(70/100154228)

پرسش: منابعي در زمينه هدف خلقت انسان در حد دانش آموز راهنمايي؟

 

پاسخ:

متأسفانه در اين موضوع براي دانش آموزان راهنمايي كتب مناسبي نيافتيم. البته اين موضوع نيز براي اين سطح سنّي بسيار سنگين است. مسأله ي هدف خلقت، حتّي براي خود حكما و فلاسفه هم يك مسأله ي پيچيده است كجا رسد براي نوجواناني كه سطح اطّلاعاتشان پايين و قدرت فهم و استدلالشان تازه در حال شكوفا شدن است. لذا والدين بزرگوار و معلّمان گرامي و مبلّغان و فعّالان مراكز مختلف فرهنگي، بايد خودشان اين گونه كتابها را بخوانند و آنگاه كه خودشان به سطحي از آگاهي رسيدند، با زبان نوجوانان با آنها به بحث بنشينند؛ در ضمن بحث و گفتگو مفاهيمي را كه خودشان دريافت نموده اند، آنها منتقل نمايند. لذا منابعي در اين خصوص معرّفي مي كنيم براي گروه سنّي جونان و بالاتر از جوانان.

1ـ هدف خلقت، پديدآورنده: نفيسه كاظمي، ناشر: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

اين كتاب، مناسب براي جوانان بوده، كم حجم مي باشد. شايد برخي نوجوانان نيز بتوانند از اين كتاب بهره ببرند.

2ـ فلسفه آفرينش، پديدآورنده: عبدالله نصري، ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها) - سال نشر:1386

3ـ فلسفه خلقت: تبعيض يا تفاوت: ديروز، امروز، فردا، پديدآورنده: طوبي كرماني

4ـ اهداف آفرينش انسان: از ديدگاه قرآن و حديث ، پديد آونده: علي‌اصغر فيضي‌پور، انتشارات‌ دانشكده‌ اصول‌الدين

5ـ امامت و فلسفه خلقت، نويسنده: رحيم لطيفي، ناشر: مسجد مقدس جمكران

6ـ فلسفه خلقت انسان، نويسنده: عبدالله نصري، ناشر: كانون انديشه جوان

7ـ فلسفه خلقت انسان (در قرآن و روايات)، نويسنده: اسماعيل غفاري‌قمي، ناشر: بوستان كتاب قم