← حقیقت اعمال:

معاد – علامه طهرانی

معاد - علامه طهرانی
معاد – علامه طهرانی

دانلود جلسات صوتی در بحث معاد – علامه طهرانی

موضوعات: معاد، میزان، معاد جسمانی، حقیقت اعمال، امام مبین، شهادت زمان و مکان، شهادت اعمال، ارواح، ملک الموت، ترس از مرگ

 

 

ادامه‌ی مطلب

شناخت نفس – علامه جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی
آیت الله عبدالله جوادی آملی

دانلود جلسات شناخت نفس – علامه جوادی آملی

موضوعات: نفس، راهکار مقابله با خواسته های نفسانی، حقیقت دنیا، تهذیب نفس، فضیلت وجودی انسان، معرفت نفس، شناخت خدا، هدف، عبودیت و ….

 

ادامه‌ی مطلب