(2/100119325)- 

پرسش:هر شخص مذهبی كه دارد از پدران و اجدادش دارد ما هم كه از بچگی شنيديم نماز بايد خواند و ... آيا اين طور شيعه بودن قبول پروردگار است؟

پاسخ:

اگر مذهب آباء و اجدادی شخص حقیقتاً مذهب حقّ باشد ، عمل بر طبق آن نتیجه بخش خواهد بود. چون دین مانند نقشه ی جغرافیایی است که راههای منتهی به بهشت و جهنّم را نشان می دهد. پس اگر دین و مذهب آباء و اجدادی شخص در عالم واقع درست و حقّ باشد ، می توان با آن به مقصد رسید ، چه شخص حقّ بودن آن را بداند یا نداند ؛ امّا اگر نادرست باشد طبیعی است که انسان را به بی راهه می برد.

البته روشن است که تا کسی تحقیق نکرده نمی تواند مطمئن باشد که آیا دین و مذهب آباء و اجدادی او درست است یا نه؟ لذا بر هر عاقلی لازم است که درباره ی دین و مذهب آباء و اجدادی خود تحقیق نماید تا مطمئن گردد که نقشه ی اشتباه به دست او نداده اند. همچنین شکّ نیست آنکه مذهب حقّ خود را شناخته و به آن عمل می کند ، موفّقتر از آن کسی خواهد بود که مذهبش حقّ است ولی خودش شناختی از آن ندارد. همانگونه که اگر شخص یقین به درستی نقشه داشته باشد آسوده تر و راحتتر به مقصد می رسد تا آنکه با تردید درباره ی درستی نقشه راه را طیّ نماید.

اگر قصد نمودید که درباره ی حقّانیّت شیعه تحقیق فرمایید ، پیشنهاد می کنیم که کتاب آنگاه هدایت شدم را مطالعه فرمایید. این کتاب توسّط دکتر تیجانی نگاشته شده که در آن نحوه ی شیعه شدن خود را توضیح داده است. وی قبل از اینکه شیعه شود ، از علمای اهل سنّت بوده.