(3/100112343)-   

پرسش:گروه ثمانيه چه كساني بودند و چه ايده و تفكري داشتند؟

پاسخ:

منظور حضرت عالی را از « گروه ثمانیه » به درستی در نیافتیم ؛ لکن حدس می زنیم که منظورتان همان « زُهّاد ثمانیه » بوده است. لذا بر اساس همین حدس پاسخ ارائه می گردد. اگر منظور دیگری داشتید که ما متوجّه آن نشده ایم پرسش خود را دوباره و روشنتر ارسال فرمایید.

زهّاد ثمانيه ، هشت تن بوده اند در صدر اسلام (زمان امیر مومنان (ع) و کمی بعد از آن حضرت ) كه به زهد و بی رغبتی به دنیا شهرت داشته اند و نام آنان از اين قرار است: 1. ربيع بن خُثيم  2. هرم بن حيّان  3. اويس قرنى 4. عامربن عبدقيس  5. ابومسلم خولانى  6. مسروق بن اجدع. 7  حسن بصرى  8. اسودبن يزيد (يا جريربن عبداللّه)

چهار نفر اوّل از ميان اين گروه همگی از اصحاب اميرالمؤمنين(عليه السلام) بودند ؛ اما چهار نفر ديگر اگر چه در عمل اهل زهد بودند ولی از حیث اعتقادی در راه باطل قرار داشتند و مورد تأیید اهل بیت (ع) نبودند. البته در مورد برخی از چهار نفر اوّل نیز تشکیکاتی شده که نیاز به تحقیقی دامنه دارد. لکن برای افراد عادی (غیر عالم که کاری با روات احادیث ندارند) لزومی ندارد که دنبال شناخت کامل این گونه افراد باشند. چون افراد غیر معصوم هر اندازه هم که اهل تقوا باشند برای شیعیان حجّیّت ندارند.