(146/100106459)- 

پرسشاگر يك طلبه پايه 6 بخواهد مسائل امام شناسي را به طور كامل فرا گيرد، حتما بايد كتاب حجيم و وقتگير علامه تهراني را بخواند؟! چه بخوانم تا بي نيازش شوم؟

پاسخ:

برای یک طلبه خواندن کتاب امام شناسی علامه تهرانی نباید کار چندان سنگینی باشد ؛ البته به شرطی که با برنامه ریزی حساب شده و در مدّت طولانی باشد. اگر حضرت عالی روزی نیم ساعت وقت بگذارید ، و به خود بقبولانید که روزی نیم ساعت به عنوان سرباز امام زمان (عج) ، برای دفاع از حریم امامت باید کشکیک بدهید ، این کار ، چندان دشوار نخواهد بود. باید توجّه داشت که موتور محرّک انسانها ، انگیزه ی آنهاست. اگر اهل دنیا برای دنیایشان این همه تلاش و کوشش جان فرسا می کنند ، پس ما چرا برای دینمان و امام زمانمان و آخرتمان تلاش نکنیم؟! نوکری اهل بیت (ع) بخصوص در عرصه ی علم و دفاع از حریم ولایت ، افتخاری است که هیچ مقامی با آن قابل قیاس نیست ؛ حال بگذریم که جیره خوار مستقیم حضرتش نیز هستیم.
امّا دو کتاب امروزی دیگرنیز در این رابطه برای یک طلبه مناسب می باشند ، آن دوعبارتند از:
کتاب « امامت در بینش اسلامی » تالیف استاد علی ربّانی گلپایگانی و کتاب المراجعات ، تالیف سید شرف الدین عاملی که ترجمه ی آن با عنوان « حق جو و حق شناس » نیز در بازار کتاب موجود می باشد. ترجمه های دیگری نیز از المراجعات وجود دارد ، لکن این ترجمه با زبانی شیواتر می باشد.