(13/100146257)

پرسش: باتوجه به اينكه شما آثار شهيد مطهري و استاد قرائتي را جهت انجام مطالعات در زمينه عقيدتي سياسي پيشنهاد فرموديد خواهشمندم ترتيب مطالعه اين كتب،نحوه مطالعات،مقدار صفحه اي كه در روز بايد مطالعه شود،و هرچه لازم است را برايم ارسال كنيد.

 

پاسخ: براي مطالعه آثار استاد قرائتي، ترتيب زير مناسب است.

1ـ اصول عقائد اسلامي (توحيد)

2ـ اصول عقائد اسلامي (عدل)

3ـ اصول عقائد اسلامي (نبوت)

4ـ اصول عقائد اسلامي (امامت)

5ـ اصول عقائد اسلامي (معاد)

6ـ آشنايي با نماز

7ـ تفسير نماز

8ـ پرتوي از اسرار نماز

9ـ باقي كتابهاي ايشان به هر ترتيب كه دوست داريد. البته لزومي ندارد همه را بخوانيد، بلكه به هر كدام از موضوعات كتابهايشان علاقه داريد همان را بخوانيد.

10ـ تفسير سوره نور

 

براي مطالعه آثار شهيد مطهري، ترتيب زير مناسب است.

1ـ جلد دوم

2ـ جلد سوم

3ـ جلد چهارم

4ـ جلد اوّل

از جلد پنجم تا جلد سيزدهم، كتب تخصّصي اند؛ لذا لزومي ندارد كه بخوانيد؛ و اگر خواستيد بخوانيد، بعد از همه بخوانيد. جلدهاي بيست و شش و بيست و هفت هم لازم نيست.

5ـ از جلد 14 تا 25 نيز ترتيب خاصّي لازم نيست. همچنين لازم نيست همه را بخوانيد. هر كدام از مجلّدات به موضوعات خاصّي مي پردازد كه هر كدام از موضوعات را داشتيد مي توانيد همان جلد را بخوانيد.

 

ـ شيوه ي مطالعه

1ـ براي مطالعه بهتر است برنامه داشته باشيد، مثلاً وقت خاصّي را به مطالعه اختصاص دهيد.

2ـ حتّي بهترين برنامه هم اگر عمل نشود، ارزشي ندارد. لذا اگر برنامه ريختيد، با جدّيّت آن را دنبال كنيد.

3ـ كسب علم، كاري وقت گير است. لذا براي چنين سير مطالعاتي بايد چندين سال زمان را در نظر بگيريد.

4ـ ابتدا از مقدار صفحات كم شروع كنيد و به مرور آن را زيادتر كنيد؛ مثلاً در ماه نخست، هر روز ده صفحه بخوانيد، در ماه دوم، به مقداري كه توانش را داريد اضافه كنيد. سعي كنيد افراط نكنيد، يعني به يكباره تعداد صفحات را زياد نكنيد. البته اگر گاهي ديديد كه وقت زيادي داريد و كشش لازم را هم داريد، به هر مقدار كه ميلتان مي كشد بخوانيد؛ مثلاً ممكن است در يك روز حتّي بتوانيد 100 صفحه را هم با ميل و رغبت بخوانيد. امّا اگر كشش لازم را در خودتان نديد به خودتان فشار مضاعف نياوريد، امّا مقداري را كه در برنامه لحاظ نموده ايد، حتماً بخو انيد و عقب نشيني نكنيد.

5ـ توجّه داشته باشيد كه هر چه در مطالعه پيش مي رويد قدرت فهم و گيرايي شما هم تقويت مي شود؛ لذا بعد از مدّتي حتّي خواندن صفحات زياد هم براي شما كار ساده اي خواهد شد، به شرط آنكه به برنامه ي خود كاملاً عمل كنيد.

6ـ در مطالعه سعي نكنيد مطالب را حفظ كنيد؛ بلكه فقط تلاش كنيد مقصود نويسنده را بفهميد.

7ـ اگر در يك كتاب، گاه مطالبي را متوجّه نمي شويد، از كساني كه توان فهمش را دارند كمك بگيريد، و اگر ندانستن آن مطلب، خللي به فهم مطالب بعدي نمي زند، آن مطلب را علامت گذاري نموده ادامه ي كتاب را بخوانيد و بعداً آن مطلب را از كسي بپرسيد.

8ـ اگر مي بينيد كه در يك كتاب، زياد به مطالب مشكل برخورد مي كنيد، به نحوي كه تقريباً كتاب را متوجّه نمي شويد، آن را به مراحل بعدي موكول كنيد و كتاب ساده تري را انتخاب كنيد.

9ـ سعي كنيد يك لغت نامه ي فارسي خوب در اختيار داشته باشيد تا هر گاه به كلمات نامأنوس برخورد نموديد، براي فهم معني آن به لغت نامه مراجعه كنيد. لغت نامه شش جلدي معين در اولويّت است، اگر امكان تهيه اش را نداريد، فرهنگ يك جلدي معين خوب است. فرهنگ عميد هم بد نيست. نرم افزار لغتنامه دهخدا هم در بازار وجود دارد، كه مي توانيد از آن هم استفاده بكنيد.

10ـ سعي كنيد زماني را براي مطالعه در برنامه ي خود قرار دهيد كه در آن زمان، اغلب سر حال هستيد. دقّت شود كه گيرايي مغز در زمانهاي مختلف، متفاوت است. امّا اگر در آن زمان كه در برنامه لحاظ كرده ايد حال مطالعه نداريد، مطالعه را رها نكنيد؛ چون بد عادت مي شويد. بگذاريد مغزتان عادت كند كه در همان زمان خودش را براي مطالعه آماده كند.

11ـ غير از زماني كه در برنامه لحاظ نموده ايد، اگر در وقت ديگري هم وقت فراغت داشتيد و تمايل به مطالعه داشتيد، مي توانيد مطالعه كنيد.

12ـ هنگام برنامه نوشتن و مطالعه حتماً نيّت قربة الي الله داشته باشيد؛ چون كسب علم، عبادت است. اين كار هم نيروهاي الهي را به وجود شما جذب مي كند، هم توشه اي براي آخرت شما است، هم به فهم و عمرتان بركت مي دهد.

13ـ مطالعه را با بسم الله الرّحمن الرّحيم آغاز كنيد، و با صلوات ختم نماييد.