← شرح حدیث:

دانلود بهترین سخنرانی‌ها با موضوع: زن

شرح احادیث بحار-باب معاد-استاد عابدینی

شرح احادیث بحار-باب معاد-استاد عابدینی

شرح احادیث بحار-باب معاد-استاد عابدینی
شرح احادیث بحار-باب معاد-استاد عابدینی

جلسات به غایت پربار شرح حدیث با موضوع معاد.

موضوعات جزئی‌تر: حقیقن مرگ، بررسی احادیث مربوط به حالت احتضار، چگونگی موت و توفی، احادیث مربوط به برزخ و مواقف برزخی، شرح نظام تطهیر، شرح احادیث مربوط به نفخ صور، شرح احادیث مربوط طه : حقیقت صراط، حقیقت نامه عمل، قیامت و مواقف قیامت، و…

دانلود جلسات اول: جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳

توجه: این جلسات در حال برگزاریست و این مطلب بروز رسانی می‌شود ان‌شاالله.

دانلود در ادامه:

ادامه‌ی مطلب