← شرح اشعار فارسی:

دانلود جلسات شرح اشعار فارسی در برنامه “آیه ها و آینه ها”

سخن از  غیر از خدا
آیه ها

بهترین‌های رادیو قرآن : دانلود جلسات شرح اشعار فارسی برنامه ی برگزیده توسط سخن ها

توضیح: برنامه “آیه ها و آینه ها” که روزهای فرد از رادیو قرآن پخش می شود به بهره مندی اشعار شعرای پارسی زبان از آیات قرآن کریم می پردازد.

این برنامه در رادیو معارف ضبط شده است. دانلود در ادامه:

ادامه‌ی مطلب