← فلسفه‌ی غرب:

دانلود جلسات صوتی آموزش فلسفه غرب توسط اساتید برجسته

تاریخ فلسفه غرب – استاد زنجیرزن حسینی

موضوعات: مروری بر تاریخ فلسفه غرب، خلاصه‌ای از نظرات فیلسوفان یونان باستان مثل تالس ملطی، تالس ملطی، آناکسیماندر ملطی، آناکسیمنس، فیثاغورس، زنوفانس، زنون ایلیایی، دموکریتوس، سقراط، زنوفون، افلاطون،دیوجانوس (دیوژن)،ارسطو، اپیکور،هراکلیتوس،

فیلسوفان قرون وسط:  سنت آگوستین، توماس آکویناس

و فیلسوفان دوران نوزایی و عصر خرد: از جمله دکارت، اسپینوزا، و گوتفرید لایبنیتز

عصر نوین: فرانسیس بیکن، هابس، دکارت، اسپینوزا و گوتفرید لایبنیتز، لومونوسف، دیدرو و ولتر

و فلاسفه معاصر و رمانتیک(پیروان اسپینزا):کانت،  فیشته، شلینگ، هگل و فویرباخ

البته تاکید این جلسات صرفا بر تاریخ فلسفه است نه تحلیل آن.

ادامه‌ی مطلب

تاریخ فلسفه غرب-استاد خسروپناه

نمایش عناوین و دانلود: