← سکولاریسم:

غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس

دانلود جلسات یکی از بهترین کلاس‌های غرب‌شناسی تحلیلی با موضع نقد ایدئولوژی‌های مدرن در ۲۱ جلسه:

غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس
غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس

موضوعات: معنا و حقیقت ایدئولوژی، ایدئولوژی و نسبت آن با تفکر، ویژگی‌های ایدئولوژی مدرن، سرمایه داری و اقتصاد مدرن و…

نقد و بررسی انواع ایدئولوژی‌های مدرن: لیبرالیسم، نئو لیبرالیسم، سوسیالیسم، سکولاریسم، اومانیسم، فمنیسم، فاشیسم، آنارشیسم، اکولوژیسم، محافظه کاری، صهنونیسم، سوسیال دموکراسی، مائویسم و…

ادامه‌ی مطلب

نهضت حسینی حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری

نهضت حسینی حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری

حجت الاسلام میرباقری
حجت الاسلام میرباقری

موضوعات: مراقبه های ماه محرم، بصیرت نسبت به حق و باطل، -تجدد و سکولاریسم، سبک زندگی، مدرنیته، و…

ادامه‌ی مطلب