← امام صادق (ع):

دانلود بهترین جلسات صوتی درباره‌ی امام صادق (ع)

دانلود سخن‌هایی با موضوع امام صادق(ع)-استاد احمد عابدی

دانلود سخن‌هایی با موضوع امام صادق(ع)-استاد احمد عابدی
دانلود سخن‌هایی با موضوع امام صادق(ع)-استاد احمد عابدی

موضوعات: پرسش و پاسخهایی با موضوع: موضوعات احادیث امام صادق علیه السلام و دلایل کثرت احادیث امام، ۴۰۰۰ شاگرد امام صادق، امام صادق علیه السلام و برخورد با صوفی گری  امام صادق علیه السلام و حکومت جور ،امام صادق علیه السلام و اهل سنت و… ادامه‌ی مطلب

سخنرانی آیت الله جوادی آملی با موضوع امام صادق (ع)

موضوعات: سخنرانی آیت الله جوادی آملی درباره امام صادق (ع)

دانلود:

امام صادق (ع)جلسه۱ امام صادق (ع)جلسه۲ امام صادق (ع)جلسه۳

 

امام صادق (ع)جلسه۴ امام صادق (ع)جلسه۵ امام صادق (ع)جلسه۶

 

امام صادق (ع)جلسه۷