(1/100116784)- 

پرسشپيشگويان سال 2012 ميلادي را پايان دنيا پيش بيني مي كنند، آيا چنين چيزي امكان پذير است؟

 (13/100117923)-   

پرسش:آيا طبق گفته سايت ها در سال 2012 ميلادي زمين نابود خواهد شد؟

پاسخ:
اوّلاً طبق تصریح قرآن کریم ، تنها خدواند متعال است که از زمان قیامت باخبر است. ثانیاً طبق تصریح روایات رسوالله (ص) و ائمه اطهار (ع) ، تا امام مهدی ـ سلام الله علیه ـ ظهور نکرده ، قیامت رخ نمی دهد. همچنین طبق آموزه های اسلام و مسیحیّت تا حضرت عیسی (ع) دوباره به زمین باز نگردد قیامت رخ نمی دهد. باز طبق آموزه های اهل بیت (ع) حکومت عدل جهانی بعد از ظهور امام زمان (عج) سالیان درازی به طول خواهد انجامید. پس شکّی نیست که پایان جهان به این زودی ها فرا نمی رسد.
امّا این گونه پیشگویی ها یا عمدتاً از خرافات برخی ادیان ساختگی یا تحریف شده سرچشمه می گیرند ؛ یا شایعاتی هستند که اهداف خاصّی از آنها دنبال می شود. البته اگر پیشگویی کننده حقیقتاً از قدرت پیشگویی نسبی برخوردار باشد ، مثل پیشگویی های برخی اهل ریاضات ، یا پیشگویی های افراد آشنا به علوم غریبه ، بعید نیست که مشاهده یا یافته ی آنها اشاره به حادثه ای عظیم داشته باشد ، مثل جنگی بزرگ یا زلزله ای هولناک و امثال آن ؛ ولی در هر حال پیش بینی آخر دنیا برای پیشگویان امری است محال ؛ انبیاء از زمان وقوع قیامت اظهار بی اطّلاعی نموده اند کجا رسد افراد عادی.
همچنین قابل توجّه است که در گذشته نیز چندین بار چنین پیشگویی هایی از سوی برخی پیروان ادیان و مذاهب انحرافی صورت گرفته است ولی هیچگاه به پیشگویی آنها واقع نشده است ؛ برای مثال فرقه ای مسیحی قبل از سال دو هزار پیشگویی کرده بودند که در سال دو هزار عیسی مسیح دوباره ظهور خواهد نمود و از پس آن دنیا به انتها خواهد رسید و رستاخیز بر پا خواهد شد ولی سال دو هزار سپری گشت و خبری نشد.
در مورد این سال حرفهای زیادی گفته شده است. تقویمی که قوم مایا تنظیم نموده بودند و به نحو شگفتی برخی امور آینده را پیش بینی می نمود ، در این سال خاتمه می یابد. نوستر آداموس نیز برای این تاریخ پیشگویی هایی سروده است. لذا برخی غربی ها به این فکر گراییده اند که در این سال فتنه های بزرگی به پا خواهد خواست و تاریخ بشر دگرگون خواهد شد. بخصوص تحوّلات عظیم جهانی که در عصر حاضر به وقوع پیوسته اند و در حال ادامه نیز هستند ، این گمانه زنی ها را تقویت می کنند. امّا این حرفها صرفاً حدس و گمان می باشند و از نظر علمی نمی توان به آنها اعتماد نمود ؛ لکن نمی توان آنها را نادیده هم گرفت. چرا که غربی ها ـ و از جمله برنامه ریزان صهیونیسم جهانی ـ برای این گونه امور و بر طبق آنها تصمیماتی می گیرند ؛ لذا لازم است که ما نیز در این باره هوشیار باشیم تا از این ناحیه گزندی به امّت اسلام نرسد. بخصوص که این گونه مسائل با بحث مهدویّت و حوادث قبل از آن ارتباط دارند و زمان حاضر نیز بسیاری از علائم ظهور را آشکار نموده است.
پس در عین اینکه نباید در اشاعه ی این افکار کوشش نمود ، و نباید آنها را زیاد جدّی گرفت ، ولی نباید هوشیاری خود را هم از دست داد.