← نقد مدرنیته:

دانلود بهترین جلسه‌های صوتی در موضوع نقد مدرنیته

غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس

دانلود جلسات یکی از بهترین کلاس‌های غرب‌شناسی تحلیلی با موضع نقد ایدئولوژی‌های مدرن در ۲۱ جلسه:

غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس
غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس

موضوعات: معنا و حقیقت ایدئولوژی، ایدئولوژی و نسبت آن با تفکر، ویژگی‌های ایدئولوژی مدرن، سرمایه داری و اقتصاد مدرن و…

نقد و بررسی انواع ایدئولوژی‌های مدرن: لیبرالیسم، نئو لیبرالیسم، سوسیالیسم، سکولاریسم، اومانیسم، فمنیسم، فاشیسم، آنارشیسم، اکولوژیسم، محافظه کاری، صهنونیسم، سوسیال دموکراسی، مائویسم و…

ادامه‌ی مطلب

مدرنیته و توهم-استادطاهرزاده

موضوعات:۰۱-ضرورت نقد مدرنيته، ۰۲-ماجراي بي وطني بشر، ۰۳-آفات توهم معرفتي، ۰۴-چگونگي تولد انسان ابزار ساز، ۰۵-تفاوت علم وتربيت غربي با علم وتربيت ديني، ۰۶-بشر غربي و تحميل صورت وهمي بر عالم، ۰۷-چگونگي حضور حيات در طبيعت، ۰۸-خداي متافيزيك و غفلت ازخداي انبيا، ۰۹-اولين قدم ازاد شدن از مدرنيته و…

ادامه‌ی مطلب

دانلود جلسات غرب شناسی-استاد عباسی-استاد بیگدلی-استاد بابایی

موضوعات: بهترین برنامه های ضبط شده از رادیو معارف: غرب شناسی-فضای سایبری و اینترنت
فمینیسم و زن در غرب، غرب شناسی-جنگ نرم، غرب شناسی-اقدامات اقتصادی نظام سلطه برای تحقق نظم نوین جهانی، غربشناسی-پشت پردهای غرب چه کسانی هستند، اقدامات اقتصادی نظام سلطه برای تحقق نظم نوین جهانی و…

دانلود همه‌ی جلسات: غرب شناسیجلسات برگزیده، حجم: mb-33

نمایش عناوین و لینک‌های دانلود جلسات بصورت مجزا:

برای دانلود جلسات بصورت مجزا به ادامه‌ی مطلب بروید…

ادامه‌ی مطلب