← شرح تفسیر المیزان:

دانلود صوت جلسات شرح تفسیر المیزان از بهترین اساتید

شرح تفسیر المیزان-استاد عابدینی-دانلود همه‌ی جلسات به همراه متن

شرح تفسیر المیزان استاد عابدینی
شرح تفسیر المیزان استاد عابدینی

به بهترین کلاس تفسیر المیزان خوش‌آمدید…

شرح دقیق و مفهومی المیزان:

موضوعات: موضوعات جلسه اول: شرح مقدمه‌ی المیزان، نکات کلیدی در فهم قرآن، ویژگی های تفسیر المیزان ، نگاه علامه در تفسیر ، نگاهی به تارخ تفسیر،نحوه ارتباط با قرآن

موضوعات جلسه دوم: شرح مقدمه بخش دوم ، دلیل اختلافات در برداشت از قرآن،دین وعلم

موضوعات جلسه سوم: معرفی کناب المراقبات، علت وجود متشابهات در قرآن، چگونگی نگاه به کلمه‌ها…

موضوعات جلسه ۴: چگونه کلمه ها برای معناها وضع شده‌اند،

مضوعات جلسه ۵: حقیقت و مجاز ، حقیقت گفتن و شنیدن ، نازل شدن حقایق

توجه: این جلسات در حال برگزاریست و این مطلب بروز رسانی می‌شود ان‌شاالله.

تاجلسه ۲۶۵ اضافه شد.

دانلود در ادامه ی مطلب:

ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۱۲و۱۳ منظور اصلی در سوره حمد – استاد عابدینی

جلسه ۱۲: روح سوره‌ها – منظور و غرض اصلی در سوره حمد –

جلسه ۱۳: روز عرفه – نزدیک بودن خدا – روح سوره‌ها تفسیر اسم

دانلود: جلسه‌ی ۱۲روح سوره‌ها  جلسه‌ی ۱۳روح سوره‌ها - اسم... ادامه‌ی مطلب

دانلود جلسات شرح تفسیر المیزان-استاد عابدینی-جلسه اول

به بهترین کلاس تفسیر المیزان خوش آمدید…

موضوعات جلسه اول: شرح مقدمه‌ی المیزان، نکات کلیدی در فهم قرآن، ویژگی های تفسیر المیزان ، نگاه علامه در تفسیر ، نگاهی به تارخ تفسیر،نحوه ارتباط با قرآن

دانلود:  جلسه ۱المیزان استاد عابدینی

ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان-استاد تحریری

شرح تفسیر المیزان از استاد عابدینی و استاد تحریری
شرح تفسیر المیزان از استاد عابدینی و استاد تحریری
نمایش عناوین و دانلود:

دانلود شرح تفسیر المیزان جلسه ۲ و ۳- استاد عابدینی

شرح تفسیر المیزان جلسه ۲ و ۳- استاد عابدینی

موضوعات جلسه دوم: شرح مقدمه بخش دوم ، دلیل اختلافات در برداشت از قرآن،دین وعلم

موضوعات جلسه سوم: معرفی کناب المراقبات، علت وجود متشابهات در قرآن، چگونگی نگاه به کلمه‌ها…

دانلود:    جلسه ۲المیزان،استاد عابدینی   جلسه ۳المیزان،استاد عابدینی ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۴ و ۵ – استاد عابدینی

موضوعات جلسه ۴: چگونه کلمه ها برای معناها وضع شده‌اند،

مضوعات جلسه ۵: حقیقت و مجاز ، حقیقت گفتن و شنیدن ، نازل شدن حقایق

دانلود:    جلسه ۴المیزان،استاد عابدینی   جلسه ۵المیزان،استاد عابدینی  ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۱۰و۱۱ تفسیر بسم الله و الحمدلله – استاد عابدینی

جلسه ۱۰: ماه ذی الحجه – شرح مقدمه – چگونگی استفاده‌ از روایات در المیزان – تفسیر بسم الله

جلسه ۱۱: تفسیر الحمد لله

دانلود:  جلسه‌ی ۱۰تفسیر بسم الله  جلسه‌ی ۱۱تفسیر الحمد لله ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۶ و ۷ – استاد عابدینی

موضوعات جلسه ۶: مروری بر جلسلت قبلی ، ادامه مقدمه تفسیر المیزان، محکم و متشابه در قرآن،

موضوعات جلسه ۷: ادامه مقدمه تفسیر المیزان، لفظ و معنا،

 

دانلود:    جلسه ۶المیزان،استاد عابدینی   جلسه ۷المیزان،استاد عابدینی

ادامه‌ی مطلب

شرح تفسیر المیزان جلسه ۸ و ۹ – استاد عابدینی

موضوعات جلسه ۸: شرح مقدمه المیزان – انس وعادت – معنا کردن قرآن با خودش –

موضوعاتجلسه ۹: شرح مقدمه  المیزان(انتهای مقدمه) – روز دهو العرض (۲۵ ذالقعده – روز نشر رحمت) – نگاهی به رسائل توحیدی علامه طباطبایی

دانلود: جلسه‌ی ۸شرح مقدمه  جلسه‌ی ۹شرح مقدمه ادامه‌ی مطلب