← شرح کشف المراد:

دانلود جلسات شرح کشف المراد-استاد حشمت پور

کشف المراد
کشف المراد.

دانلود جلسات شرح کشف المراد-استاد حشمت پور
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، کتابی است کلامی. مصحح این کتاب در معرفی آن چنین نوشته است:

کتاب «تجرید الاعتقاد» تألیف سلطان المحققین خواجه نصیر الدین طوسی، اصل کتاب‌های کلامی و پیشگام آنهاست. این کتب با زیباترین ترتیب و بهترین نظام مسائلی اساسی را در بردارد که قبل از آن در هیچ کتابی نبوده است و بعد از آن نیز مانند آن نیاورده‌اند، بلکه همگی روزی‌خوار آن هستند.
و «کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد» تألیفِ علامۀ علی الاطلاق، بهترین و اولین شرح بر آن است…
روش این شرح، به شیوه‌ی «قال اقول» است، یعنی شارح، متن تجرید الاعتقاد را با قال (=گفت)، و شرح خود را با اقول (=می‌گویم) مشخص کرده است…

ادامه‌ی مطلب