(18/100117935)-   

پرسش:لطفا چند كتاب مفيد در زمينه هاي مرتبط با «انسان شناسي» معرفي نماييد.

پاسخ:

انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)  ، پدیدآورنده: شایسته شریعتمداری (تدوین)، مرضیه اخلاقی (تدوین) ، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پاره های انسان شناسی: مجموعه مقاله های کوتاه، نقدها، و گفت وگوهای انسان شناختی ، پدیدآورنده: ناصر فکوهی

آسیب شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن ، پدیدآورنده: محمد نوروزی

نگین هستی "انسان شناسی در قرآن و نهج البلاغه " ، پدیدآورنده: پرویز فارسیجانی

معارف قرآن: خداشناسی - کیهان شناسی - انسان شناسی ، پدیدآورنده: محمدتقی مصباح ، ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مقالات انسان شناسی ، پدیدآورنده: سهیلا شهشهانی

انسان شناسی عمومی ، پدیدآورنده: اصغر عسکری خانقاه، محمدشریف کمالی ، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

انسان شناسی از منظر قرآن و حدیث ، پدیدآورنده: محمد محمدی ری شهری، رسول افقی، حمیدرضا شیخی (مترجم)، محمدهادی خالقی (ویراستار) ، ناشر: دار الحدیث

انسان شناسی ، پدیدآورنده: محمود رجبی، سیدمحمدعباس رضوی اعظمی (مترجم)، مرغوب عالم عسکری (مصحح) ، ناشر: مجمع جهانی اهل بیت

 

10 ـ برگی از دفتر انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه ، پدیدآورنده: ابوالقاسم طاهری

11ـ انسان شناسی، اسلام - اگزیستانسیالیسم - اومانیسم ، پدیدآورنده: حسین ابراهیمیان ، ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی .

12ـ انسان شناسی (انسان کامل) در مکتب فلسفی عرفانی صائن الدین ابن ترکه ، پدیدآورنده: یحیی کبیر

13ـ انسان شناسی در اسلام ، پدیدآورنده: حمید نگارش، محمدعلی صنعتی نجار، مجید مولایی(ویراستار) ، ناشر: دانشگاه جامع علمی کاربردی.

14ـ انسان شناسی ، پدیدآورنده: اسماعیل منصوری لاریجانی ، ناشر: مهدالقرآن

15ـ انسان شناسی از دیدگاه اسلام ، پدیدآورنده: محمدرحیم نوری

16ـ تفسیر انسان به انسان ، آیة الله جوادی آملی

17ـ انسان در قرآن ، شهيد مطهري

18ـ معراج السّعاده ، مولی احمد نراقی ، (اوائل کتاب)

19ـ ترجمه عيون مسايل نفس ، علّامه حسن زاده آملي

20ـ انسان کامل ، شهید مطهری

برای یافتن منابع علمی در موضوعات مختلف و از جمله انسان شناسی ، می توانید از طریق سیستم جستجوی پیشرفته ی سایت آدینه بوک استفاده نمایید. http://www.adinebook.com/