بهترین سخن‌ها http://sokhanha.ir دانلود بهترین سخنرانی‌ها، از بهترین استادها Sat, 27 May 2017 12:01:00 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.18 سخن‌ها، مرجع دانلود سخنرانی http://sokhanha.ir/%d8%b3%d8%ae%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/ http://sokhanha.ir/%d8%b3%d8%ae%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/#comments Thu, 03 Jul 2014 06:42:23 +0000 http://sokhanha.ir/?p=2528 سخن‌ها… خبرهای سایت :

نوشته سخن‌ها، مرجع دانلود سخنرانی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>

سخن‌ها…
خبرهای سایت :

نوشته سخن‌ها، مرجع دانلود سخنرانی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%b3%d8%ae%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
احادیث تصویری برگزیده‌ی امروز: http://sokhanha.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87/ http://sokhanha.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87/#comments Tue, 31 May 2016 19:20:43 +0000 http://sokhanha.ir/?p=10081 احادیث تصویری :

نوشته احادیث تصویری برگزیده‌ی امروز: اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
احادیث تصویری :

نوشته احادیث تصویری برگزیده‌ی امروز: اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87/feed/ 4
ماه مبارک رمضان-استاد طاهرزاده http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/ http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/#comments Wed, 24 Jun 2015 20:38:45 +0000 http://sokhanha.ir/?p=7369 رمضان، کلید میکده گم گشته بود پیدا شد…  (۹۴/۰۳/۲۵) کیفیت متوسط Download 4.16 MBکیفیت خوب Download 8.31 MB سخن‌های سال ۹۳: روزه،عملی که علم آورد(۹۳/۰۴/۰۲) کیفیت متوسط Download 3.24 MBکیفیت خوب Download 6.48 MB   روزه و شکوفایی جان(۹۳/۰۴/۰۷) کیفیت متوسط Download 7.23 MBکیفیت خوب Download 14.46 MB سخن‌های سال‌های پیشین:

نوشته ماه مبارک رمضان-استاد طاهرزاده اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان

رمضان، کلید میکده گم گشته بود پیدا شد…  (۹۴/۰۳/۲۵)


سخن‌های سال ۹۳:
روزه،عملی که علم آورد(۹۳/۰۴/۰۲)


 

روزه و شکوفایی جان(۹۳/۰۴/۰۷)

سخن‌های سال‌های پیشین:

نمایش عناوین و دانلود:

نوشته ماه مبارک رمضان-استاد طاهرزاده اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/feed/ 0
شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده http://sokhanha.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/ http://sokhanha.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/#comments Wed, 04 Jun 2014 07:15:53 +0000 http://sokhanha.ir/?p=382 شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده موضوعات: اسماء الهی دریچه‌های نظر به حق تعداد جلسات :  ۳ جلسه دانلود:      

نوشته شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
دعا و اسماء الهی

شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده

موضوعات: اسماء الهی دریچه‌های نظر به حق

تعداد جلسات :  ۳ جلسه

دانلود:

جلسه ۱شرح دعای سحر  جلسه ۲شرح دعای سحر  جلسه ۳شرح دعای سحر

 

نوشته شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/feed/ 2
ماه مبارک رمضان-حجت الاسلام پناهیان http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86/ http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86/#comments Wed, 17 Jun 2015 19:22:07 +0000 http://sokhanha.ir/?p=7217 نوشته ماه مبارک رمضان-حجت الاسلام پناهیان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
نمایش عناوین و دانلود:

نوشته ماه مبارک رمضان-حجت الاسلام پناهیان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0
تنها مسیر برای زندگی بهتر-حجت الاسلام پناهیان-رمضان ۹۴ http://sokhanha.ir/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be/ http://sokhanha.ir/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be/#comments Sun, 05 Jul 2015 11:23:48 +0000 http://sokhanha.ir/?p=7524 موضوعات: مبارزه با هوای نفس، تقویت اراده، فلسفه‌ی حیات و…         دانلود:

نوشته تنها مسیر برای زندگی بهتر-حجت الاسلام پناهیان-رمضان ۹۴ اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
جهاد اکبر: جهاد با نفس
تنها مسیر برای زندگی بهتر-حجت الاسلام پناهیان-رمضان – جهاد اکبر: جهاد با نفس

موضوعات: مبارزه با هوای نفس، تقویت اراده، فلسفه‌ی حیات و…

 

 

 

 

دانلود:

نمایش عناوین و دانلود:

نوشته تنها مسیر برای زندگی بهتر-حجت الاسلام پناهیان-رمضان ۹۴ اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be/feed/ 0
ماه رمضان-استاد سعادت‌فر http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%81%d8%b1/ http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%81%d8%b1/#comments Tue, 24 Jun 2014 06:57:36 +0000 http://sokhanha.ir/?p=662 موضوعات: نگاهی به عظمت و برکات ماه مبارک رمضان، سیره‌ی رسول اکرم در این ماه، راه‌های بیشتر استفاده کردن از ماه مبارک رمضان، تعداد جلسات: ۳۰ جلسه ماه رمضان-استاد سعادت‌فر دانلود: جلسه اول رمضان ۱۴۳۵ – ٨ تیر ۱۳۹۳ جلسه دوم رمضان ۱۴۳۵ – ۹ تیر ۱۳۹۳ جلسه سوم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۰ تیر ۱۳۹۳ […]

نوشته ماه رمضان-استاد سعادت‌فر اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
سخن‌های مربوط به ماه رمضان
سخن‌های مربوط به ماه رمضان

موضوعات: نگاهی به عظمت و برکات ماه مبارک رمضان، سیره‌ی رسول اکرم در این ماه، راه‌های بیشتر استفاده کردن از ماه مبارک رمضان،

تعداد جلسات: ۳۰ جلسه

ماه رمضان-استاد سعادت‌فر

دانلود:

 

نوشته ماه رمضان-استاد سعادت‌فر اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%81%d8%b1/feed/ 1
ماه مبارک رمضان-حجت الاسلام میرباقری http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c/ http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c/#comments Wed, 17 Jun 2015 19:15:35 +0000 http://sokhanha.ir/?p=7216 نوشته ماه مبارک رمضان-حجت الاسلام میرباقری اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
نمایش عناوین و دانلود:

نوشته ماه مبارک رمضان-حجت الاسلام میرباقری اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c/feed/ 0
دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%85%db%8c%d8%ab/ http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%85%db%8c%d8%ab/#comments Wed, 08 Jun 2016 13:08:31 +0000 http://sokhanha.ir/?p=10286 دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان  منتخب : پخش: دانلود آرشیو ماه رمضان:

نوشته دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان
دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان

دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان

 منتخب :

دانلود صوت دعای جوشن کبیرمیثم مطیعی

پخش:

دانلود آرشیو ماه رمضان:

نمایش عناوین و لینک‌های دانلود:

نوشته دانلود مجموعه‌ی کامل مداحی و مناجات از حاج میثم مطیعی در ماه مبارک رمضان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%85%db%8c%d8%ab/feed/ 0
دانلود سخنرانی حجت ااسلام ناصر رفیعی با موضوع ماه مبارک رمضان http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8/ http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8/#comments Wed, 17 Jun 2015 18:59:53 +0000 http://sokhanha.ir/?p=7211   دانلود آرشیو کامل سخنرانی حجت ااسلام ناصر رفیعی با موضوع ماه مبارک رمضان

نوشته دانلود سخنرانی حجت ااسلام ناصر رفیعی با موضوع ماه مبارک رمضان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
 

دانلود آرشیو کامل سخنرانی حجت ااسلام ناصر رفیعی با موضوع ماه مبارک رمضان

نمایش عناوین و دانلود: بخش ذوم

نوشته دانلود سخنرانی حجت ااسلام ناصر رفیعی با موضوع ماه مبارک رمضان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8/feed/ 0
دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9/ http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9/#comments Tue, 11 Apr 2017 13:39:10 +0000 http://sokhanha.ir/?p=12635 دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی و… زمان: شهادت حضرت معصومه سال ۹۵ مکان: هیئت میثاق با شهدا وارث موضوعات: کرامت انسانی، شهید و کرامت، مقام حضرت معصومه سلام الله علیها، جایگاه نظام مقدس اسلامی در کرامت، سلوک اجتماعی و فرهنگی ذیل کرامت اهل البیت و… رمز ولایت الهی در کرامت […]

نوشته دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی
دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی

دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی و…

زمان: شهادت حضرت معصومه سال ۹۵

مکان: هیئت میثاق با شهدا وارث

موضوعات: کرامت انسانی، شهید و کرامت، مقام حضرت معصومه سلام الله علیها، جایگاه نظام مقدس اسلامی در کرامت، سلوک اجتماعی و فرهنگی ذیل کرامت اهل البیت و… رمز ولایت الهی در کرامت انسانی.

نکته: این مطلب جنبه ی علمی دارد.

دانلود:
کرامت انسانیدانلود با حجم: ۱۹ مگابایت

نوشته دانلود سخن های آیت الله رئیسی با موضوع کرامت انسانی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9/feed/ 0
دانلود سخنرانی های آیت الله ابراهیم رئیسی http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a6-2/ http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a6-2/#comments Tue, 11 Apr 2017 08:21:11 +0000 http://sokhanha.ir/?p=12602 دانلود سخن های آیت الله سید ابراهیم رئیسی با موضوعات مختلف. ان شاالله بزودی مجموعه ی کامل تر تقدیم حضورتان خواهد شد، این مطلب به منظور آشنایی با ایشان نوشته می شود. نکته: این مطلب جنبه ی علمی دارد. موضوعات: شهادت امام رضا ولایت فتنه ، اندیشه و اخلاق انسان ربانی بصیرت در دین نیاز […]

نوشته دانلود سخنرانی های آیت الله ابراهیم رئیسی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
دانلود سخنرانی های آیت الله ابراهیم رئیسی
دانلود سخنرانی های آیت الله ابراهیم رئیسی

دانلود سخن های آیت الله سید ابراهیم رئیسی با موضوعات مختلف.

ان شاالله بزودی مجموعه ی کامل تر تقدیم حضورتان خواهد شد، این مطلب به منظور آشنایی با ایشان نوشته می شود.

نکته: این مطلب جنبه ی علمی دارد.

موضوعات:

شهادت امام رضا

ولایت

فتنه ، اندیشه و اخلاق انسان ربانی

بصیرت در دین نیاز حامعه ی امروز

دشمن شناسی و…

نمایش عناوین و دانلود: تصویری

نوشته دانلود سخنرانی های آیت الله ابراهیم رئیسی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a6-2/feed/ 0
دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84/ http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84/#comments Tue, 11 Apr 2017 10:17:42 +0000 http://sokhanha.ir/?p=12621 دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام از اساتید مختلف            

نوشته دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام
دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام

دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام از اساتید مختلف

 

 

 

 

 

 

نمایش عناوین و دانلود:

نوشته دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع امام علی علیه السلام اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84/feed/ 0
دانلود شرح نهج البلاغه، نامه‌ی امام علی به مالک اشتر-استاد تحریری http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87%d8%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9/ http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87%d8%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9/#comments Sun, 11 Oct 2015 12:32:41 +0000 http://sokhanha.ir/?p=8668 دانلود شرح نهج البلاغه، نامه‌ی امام علی به مالک اشتر-استاد تحریری: توضیح: نامه امام علی (ع) به مالک اشتر (عهدنامه مالک) وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر منصوب نمود، به او فرمانی در قالب یک نامه نوشت. این نامه بی تردید از مهمترین اسناد سیاسی […]

نوشته دانلود شرح نهج البلاغه، نامه‌ی امام علی به مالک اشتر-استاد تحریری اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
دانلود شرح نهج البلاغه، نامه‌ی امام علی به مالک اشتر-استاد تحریری:

استاد تحریری
دانلود شرح نهج البلاغه، نامه‌ی امام علی به مالک اشتر-استاد تحریری

توضیح: نامه امام علی (ع) به مالک اشتر (عهدنامه مالک)

وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر منصوب نمود، به او فرمانی در قالب یک نامه نوشت. این نامه بی تردید از مهمترین اسناد سیاسی حقوق اسلامی و خصوصا شعبه شیعی آن است.

این نامه به روشنی نشان می دهد رویکرد مترقی امام علی (ع) به مساله حکومت را در عصر جاهلیت عرب و در دوران حکومت های الیگارشی. در این نامه که به نوعی به قانون اساسی اسلامی ایشان می ماند ویژگی های حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، حقوق شهروندان، رابطه دولت با شهروند و … بیان شده است.

دانلود جلسات در ادامه:


نمایش عناوین و دانلود:

نوشته دانلود شرح نهج البلاغه، نامه‌ی امام علی به مالک اشتر-استاد تحریری اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

]]>
http://sokhanha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87%d8%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9/feed/ 0