← استاد میرسپاه:

آموزش فلسفه-استاد میرسپاه-کتاب المنهج

آموزش فلسفه-استاد میرسپاه-کتاب المنهج
آموزش فلسفه-استاد میرسپاه-کتاب المنهج

آموزش فلسفه با تدریس استاد میرسپاه. تدریس کتاب منهج الجدید

جلساتی مناسب برای شروع فلسفه

موضوعات جزئی‌تر : مشائیون(استدلالیان) و اشراقیان، نگاه اجمالی به تاریخ فلسفه در غرب، و…

تعداد جلسات: ۱۴۵ جلسه ادامه‌ی مطلب