(1/100129702)- 

پرسشمنابعي را جهت پاسخگويي به شبهه رابطه معصوميت ائمه(ع) و استغفار آنها خواستارم.

پاسخ:
ـ منشور جاوید: عصمت پیامبران و امامان در قرآن ، آیة الله جعفر سبحانی تبریزی
ـ تنزیه الانبیاء: پژوهشی قرآنی درباره عصمت پیامبران و امامان (ع) ، علی بن حسین علم الهدی، مترجم: امیر سلمانی رحیمی
ـ عصمت انبیا علیهم السلام از منظر علی بن موسی الرضا (ع)
ـ عصمت موهبت الهی ، محمدرضا نکونام
ـ پژوهشی در عصمت معصومان (ع) ، احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان
ـ امامت و عصمت امامان (ع) در قرآن ، رضا کاردان
ـ امام شناسی ، سیدمحمدحسین حسینی طهرانی