(1/100115837)

پرسش:مدتي است در اينترنت به وفور به کتبي از شخصي موسوم به دکتر انصاري(روشنگر) برمي خورم و در وبلاگها و انجمنها اين کتب به راحتي در دسترسي همه هستند اما من هر چه گشتم کتابي در نقد و بررسي کتب اين شخص پيدا نکردم ... کتاب الله اکبر کتاب نگاهي نو به اسلام و ... کتبي هستند که حاوي مطالب توهين آميز است ولي شبهاتي هم مطرح کرده اند که نيازمند پاسخ هستند ... در خواست من اين است که اگر کتاب يا مقاله اي در نقد و بررسي کتب اين شخص موجود هست، بنده را راهنمايي کنيد و اگر نيست دليل اين بي تفاوتي چه مي تواند باشد؟
پاسخ:
تا جایی که ما اطّلاع پیدا کردیم ، این شخص (روشنگر) ، کتابی دارد به نام « بازشناسی قرآن » که نقدی به نویسندگی عباسعلي براتي بر آن نوشته شده است با عنوان « نقد بازشناسي قرآن ». مقاله ی زیر به توصیف اجمالی این کتاب پرداخته است.
ــ‌ نقد بازشناسي قرآن ، نوشته ی عباسعلي براتي
اين اثر ، نقد و بررسي كتابي است به نام بازشناسي قرآن که توسط يكي از ايرانيان مقيم خارج از كشور با نام مستعار دكتر روشنگر تاليف شده است . شايد بتوان گفت اين كتاب ترجمه كتابي است که توسط عده اي از مستشرقان يهودي به نگارش در آمده است و نويسنده ی به اصطلاح روشنگر آن را به فارسي برگردانده است . هدف نويسنده و مستشرقان يهودي از تاليف اين كتاب ، خدشه دار نمودن شخصيت والاي پيامبر عظيم الشان اسلام و پائين آوردن عظمت و اعجاز قرآن و نهايتا ايجاد بغض و كينه و نفرت نسبت به اسلام در ميان مسلمانان و غير مسلمانان مي باشد . ناقد محترم جناب آقاي عباسعلي براتي نقد مفصل و مبسوط و وزين خود را در قالب يك مقدمه و دوازده فصل و يك ضميمه تنظيم نموده است .
فصل اول : به تهمت ها و گستاخيهاي نويسنده كه به شخص شخيص پيامبر (ص ) نموده ، جواب داده است . نويسنده در فصل اول كتاب خود ، سعي داشته است ، شخصيت پيامبر را تا حد يك زمامدار که براي كسب قدرت از نيروي مذهب استفاده مي كند ، پائين آورد. فصل دوم : به ادله نويسنده درباره اينكه آيا پيامبر (ص ) سواد خواندن و نوشتن داشته است يا نه چهارده جواب داده است . فصل سوم : به عقايد و نظرات نويسنده در باب نبوت جواب داده است . آقاي به اصطلاح روشنگر نبوت پيامبران را به صورت يك فرضيه مطرح كرده است و آن را يك امر غير واقعي جلوه داده است او ميگويد كه پيامبر بر اثر فرورفتگي در خود و درون گرايي نبوت خودرا تخيل كرده ، در صورتي كه تنها صورت ذهني خود را ميديده و از نوبت خبري نبوده است . فصل چهارم : به اين سئوال جواب مي دهد كه آيا قرآن كلام بي واسطه و مستقيم خداست يا ساخته فكر پيامبر نويسنده معتقد است كه قرآن ساخته و پردخته فكر و مغز پيامبر است . فصل پنجم : به ايرادات نويسنده كه سعي در خدشه دار نمودن اركان اساسي قرآن و اصول اعتقادي اسلام نظير خدا ، فرشتگان قيامت ، تقدير ، ... داشته است . جواب داده است . فصل ششم : به ادعاي نويسنده در باب سوره هاي مكي و مدني قرآن جواب گفته است . فصل هفتم : به ادعاي نويسنده مبني بر تضادهاي موجود در قرآن و رد شواهد آن پردخته است . نويسنده در باب تضادهاي قرآن مدعي است كه : اگر چه حكمت قرآن بر پايه هدايت و ارشاد مردم بنياد ريزي شده و كوشش دارد زندگي اخلاقي و معنوي منزهي را به افراد مردم تعليم دهد . معهذا قسمت چشمگيري از مطالب قرآن از تضاد و تعارض خالي نيست . فصل هشتم : به توهم و اشتباه نويسنده مبني بر اينكه يكي از دلائل وجود تناقض در قرآن وجود ترجمه و تفسيرهاي مختلف قرآن است . جواب داده است فصل نهم : به بررسي و رد تهمتها و برچسبهاي نويسنده درباره زن در قرآن و اسلام پرداخته است . او در اين باره مينويسد: به تحقيق ميتوان گفت كه هيچ آئين مذهبي و مسلك فكري تاكنون مقام زن را در خانواده و اجتماع به اندازه اسلام پائين نياورده است . فصل دهم : به اشتباهات و برداشت هاي غلط نويسنده در باب جن از ديدگاه اسلام و قرآن جواب داده است . فصل يازدهم : به ادعاي نويسنده مبني بر اينكه 1ـ فلاسفه اسلامي در چارچوب اصول اسلام متحجر شده اند . جواب داده است .
فصل دوازدهم : دوباره به ابهامات و كينه توزيهاي نويسنده و ديگر مستشرقان يهودي درباره شخص پربركت پيامبر (ص ) جواب داده است
ناقد دانشمند جناب آقاي برايت در پايان به عنوان ضميمه فهرستي از اعترافات نويسنده درباره شخصيت با عظمت پيامبر اسلام (ص ) و اشتباهات فاحش تاريخي او وتضادها و تناقضات و غلطهاي املائي و انشائي و ترجمه اي او در كتابش را آورده است .