← امام صادق (ع):

دانلود بهترین جلسات صوتی درباره‌ی امام صادق (ع)

دانلود سخن‌هایی با موضوع امام صادق(ع)-استاد احمد عابدی

دانلود سخن‌هایی با موضوع امام صادق(ع)-استاد احمد عابدی
دانلود سخن‌هایی با موضوع امام صادق(ع)-استاد احمد عابدی

موضوعات: پرسش و پاسخهایی با موضوع: موضوعات احادیث امام صادق علیه السلام و دلایل کثرت احادیث امام، ۴۰۰۰ شاگرد امام صادق، امام صادق علیه السلام و برخورد با صوفی گری  امام صادق علیه السلام و حکومت جور ،امام صادق علیه السلام و اهل سنت و… ادامه‌ی مطلب

سخنرانی آیت الله جوادی آملی با موضوع امام صادق علیه السلام

سخنرانی آیت الله جوادی آملی با موضوع امام صادق (ع)
سخنرانی آیت الله جوادی آملی با موضوع امام صادق علیه السلام

 

سخنرانی آیت الله جوادی آملی درباره امام صادق علیه السلام

موضوعات:

تعداد جلسات: ۷ جلسه

 

 

 

ادامه‌ی مطلب