۱:۰۲:۰۲
۳۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۶ ۱۲,۹۹۱ ۰۰:۵۵:۰۶
۳۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۷ ۷,۴۴۹ ۰۰:۳۱:۲۷
۳۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۸ ۱۳,۴۲۹ ۰۰:۵۶:۵۸
۳۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۹ ۱۴,۱۰۴ ۰۰:۵۹:۵۱
۴۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۰ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۴۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۱ ۷,۰۲۴ ۰۰:۲۹:۳۸
۴۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۲ ۱۳,۱۱۹ ۰۰:۵۵:۳۹
۴۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۳ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۰
۴۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۴ ۸,۳۵۳ ۰۰:۳۵:۱۹
۴۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۵ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۴۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۶ ۷,۱۸۶ ۰۰:۳۰:۲۰
۴۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۷ ۷,۰۸۴ ۰۰:۲۹:۵۴
۴۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۴۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۰۱ ۰۰:۵۸:۳۳
۵۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۰ ۱۴,۲۰۶ ۰۱:۰۰:۱۷
۵۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۱ ۱۳,۶۹۳ ۰۰:۵۸:۰۵
۵۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۲ ۱۳,۸۲۸ ۰۰:۵۸:۴۰
۵۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۳ ۱۲,۶۸۰ ۰۰:۵۳:۴۶
۵۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۴ ۷,۰۵۱ ۰۰:۲۹:۴۵
۵۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۵ ۱۲,۹۱۰ ۰۰:۵۴:۴۵
۵۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۶ ۱۴,۷۸۶ ۰۱:۰۲:۴۵
۵۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۷ ۵,۵۰۵ ۰۰:۲۳:۰۹
۵۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۸ ۷,۲۱۳ ۰۰:۳۰:۲۷
۵۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۹ ۱۳,۲۴۷ ۰۰:۵۶:۱۱
۶۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۰ ۱۴,۴۰۱ ۰۱:۰۱:۰۷
۶۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۱ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۶۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۲ ۱۳,۷۶۰ ۰۰:۵۸:۲۳
۶۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۳ ۱۱,۰۴۷ ۰۰:۴۶:۴۸
۶۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۴ ۱۰,۷۲۳ ۰۰:۴۵:۲۵
۶۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۵ ۱۲,۳۹۷ ۰۰:۵۲:۳۴
۶۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۶ ۸,۶۷۷ ۰۰:۳۶:۴۲
۶۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۶۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۸ ۱۴,۴۱۵ ۰۱:۰۱:۱۰
۶۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۹ ۱۳,۳۲۸ ۰۰:۵۶:۳۲
۷۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۰ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۷۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۱ ۱۱,۱۶۸ ۰۰:۴۷:۱۹
۷۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۲ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۷۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۳ ۱۲,۸۱۵ ۰۰:۵۴:۲۱
۷۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۴ ۱۹,۱۶۰ ۰۱:۲۱:۲۵
۷۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۵ ۷,۷۹۳ ۰۰:۳۲:۵۵
۷۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۶ ۱۴,۴۷۶ ۰۱:۰۱:۲۶
۷۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۷ ۴,۸۷۷ ۰۰:۲۰:۲۹
۷۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۸ ۱۲,۵۳۸ ۰۰:۵۳:۱۰
۷۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۸۸ ۰۰:۵۴:۱۴
۸۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۰ ۱۲,۶۷۳ ۰۰:۵۳:۴۴
۸۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۱ ۱۲,۸۰۸ ۰۰:۵۴:۱۹
۸۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۲ ۱۲,۶۱۹ ۰۰:۵۳:۳۱
۸۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۳ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۸۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۴ ۱۴,۰۸۴ ۰۰:۵۹:۴۶
۸۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۵ ۱۲,۱۴۰ ۰۰:۵۱:۲۸
۸۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۶ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۸۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۷ ۱۲,۴۳۷ ۰۰:۵۲:۴۴
۸۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۸ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۸۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۹ ۱۱,۷۰۱ ۰۰:۴۹:۳۶
۹۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۰ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۹۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۱ ۱۳,۵۵۸ ۰۰:۵۷:۳۱
۹۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۹۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۳ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۹۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۴ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۹۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۵ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۹۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۶ ۷,۵۷۷ ۰۰:۳۲:۰۰
۹۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۷ ۱۳,۶۴۵ ۰۰:۵۷:۵۳
۹۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۸ ۱۲,۵۷۲ ۰۰:۵۳:۱۹
۹۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۹ ۱۲,۰۱۹ ۰۰:۵۰:۵۷
۱۰۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۰ ۱۱,۴۷۲ ۰۰:۴۸:۳۷
۱۰۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۱ ۱۱,۲۲۲ ۰۰:۴۷:۳۳
۱۰۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۱۰۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۳ ۱۳,۰۳۱ ۰۰:۵۵:۱۶
۱۰۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۴ ۱۱,۹۵۸ ۰۰:۵۰:۴۱
۱۰۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۵ ۱۳,۵۴۴ ۰۰:۵۷:۲۷
۱۰۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۶ ۱۱,۹۳۸ ۰۰:۵۰:۳۶
فایل مخصوص: tajzie-tarkib.ef2

 

پیشنهاد ما برای آموزش منطق:

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
منطق ۲ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء اول و دوم)

 

منطق ۱ – منظومه منطق
استاد : انصاری
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منظومه منطق – جلسه ۱ ۱۹,۱۸۷ ۰۱:۲۱:۳۲
۲ منظومه منطق – جلسه ۲ ۱۴,۷۲۵ ۰۱:۰۲:۳۰
۳ منظومه منطق – جلسه ۳ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۴ منظومه منطق – جلسه ۴ ۱۷,۲۶۳ ۰۱:۱۳:۲۰
۵ منظومه منطق – جلسه ۵ ۱۹,۸۳۵ ۰۱:۲۴:۱۸
۶ منظومه منطق – جلسه ۶ ۱۳,۴۰۹ ۰۰:۵۶:۵۳
۷ منظومه منطق – جلسه ۷ ۱۲,۹۱۶ ۰۰:۵۴:۴۷
۸ منظومه منطق – جلسه ۸ ۲۱,۲۳۹ ۰۱:۳۰:۱۷
۹ منظومه منطق – جلسه ۹ ۱۵,۵۶۲ ۰۱:۰۶:۰۴
۱۰ منظومه منطق – جلسه ۱۰ ۱۵,۹۸۷ ۰۱:۰۷:۵۳
۱۱ منظومه منطق – جلسه ۱۱ ۱۵,۵۰۱ ۰۱:۰۵:۴۹
۱۲ منظومه منطق – جلسه ۱۲ ۱۶,۸۶۵ ۰۱:۱۱:۳۸
۱۳ منظومه منطق – جلسه ۱۳ ۱۴,۷۴۵ ۰۱:۰۲:۳۵
۱۴ منظومه منطق – جلسه ۱۴ ۱۶,۰۶۲ ۰۱:۰۸:۱۲
۱۵ منظومه منطق – جلسه ۱۵ ۱۶,۰۸۹ ۰۱:۰۸:۱۹
۱۶ منظومه منطق – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۶۷ ۰۰:۴۶:۵۳
۱۷ منظومه منطق – جلسه ۱۷ ۱۴,۱۰۴ ۰۰:۵۹:۵۱
۱۸ منظومه منطق – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۳۲ ۰۰:۴۸:۵۲
۱۹ منظومه منطق – جلسه ۱۹ ۱۵,۴۱۴ ۰۱:۰۵:۲۶
۲۰ منظومه منطق – جلسه ۲۰ ۱۵,۴۸۱ ۰۱:۰۵:۴۳
۲۱ منظومه منطق – جلسه ۲۱ ۱۵,۱۳۷ ۰۱:۰۴:۱۵
۲۲ منظومه منطق – جلسه ۲۲ ۱۹,۴۶۴ ۰۱:۲۲:۴۳
۲۳ منظومه منطق – جلسه ۲۳ ۱۵,۶۰۳ ۰۱:۰۶:۱۴
۲۴ منظومه منطق – جلسه ۲۴ ۹,۲۱۷ ۰۰:۳۹:۰۰
۲۵ منظومه منطق – جلسه ۲۵ ۱۴,۳۶۱ ۰۱:۰۰:۵۶
۲۶ منظومه منطق – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۶۷ ۰۰:۵۱:۳۵
۲۷ منظومه منطق – جلسه ۲۷ ۹,۴۸۷ ۰۰:۴۰:۰۹
۲۸ منظومه منطق – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۴۷ ۰۱:۱۲:۲۴
۲۹ منظومه منطق – جلسه ۲۹ ۱۱,۰۶۰ ۰۰:۴۶:۵۲
۳۰ منظومه منطق – جلسه ۳۰ ۱۷,۱۵۵ ۰۱:۱۲:۵۲
۳۱ منظومه منطق – جلسه ۳۱ ۱۴,۱۷۲ ۰۱:۰۰:۰۸
۳۲ منظومه منطق – جلسه ۳۲ ۱۲,۳۹۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۳۳ منظومه منطق – جلسه ۳۳ ۲۱,۲۰۵ ۰۱:۳۰:۰۹
۳۴ منظومه منطق – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۳۵ منظومه منطق – جلسه ۳۵ ۱۴,۴۱۵ ۰۱:۰۱:۱۰
۳۶ منظومه منطق – جلسه ۳۶ ۱۲,۸۷۶ ۰۰:۵۴:۳۶
۳۷ منظومه منطق – جلسه ۳۷ ۹,۶۸۳ ۰۰:۴۰:۵۹
۳۸ منظومه منطق – جلسه ۳۸ ۹,۰۷۵ ۰۰:۳۸:۲۳
۳۹ منظومه منطق – جلسه ۳۹ ۱۶,۵۴۸ ۰۱:۱۰:۱۶
۴۰ منظومه منطق – جلسه ۴۰ ۱۹,۲۳۴ ۰۱:۲۱:۴۴
۴۱ منظومه منطق – جلسه ۴۱ ۱۹,۶۱۹ ۰۱:۲۳:۲۳
۴۲ منظومه منطق – جلسه ۴۲ ۱۳,۰۷۸ ۰۰:۵۵:۲۸
۴۳ منظومه منطق – جلسه ۴۳ ۱۵,۹۵۴ ۰۱:۰۷:۴۴
۴۴ منظومه منطق – جلسه ۴۴ ۲۱,۰۷۷ ۰۱:۲۹:۳۶
۴۵ منظومه منطق – جلسه ۴۵ ۱۲,۳۱۵ ۰۰:۵۲:۱۳
۴۶ منظومه منطق – جلسه ۴۶ ۱۶,۰۶۲ ۰۱:۰۸:۱۲
۴۷ منظومه منطق – جلسه ۴۷ ۱۶,۴۸۰ ۰۱:۰۹:۵۹
۴۸ منظومه منطق – جلسه ۴۸ ۱۷,۵۵۳ ۰۱:۱۴:۳۴
۴۹ منظومه منطق – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۵ ۰۱:۰۲:۱۹
۵۰ منظومه منطق – جلسه ۵۰ ۱۵,۴۴۱ ۰۱:۰۵:۳۳
۵۱ منظومه منطق – جلسه ۵۱ ۱۳,۱۷۹ ۰۰:۵۵:۵۴
۵۲ منظومه منطق – جلسه ۵۲ ۲۱,۵۰۲ ۰۱:۳۱:۲۵
۵۳ منظومه منطق – جلسه ۵۳ ۲۱,۳۵۴ ۰۱:۳۰:۴۷
۵۴ منظومه منطق – جلسه ۵۴ ۱۳,۴۳۶ ۰۰:۵۷:۰۰
۵۵ منظومه منطق – جلسه ۵۵ ۱۲,۵۵۸ ۰۰:۵۳:۱۵
۵۶ منظومه منطق – جلسه ۵۶ ۱۱,۲۰۸ ۰۰:۴۷:۳۰
۵۷ منظومه منطق – جلسه ۵۷ ۱۶,۲۱۷ ۰۱:۰۸:۵۲
۵۸ منظومه منطق – جلسه ۵۸ ۱۴,۹۴۸ ۰۱:۰۳:۲۷
۵۹ منظومه منطق – جلسه ۵۹ ۱۸,۱۷۴ ۰۱:۱۷:۱۳
۶۰ منظومه منطق – جلسه ۶۰ ۱۸,۷۶۲ ۰۱:۱۹:۴۳
۶۱ منظومه منطق – جلسه ۶۱ ۱۲,۵۹۲ ۰۰:۵۳:۲۴
۶۲ منظومه منطق – جلسه ۶۲ ۱۶,۸۶۵ ۰۱:۱۱:۳۸
۶۳ منظومه منطق – جلسه ۶۳ ۱۳,۴۱۶ ۰۰:۵۶:۵۵
۶۴ منظومه منطق – جلسه ۶۴ ۱۹,۲۲۷ ۰۱:۲۱:۴۲
۶۵ منظومه منطق – جلسه ۶۵ ۱۷,۶۰۱ ۰۱:۱۴:۴۶
۶۶ منظومه منطق – جلسه ۶۶ ۱۶,۹۴۶ ۰۱:۱۱:۵۸
۶۷ منظومه منطق – جلسه ۶۷ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۶۸ منظومه منطق – جلسه ۶۸ ۱۴,۹۵۵ ۰۱:۰۳:۲۹
۶۹ منظومه منطق – جلسه ۶۹ ۱۷,۰۹۴ ۰۱:۱۲:۳۶
۷۰ منظومه منطق – جلسه ۷۰ ۱۵,۲۳۸ ۰۱:۰۴:۴۱
۷۱ منظومه منطق – جلسه ۷۱ ۱۵,۷۶۵ ۰۱:۰۶:۵۶
۷۲ منظومه منطق – جلسه ۷۲ ۱۷,۷۶۹ ۰۱:۱۵:۲۹
۷۳ منظومه منطق – جلسه ۷۳ ۱۵,۷۵۸ ۰۱:۰۶:۵۴
۷۴ منظومه منطق – جلسه ۷۴ ۱۶,۰۰۸ ۰۱:۰۷:۵۸
فایل مخصوص: manzume-mantegh.ef2

 

منطق ۱ – منطق کبری
استاد : آدینه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق کبری – جلسه ۱ ۱۲,۳۸۳ ۰۰:۵۲:۳۰
۲ منطق کبری – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۰ ۰۰:۴۹:۱۰
۳ منطق کبری – جلسه ۳ ۱۴,۰۳۰ ۰۰:۵۹:۳۲
۴ منطق کبری – جلسه ۴ ۱۲,۵۵۸ ۰۰:۵۳:۱۵
۵ منطق کبری – جلسه ۵ ۱۳,۹۱۵ ۰۰:۵۹:۰۲
۶ منطق کبری – جلسه ۶ ۱۴,۴۴۸ ۰۱:۰۱:۱۹
۷ منطق کبری – جلسه ۷ ۱۲,۷۴۱ ۰۰:۵۴:۰۲
۸ منطق کبری – جلسه ۸ ۹,۸۲۵ ۰۰:۴۱:۳۵
۹ منطق کبری – جلسه ۹ ۱۱,۲۲۷ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۰ منطق کبری – جلسه ۱۰ ۱۲,۴۲۸ ۰۰:۵۲:۴۲
۱۱ منطق کبری – جلسه ۱۱ ۱۳,۷۷۲ ۰۰:۵۸:۲۶
۱۲ منطق کبری – جلسه ۱۲ ۱۲,۵۰۳ ۰۰:۵۳:۰۱
۱۳ منطق کبری – جلسه ۱۳ ۱۲,۴۰۸ ۰۰:۵۲:۳۷
۱۴ منطق کبری – جلسه ۱۴ ۱۲,۴۳۵ ۰۰:۵۲:۴۴
۱۵ منطق کبری – جلسه ۱۵ ۱۲,۲۴۸ ۰۰:۵۱:۵۶
۱۶ منطق کبری – جلسه ۱۶ ۱۲,۹۰۳ ۰۰:۵۴:۴۳
۱۷ منطق کبری – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۴۴ ۰۰:۵۰:۳۸
۱۸ منطق کبری – جلسه ۱۸ ۱۰,۶۹۵ ۰۰:۴۵:۱۸
۱۹ منطق کبری – جلسه ۱۹ ۱۲,۴۶۴ ۰۰:۵۲:۵۱
۲۰ منطق کبری – جلسه ۲۰ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۲۱ منطق کبری – جلسه ۲۱ ۱۳,۳۲۸ ۰۰:۵۶:۳۲
۲۲ منطق کبری – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۰۱ ۰۰:۴۴:۵۴
۲۳ منطق کبری – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۰۱ ۰۰:۴۹:۳۶
۲۴ منطق کبری – جلسه ۲۴ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۲۵ منطق کبری – جلسه ۲۵ ۱۱,۲۷۶ ۰۰:۴۷:۴۷
۲۶ منطق کبری – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۴۰ ۰۰:۵۱:۲۸
۲۷ منطق کبری – جلسه ۲۷ ۱۱,۸۲۳ ۰۰:۵۰:۰۷
۲۸ منطق کبری – جلسه ۲۸ ۱۲,۳۴۹ ۰۰:۵۲:۲۲
۲۹ منطق کبری – جلسه ۲۹ ۱۲,۸۶۲ ۰۰:۵۴:۳۳
۳۰ منطق کبری – جلسه ۳۰ ۱۰,۸۵۷ ۰۰:۴۶:۰۰
فایل مخصوص: mantegh-kobra.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : وحید
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق مظفر – جلسه ۱ ۱۹,۷۸۱ ۰۱:۲۴:۰۴
۲ منطق مظفر – جلسه ۲ ۲۱,۶۴۴ ۰۱:۳۲:۰۱
۳ منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۸,۰۰۶ ۰۱:۱۶:۳۰
۴ منطق مظفر – جلسه ۴ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۵ منطق مظفر – جلسه ۵ ۲۱,۶۳۷ ۰۱:۳۱:۵۹
۶ منطق مظفر – جلسه ۶ ۲۲,۲۰۴ ۰۱:۳۴:۲۴
۷ منطق مظفر – جلسه ۷ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۸ منطق مظفر – جلسه ۸ ۲۲,۳۱۲ ۰۱:۳۴:۵۲
۹ منطق مظفر – جلسه ۹ ۲۱,۳۲۰ ۰۱:۳۰:۳۸
۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۱۰,۰۶۱ ۰۰:۴۲:۳۶
۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۷,۳۷۴ ۰۰:۳۱:۰۸
۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۲۱,۳۷۴ ۰۱:۳۰:۵۲
۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۶,۳۹۲ ۰۱:۰۹:۳۷
۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۲۱,۹۰۷ ۰۱:۳۳:۰۸
۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۲۱,۵۴۹ ۰۱:۳۱:۳۷
۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۲۱,۸۴۰ ۰۱:۳۲:۵۱
۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۲۲,۲۳۱ ۰۱:۳۴:۳۱
۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۲۱,۷۶۵ ۰۱:۳۲:۳۲
۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۲۱,۶۷۱ ۰۱:۳۲:۰۸
۲۰ منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۲۱,۷۳۸ ۰۱:۳۲:۲۵
۲۱ منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۲۱,۱۱۱ ۰۱:۲۹:۴۴
۲۲ منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۲۱,۹۵۴ ۰۱:۳۳:۲۰
۲۳ منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۲۱,۶۵۱ ۰۱:۳۲:۰۳
۲۴ منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۲۲,۰۹۶ ۰۱:۳۳:۵۷
۲۵ منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۲۱,۱۲۴ ۰۱:۲۹:۴۸
۲۶ منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۱۹,۳۷۶ ۰۱:۲۲:۲۰
۲۷ منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۲۸ منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۲۱,۸۶۷ ۰۱:۳۲:۵۸
۲۹ منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۲۱,۳۰۶ ۰۱:۳۰:۳۵
۳۰ منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۵,۰۲۹ ۰۱:۰۳:۴۸
۳۱ منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۳۲ منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۱۴,۶۳۱ ۰۱:۰۲:۰۶
۳۳ منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۳۴ منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۴,۶۲۴ ۰۱:۰۲:۰۴
۳۵ منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۱۴,۳۷۴ ۰۱:۰۱:۰۰
۳۶ منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۱۴,۸۹۴ ۰۱:۰۳:۱۳
۳۷ منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۴,۵۴۳ ۰۱:۰۱:۴۳
۳۸ منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۱۴,۵۰۹ ۰۱:۰۱:۳۵
۳۹ منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۴,۳۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸
۴۰ منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۱۴,۴۰۱ ۰۱:۰۱:۰۷
۴۱ منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۴۲ منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۵,۰۹۰ ۰۱:۰۴:۰۳
۴۳ منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۴,۲۵۹ ۰۱:۰۰:۳۱
۴۴ منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۱۴,۷۹۳ ۰۱:۰۲:۴۷
۴۵ منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۴,۵۰۹ ۰۱:۰۱:۳۵
۴۶ منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۴,۴۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
۴۷ منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۱۴,۴۳۵ ۰۱:۰۱:۱۶
۴۸ منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۴,۷۱۲ ۰۱:۰۲:۲۶
۴۹ منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۴,۵۵۰ ۰۱:۰۱:۴۵
۵۰ منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۵۱ منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۲۲,۳۱۹ ۰۱:۳۴:۵۴
۵۲ منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۱۴,۲۱۹ ۰۱:۰۰:۲۰
۵۳ منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۱۴,۰۷۷ ۰۰:۵۹:۴۴
۵۴ منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۴,۰۱۶ ۰۰:۵۹:۲۸
۵۵ منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۴,۲۹۳ ۰۱:۰۰:۳۹
۵۶ منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۴,۰۱۶ ۰۰:۵۹:۲۸
۵۷ منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۵۸ منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۵۹ منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۴,۳۹۴ ۰۱:۰۱:۰۵
۶۰ منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۴,۲۷۳ ۰۱:۰۰:۳۴
۶۱ منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۱۴,۱۲۴ ۰۰:۵۹:۵۶
۶۲ منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۱۴,۱۹۲ ۰۱:۰۰:۱۳
۶۳ منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-v.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : محمدی خراسانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق مظفر – جلسه ۱ ۹,۹۸۸ ۰۰:۵۶:۲۳
۲ منطق مظفر – جلسه ۲ ۹,۹۵۹ ۰۰:۵۶:۱۳
۳ منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۰,۳۵۹ ۰۰:۵۸:۲۹
۴ منطق مظفر – جلسه ۴ ۹,۹۵۶ ۰۰:۵۶:۱۲
۵ منطق مظفر – جلسه ۵ ۱۰,۰۳۴ ۰۰:۵۶:۳۹
۶ منطق مظفر – جلسه ۶ ۱۰,۵۷۱ ۰۰:۵۹:۴۲
۷ منطق مظفر – جلسه ۷ ۹,۷۸۸ ۰۰:۵۵:۱۴
۸ منطق مظفر – جلسه ۸ ۹,۹۱۲ ۰۰:۵۵:۵۷
۹ منطق مظفر – جلسه ۹ ۱۰,۲۱۸ ۰۰:۵۷:۴۱
۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۹,۷۴۲ ۰۰:۵۴:۵۹
۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۹,۶۰۶ ۰۰:۵۴:۱۲
۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۷,۲۱۵ ۰۰:۴۰:۳۶
۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۰,۲۴۶ ۰۰:۵۷:۵۱
۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۱۰,۵۴۸ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۹,۸۵۰ ۰۰:۵۵:۳۶
۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۱۰,۵۰۱ ۰۰:۵۹:۱۸
۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۹,۸۵۴ ۰۰:۵۵:۳۷
۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۱۰,۰۵۵ ۰۰:۵۶:۴۶
۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۱۰,۱۹۰ ۰۰:۵۷:۳۲
۲۰ منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۹,۰۱۶ ۰۰:۵۰:۵۱
۲۱ منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۹,۴۵۹ ۰۰:۵۳:۲۲
۲۲ منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۸,۶۰۵ ۰۰:۴۸:۳۱
۲۳ منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۱۰,۵۵۳ ۰۰:۵۹:۳۶
۲۴ منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۱۰,۰۳۰ ۰۰:۵۶:۳۷
۲۵ منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۱۰,۳۷۱ ۰۰:۵۸:۳۳
۲۶ منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۹,۵۵۴ ۰۰:۵۳:۵۵
۲۷ منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۹,۹۳۵ ۰۰:۵۶:۰۵
۲۸ منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۱۰,۲۰۸ ۰۰:۵۷:۳۸
۲۹ منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۱۰,۳۴۴ ۰۰:۵۸:۲۴
۳۰ منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۰,۱۴۹ ۰۰:۵۷:۱۸
۳۱ منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۵۷:۵۵
۳۲ منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۹,۰۶۰ ۰۰:۵۱:۰۶
۳۳ منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۰,۳۲۵ ۰۰:۵۸:۱۸
۳۴ منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۰,۵۴۲ ۰۰:۵۹:۳۲
۳۵ منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۵,۰۳۷ ۰۰:۲۸:۱۳
۳۶ منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۹,۲۳۸ ۰۰:۵۲:۰۷
۳۷ منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۰,۳۸۳ ۰۰:۵۸:۳۸
۳۸ منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۹,۶۱۹ ۰۰:۵۴:۱۷
۳۹ منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۱,۲۹۹ ۰۱:۰۳:۵۰
۴۰ منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۸,۴۶۲ ۰۰:۴۷:۴۲
۴۱ منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۰,۳۰۳ ۰۰:۵۸:۱۱
۴۲ منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۰,۳۵۳ ۰۰:۵۸:۲۷
۴۳ منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۵۹:۳۶
۴۴ منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۹,۵۵۶ ۰۰:۵۳:۵۵
۴۵ منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۲۸ ۰۰:۵۷:۱۱
۴۶ منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۰,۲۱۰ ۰۰:۵۷:۳۹
۴۷ منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۹,۹۰۶ ۰۰:۵۵:۵۵
۴۸ منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۰,۴۶۷ ۰۰:۵۹:۰۶
۴۹ منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۰,۰۳۲ ۰۰:۵۶:۳۸
۵۰ منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۹,۴۱۵ ۰۰:۵۳:۰۷
۵۱ منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۱۰,۱۹۸ ۰۰:۵۷:۳۴
۵۲ منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۹,۵۸۷ ۰۰:۵۴:۰۶
۵۳ منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۹,۹۶۷ ۰۰:۵۶:۱۶
۵۴ منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۰,۵۵۵ ۰۰:۵۹:۳۷
۵۵ منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۰,۵۰۵ ۰۰:۵۹:۱۹
۵۶ منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۰,۲۰۲ ۰۰:۵۷:۳۶
۵۷ منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۰,۵۶۵ ۰۰:۵۹:۴۰
۵۸ منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۷,۲۲۷ ۰۰:۴۰:۴۰
۵۹ منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۷۵ ۰۰:۵۷:۲۷
۶۰ منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۰,۵۴۱ ۰۰:۵۹:۳۲
۶۱ منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۹,۸۴۶ ۰۰:۵۵:۳۴
۶۲ منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۹,۸۷۰ ۰۰:۵۵:۴۳
۶۳ منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۹,۹۲۸ ۰۰:۵۶:۰۲
۶۴ منطق مظفر – جلسه ۶۴ ۹,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۲۹
۶۵ منطق مظفر – جلسه ۶۵ ۹,۳۵۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۶۶ منطق مظفر – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۵۷ ۰۰:۵۶:۴۷
۶۷ منطق مظفر – جلسه ۶۷ ۱۰,۵۲۳ ۰۰:۵۹:۲۶
۶۸ منطق مظفر – جلسه ۶۸ ۱۰,۰۹۲ ۰۰:۵۶:۵۸
۶۹ منطق مظفر – جلسه ۶۹ ۸,۹۲۸ ۰۰:۵۰:۲۱
۷۰ منطق مظفر – جلسه ۷۰ ۸,۵۵۹ ۰۰:۴۸:۱۵
۷۱ منطق مظفر – جلسه ۷۱ ۸,۰۹۷ ۰۰:۴۵:۳۷
۷۲ منطق مظفر – جلسه ۷۲ ۱۰,۳۵۸ ۰۰:۵۸:۲۹
۷۳ منطق مظفر – جلسه ۷۳ ۱۰,۲۷۱ ۰۰:۵۷:۵۹
۷۴ منطق مظفر – جلسه ۷۴ ۱۰,۱۰۱ ۰۰:۵۷:۰۱
۷۵ منطق مظفر – جلسه ۷۵ ۹,۸۸۸ ۰۰:۵۵:۴۹
۷۶ منطق مظفر – جلسه ۷۶ ۱۰,۴۸۹ ۰۰:۵۹:۱۴
۷۷ منطق مظفر – جلسه ۷۷ ۹,۶۰۸ ۰۰:۵۴:۱۳
۷۸ منطق مظفر – جلسه ۷۸ ۹,۷۰۳ ۰۰:۵۴:۴۵
۷۹ منطق مظفر – جلسه ۷۹ ۸,۸۵۲ ۰۰:۴۹:۵۵
۸۰ منطق مظفر – جلسه ۸۰ ۹,۵۱۱ ۰۰:۵۳:۴۰
۸۱ منطق مظفر – جلسه ۸۱ ۷,۸۳۶ ۰۰:۴۴:۰۸
۸۲ منطق مظفر – جلسه ۸۲ ۱۰,۱۷۹ ۰۰:۵۷:۲۸
۸۳ منطق مظفر – جلسه ۸۳ ۷,۹۶۸ ۰۰:۴۴:۵۳
۸۴ منطق مظفر – جلسه ۸۴ ۹,۲۳۱ ۰۰:۵۲:۰۵
۸۵ منطق مظفر – جلسه ۸۵ ۱۰,۲۴۶ ۰۰:۵۷:۵۱
۸۶ منطق مظفر – جلسه ۸۶ ۱۰,۵۱۸ ۰۰:۵۹:۲۴
۸۷ منطق مظفر – جلسه ۸۷ ۱۰,۱۵۶ ۰۰:۵۷:۲۰
۸۸ منطق مظفر – جلسه ۸۸ ۹,۰۳۹ ۰۰:۵۰:۵۹
۸۹ منطق مظفر – جلسه ۸۹ ۹,۷۹۴ ۰۰:۵۵:۱۶
۹۰ منطق مظفر – جلسه ۹۰ ۱۰,۳۰۶ ۰۰:۵۸:۱۱
۹۱ منطق مظفر – جلسه ۹۱ ۸,۳۶۱ ۰۰:۴۷:۰۷
۹۲ منطق مظفر – جلسه ۹۲ ۸,۶۸۹ ۰۰:۴۸:۵۹
۹۳ منطق مظفر – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۵۷ ۰۰:۵۹:۰۳
۹۴ منطق مظفر – جلسه ۹۴ ۹,۵۲۸ ۰۰:۵۳:۴۶
۹۵ منطق مظفر – جلسه ۹۵ ۱۰,۶۰۳ ۰۰:۵۹:۵۳
۹۶ منطق مظفر – جلسه ۹۶ ۱۰,۵۳۶ ۰۰:۵۹:۳۰
۹۷ منطق مظفر – جلسه ۹۷ ۹,۹۳۳ ۰۰:۵۶:۰۴
۹۸ منطق مظفر – جلسه ۹۸ ۸,۹۹۷ ۰۰:۵۰:۴۵
۹۹ منطق مظفر – جلسه ۹۹ ۱۰,۰۷۶ ۰۰:۵۶:۵۳
۱۰۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰۰ ۹,۴۸۵ ۰۰:۵۳:۳۱
۱۰۱ منطق مظفر – جلسه ۱۰۱ ۹,۴۲۸ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۰۲ منطق مظفر – جلسه ۱۰۲ ۹,۷۳۴ ۰۰:۵۴:۵۶
۱۰۳ منطق مظفر – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۵۷:۲۲
۱۰۴ منطق مظفر – جلسه ۱۰۴ ۷,۲۰۴ ۰۰:۴۰:۳۲
۱۰۵ منطق مظفر – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۰۱۹ ۰۰:۵۶:۳۳
۱۰۶ منطق مظفر – جلسه ۱۰۶ ۹,۹۷۶ ۰۰:۵۶:۱۹
۱۰۷ منطق مظفر – جلسه ۱۰۷ ۹,۵۸۶ ۰۰:۵۴:۰۶
۱۰۸ منطق مظفر – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۶۲ ۰۰:۵۷:۵۶
۱۰۹ منطق مظفر – جلسه ۱۰۹ ۹,۵۲۵ ۰۰:۵۳:۴۵
۱۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۳۹۲ ۰۰:۵۸:۴۱
۱۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۰۱۲ ۰۰:۵۶:۳۱
۱۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۱۲ ۹,۹۱۰ ۰۰:۵۵:۵۶
۱۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۱۳ ۹,۳۱۴ ۰۰:۵۲:۳۳
۱۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۱۴ ۸,۹۹۳ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۱۵ ۹,۴۰۴ ۰۰:۵۳:۰۳
۱۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۴۰۹ ۰۰:۵۸:۴۶
۱۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۴۰۰ ۰۰:۵۸:۴۳
۱۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۱۸ ۸,۸۶۲ ۰۰:۴۹:۵۹
۱۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۶۳۳ ۰۱:۰۰:۰۳
۱۲۰ منطق مظفر – جلسه ۱۲۰ ۹,۱۹۴ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۲۱ منطق مظفر – جلسه ۱۲۱ ۹,۸۱۹ ۰۰:۵۵:۲۵
۱۲۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲۲ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۵۷:۵۵
۱۲۳ منطق مظفر – جلسه ۱۲۳ ۱۰,۶۸۰ ۰۱:۰۰:۱۹
۱۲۴ منطق مظفر – جلسه ۱۲۴ ۱۰,۰۰۹ ۰۰:۵۶:۳۰
۱۲۵ منطق مظفر – جلسه ۱۲۵ ۹,۹۹۶ ۰۰:۵۶:۲۶
۱۲۶ منطق مظفر – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۵۷۶ ۰۰:۵۹:۴۳
۱۲۷ منطق مظفر – جلسه ۱۲۷ ۷,۸۲۶ ۰۰:۴۴:۰۵
۱۲۸ منطق مظفر – جلسه ۱۲۸ ۹,۹۱۸ ۰۰:۵۵:۵۹
۱۲۹ منطق مظفر – جلسه ۱۲۹ ۱۰,۱۶۵ ۰۰:۵۷:۲۳
۱۳۰ منطق مظفر – جلسه ۱۳۰ ۹,۲۶۳ ۰۰:۵۲:۱۶
۱۳۱ منطق مظفر – جلسه ۱۳۱ ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۱۶
۱۳۲ منطق مظفر – جلسه ۱۳۲ ۹,۶۶۶ ۰۰:۵۴:۳۳
۱۳۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳۳ ۷,۵۵۰ ۰۰:۴۲:۳۱
۱۳۴ منطق مظفر – جلسه ۱۳۴ ۹,۳۰۸ ۰۰:۵۲:۳۱
۱۳۵ منطق مظفر – جلسه ۱۳۵ ۹,۷۰۰ ۰۰:۵۴:۴۵
۱۳۶ منطق مظفر – جلسه ۱۳۶ ۶,۳۹۶ ۰۰:۳۵:۵۷
۱۳۷ منطق مظفر – جلسه ۱۳۷ ۶,۲۶۶ ۰۰:۳۵:۱۲
۱۳۸ منطق مظفر – جلسه ۱۳۸ ۷,۶۹۰ ۰۰:۴۳:۱۸
۱۳۹ منطق مظفر – جلسه ۱۳۹ ۱۰,۵۹۱ ۰۰:۵۹:۴۹
۱۴۰ منطق مظفر – جلسه ۱۴۰ ۶,۹۱۵ ۰۰:۳۸:۵۴
۱۴۱ منطق مظفر – جلسه ۱۴۱ ۱۰,۶۴۵ ۰۱:۰۰:۰۷
۱۴۲ منطق مظفر – جلسه ۱۴۲ ۹,۱۹۵ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۴۳ منطق مظفر – جلسه ۱۴۳ ۸,۲۲۴ ۰۰:۴۶:۲۱
۱۴۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴۴ ۸,۲۴۹ ۰۰:۴۶:۲۹
۱۴۵ منطق مظفر – جلسه ۱۴۵ ۸,۷۵۸ ۰۰:۴۹:۲۳
۱۴۶ منطق مظفر – جلسه ۱۴۶ ۸,۰۴۲ ۰۰:۴۵:۱۹
۱۴۷ منطق مظفر – جلسه ۱۴۷ ۹,۵۴۴ ۰۰:۵۳:۵۱
۱۴۸ منطق مظفر – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۱۰۵ ۰۰:۵۷:۰۳
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-kh.ef2

 

منطق ۳ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء سوم)

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: “سایت شهید آوینی”

 

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

یکی از بهترین آموزش‌های منطق، (کتاب علامه مظفر) و پیشنهاد اکید ما برای آموزش منطق:
دانلود جلسات در ادامه‌ی مطلب:
ادامه‌ی مطلب