(2/100116741)

پرسشسير مطالعاتي کتب شهيد مطهري چيست؟

پاسخ:
يكى از بهترين شيوه‏هاى اين برنامه كه امروزه مورد توجّه قرار گرفته، سير مطالعاتى «آسان به مشكل» است. ما سعى نموده‏ايم ضمن دسته‏بندى آثار شهيد مطهرى ‏قدس سره به چند بخش، شيوه فوق را نيز رعايت نموده باشيم:
الف ـ بخش سيره معصومين و بزرگان شامل كتابهاى:

1- داستان راستان، 2- سيرى در سيره نبوى(ص)، 3- سيرى در سيره ائمّه اطهار عليهم السلام، 4- جاذبه و دافعه على‏عليه السلام، 5- حماسه حسينى، سيرى در نهج البلاغه،7- پيامبر امّى

ب ـ بخش گفتارها  شامل كتابهاى:

8- ده گفتار، 9- پانزده گفتار، 10- بيست گفتار، 11- حكمت‏ها و اندرزها

پ ـ بخش انسان‏شناسى شامل كتابهاى:

12- ولاءها و ولايت‏ها، 13- امدادهاى غيبى در زندگى بشر، 14- تكامل اجتماعى انسان، 15- نبرد حقّ و باطل، 16- فطرت

ت ـ بخش اخلاقى تربيتى شامل كتابهاى:

17- آزادى معنوى، 18- تعليم و تربيت در اسلام، 19- انسان كامل، 20- عرفان حافظ، 21- فلسفه اخلاق

ث ـ بخش زنان شامل كتابهاى:

22- نظام حقوق زن در اسلام، 23- مسأله حجاب، 24- پاسخهاى استاد، 25- اخلاق جنسي
ج ـ بخش سياسى اجتماعى شامل كتابهاى:

26- اسلام و نيازهاى زمان، 27- احياى تفكر اسلامى، 28- جهاد، 29- قيام و انقلاب مهدى‏عليه السلام، 30- پيرامون جمهورى اسلامى، 31- پيرامون انقلاب اسلامي

چ ـ بخش تاريخ شامل كتابهاى:

32 - نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخير، 33- خدمات متقابل اسلام و ايران، 34- فلسفه تاريخ

ح ـ بخش جهان بينى  شامل کتابهای:

35 شش جلد مقدمه‏اى بر جهان بينى اسلامى

خ ـ بخش اصول عقايد شامل كتابهاى:

36- توحيد، 37- عدل الهى، 38- نبوت، 39- ختم نبوت، 40- خاتميت، 41- امامت و رهبرى، 42- انسان و سرنوشت، 43- معاد، 44- علل گرايش به ماديگري

د ـ بخش تفسير شامل کتابهای:

45ـ دوره 14 جلدى آشنايى با قرآن

ذ ـ بخش اقتصاد شامل كتابهاى:

46- مسأله ربا و بانك، 47- مسأله بيمه، 48- نظرى به نظام اقتصادى اسلام

ر ـ بخش آشنايى با كليات علوم اسلامى شامل:

49- منطق و فلسفه، 50- فقه و اصول فقه، 51- كلام، عرفان و حكمت عملي

ز ـ بخش فلسفه شامل كتابهاى:

52- اصول فلسفه و روش رئاليسم، 53- شرح منظومه، 54- مقالات فلسفى، 55- درسهاى اسفار، 56- مسأله شناخت، 57- نقدى بر ماركسيسم

این سیر برای کسانی است که اطّلاعات اوّلیّه لازم برای مطالعه آثار شهید مطهری را نداشته باشد. امّا اگر کسی توانایی لازم برای هضم تولیدات فکری این متفکّر بزرگ داشته باشد ، می تواند مطالعه ی آثار ایشان را با همان ترتیبی که در مجموعه ی آثار ایشان آمده است شروع نماید یا از سیر زیر تبعیّت نماید.

1ـ مجموعه آثار ، ج2 ، شامل کتابهای مقدّمه ای بر جهان بینی اسلامی (انسان و ایمان ،جهان بینی توحیدی ، وحی و نبوّت ، انسان در قرآن ، جامعه و تاریخ ، زندگی جاوید یا حیات ابدی)

2ـ مجموعه آثار ، ج4 ، شامل کتابهای توحید ، نبوت ، اصل عدل در اسلام ، امامت و رهبری ، معاد

3ـ مجموعه آثار ، ج3 ، شامل کتابهای کلام ، ختم نبوت‏ ، پيامبر امى ، ولاء ها و ولایتها ، مدیریت و رهبری در اسلام ، امدادهای غیبی در زندگی بشر ، درسی که از فصل بهار باید آموخت ، خورشید دین هرگز غروب نمی کند ، نبرد حقّ و باطل ، فطرت

4ـ مجموعه آثار ، ج1 ، شامل کتابهای عدل الهی ، انسان و سرنوشت ، علل گرایش به مادّی گری.

5ـ مجموعه آثار ، ج19 ، شامل کتابهای نظام حقوق‏ زن در اسلام ، مسأله حجاب ، پاسخ‏هاى استاد ، اخلاق جنسى

6ـ مجموعه آثار ، ج22 ، شامل کتابهای تعليم و تربيت‏ در اسلام ، حکمت عملی ، حکمتها و اندزها ، فلسفه اخلاق

7ـ مجموعه آثار ، ج16 ، شامل کتابهای سيره نبوى ، سيره ائمه اطهار ، جاذبه و دافعه على‏(ع) ، سیری در نهج البلاغه ، مشکلات علی (ع) ، صلح امام حسن (ع)

8ـ مجموعه آثار ، ج17، شامل کتاب حماسه ی حسینی