← نداهای قرآنی:

دانلود تفسیر موضوعی قرآن کریم-دکتر رفیعی

دانلود تفسیر موضوعی قرآن کریم-دکتر رفیعی
دانلود تفسیر موضوعی قرآن کریم-دکتر رفیعی

دانلود تقسیر موضوعی قرآن کریم-دکتر رفیعی در سال ۹۱ تا ۹۳ از برنامه سمت خدا:

موضوعات: خطاب های قرآن، نداهای قرآن، حضرت فاطمه در قرآن کریم، آرامش و اطمینان قلبی و…

تفسیر آیات منتخب از سوره‌های توبه، رعد، مائده، آل عمران و…

 

ادامه‌ی مطلب