← فایل‌های ارسال شده:

فایل‌های ارسال شده: حکمت‌های صلوات – نویسنده : سید احمد رحیمی

الهم صلی عل محمد و آل محمد:
الله جامع اسماء است ،حضرت محمد ص و عالم ماسوا الله مظهر الله تعالی و تجلیگاه اسامی آن حضرت هستند حضرت محمد ص آیینه ای تمام قد و جامع است برای دیدن حضرت حق تمام اسامی مبارکه و حسنای خود را به طور یکجا و جامع ، این در حالیست که هر یک از موجودات عالم وجود ماسوی الله ،مظهر اسمی از اسماء الهی بطور تفصیلی و جدا جدا می باشد  .این به آن معناست که الله که جامع اسماء الهی است دو گونه مظهر دارد یکی به طور جمعی که آن روح محمدی ص است و همین روح محمدی در عالم ماسوی الله روح عالم هم هست اما در عالم به صورت تفصیلی و در موجودات متکثره ظاهر شده است .
ادامه‌ی مطلب

شب هور قليایی – نوشته‌ی سید احمد رحیمی (فایل‌های ارسال شده)

منجمين آفاقي مي‏گويند كه هرگاه يك سيارۀ گرم و خشك در برجي گرم و خشك واقع شود،كما اينكه اين قران اكنون به وقوع پيوسته بود، از اجتماع آن دو آثاری ناشي مي‏شود مانند افروخته شدن آتشها، غليان صفرا در ابدان، وزش بادهاي زرد و سرخ و پيدايش سنگهاي گرانبها مانند گوگرد و ياقوت؛ همچنين زمين شناسان عالمهاي نفس گزارش داده‏اند كه در زمان انفُسي، هر نفس و هر صورت، زمان خود است نه در زمان خود و اصرار مي‏ورزند كه زمان از جمله مخلوقات است و زماني عمرش به پايان خواهد رسيد… ادامه‌ی مطلب

ادعاي فيثاغورث در رجعت به وطن از خلال مبادي شاملة كليات – نویسنده : سید احمد رحیمی

راوي ابوحيان است. مردي كه همه آثار و نشانه‏ ها و نمادهاي منتهي به مركز شخصيتش را عمداً از بين برد ،چنانكه گويي به نوعي جاودانگي در گمنامي باور داشته باشد.

گر چه ابن جوزي در كتاب تلبيس ابليس توانسته است به نحوي بديع ‏الحاد او را از اعتراف ابوالعلاء معري و ابن راوندي به كفر و بيديني خودشان كشف نمايد اما ابوحيان خود هرگز به كفر خويش تصريح نكرد. ادامه‌ی مطلب

تَأوِیلُ الأحادیث (بهترین فایل‌های ارسال شده) – نویسنده: سید احمد رحیمی

آن زمانها، اساتید مدرسۀ ما ،تحقیقات و مکتوباتشان را در کتابخانۀ مدرسه می گذاشتند ، دانشجو هم اگر مجلسی ثبت می کرد محلش معلوم بود .به این نحو ، تاریخ مدرسه در رفهای گِلی کتابخانه رسوب میکرد و انباشته میشد .تا بالاخره یک روز استاد بزرگی که برای همه چیز اسم میگذاشت این اطاق هشت ضلعی را ،کتابخانۀ العالَم نامید.

انگار روح حجره ها ،از قبه ها برآمده و با دگردیسی نهانی، در رفهای گِلی کتابخانه تجسد یافته بود : فلسفه ،جامعه شناسی و تفاسیر متون رمزی الهی،تأویل و کیهانشناسی و علم الافلاک و ادبیات ،

و جالب آنکه من این حکایت را از کتاب تمثیلات در قفسۀ علم تأویل نسخه برداری کرده بودم، برایم همیشه رازی بود که در مدرسه چه کسی این کتاب را در این طبقه جا داده است ،شخصاً نتوانستم تصمیم بگیرم که از گروهای ادبیات و فلسفه و تفسیر کدامیک برای چنین مطلبی مناسبت است البته قبول دارم که بر حسب ذات به تأویل نزدیکتر است.

حکایت کوچکی که تا امروز در پشتۀ رونوشتهای من دوام آورده است،سرنوشتش آن بوده است که از دالان گِلی همیشه سایۀ کتابخانۀ العالم، به صفحۀ این وجیزه نقل مکان کند و در آفتاب داوریها درخشان خوانندگان گام نهد .

ادامه‌ی مطلب

حکمت‌های اقامه عمل (فایل‌های ارسال شده توسط شما )

آنچه میخوانید را از کتابی خطی در کتابخانۀ العالم استنساخ کرده ام. زمانی که در مصر درس می خواندم،اساتید تألیفاتشان را در کتابخانۀ مدرسه می گذاشتند ؛کتابخانه ای کاهگلی و همیشه سایه با دستنوشته هایی که از فرط کهولت گوشۀ ورقهای زردشان مانند گوشۀ لبهای مردم پیر برگشته و رویهم لمبیده بود .
این دستنوشته که از فرط قدمت در حال فروپاشی بود حتی حروف عنوانش هم از خوانایی ساقط شده بعد از خواندنش بود که توانستم عنوانش را به زعم خود بازسازی کنم ،که به این معناست: حکمت نماز.
اما بعد دیدم که در حقیقت این کتابی برای ، حقیقت اعمال است، عملی، به قدر یک ذره ،یا زمانی به اندازۀ یک ذره از احوال و ایام ما، که برداشتی از کریمۀ مِثقال ذَرَّة … است، در بارۀ ثبت لحظات و رؤیت اعمال ؛ همچنین آنرا توضیح دلنشینی دیدم برای نامهای مبارک خداوند، به هر حال سخنانش مثل مخلوقات خداوند سبحانه چندین وجه از نامهای او را در نظر می آورد.
استاد ما سیّد حامد هندی ، ایشان را درک کرده بود ، میگفت معمولی و بی تظاهر بود بی آنکه او را بشناسیم، با ما بود تا یک روز توسط شاگردانش بدرقه شد ، آنوقت بود که فهمیدیم قریب پنجاه جلد کتبی که امروز چند تایی هم کتاب درسی شده است، از او بجا مانده است. ادامه‌ی مطلب