(1/100126549)

پرسش:براي مطالعات فلسفي و خصوصا "معرفت شناسي" چه پيش زمينه هايي (كتابها و ... ) لازم است؟

 (2/100126214)-   

پرسش:خواهشمندم يك سير مطالعاتي، با توجه به پيشنيازها، در زمينه « معرفت شناسي، فلسفه و منطق » معرفي بفرماييد.( آيا براي مطالعه در زمينه « معرفت شناسي »، پيشنيازهايي لازم است؟)

پاسخ:
ابتدا لازم است یک دوره منطق بخوانید ، برای این منظور ، کتاب « منطق صوری » ، تالیف دکتر خوانساری مناسب می باشد. در قدم دوم کتاب آموزش فلسفه استاد مصباح یزدی را مطالعه فرمایید. جد اوّل این کتاب حاوی خلاصه تاریخ فلسفه و معرفت شناسی ( شناخت شناسی) است ؛ و از اواخر آن بحث اصلی فلسفه شروع و در جلد دوم ادامه می یابد. برای تکمیل معلومات معرفت شناسی خود می توانید کتاب « شناخت شناسی در قرآن » تالیف آیة الله جوادی آملی را هم مطالعه فرمایید. برای ادامه فلسفه نیز بدایة الحکمة ، تالیف علّامه طباطبایی خوانده می شود ؛ که ترجمه و شرح آن نیز موجود است. بعد از بدایة الحکمة ، نهایة الحکمة خوانده می شود که ترجمه و شرح آن نیز موجود می باشد. این دو کتاب توسّط برخی اساتید تدریس شده اند و سی و دی تدریسشان نیز موجود است.