(1/100122265)- 

پرسش:رابطه اي دقيق بين ضد ماده (پاد ماده) و ماده وجود دارد که در قرآن به آن اشاره شده، آيه ها و تفاسير دقيق در اين مورد کدامند؟

پاسخ:

پاد مادّه یا ضدّ مادّه و به معنای درست کلمه ، ضدّ اتم در حقیقت خود امری مادّی است ؛ لکن برخلاف اتمهای معمولی ، هسته ی آن دارای بار منفی و پوسته ی آن بار مثبت دارد. به تعبیر بهتر ، در هسته ی آن به جای پروتون ، پاد پروتون و در مدارات آن به جای الکترون ، پوزیترون (پاد الکترون) قرار دارد. و البته جهت چرخش پوزیترونها نیز در جهت عکس الکترونها می باشد.

امّا ما آیه ای نیافتیم که مربوط به این مقوله باشد. البته برخی خواسته اند از آیه ی وَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون‏ ــــ و از هر چيز دو جفت آفريديم، شايد متذكّر شويد (الذاريات:49) ، استفاده کنند که هر ذرّه ی بنیادی یک پاد ذرّه نیز دارد که زوج آن محسوب می شود. حتّی چه بسا برخی بخواهند از این آیه استفاده کنند که جهانی در عرض جهان ما نیز وجود دارد که تماماً از ضدّ مادّه تشکیل شده است ؛ و چه بسا هر چه در این عالم است در آنجا نیز زوج ضدّش موجود باشد.

لکن باید دانست که چنین استفاده ای از این آیه ، منطقی استوار ندارد ؛ اگر چه می تواند فرضیّه ای علمی قلمدادشود. و نه تنها این آیه را نمی توان بر چنین محملی حمل نمود بلکه اساساً هیچ نظریّه ای علمی ـ تجربی را نمی توان بر قرآن کریم تطبیق کرد. چون نظریّات علمی برخلاف تصوّر عرفی ، همواره در حال تغییر می باشند و ثباتی ندارند.

برای مطالعه ی بیشتر می توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:

ــ قرآن و علوم طبیعت ، دکتر مهدی گلشنی (فیزیکدان)

ــ از علم سکولار تا علم دینی ، دکتر مهدی گلشنی

ــ تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر ، دکتر مهدی گلشنی

ــ علم دینی ، سیدحمیدرضا حسنی و ...