(2/100119957)-   

پرسش:کتابی فصیح و بلیغ در مورد اصول اعتقادات که اکملترین هم باشد، معرفی بفرمایید؟ من کتاب آقای مصباح رو گرفتم ولی اصلا متوجه حرفاشون نشدم؟

پاسخ:

کتب اعتقادی در سطوح مختلف نوشته شده اند ؛ کتب آیة الله مصباح نیز تقریباً در رده های میانی قرار دارند. پس اگر کتب ایشان را برای خود سنگین یافته اید ، لازم است که کتبی با سطوح پایینتر یا کتابی در همان سطح ولی با زبانی روانتر مطالعه فرمایید.

کتابهای اعتقادی که همسطح کتب آیة الله مصباح ولی نسبتاً ساده تر می باشند ، عبارتند از:

ـ آموزش کلام ، تالیف سعیدی مهر
ـ مجموعه آثار شهید مطهری ، به ترتیب ، جلد دوم ، سوم ، چهارم و یکم

امّا کتبی با سطوح پایینتر عبارتند از:

ـ اصول عقاید ، استاد محسن قرائتی

ـ کتاب اعتقادات ، تالیف علی اصغر قائمی

ـ آفریدگار جهان ، آیت الله مکارم شیرازی

ـ خدا را چگونه بشناسیم، آیت‏الله مكارم شیراز

ـ راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی

ـ راه شناخت خدا، محمدی ری شهری

ـ  توحید، شهید دستغیب شیرازی

ـ خدا و صفات جمال و جلال ، استاد جعفر سبحانی

و در زمینه امامت:
ـ آنگاه هدایت شدم ، دکتر تیجانی
ـ همراه با راستگویان ، دکتر تیجانی

ـ حق جو و حق شناس (ترجمه المراجعات) ، سید شرف الدین عاملی

 

از بین کتب فوق ، دو کتاب نخست تقریباً شامل تمام مباحث اصول دین می باشند و با عباراتی بسیار ساده نگارش یافته اند.