(1/100115457)-   

پرسش:نامه شهيد مطهري به امام درباره دکتر شريعتي اولين بار در سال 1370 منتشر شد. آيا اين نامه قطعا نامه استاد است؟ آيا ممکن نيست افرادي منحرف آنرا به اسم استاد نوشته باشند؟(چون نقدهايي هم به اين نامه وارد شده است) 2- در کل نظر استاد مطهري راجع به دکتر شريعتي چه بوده است؟

پاسخ:

1ـ ظاهراً نامه ی مذکور از خود استاد شهید مرتضی مطهری است و  تحریفی در کار نیست.

2ـ مهمترین اثر دکتر شریعتی کتاب اسلام شناسی اوست که آن را می توان ریشه ی تمام آثار وی دانست. استاد مطهری در نقد این کتاب چنین نوشته اند: « این جزوه مانند غالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلی است و از نظر علمی متوسّط است و از نظر فلسفی کمتر از متوسّط و از نظر دینی و اسلامی صفر است. « (استاد مطهری و روشنفکران ، انتشارات صدرا ، ص34)

انتقادات استاد مطهری به برخی نوشته های دکتر شریعتی در صفحات بعد همین منبع (استاد مطهری و روشنفکران) قابل ملاحظه است. همچنین اعلامیّه مشترک استاد مطهری و مهندس بازرگان درباره ی آثار دکتر شریعتی ، در صفحه ی 63 این کتاب درج شده که مطالعه ی آن دیدگاه استاد مطهری نسبت به دکتر شریعتی را به وضوح نشان می دهد.

استاد مطهری باز در نقد کتاب دیگر دکتر شریعتی با عنوان « حسین وارث آدم » نوشته اند: « این جزوه ... نوعی روضه ی مارکسیستی است برای امام حسین که تازگی دارد. » باز نوشته اند: « امام حسین این جزوه همان امام حسین مظلوم و محکوم روضه خوانهاست که هیچ نقشی در تاریخ ندارد ، با این تفاوت که امام حسین روضه خوانها لااقلّ سفره ی گریه ای برای توشه ی آخرت پهن کرده و امام حسین این جزوه ـ به وسیله ی روضه ها و گریه ها ـ ابزاری است در دست جناح حاکم برای بهره کشی طبقه ی محکوم. » ( حماسه حسینی ، استاد مطهری ، انتشارات صدرا ، چاپهای دو جلدی ، ج2 ، ص 255 ـ 257 و چاپهای سه جلدی ، ج3 ، ص305)