← معرفت شناسی:

دانلودد بهترین مقاله‌ها درباره‌ی معرفت شناسی

معرفت شناسی و مردم سالاری-استاد رحیم پور ازغدی

معرفت شناسی و مردم سالاری
معرفت شناسی و مردم سالاری

توضیحات :در این بسته‌های هفتگی صوتی، به مرور به بیش از ۱۰۰۰ پرسش برگزیده از میان هزاران سئوال طرح شده در محافل دانشگاهی و حوزوی، پاسخ‌هایی اجمالی عرضه می‌گردد. ششمین مقالة شفاهی استاد رحیم‌پور به بررسی مبانی معرفتی و زیرساخت‌های “اندیشه سیاسی و اجتماعی”، اختصاص یافته است.

 

موضوعات : این هفته نامه صوتی فاوت اندیشه سیاسی اسلام و غرب و تعارض چشم‌اندازها را از معرفت‌شناسی تا اخلاق و حقوق و سپس سیاست و علوم اجتماعی، مرور کرده و کلیشه‌سازی‌های پیشینی از قبیل “سنّتی” و “مدرن” را جامع و مانع ندانسته و برخی دو‌قطبی‌های نادرست را از این دو منظر به بحث گذارده است از قبیل: “دو قطبی طبیعت یا ماوراء طبیعت” ؟ دنیا یا آخرت؟ کرامت انسان یا عظمت خداوند؟ قداست یا عقلانیت؟ برون‌گرایی یا درون‌گرایی؟ آزادی یا مسئولیت؟ فرد یا جامعه؟ حق یا تکلیف؟ پیشرفت یا ثبات؟ حقیقت یا نسبیّت؟ سود یا ارزش؟ لذّت یا کمال؟ مصلحت یا حقیقت؟ منافع یا فضایل؟ حق‌ا… یا حق‌الناس؟ نفسانیت یا شریعت؟ قانون خدا یا رأی مردم؟ تقوی یا تمدّن؟ عدالت یا توسعه؟ تقدیر یا اختیار؟ وحدت یا مدارا؟ مطلق‌اندیشی یا نسبیت‌انگاری؟ قانون یا آزادی؟ و …

همچنین به تفصیل به نسبت “عقل و نقل”،” عقل و دین”، “علم و دین”، در فرهنگ اسلامی و تفاوت آن با فرهنگ غرب پرداخته و تعامل “علوم عقلی” و “علوم نقلی” به عنوان مجاری درک حقیقت و ملاک خطا در هر یک، مفهوم حجّیت “عقل و نقل”، خطاپذیری در “عقل و نقل”، واضع یا کاشف بودن “عقل”، مفهوم “عقلانی بودنِ” دین و “دینی‌بودنِ” عقل و … از منظر متفکران اسلامی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

↓ ↓ دانلود در ادامه مطلب ↓ ↓

ادامه‌ی مطلب

از معرفت شناسی تا روان شناسی-هفته نامه صوتی-استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیمپورتوضیحات :در این بسته‌های هفتگی صوتی، به مرور به بیش از ۱۰۰۰ پرسش برگزیده از میان هزاران سئوال طرح شده در محافل دانشگاهی و حوزوی، پاسخ‌هایی اجمالی عرضه می‌گردد.

این پرسش و پاسخ صوتی (هفته نامه صوتی شماره ۱۰) به واکاوی انتقادی در ریشه‌های معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی دو رویکرد عمده در روان‌شناسی پرداخته است.

 

موضوعات : این نوبت از مجموعه مقاله‌های شفاهی حسن رحیم پور ازغدی به پاسخ چند پرسش در حوزه انسان‌شناسی به نحو عام و روان‌شناسی به نحو خاص، اختصاص یافته و دو زاویه نگاه پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی در این زمینه را بررسی کرده است؛ دو زاویه نگاهی که در وهله اول تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر داشته اما در نهایت، هر دو رویکرد، ماهیتی سکولاریستی و غیر دینی دارند. این گفتار تاکید دارد در هر دو سنخ روان‌شناسی که هر کدام مبتنی بر یک نوع معرفت‌شناسی است، نکات مثبت و قابل قبولی وجود دارد که با معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی اسلامی سازگار است و دقت‌های قابل تحسینی در بخش‌هایی از هر دو جریان روان‌شناسی غرب صورت گرفته اما نکات چشمگیری از روان‌شناسی این هر دو رویکرد نیز با آموزه‌های دینی و نیازهای انسانی ناسازگار و نیازمند نقادی است. در این پرسش و پاسخ ۵۰ دقیقه‌ای پس از اشاره به برخی شاخصه‌ها و برشمردن تفاوت‌های این دو رویکرد با یکدیگر، به اختصار به برخی تناقض‌های هر دو رویکرد با روان‌شناسی و انسان‌شناسی از منظر اسلامی نیز اشاره شده است

 

↓  ↓  دانلود در ادامه مطلب  ↓  ↓

ادامه‌ی مطلب

پرسش ها و پاسخ هایی با موضوع معرفت شناسی

معرفت شناسی ← وجدان

معرفت شناسی ← نظر آیة الله بهجت در مورد فلسفه

معرفت شناسی ← نسبی گرایی و اسلام

معرفت شناسی ← منطق، عرضی لازم، زوایه عرضی لازم مثلث

معرفت شناسی ← منطق فازی

معرفت شناسی ← منطق تقلید، اقسام تقلید

معرفت شناسی ← منشاء حکمت و فلسفه، دین و فلسفه

معرفت شناسی ← منشاء اختلاف در علوم انسانی و طبیعی

معرفت شناسی ← مکاشفه و علوم طبیعی

معرفت شناسی ← معرفت شناسی دینی، عقل و فقه ، احکام فرا عقلی۲

معرفت شناسیمعرفت شناسی دینی، عقل و فقه ، احکام فرا عقلی

معرفت شناسی ← محاجّه با مخالفین فلسفه

موضوع معرفت شناسی ← مبانی، هدف و غرض، فلسفه و حکمت و احکام یک مسأله یا نظریّه

معرفت شناسی ← کلّی و جزئی و عامّ و خاصّ

معرفت شناسی ← کلام نقل محور، معرفت فراموش شده

معرفت شناسی ← کانت و فنومن، معیار سنجش حقیقت

معرفت شناسی ← فهم و درک و عقل در انسان و حیوان

معرفت شناسی ← فلسفه و مخالفین آن

معرفت شناسی ← عیار سنجی علم تجربی، خرافات در فیزیک و ریاضیّات

معرفت شناسی ← علم و صور ذهنی وجودند نه ماهیّت و کیف نفسانی

معرفت شناسی ← علم و ایمان و اعتقاد و اراده و اختیار

معرفت شناسی ← عقل و وهم و خیال، ملاک درستی و نادرستی

معرفت شناسی ← عقل و دین، عقل و عاقل در قرآن

معرفت شناسی ← عصمت حسّ، ریشه ی علوم ما حسّ است یا علم حضوری؟

معرفت شناسی ← عصمت حسّ از خطا، عینیّت ذهن و عین

معرفت شناسی ← شیوه ی اندیشیدن و مطالعه

معرفت شناسی ← سوفیست، سوفسطایی، سفسطه، آیا جهان خواب یا توهّم است؟

معرفت شناسی ← سوفیست، سوفسطایی، سفسطه

معرفت شناسی ← رئالیسم، ایده آلیسم، سفسطه، سوفیست، سوفسطایی

معرفت شناسی ← راه رسیدن به عقل و خیال مستفاد

معرفت شناسی ← رابطه علم و ایمان

معرفت شناسی ← خطای فلسفه و عقل

معرفت شناسی ← حجّیّت عقل، مناط عقلی احکام

معرفت شناسی ← جنود عقل و جهل ، علم و جهل

معرفت شناسی ← جدل و مجادله

معرفت شناسی ← بحث با مخالفین فلسفه و عرفان، ردّ دلائل مخالفین

معرفت شناسی ← آیا نابینایان هم خواب می بینند؟

معرفت شناسی ← آیا کلّ بزرگتر از جزء خود است؟ قضیّه ی کانتور

معرفت شناسی ← آیا پلیدی ها و زشتی ها و گناهان هم در علم خدا هستند؟

معرفت شناسی ← افراط در قوّه عقل، تحقیق و تفحّص

معرفت شناسی ← استقراء و تجربه

معرفت شناسی ← از کجا که خدا عقل ما را فریب نداده است؟

معرفت شناسی ← ادراک رنگ

معرفت شناسی ← اتّحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول

معرفت شناسی و فلسفه، بحث با مخالف فلسفه، نقش فلسفه در علوم و دین

معرفت شناسی ←مدّعا و براهین وجود ذهنی

معرفت شناسی ← وجود ذهنی

معرفت شناسی ← نقد سلبی و ایجابی چیست؟

معرفت شناسی ← نقد روش علوم تجربی ، نقد فرضیّه تکامل ، پاسخ به شبهات

معرفت شناسی ← نقد روش علوم تجربی ، تفسیر علمی قرآن ، علم و دین و علم دینی

معرفت شناسی ← نقد روش علوم تجربی ، آیا تکامل تدریجی موجودات با وجود خدا و تدبیر او منافات دارد؟

معرفت شناسی ← نقد روانشناسی و سایر علوم تجربی ، تفاوت تلقین و دعا

معرفت شناسی ← نظر شهید صدر در مورد استقراء و قانون علیّت

معرفت شناسی ← مکاشفه و شهود

معرفت شناسی ← مغالطه و سفسطه و فرق آنها

معرفت شناسی ← قیاس منطقی ، علمی و اصولی

معرفت شناسی ← قیاس دور چیست؟

معرفت شناسی ← قضایای بدیهی و نظری ، قضیّه ی پایه ، علم حضوری و حصولی ، بازگشت علم حصولی به حضوری

معرفت شناسی ← فلاسفه ی اسلامی قبل از استدلال به نتیجه ایمان دارند.

معرفت شناسی ← فرق فلسفه و کلام

معرفت شناسی ← علم حضوری و حصولی ،صور ذهنی ، عقلی ، خیالی ، وهمی ، آیا ادراک درد ، لذّت ، گرسنگی ، بو ، طعم و خدا حضوری است یا حصولی؟

معرفت شناسی ← علم حضوری و حصولی ، شکّ در خود و معرفت ، نحوه ی شکل گیری یقینها

معرفت شناسی ← عقل از نگاه امام خمینی

معرفت شناسی ← عصمت عقل و حسّ ، حجّیّت عقل

معرفت شناسی ← شعور چیست؟ منابع معرفت شناسی

معرفت شناسی ← سفسطه ، از کجا معلوم که ما تخیّل یک موجود دیگر نباشیم؟

معرفت شناسی ← رئالیسم و سفسطه ، دخالت ذهن در ادراک واقع ، حجّیّت عقل ، نسبت عقل و دین

معرفت شناسی ← رابطه منطقی بین وجود منبسط و خدا و عقل اوّل و سایر مخلوقات

معرفت شناسی ← رابطه عقل و ایمان ، رابطه یقین و ایمان ، یقین و کفر ابلیس و شیطان

معرفت شناسی ← حیطه ی کار عقل ، تقلید

معرفت شناسی ← حقیقت علم چیست؟ آیا علم کسبی است یا موهبتی؟ نقد نظریّات علوم تجربی

معرفت شناسی ← حسن و قبح عقلی

معرفت شناسی ← حجّیّت ذاتی عقل ، عصمت عقل

معرفت شناسی ← چگونه قدرت فکر و استدلال خود را تقویت کنیم؟

معرفت شناسی ← جبر محیط و جبر ژنتیکی

معرفت شناسی ← تصوّر و تصدیق

معرفت شناسی ← تأثیر تهذیب و تزکیه نفس بر معرفت

معرفت شناسی ← برهان انّی ، لمّی و برهان از راه ملازمات عامّه

معرفت شناسی ← آیا حجّیّت ذاتی عقل منجر به دور نمی شود؟

معرفت شناسی ← آمپریسم (اصالت حسّ و تجربه)

معرفت شناسی ← اقسام علوم ، علوم اعتباری ، تجربی ، عقلی

معرفت شناسی ← اقسام تقلید و عوامل مؤثر در آن

معرفت شناسی ← ارزش یقین آوری علوم تجربی ، فرضیّه ی تکامل داروین

معرفت شناسی ← ارزش قیاس منطقی ، نحوه استدلال در قیاس منطقی ، نظر کانت ، هیوم و ویتکنشتاین درباره ی قیاس منطقی.

معرفت شناسی ← ارزش ادراکات حسّی و تجربی

معرفت شناسی ← ارتباط معرفت شناسی و فلسفه و علم کلام

معرفت شناسی ← ادراک حصولی و مفهومی و شهودی و حضوری.

معرفت شناسی ← ابزارهای ادراک ، از کجا بفهمیم که ادراک ما فریب خدا نیست؟

معرفت شناسی ← مفهوم عدل چگونه مفهومی است؟ تفاوت حقّ و عدل ادامه‌ی مطلب