(1/100169992)

پرسش: من مدتي است كه خيلي به مسايل اعتقادي فكر ميكنم در مورد خدا و بقيه مسايل چه كنم كه برام حل بشن؟

 

پاسخ:

روشن است كه بايد مطالعه فرماييد. فكر كردن خوب است، امّا فكر كردن تنها، مثل ساختمان ساختن بدون مصالح ساختماني است. نقش مطالعه در تفكّر اين است كه مصالح ساختماني را در اختيار شما قرار مي دهد تا با آنها بتوانيد ساختمان اعتقاداتتان را بسازيد. براي اين منظور توصيه مي كنيم كتابهاي زير را مطالعه فرماييد. كتابها به ترتيب از آسان به دشوار يا از ساده به تخصّصي تنظيم شده اند.

1ـ اصول عقايد اسلامي(توحيد)، استاد محسن قرائتي

2ـ اصول عقائد اسلامي ( عدل)، استاد محسن قرائتي

3ـ اصول عقائد اسلامي( نبوّت)، استاد محسن قرائتي

4ـ اصول عقائد اسلامي (امامت)، استاد محسن قرائتي

5ـ اصول عقائد اسلامي (معاد)، استاد محسن قرائتي

اين پنج كتاب را مي توانيد از سايت استاد قرائتي دانلود نماييد. آدرس سايت: http://www.qaraati.net/

6ـ آفريدگار جهان، آيت الله مكارم شيرازي

7 ـ خدا را چگونه بشناسيم، آيت‏الله مكارم شيرازي

8 ـ راه خداشناسي، استاد جعفر سبحاني

9ـ خدا و صفات جمال و جلال ، آية الله جعفر سبحاني

10ـ معارف قرآن ( خداشناسي، كيهان شناسي، انسان شناسي)، محمدتقي مصباح يزدي.

11ـ چهار جلد نخست از مجموعه آثار استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)

12ـ امامت در بینش اسلامی، علی ربّانی گلپایگانی

13ـ ده مقاله پيرامون مبداء و معاد ، آية الله جوادي آملي

14ـ تبيين براهين اثبات خدا ، آية الله جوادي آملي

15ـ معاد يا بازگشت بسوي خدا (دو جلدي)، استاد محمّد شجاعي

16ـ رسائل توحيدي ، علّامه طباطبايي

17ـ مبداء و معاد ، صدرالدين محمّد شيرازي (ملاصدرا)