(2/100158756)

پرسش:دليل عقيدتي اينكه برخي از نوزادان از دنيا مي روند، چيست؟

پاسخ:

نوزادان به همان دلائلی از دنیا می روند که کودکان از دنیا می روند. کودکان هم به همان دلیلی از دنیا می روند که نوجوانان از دنیا می روند. نوجوانان هم به همان دلیلی از دنیا می روند که جوانان از دنیا می روند. جوانان هم به همان دلیلی از دنیا می روند که میانسالان از دنیا می روند. میانسالان هم به همان دلیلی از دنیا می روند که پیران از دنیا می روند. پیران هم به همان دلیلی از دنیا می روند که حضرت نوح از دنیا رفت.

خدای تعالی فرمود: « وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرين‏ ــــــــ  هيچ كس، جز به فرمان خدا، نمى‏ميرد؛ سرنوشتى است تعيين شده. هر كس پاداش دنيا را بخواهد، چيزى از آن به او خواهيم داد؛ و هر كس پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او مى‏دهيم؛ و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد.» (آل‏عمران:145)

برای هر انسانی و بلکه برای هر موجودی اجلی است که وقتی رسید، آن موجود از دنیا می رود. این اجل برای یکی در بدو تولّد است، برای دیگری، یک ساعت بعد از تولّد، برای برخی، یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال یا دو سال یا سه سال یا ... یا هشتاد سال بعد از تولّد، یا ... یا 130 سال بعد از تولّد یا 256 سال بعد از تولّد مثل آقای« لی چینگ یون » که در 256 سالگی در سال 1993 میلادی فوت کرد. برای برخی 400 سال است، مثل سلمان فارسی، و برای برخی 950 سال است مثل نوح(ع). و برای برخی چندین هزار سال است مثل حضرت خضر(ع) و حضرت الیاس(ع) که بیش از سه هزار سال عمر نموده اند؛ و هنوز هم زنده اند.

همان گونه که عمر یک نوزاد در قیاس با عمر یک فرد عادی، کم به نظر می رسد، عمر یک فرد عادی هم در قیاس با عمر سلمان فارسی، کم است. عمر سلمان هم در قیاس با عمر نوح(ع) کم است. عمر نوح(ع) نیز در قیاس با عمر خضر(ع) کم است.

هیچ مقدار استانداردی برای عمر انسان وجود ندارد؛ که بپرسیم چرا برخی زیر استاندارد عمر می کنند؟ هر کسی همان اندازه عمر می کند که طبق حکمت الهی و طبق علم نامحدود او، در لوح محفوظ و از روز ازل برایش معیّن شده است.