← حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی:

مجموعه سخنرانی های حجه الاسلام آقاتهرانی

فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   امتحان الهی
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   شناخت امام حسین
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   حدیث ثقلین ، غدیر و ولایت
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   رمضان
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   مراقبات و مستحبات
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   راه رسيدن به رحمت خدا
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   مرگ و عالم برزخ
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   نگاه به دنیا
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   داستانهای کوتاه
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   سیر و سلوک
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   دین
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   اخلاق اسلامی
عنوان زمان
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(محاسبه اعمال) ۳۱:۵۵
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(سبقت در نیکی) ۳۱:۰۲
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(گذشت از دارائی) ۵۲:۵۵
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(خوبی کردن) ۳۸:۵۸
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(پرهیز از گناه) ۵۸:۴۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(کبر و غرور) ۵۱:۵۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(یادگیری از بزرگان) ۵۷:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ارتباط با خدا) ۰۱:۰۰:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(اخلاص در اعمال) ۰۱:۱۰:۰۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(اخلاص در دین) ۴۵:۱۷
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(فطرت پاک خدائی) ۵۴:۱۷
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(درمان ضعف اراده) ۰۱:۰۰:۰۷
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(بلا و مصیبت) ۴۳:۱۶
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(آزادگی) ۵۸:۳۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(آسیب شناسی غدیر) ۴۹:۳۵
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(اثر عدم خودشناسی) ۰۱:۰۰:۳۲
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(روایت یار امام صادق) ۵۱:۲۵
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(اخلاق و دیانت) ۰۱:۰۰:۲۷
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(دلسوزی و صبر) ۴۳:۰۵
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(استاد معنوی) ۵۳:۵۲
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(خضوع در گفتار) ۰۱:۰۷:۵۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(عالم برزخ) ۴۰:۴۲
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(محبوبیت مردمی) ۰۱:۰۸:۱۸
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(بحث کاربردی اخلاق) ۰۱:۰۱:۱۸
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(تاثیر اخلاق در روابط) ۵۴:۵۰
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ادب در سیره اهل بیت(ع)) ۵۰:۴۹
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(تربیت و اخلاق) ۴۷:۳۶
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(خواستن توانستن است) ۰۱:۰۱:۱۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(تعامل صحیح در زندگی) ۴۶:۱۶
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(اخلاق در اسلام) ۲۳:۳۷
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(مراعات احترام در دین) ۳۵:۵۰
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ادب اسلامی) ۴۷:۳۸
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   بصیرت
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   باطن انسانی و هوای نفس
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   زن
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   امامت
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   انسان
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   شفاعت و توسل
عنوان زمان
شفاعت ائمه در قیامت ۲۵:۲۳
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   ایمان
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   خداوند
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   نهج البلاغه
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   صبر
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   درس اخلاق
عنوان زمان
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / خودسازی ۰۰:۵۲:۱۷
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / امام زمان علیه السلام ۰۰:۵۹:۴۸
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / مردانگی ۱ ۰۰:۴۲:۵۸
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / مردانگی ۲ ۰۰:۵۰:۳۵
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / حریّت و آزادگی ۱ ۰۰:۵۳:۲۳
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / چگونه می شود با خدا ارتباط برقرار کرد؟ ۰۱:۰۰:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / حریّت و آزادگی ۲ ۰۰:۵۷:۱۰
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / حریّت و آزادگی ۳ ۰۰:۵۸:۳۴
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / دو بار به دنیا بیائید! (ولادت و مرگ اختیاری) ۰۰:۴۶:۵۸
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / هیچ اختلافی میان روش پیامبر و ائمه اطهار نیست ۰۰:۴۴:۴۳
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / رجس و شکّ ۰۱:۰۰:۰۴
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / پیرامون حضرت معصومه سلام اللّه علیها ۰۰:۴۳:۱۶
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / راضی نبودن به غضب خدا، نشانه یقین ۱ ۰۰:۵۸:۱۸
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / راضی نبودن به غضب خدا، نشانه یقین ۲ ۰۰:۵۰:۵۵
حجت الاسلام دکتر آقاتهرانی / پیرامون حضرت امام خمینی رحمه اللّه علیه ۰۱:۰۴:۵۹
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   معارف امام رضا علیه السلام
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   عبودیت
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   اخلاص
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   دین و دنیا
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   توحید
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   گناه
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   فضائل امام حسین علیه السلام
عنوان زمان
دکتر آقاتهرانی / نفس انسانی ۱ ۰۰:۲۹:۴۷
دکتر آقاتهرانی / نفس انسانی ۲ ۰۰:۲۳:۲۹
دکتر آقاتهرانی / امر به معروف و نهی از منکر ۱ ۰۰:۳۱:۲۴
دکتر آقاتهرانی / امر به معروف و نهی از منکر ۲ ۰۰:۲۳:۰۶
دکتر آقاتهرانی / عبودیت و بندگی ۰۰:۳۳:۲۴
دکتر آقاتهرانی / روضه اربعین امام حسین علیه السلام ۰۰:۰۸:۴۸
دکتر آقاتهرانی / وفای به عهد ۱ ۰۰:۳۳:۲۴
دکتر آقاتهرانی / وفای به عهد ۲ ۰۰:۳۲:۴۴
دکتر آقاتهرانی / عزّت و ذلّت ۱ ۰۰:۳۲:۱۱
دکتر آقاتهرانی / عزّت و ذلّت ۲ ۰۰:۱۶:۲۷
دکتر آقاتهرانی / تعلقات به دنیا و دنیا زدگی ۱ ۰۰:۳۱:۳۶
دکتر آقاتهرانی / تعلقات به دنیا و دنیا زدگی ۲ ۰۰:۳۲:۲۱
دکتر آقاتهرانی / خشوع در نماز ۱ ۰۰:۳۱:۲۲
دکتر آقاتهرانی / خشوع در نماز ۲ ۰۰:۱۸:۰۷
دکتر آقاتهرانی / پیرامون رسالت پیامبر اکرم صلوات اللّه علیه و آله ۱ ۰۰:۳۰:۵۱
دکتر آقاتهرانی / پیرامون رسالت پیامبر اکرم صلوات اللّه علیه و آله ۲ ۰۰:۳۲:۳۱
دکتر آقاتهرانی / پیرامون امام رضا علیه السلام ۱ ۰۰:۳۱:۰۰
دکتر آقاتهرانی / پیرامون امام رضا علیه السلام ۲ ۰۰:۲۹:۰۷
دکتر آقاتهرانی / جمع بندی بحث اوصاف امام حسین علیه السلام ۰۰:۴۸:۳۵
دکتر آقاتهرانی / روضه امام حسین علیه السلام ۰۰:۰۳:۱۶
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   فضائل امیر المومنین علیه السلام
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   عاقبت به خیری
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   امام خمینی (ره)
عنوان زمان
بررسی شخصیت امام خمینی (ره) ۱:۰۴:۵۹
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   نتیجه عمل
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   کمال و هدف خلقت
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   ولایت و امامت
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام مرتضي آقا تهرانی با موضوع   موضوعات متفرقه
عنوان زمان
آیا محبت ذاتی است؟ ۵۳:۲۲
محبت اختیاری یا اجباری (قسمت دوم) ۱۰:۳۵
حالات سیر و سلوک الهی ۳۱:۴۱
پرهیز از گناهان و طی نمودن راه سیر و سلوک الهی ۲۷:۴۵
پرهیز از گناه اولین گام تربیتی روح ۵۳:۰۹
پرهیز از گناه اولین گام خود سازی (قسمت دوم) ۰۴:۵۳
شناخت و مراتب پرهیز از گناه ۳۵:۳۶
امتحانات الهی برای محبین اهل بیت (ع) ۳۰:۰۷
عوامل اجتماعی اشتباه و گناه ۳۵:۵۱
تاثیر پا فشاری بر گناه ۳۰:۲۰
بریدن از ماسوا الله ۳۵:۳۶
مبارزه علیه نفس ۰۹:۳۳
ابزار های امتحان الهی ۳۶:۰۳
ولایت پذیری و پیروی از حق ۲۸:۳۵
نگاهی به زندگینامه امام رضا علیه السلام ۳۶:۳۷
توسل به امام رضا علیه السلام ۳۶:۳۵
معارف اسلامی در ادعیه و زیارات ۵۰:۵۰
مراحل کمال و بیداری ۲۲:۰۸
یقظه ۳۸:۵۷
تاثیر حوادث در بیداری انسان ۴۳:۲۳
رعایت حقوق یکدیگر ۳۸:۵۸
کرامات ذاتی انسان ۲۹:۲۲
دست یابی به معرفت و عرفان ۳۱:۴۲
هجرت از گناه ۲۴:۴۰
عشق چیست ؟ ۴۷:۲۵
عشق چیست ؟ ۲ ۹:۲۴
تبعیت از رهبری ۱:۱۵:۱۴
غفلت ۱:۱۳:۲۴
مراتب بندگی ۳۱:۲۳
راه قربت به خدا از طریق بندگی اوست ۳۱:۵۵
مقاومت در برابر گناه ۳۲:۰۴
مساله امامت امام رضا علیه السلام ۲۹:۵۳
عارفانه بندگی کردن ۳۱:۵۳
بندگی در برابر عظمت الهی ۲۶:۵۴
رمز موفقیت انسان ۴۷:۱۹
رمز موفقیت انسان ۲ ۱۴:۲۴
راه دستیابی به معرفت الهی ۲۹:۰۴
آثار بندگی ۳۱:۵۵
انوار الهی در دل انسان ۲۸:۲۶
فوائد مناجات با پروردگار ۲۶:۵۳
شرک مانع رسیدن به بندگی ۳۱:۰۲
توصیه به عاقبت اندیشی ۳۰:۵۰
بندگی در اثر شناخت ۳۱:۴۴
عجب و دلال ۲۰:۲۱
پرستش خدای یگانه ۳۱:۰۲
بندگی خدای متعال فقط ۲ ۲۷:۲۵
دشمن شناسی ۵۰:۵۴
رضایت مردم در مقابل غضب خدا ۵۸:۱۷
اعمال مستحبی ۴۳:۱۵
آیه تطهیر ۱:۰۰:۰۴
لقاء امام حسین علیه السلام – زیارت ۴۴:۴۲
یادواره شهدای کربلای ۵ ۴۶:۵۸
جمال طلبی فطری ۵۸:۳۳
قول و وعده ۵۷:۱۰
ایجاد ارتباط با خداوند ۱:۰۰:۱۴
معصیت و بدی آن ۵۳:۲۳
سیری در زندگانی حضرت معصومه (س) ۴۲:۵۷
رفیق خوب ۵۹:۴۷
اخلاق و خودسازی ۵۲:۱۷
ضرورت خود شناسی ۱:۰۴:۳۱
ضعف اراده ۱:۰۰:۰۶
پیامبر و ائمه علیه السلام ۴۴:۴۲
نقش زن ۴۲:۵۷
مرگ اختیاری ۴۶:۵۸
خشنودی خدا ۵۸:۱۷
حرمت ۴۲:۵۰
شک ۱:۰۰:۵۴
فضیلت امام علی علیه السلام ۱:۰۵:۵۹
ارتباط با خدا ۱:۰۰:۱۴
بلا ۴۳:۱۵
آزادگی ۵۸:۳۳
شجاعت و دلاوری حضرت علی اکبر (ع) ۵۰:۳۴