(5/100174850)

پرسش:آرامش رواني در بهشت چگونه است؟

 

پاسخ:

اضطراب و ناآرامي رواني، ناشي از دو چيز است؛

الف: خواستن و نرسيدن است.

ب: داشتن و ترس از دست دادن.

لذا در بهشت، هيچ گونه اضطراب و ناآرامي رواني وجود ندارد. چون اهل بهشت اوّلاً هر چه بخواهند برايشان فراهم است؛ ثانياً هر چه دارند ابدي است و چيزي را از دست نمي دهند.

فرمود: « ... وَ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهي‏ أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فيها ما تَدَّعُونَ ــــــ و براى شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است، و هر چه طلب كنيد به شما داده مى‏شود.» (فصلت:31)

و فرمود: « ... وَ فيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فيها خالِدُونَ ـــــ و در آن(بهشت) آنچه دلها مى‏خواهد و چشمها از آن لذّت مى‏برد موجود است؛ و شما هميشه در آن خواهيد ماند.» (الزخرف:71)