(2/100126387)-   

پرسش:مادري در دوران بارداري لقمه حروم مي خوره يا پدري لقمه حروم به خونه مياره در نتيجه بچش هم حروم خور مي شه، آيا اين بچه مي تونه به جهنم بره؟ با توجه به اينکه به خاطر مادرش اين جوري شده؟

پاسخ:
ملاک جهنّم رفتن ، عمل اختیاری خود شخص است در زمان تکلیفش. لذا اوّلاً کودک قبل از سنّ بلوغ تکلیفی ندارد ؛ تا به سبب رعایت نکردن آن اهل جهنّم شود. ثانیاً أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ ؛‌ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏ ــــ (آگاه باشید) كه هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‏گيرد ؛ و اينكه براى انسان بهره‏اى جز سعى و كوشش او نيست (النجم:39)
بلی وقتی شخص به سنّ تکلیف رسید نباید با علم و آگاهی مال حرام بخورد ؛ لذا اگر پدر، مال حرامی به خانه آورد و او نیز دانست که آن مال ، حرام است ، نباید استفاده نماید. امّا اگر ندانست که حرام می باشد ، لذا آن را مصرف نمود ، در پیشگاه الهی گناهی مرتکب نشده است. چون تکلیف مبتنی بر آگاهی است.
مطلب دیگر اینکه مال حرام ، اثراتی وضعی نیز دارد ؛ از جمله اینکه میل شخص را به گناه بیشتر می کند ؛ امّا هیچگاه موجب نمی شود که کسی دست به گناه بزند. لکن باید دانست که اگر کسی میل بیشتری به گناه داشت و از آن اجتناب نمود ، ثواب بیشتری نیز خواهد داشت. همچنین باید دانست که با انفاق و صدقه و ردّ مظلمه و روزه ی مستحبّی و دیگر اعمال نیک می توان اثرات مال حرام را از وجود خویش خارج نمود.
آنکه با علم و اختیار و عمد مال دیگری را خورده است ، اگرصاحب آن را راضی کند یا اگر صاحبش را نمی شناسد یا دسترسی به او ندارد ، به جای او صدقه دهد ، اثر دنیایی و اخروی آن حرام خواری از او برداشته می شود ، کجا رسد کسی که مالی حرام را مصرف نموده ، امّا بدون علم و اختیار و عمد و تکلیف.