(3/100104720)- 

پرسش: بنده در حدود يک هفته است که مشغول به انجام تحقيقي جامع در خصوص يهوديت و مسيحيت معاصر هستم. اين تحقيق به گذشته و آينده مسيحيت و يهوديت نمي پردازد بلکه نقدي بر اين دو دين در عصر کنوني است. به جهت استناد مستحکم تر در مقابل پيروان اين دو دين علاقه مندم از کتب رهبران و متفکران خودشان استفاده کنم. مانند کلام مسيحي توماس ميشل. لذا خواهشمندم در اين زمينه کتبي همانند کلام مسيحي به بنده معرفي نماييد. قدردان زحمات شما هستم.

پاسخ:

1. باید توجّه داشت که مطالعه ادیان موجود بدون پرداختن به تاریخ پیدایش و تطور آنها کاری غیر علمی است. دین و مذهب اساساً یک پدیده و فرایند تاریخی است ؛ لذا مطالعه آن بدون توجّه به پیشینه آن ، از نظر محقّقین و دانشمندان دین پژوه یک نوع مغالطه و آسیب پژوهشی است. بخصوص این که اصلی ترین منبع هر دینی متون  مقدّس آن است که شناخت صحّت و سقم و اعتبار آن منوط به تحقیق تاریخی است. پس حضرت عالی بنا به قواعد پژوهش علمی ، برای شناخت درست وضع موجود یهودیّت و مسیحیّت فعلی چاره جز این ندارید که تاریخ تطوّر آنها را هم مطالعه نمایید.

2. کتب پیشنهادی در مورد یهودیّت.

1) تنخ (کتاب مقدس یهودیان) که مسیحیان آن را عهد عتیق می نامند.

2) ترجمه تفسیری کتاب مقدّس ، انگلستان ، انجمن بین الملی کتاب مقدّس ، 1995 ــ عهد عتیق (کتاب مقدس یهودیان) ، قسمتی از کتاب مقدس مسیحیان است. ــ

3) گنجینه ای از تلمود ، اِی کُهِن ، تهران ، 1350

4) انتظار مسیحا در آیین یهود ، جولیوس گزینستون ، ترجمه حسین توفیقی ، قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، سال 1377

5) تاریخ جامع ادیان ، جان بی ناس ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران ، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ، 1370

6) قاموس کتاب مقدّس ، هاکس آمریکایی ، تهران ، انتشارات اساطیر ، 1377

7) ادیان زنده جهان ، رابرت اِی هیوم ، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1373

 

3. کتب پیشنهادی در مورد مسیحیّت

 

1) کتاب مقدّس مسیحیان(عهد عتیق + عهد جدید)

2) قاموس کتاب مقدّس ، هاکس آمریکایی ، تهران ، انتشارات اساطیر ، 1377

3) ترجمه تفسیری کتاب مقدّس ، انگلستان ، انجمن بین الملی کتاب مقدّس ، 1995

4) تاریخ جامع ادیان ، جان بی ناس ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران ، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ، 1370

5) ریشه های مسیحیّت در اسناد بحرالمیّت ، ژان دانیلو ، ترجمه علی مهدیزاده ، قم ، نشر ادیان ، 1383

 

6) تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران ، و.م میلر ، ترجمه علی نخستین ، تهران ، انتشارات حیات ابدی ، 1981

7) تاریخ اصلاحات کلیسا ، جان الدار ، تهران ، انتشارات نور جهان ، 1326

8) مارتین لوتر ، هری امرسون ، ترجمه فریدون بدره ای ، تهران ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1368

9) مسیحیّت و ادیان جهان ، آرنولد توینبی ، ترجمه حسین توفیقی ، قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، 1382

10) الهیّات مسیحی ، هنری تیسن ، ترجمه ط . میکائلیان ، انتشارات حیات ابدی

11) عیسی اسطوره یا تاریخ ، آرچیبالد رابرتسون ، ترجمه حسین توفیقی ، قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، 1378

12) کلید عهد جدید ، فلوید فیلسون ، ترجمه مسعود رجب نیا ، انتشارات نورجهان ، تهران 1333

13) مسیحیت و بدعتها ، جوان اُ گریدی ، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ، قم ، موسسه فرهنگی طه ، 1377

14) جهان مسیحیت ، اینار مولند ، ترجمه مسیح مهاجری و محمد باقر انصاری ، تهران ، انتشارات امیر کبیر 1368

15) کلام مسیحی ، توماس میشل ، ترجمه حسین توفیقی ، قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،1377

16) تاریخ کلیسای قدیم ، ویلیام میلر ، ترجمه علی نخستین ، تهران ، انتشارات حیات ابدی 1981

17) مفهوم انجیلها ، کری ولف ، ترجمه محمد قاضی ، تهران ، 1348

18) الهیّات پروتستان ، ویلیام هوردرن ، تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1368