← خارخ فقه:

دانلود جلسات خارج فقه رسانه-آیت الله استاد احمد عابدی

موضوعات:

خارج فقه فرهنگ هنر و رسانه:

دانلود جلسات خارج فقه رسانه-آیت الله استاد احمد عابدی
دانلود جلسات خارج فقه رسانه-آیت الله استاد احمد عابدی

احکام استعاره و مجاز، احکام اختلاط زن و مرد، معنای کذب و احکام کذب فعلی، دروغ مصلحتی…

بحث تشبه زن به مرد و برعکس و …

تعداد جلسات: ۷ جلسه

ادامه‌ی مطلب