(11/100114725)-   

پرسش:در مورد توحيد چند كتاب مي خواستم.( بنده در اين زمينه مبتدي هستم.)

پاسخ:

کتب مربوط به توحید در سطوح مختلفی نوشته شده اند ؛ لذا به ترتیب از سطوح پایین به بالا کتبی معرّفی می شود.

1ـ اصول عقايد، استاد محسن قرائتي

2ـ بهترين راه شناخت خدا محمدى رى‏شهرى

3ـ درس‏هايى از اصول عقايد محمد محمدى رى‏شهرى
  آفريدگار جهان، آيت الله مکارم شيرازي

5 ـ خدا را چگونه بشناسيم، آيت‏الله مكارم شيرازی

6ـ توحيد، شهيد دستغيب شيرازي

7ـ خدا از ديدگاه قرآن، شهید بهشتي  

8 ـ راه خداشناسي، استاد جعفر سبحاني

9ـ معارف قرآن ( خداشناسي، کيهان شناسي، انسان شناسي)، محمدتقي مصباح يزدي.

10ـ خدا و صفات جمال و جلال ، آیة الله جعفر سبحاني

11ـ توحيد ، استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)

12ـ دوره پنج جلدي مقدمه اي بر جهان بيني توحيدي، استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) ، این کتاب در مجموعه آثار شهید مطهری ، در جلد دوم قرار دارد.

13ـ ده مقاله پیرامون مبداء و معاد ، آیة الله جوادی آملی

14ـ تبیین براهین اثبات خدا ، آیة الله جوادی آملی

15ـ رسائل توحیدی ، علّامه طباطبایی

16ـ مبداء و معاد ، صدرالدین محمّد شیرازی (ملاصدرا)